Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GOŁECKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Chemioterapia przeciwnowotworowa zawierająca cisplatynę u chorych na raka płuca a czynność nerek.
Tytuł angielski: Anticancer chemotherapy containing cisplatin in patients with lung cancer and kidney function.
Autorzy: Wiela-Hojeńska Anna, Passowicz-Muszyńska Ewa, Orzechowska-Juzwenko Krystyna, Jankowska Renata, Hurkacz Magdalena, Unolt Józefa, Weryńska Bożena, Gołecki Marcin, Dyła Tomasz
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (2) s.135-140, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia
 • nefrologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Prowadzenie bezpiecznej chemioterapii nowotworów wymaga poznania czynności nerek. Niewydolność tego głównego narządu odpowiedzialnego za proces wydalania leków, spowodowana bądź to chorobą nowotworową, bądź stosowaną chemioterapią, może zmniejszyć możliwość lub wręcz uniemożliwić prowadzenie pełnego cyklu leczenia. Celem pracy była ocena czynności nerek u chorych na raka płuca w czasie chemioterapii przeciwnowotworowej zawierającej cisplastynę. Badano czynność cewek nerkowych za pomocą oznaczania aktywności N-acetylo-beta-D-glukozaminidazy (NAG) w moczu, jak i kłębuszków nerkowych, oznaczając stężenia kreatyniny w moczu, kreatyniny, mocznika, kwasu moczowego oraz elektrolitów w surowicy. Stwierdzono, iż zarówno proces nowotworowy, jak i stosowana chemioterapia upośledzają czynność cewek nerkowych. Wskazuje na to konieczność dokładnego monitorowania czynności wydalniczej nerek przed rozpoczęciem, w czasie, jak i po zakończeniu leczenia przeciwnowotworowego. Oznaczanie aktywności NAG w moczu może pomóc w ujawnieniu chorych o dużym ryzyku niefrotoksyczności, którzy powinni być otoczeni szczególną opieką.

  Streszczenie angielskie: To carry out safe anticancer chamotherapy one should consider the kidney function. Insufficiency of that main organ responsible for drugs excretion, caused either by neoplastic disease or by chemotherapy, can diminish the possibility or even make impossible of carring out a complete treatment cycle. The aim of our work was to evaluate the kidney function in patients with lung cancer during anticancer chemotherapy containing cisplatin. The tubular function was studied by estimation the activity of N-acetyl-beta-D-glucosaminidase in urine and glomerular function was studied by estimation the concentration of creatinine in urine, urea, acid and electrolytes in plasma. The observations have recorded that neoplastic process, as well as chemotherapy impaired the tubular function. It ha swohed that it does exist a necessity of detailed estimation of kidney excretory function before, during and after the end of anticancer therapy. Determination of NAG activity in urine may be helpful for the recognition of the patients at high nephrotoxicity risk, who need special care.


  2/3

  Tytuł oryginału: Choroby śródmiąższowe płuc - problemy diagnostyczne.
  Tytuł angielski: Interstitial lung diseases - diagnostic problems.
  Autorzy: Gołecki Marcin
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (1) s.681-685, tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/3

  Tytuł oryginału: Rozpuszczalny receptor dla interleukiny 2 w popłuczynach oskrzelowo-pęcherzykowych (BALF) u chorych na sarkoidozę i astmę oskrzelową atopową.
  Tytuł angielski: Soluble interleukin 2 receptor (sIL-2R) in bronchoalveolar lavage fluid (BALF) of patients with sarcoidosis and atopic bronchial asthma.
  Autorzy: Jankowska Renata, Passowicz-Muszyńska Ewa, Gołecki Marcin, Krasnowska Maryla
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (7/8) s.347-352, il., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was assessment of sIL-2R in BALF in asthma and sarcoidosis patients. Forty three patients were enrolled in this study. Twenty eight with sarcoidosis (S) in different stages (I, II, III) and activity of disease: active (AS) or nonactive (NAS) and fifteen with atopic bronchial asthma (AO). BALF sIL-2R levels were measured in both groups. The level of sIL-2R was similar in sarcoidosis patients independly to activity of disease. Significantly lower level of sIL-2R in BALF was observed in patients with AO in comparison to S, SII and NAS (p 0,005). We didn't find significant differences in sIL-2R levels between AO and SI, SIII, AS.

  stosując format: