Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GOŁBA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Evaluation of haemodynamic effects of stentless versus conventional stended biological aortic valves.
Tytuł polski: Biologiczne protezy aortalne bezstelażowe i stelażowe. Właściwości hemodynamczne.
Autorzy: Jasiński Marek J., Hayton Julie, Kadzioła Zbigniew, Gołba Krzysztof, Biernat Jolanta, Szafranek Adam, Bachowski Ryszard, Woś Stanisław, Sosnowski Andrzej W.
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (6) s.610-617, il., tab., bibliogr. 10 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Increasing data suggest that stentless biological aortic valves may be more durable and cause better haemodynamic imporvement than convetional biological aortic valves. Aim. To compare the haemodynamic effects of stentless versus conventonal stented bioprostheses of aortic valve. Methods. The study gorup consisted of 28 patients who were selected from 100 consecutive patients who underwent aortic valve replacement in 1996 and 1997. Fourteen patiens (7 males, mean age 68 ń 5 years) received a stentless bioprosthesis (Freestyle wheras in the remaining fourteen (7 males, mean agae 73 ń 6 years) a conventional aortic valve (mosaic) was implanted. Both groups were matched for age, gender and the size of the implanted valve. Because of the same technology of valve fixation and anticalcification, the differences between the two types of valves may be only due to the presence of stent. Haemodynamic effect were assessed using echocardiography performed just after, 6 months and 12 months afte surgery. Flow velocities across the valve and the left ventricular outflow tract, fractional chortening and left ventricular mass were measured. Results. The maximal flow velocity across the valve was significantly lower in the stentless group compared with the patients with stented valve. Also, the mean transvalvular gradient significantly decreased in the former group of patients. The regresson of the left ventricular mass was similar in both groups. Left ventricular ejection fraction increased in both groups, however, the improvement was significantly greater in the patients with a seentless valve. Conclusions. Haemodynamic effects of stentless prosthetic aortic valves are better than those of conventional stented bioprosthesis.


  2/3

  Tytuł oryginału: Holterowska ocena zaburzeń rytmu serca u wcześniaków w pierwszej dobie życia.
  Tytuł angielski: The analysis of the cardiac arrhythmias in premature infants throughout the first day of life.
  Autorzy: Kohut Joanna, Durmała Jacek, Rokicki Władysław, Gołba Ewa, Goc Barbara, Petelenz Jolanta
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.535-541, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie metodą Holtera występwania zaburzeń rytmu serca, w pierwszej dobie życia, u wcześniaków w zadowalającym stanie klinicznym. Oceniano także wpływ czynników charakteryzujących matkę (liczba uprzednich porodów, sposobów porodu, stosowanie leków podtrzymujacych ciążę) oraz wcześniaka (płeć, wiek płodowy, masa urodzeniowa, stan po urodzeniu) na rytm serca. Badaniem objęto 62 wcześniaków. Nagrania holterowskie przeprowadzano za pomocą systemu cyfrowego Silicon Beat 2000 firmy Medea (v 3,2)(PL), analizując zapis w czasie rzeczywistym w dwu kanałach. Zaburzenia rytmu serca stwierdzono u 38 badanych. Miały one łagodny i przejściowy charakter. Głównie były to skurcze dodatkowe pochodzenia nadkomorowego. Analizując wpływ czynników ze strony matki i dziecka stwierdzono, że u wcześniaków urodzonych siłami natury, a także u dzieci z niską oceną stanu ogólnego w skali Apgar, zaburzenia rytmu serca pod postacią skurczów dodatkowych nadkomorowych były znamiennie częstsze. U wcześniaków młodszych ( 30 Hbd) oraz z niższą masą urodzeniową ( 2000 g) obserwowano znamiennie częstsze występowanie tachykardii zatokowej.


  3/3

  Tytuł oryginału: Leukodystrofia metachromatyczna u osoby dorosłej rozpoznawana początkowo jako stwardnienie rozsiane.
  Tytuł angielski: Metachromatic leucodystrophy in adult patient initially diagnosed as multiple sclerosis.
  Autorzy: Kazibutowska Zofia, Bal Anetta, Gołba Anna, Ługowska Agnieszka
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (6) s.1209-1219, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy przypadek leukodystrofii metachromatycznej (LMD) - postać dorosłych w którym z uwagi na nietypowy początek objawów wstępnie zasugerował błedne rozpoznanie stwardnienia rozsianego. LMD jest uwarunkowaną genetycznie chorobą układu nerwowego, spowodowaną niedoborem lub brakiem aktywności lizosomalnego enzymu arylosulfatazy A (ARSA). Deficyt aktywności ARSA zaburza rozkład sulfatydu, prowadząc do jego gromadzenia w komórkach układu nerwowego oraz innych tkankach. W prezentowanym przypadku 21-letniej pacjentki, choroba rozpoczęła się w 20 r.ż. upośledzeniem chodu z powodu niedowładu kończyn dolnych i zaburzeń równowagi do których dołączyła się gorsza sprawność rąk. W wykonanym MRI głowy stwierdzono rozległa demielinizację w obu półkulach mozgu, co początkowo zasugerowało rozpoznanie stwardnienia rozsianego. Pacjentka przyjęta do naszej Kliniki po około roku od początku choroby. W badaniu prezentowała triparezę spastyczną, objawy móżdżkowe, neuropatię w kończynach dolnych oraz niewielkiego stopnia zaburzenia intelektualne i zachowania. Z wywiadu wynikało, że rodzice pacjentki są bliskimi kuzynami. Ponowna analiza obrazu klinicznego wywiadu rodzinnego, badań neuroobrazowych oraz wyników badań elektrofizjologicznych świadczących o współistnieniu uszkodzenia obwodowego układu nerwowego zasugerowały leukodystrofię metachromatyczną. Badania enzymatyczne oraz molekularne potwierdziły ostateczne rozpoznanie.

  Streszczenie angielskie: The article presents a case of metachromatic leucodystrophy (MLD) of the adult onset type, in which atypical initial course could suggest multiple sclerosis. MLD is an inherited, metabolic, degenerative disease of the nervous system. It is caused by a deficiency of a lysosomal enzyme - arylsulphatase A, with the storage of cerebroside sulphate and demyelination affecting mainly the central and peripheral nervous system. In the reported case of a female aged 21 the clinical onsert of the disease was at the age 20. The first neurological symptoms included a mild spastic paraparesis, ataxia of lower limbs, and iimbalance. The neurological determination has been progressing since the onset. There was no family history of neurological or metabolic diseases, but the patient's parents were near relatives (first cousins). T-2 weighted MRI showed high intensity areas in the white matter, mainly priventricular. The clinical symptoms could suggest multiple sclerosis (of the primary progessive type). THe patient was admitted to our Dept. in Oct. 2000, i.e. about a yaer since the onset. Her increasing spastic triparesis, cerebellar ataxia, neuropathy in lover limbs and conginitive deterioration were confirmed. Re-analysis of the patient's clinical picture and family history, her MRI scans and repeated neuroiphysiological examinations which demonstrated a damage of the central and peripheral nervous system, suggested metachromatic leucodystrophy. Therefore, it was decided to assay arylsulphatase A activity. The results confirmed the diagnosis of the late onset MLD. Additionally, molecular genetic examination was performed of a DNA sample obtained from the patients.

  stosując format: