Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GOŁĘBIOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Zespół wykrzepiania śródnaczyniowego i ostrej hemolizy śródnaczyniowej w przebiegu skrajnej niedokrwistości pokrwotocznej. Krwawienie płodowo-matczyne.
Tytuł angielski: Disseminated intravascular coagulation and haemolytic anaemia caused by transplacental hemorrhage (bleeding from the fetal into the maternal circulation).
Autorzy: Poradowska-Jeszke W., Rajca Grzegorz, Gołębiowski Waldemar
Źródło: Post. Neonatol. 2002 (1) s.97-98, il., bibliogr. 3 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,617

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Krwawienie płodu do łożyska może być przyczyną niedokrwistości u noworodka i prawdopodobnie jest częstsze niż dotychczas uważano (ok. 8 proc.) [1, 2]. W części przypadków powoduje zagrażający życiu wstrząs pokrwotoczny. Opisujemy przypadek noworodka, u którego doszło do rozwinięcia skrajnej niedokrwistości, wstrząsu hipowolemicznego oraz zespołu wykrzepiania wewnątrznaczyniowego na skutek krwawienia, i u którego wczesne rozpoznanie i natychmiastowe intensywne leczenie zapobiegło zgonowi i rozwinięciu patologii niedokrwiennej-niedotlenieniowej.

  Streszczenie angielskie: Fetomaternal bleeding is a significant risk factor of neonatal anaemia end probably occurs more frequently then we can suspect. It can lead to life-threatening condition in some cases. We describe the case of severe anaemia, hipovolaemic shock and disseminated intravascular coagulation caused by fetomaternal bleeding. In this case a prompt diagnosis and vigorus treatment resulted in successful outcome and prevented hipoxic-ischemic injuries.


  2/8

  Tytuł oryginału: Wielofazowa angiografia MR u pacjentów z podejrzeniem rozwarstwienia aorty - ocena przydatności metody i optymalizacja techniki badania.
  Tytuł angielski: Multiphase MR angiography in patients with suspected aortic dissection - assessment of the usefulness of the method and optimization of its technique.
  Autorzy: Cieszanowski Andrzej, Gołębiowski Marek, Milczarek Krzysztof, Okła Wojciech, Jaworski Maciej, Gałązka Zbigniew, Szostek Małgorzata
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (3) s.7-13, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: To determine the optimal protocol of MR examination and to assess the usefulness of the multiphase magnetic resonance angiography (MRA) in the diagnostics of patients with suspected aortic dissection. In 21 patients with suspected dissecting aortic aneurism a multiphase MRA was performed after intravenous administration of Gd-DTPA. The acquisition time of one phase of the examination was 8-9 seconds. In addition, TSE T2W and TSE T1W sequences before MRA and FSMPGRE sequence after MRA was performed. The assessment included the quality of MRA images, type of dissection, its distal extend, and arteries originating from the true an dfrom the false lumen. In 12 of 15 patients with a dissection the MR results were verified: in arteriography (n = 10) and in CT (n = 12). Teh optimal examination protocol consisted of TSE T2 weighted sequence in the transverse plane, MRA sequence in the plane perpendicular to the dissection an dFSMPGRE sequence in transverse plane. In 18 of 21 patients the entire aorta was visualized in one examination. The dissection type was diagnosed properly in all 12 verified cases., its distal extend in 11 cases (92 p.c.), vessels originating from both lumens in 10 cases (83 p.c.). Multiphase MRA completed with TSE T2 weighted images and with contrast enhanced FSMPGRE sequence T1 weighted images makes possible to diagnose the aortic dissection properly, to assess its type, extend and vessels originating from both lumens.


  3/8

  Tytuł oryginału: Konwersje w cholecystektomii laparoskopowej.
  Tytuł angielski: Conversions during laparoscopic cholecystectomy.
  Autorzy: Stanowski Edward, Paczyński Andrzej, Gołębiowski Grzegorz, Koziarski Tomasz, Paśnik Krzysztof, Kurzawa Katarzyna
  Opracowanie edytorskie: Krawczyk Marek (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (10) s.869-874, il., bibliogr. 15 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Omówienie rodzajów i przyczyn konwersji w cholecystektomii laparoskopowej. Materiał i metodyka. W naszej klinice od 07.1991 do 12.2001 r. wykonano 6873 cholecystektomii laparoskopowych u 4078 kobiet i 2795 mężczyzn w wieku od 13 do 94 lat, w tym konwersję wykonano u 111 (1,615 proc.) osób. Konwersje podzielono na 3 grupy: przewidywane, zamierzone i wymuszone. Uznano, iż konwersja nie jest powikłaniem nowej techniki operacyjnej, lecz zamianą sposobu operacji. Wyniki. Konwersje wykonano u 111 chorych, w tym planowe u 7 (6,3 p.c.) chorych, wymuszone u 36 (32,43 p.c.), a zamierzone u 68 (61,26 proc.) chorych. Czas operacji laparoskopowej, podczas której zdecydowano jej zamianę na klasyczną, wynosił od 7 min. do 3 h 15 min. (śr. 40 min). Konwersje stanowiły od 0,31 (1999 r.) do 2,35 proc. (1993 r.). Wahania te spowodowane są zmianą zasad kwalifikacji chorych do cholecystektomii laparoskopowej. W miarę nabywania doświadczenia i doskonalenia techniki wideochir. rozszerzano wskazania do cholecystektomii laparoskopowej. Retrospektywna ocena badania podmiotowego, przedmiotowego, badań oraz biochem. nie pozwala na jednoznaczne określenie, które z nich ma wpływ na większą częstość konwersji. Nie zaobserwowaliśmy zjawiska zwanego "krzywą uczenia sie". Zwiększona liczba konwersji spowodowana została rozszrzeniem kryteriów kwalifikacji do cholecystektomii laproskopowej. Wnioski. Konwersja nie jest błędem, lecz zamianą techniki operacyjnej. Niezależnie od liczby wykonanych operacji istnieje odsetek chorych wymagających konwersji. Konwersja powinna być wykonana w ciągu ok. 30-60 min. w przypadku braku postępu operacji...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to present types of conversions and reasons for conversion during laparoscopic cholecystectomy. Material and methods. During the period between October, 1991 and December, 2001 6873 patients (4078 female, 2795 male) underwent laparoscopic cholecystectomy in our Department. Conversion was performed in 111 patients (1.615 p.c.). We divided conversions into 3 groups: anticipated conversions (7 patients -6.30 p.c.), emergency conversions in 31 cases (29.2 p.c.) and deliberate conversions in 67 cases (63.2 p.c.). Results. Conversion was performed in 11 patients (1.615 p.c.). Time during which was performed ranged between 15 min and 3 h 15 min. Data demonstrated that conversion to open cholecystectomy was required in 0.31 p.c. (1999) to 2.35 p.c. (1993). Cases these differences were due to the change of patient qualification towards laparoscopic cholecystectomy. With experience and progress in videosurgical techniques, indications towards laparoscopic cholecystectomy have expanded. Retrospective evaluation of the history, physical and biochemical examinations, as well as imaging techniques does not help determine, which of these factors might influence the frequency of conversions. We did not observe the "learning curve" in our department. The increasing number of conversions was due to a wider spectrum of qualification criteria towards laparoscopic cholecystectomy.


  4/8

  Tytuł oryginału: Absolwenci Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku, rocznik 1947-1952
  Opracowanie edytorskie: Wajda Zdzisław (oprac.), Betlejewska Barbara (oprac.), Betlejewski Zdzisław (oprac.), Beister Alicja (oprac.), Bożyk Lubomira (oprac.), Cieśla Zygfryd (oprac.), Gołębiowski Witold (oprac.), Jabłońska-Kaszewska Irena (oprac.), Pędzierska Stefania (oprac.), Niwińska Janina (oprac.), Żawrocka-Wrzołek Teresa (oprac.).
  Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Gdańsku
  Źródło: - Gdańsk, AM 2002, 247 s. : il., 29 cm.
  Sygnatura GBL: 802,160

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • historia XX wieku
 • historia po r.1945


  5/8

  Tytuł oryginału: Poszukiwanie alternatywnego doustnego środka kontrastowego do obrazowania przewodu pokarmowego metodą rezonansu magnetycznego - faza badań in vitro, doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Searching for an alterntive oral contrast agent for Gl tract MR imaging - in vitro phase, initial report.
  Autorzy: Okła Wojciech, Gołębiowski Marek, Szeszkowski Wojciech, Cieszanowski Andrzej
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (4) s.75-85, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Background: MR has been recently considered to be suitable method for detection GT tract pathologies. A few substances (some of a natural origin) seem to act as an efficient oral MR contrast agnets. The aim of this study is to find an alternative substance, which can be administrated orally to patients in order to enhance signal intensity (SI). The ideal agent should have a biphase pattern (high SI in T1 and low in T2), and should be nontoxic and cost effective. Material/Methods: Phantom experiments were conducted with 1.5 T MR scanner. T1W and T2W sequences were used for intial estimation. Number of diffrent agents such as: water, Gd-DTPA, barium sulfate, green tea, blueberry juice, cranberry juice, blackcurrant juice, and some more were evaluated. Signal intensity was measured by using elliptical region of interest (ROI). MR imaging in one patient with stomach cancer was also performed. Results: In I1W-FFE sequence cranberry juice reached satisfactorily high signal (SI = 1760.14). In T2W - TSE sequence this substane reduced signal intensity (SI = 23.10) almost to background level. Blueberry juice appear to be the next substance capable to generate high signal (SI = 1558.31) in W1W sequence (T1-TSE). MR examination of a patient with stomach adenocarcinoma (using blueberry juice as an oral contrast agent) satisfactorily depicted and delineated tumor mass on both: T1W and T2W images.


  6/8

  Tytuł oryginału: Abnormal FHIT gene transcript and c-myc and c-erbB2 amplification in breast cancer.
  Autorzy: Kowara Renata, Gołębiowski Filip, Chrzan Paweł, Skokowski Jarosław, Karmolinski Andrzej, Pawełczyk Tadeusz
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.341-350, il., tab., bibliogr. [32] poz. - 37 Spotkanie Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Toruń 10-14.09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Searching for ways to improve the characterization of breast cancer we examined the realtionship between the status of teh FHIT gene transcript and amplification of c-myc and the c-erbB2 oncogene. Abnormal FHIT transcript was detected in 32 of 79 cancers examined. The presence of Fhit protein estimated by Western blots was evident only in cancers exhibiting a normal-sized FHIT transcript. This indicates that abnormal FHIT transcripts observed in our study did not encode any Fhit protein or the amount of such protien was very low. There was no association between the presence of aberrant FHIT gene transcirpt with age, tumor size, estrogen and progesterone receptor status, local metastases and histological grading. However, the abnormalities in FHIT gene transcripts were observed with different frequency depending on the histopathological type of the tumor. The aberrant FHIT transcript was detected in 60 p.c. of lobular cancers and only in 28 p.c. of ductal cancers. Analyzing the occurrence of c-myc and c-erbB2 amplification and the presence of aberrant FHIT gene transcripts we found that the aberrant FHIT transcirpt more frequently occurred in tissues with c-myc amplification. There was a significant (P 0.05) correlation between the occurrence of the aberrant FHIT gene transcript with accompanying c-mcy amplification and positive lymph node status. However, in order to evaluate the predictive value of these findings in breast cancer, an extended clincal follow up will be necessary.


  7/8

  Tytuł oryginału: Ultrasonograficzna diagnostyka powikłań po transplantacji wątroby.
  Tytuł angielski: Ultrasound diagnostic of complications in liver transplantation.
  Autorzy: Pawlak Bogna, Pawlak Jacek, Gołębiowski Marek
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (11) s.621-629, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • transplantologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ortotopowe przeszczepienie wątroby mimo udoskonalenia techniki chirurgicznej nadal obarczone jest znacznym odsetkiem powikłań. Ultrasonografia jest podstawową techniką diagnostyczną pozwalającą na rozpoznanie powikłań związanych z transplantacją wątroby. Celem pracy jest przedstawienie technik obrazowania zespoleń naczyniowych i żółciowych oraz samej przeszczepionej wątroby. Zastosowanie badania ultrasonograficznego, a zwłaszcza dopplerowskiego pozwala na wczesne rozpoznanie powikłań naczyniowych (zwężenia zespoleń, zakrzepica naczyniowa i powstawanie tętniaków rzekomych w zespoleniach), żółciowych (zwężenie, nieszczelność) i rozpoznawanie zmian ogniskowych w przeszczepionej wątrobie (krwiaki, ropnie, zmiany organiczne). Technika ta okazuje się także przydatna przy rozpoznawaniu dysfunkcji przeszczepu (odrzucanie).

  Streszczenie angielskie: Ortotopic liver transplantation are being performed with increasing frequency. leading greater demand for accurate evaluation of related complications. Ultrasonography is primary technique for detections complications of hepatic transplantation. In this article, we illustrate the relevant surgical anatomy, including vasculat and billary anastomoses, and the radiologic features of both vascular and nonvascular complications of hepatic transplantation. Vascular complications include arterial and venous thrombosis, stenosis and pseudoaneurysm. Nonvascular complications include biliary obstruction and leakage, posttransplantation malignancy, and organ acute rejection.


  8/8

  Tytuł oryginału: Konwersje w cholecystektomii laparoskopowej
  Autorzy: Stanowski Edward, Paczyński Andrzej, Gołębiowski Grzegorz
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.169-171, il., bibliogr. 15 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: