Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GOŁĄBEK
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/18

Tytuł oryginału: Podstawy chirurgii rekonstrukcyjnej
Autorzy: Gołąbek Wiesław, Kłos Adam
Źródło: W: Postępy w otolaryngologii - Wrocław, 2002 s.46-50, il., bibliogr. 5 poz. - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
Sygnatura GBL: 740,321

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/18

  Tytuł oryginału: Wolne płaty skóry z mikrozespoleniem naczyń
  Autorzy: Kłos Adam, Gołąbek Wiesław
  Źródło: W: Postępy w otolaryngologii - Wrocław, 2002 s.56-59, tab. - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
  Sygnatura GBL: 740,321

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/18

  Tytuł oryginału: Taktyka postępowania w naczyniakowłókniaku młodzieńczym
  Autorzy: Gołąbek Wiesław, Szymańska Anna
  Źródło: W: Postępy w otolaryngologii - Wrocław, 2002 s.124-126, bibliogr. 13 poz. - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
  Sygnatura GBL: 740,321

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/18

  Tytuł oryginału: Przeciwciała przeciwko wirusowi Epstein-Barr w surowicy krwi chorych na raka krtani.
  Tytuł angielski: Serum IgG and IgM antibodies against Epstein-Barr virus in patients with laryngeal cancer.
  Autorzy: Morshed Kamal, Polz-Dacewicz Małgorzata, Szymański Marcin, Ziaja Marta, Gołąbek Wiesław
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.45-48, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Doniesienia ostatnich lat sugerują udział wirusa Epstein-Barr (EBV) w powstawaniu nowotworów górnych dróg oddechowych u człowieka. Celem tej pracy było badanie występowania przeciwciał klasy IgG i IgM przeciwko antygenowi kapsydowemu (EBVCA) i jądrowemu (EBNA) wirusa Epstein-Barr w surowicy krwi chorych na raka krtani. Badania przeprowadzono w grupie 28 pacjentów z rakiem krtani leczonych operacyjnie. Grupę kontrolną stanowiło 18 osób zdrowych. Miano przeciwciał klasy IgM VCA zarówno w grupie kontrolnej, jak i badanej było ujemne ( 20 IU). Miano przeciwciał klasy IgG VCA było dodatnie u 15 z 18 osób w grupie kontrolnej, natomiast u 26 z 28 chorych z rakiem krtani. Różnice te nie były istotne statystycznie. U chorych z węzłami chłonnymi N0 miano przeciwciał IgG VCA i IgG EBNA było istotnie wyższe niż u chorych z węzłami chłonnymi N1-N3. Miano przeciwciał IgG VCA i EBNA u chorych na raka krtani było wyższe niż w grupie kontrolnej, co może sugerować udział EBV w etiopatogenezie raka krtani.

  Streszczenie angielskie: Association of Epstein-Barr virus with cancers of upper respiratory tract has been recently reported. The aim of our study was to determine the prevalence of serum IgG and IgM antibodies against Epstein-Barr virus capsid antigen (EBVCA) and nuclear antigen (EBNA) in patients with laryngeal cancer. Serum samples from 28 patients with laryngeal cancer were evaluated for presence of IgG and IgM EBVCA and EBNA antibodies using ELISA assay. Serum from 18 healthy age and sex-matched individuals served as control. Patients with laryngeal cancer and healthy subjects were negative for anti-EBV-VCA IgM antibodies ( 20 IU). Serum samples were positive for IgG EBNA in 85,7 p.c. of patients with laryngeal cancer and in 72,2 p.c. of control group. 89,3 p.c. of patients with cancer and 88,8 p.c. of healthy individuals were positive for IgG VCA antibodies. The mean level of IgG EBNA (107,8 ń 71,4) and IgG VCA (124,8 ń 54,7) antibodies in patients with laryngeal cancer was higher than in control group. The differences were not significant. Patients with NO neck had significantly higher IgG VCA and EBNA antibodies levels than patients with N1-N3 neck. The results may suggest a role of Epstein-Barr virus in laryngeal cancer pathogenesis.


  5/18

  Tytuł oryginału: Wpływ aktywności fizycznej na insulinooporność i parametry lipidowe u otyłych pacjentów z terenu południowej Polski.
  Autorzy: Gołąbek I., Niedbał S., Krzeszowska T., Wybrańska I., Głąb G., Jaśkiewicz J., Malczewska-Malec M., Kwaśniak M., Dembińska-Kieć A[ldona]
  Źródło: Czyn. Ryz. 2002 (1) s.13-21, il., tab., bibliogr. 89 poz.
  Sygnatura GBL: 313,062

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  6/18

  Tytuł oryginału: Wyniki stapedektomii w zespole "osteogenesis imperfecta".
  Tytuł angielski: Results of stapedectomy in osteogenesis imperfecta.
  Autorzy: Gołąbek Wiesław, Szymański Marcin, Siwiec Henryk
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.323-326, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Osteogenesis imperfecta jest chorobą związaną z nieprawidłową syntezą kolagenu typu I. Głównymi objawami klasycznej postaci choroby są kruchość kości, niebieskie twardówki i niedosłuch. Przedstawiono wczesne (po 6 miesiącach) i odległe (po 10 latach) wyniki słuchowe po stapedektomii u 3 operowanych osób z zespołem osteogenesis imperfecta. Rezerwa ślimakowa została zmniejszona do 10 dB u 2 chorych. U jednej chorej rezerwa ślimakowa 6 miesięcy po operacji wynosila 17 dB. Rezerwa ślimakowa u trzech operowanych zmniejszyła się o 35, 29 i 18 dB. U wszystkich chorych doszło do poprawy średniego przewiodnictwa kostnego po stapedektomii. Leczenie operacyjne niedosłuchu u chorych na zespół niebieskich twardówek daje dobry i trwały wynik słuchowy. Audiogram progowy wykonany 10 lat po stapedektomii był podobny do badania wczesnego po operacji.

  Streszczenie angielskie: Osteogenesis imperfecta is a connective tissue disease connected with improper synthesis of collagen type I. Bone fragility, blue sclera and hearing loss are the main symptoms of classic type of the disease. Early (6 months) and late (10 years) results of stapedectomy in 3 patients with osteogenesis imperfecta syndrome are presented. Six months postoperatively air-bone gap was smaller than 10 dB in 2 patients and 17 dB in one patient. In all patients, bone conduction pure tone threshold improved after the operation. Audiometric tests performed 10 years after stapedectomy were similar to those obtained 6 months after the operation. Stapedectomy in patients with osteogenesis imperfecta syndrome provides good and stable hearing results.


  7/18

  Tytuł oryginału: Przerzuty raka piersi do ślinianki przyusznej.
  Tytuł angielski: Parotid metastases from breast cancer.
  Autorzy: Szymański Marcin, Siwiec Henryk, Olszański Witold, Gołąbek Wiesław
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.494-497, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przerzuty do ślinianki przyusznej występują rzadko i pochodzą najczęściej z nowotworów zośliwych regiony głowy i szyi. Guzy przerzutowe mają tu najczęściej utkanie raka płaskonabłonkowego lub czerniaka złośliwego. bardzo rzadkie są odlegle przerzuty do ślinianki przyusznej spoza regionu głowy i szyi. Przedstawiono dwie chore z rakiem sutka i przerzutami do ślinianki przyusznej. U jednej przerzut do ślinianki wystąpił po 15 latach od rozpoznania i leczenia raka piersi, przy braku miejscowej wznowy. U drugiej guz ślinianki przyusznej był pierwszym objawem choroby. U żadnej z tych pacjentek nie wykryto innych przerzutów odleglych i funkcja nerwu twarzowego była prawidłowa. Obie chore poddane były operacji i uzupełniającej chemioterapii. Zmarły 6 miesięcy po rozpoznaniu przerzutu w śliniance przyusznej. Wystąpienie przerzutu raka sutka w śliniance przyusznej oznacza złe rokowanie.

  Streszczenie angielskie: Metastatic tumours in parotid gland are very uncommon, and they usually reflect the lymphatic drainage from the head and neck region. The most frequent types of the metastatic tumours are squamous cell carcinoma and malignant melanoma. Metastases to parotid gland from subclavicular area are extremely. Two patients with breast cancer and metastases to parotid region are presented. One patient developed metastases in parotid gland 15 years after surgery and radiotherapy of breast cancer. In the latter patient parotid tumour was the first manifestation of the disease. Both patients underwent parotid surgery. None of the patients survived more than 6 months. Metastases in partoid region carry bad prognosis for the patients.


  8/18

  Tytuł oryginału: Wrodzone wady serca w zespole Turnera.
  Tytuł angielski: Congenital heart defects in Turner's syndrome.
  Autorzy: Gołąbek Małgorzata, Kotowska Aneta, Wróblewska-Kałużewska Maria
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (5) s.389-394, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonali analizy rodzju wad serca występujących u 15 dzieci z zespołem Turnera. Najczęstszą z nich było zwężenie cieśni aorty (CoA) stwierdzone u 10 pacjentek, a następnie wady zastawki aortalnej występujące u 5 badanych, współistniejące w 3 przypadkach ze zwężeniem cieśni aorty. U pozostałych 3 dziewcząt rozpoznano wady przeciekowe. Analizując rodzaj wad serca w zależności od kariotypu, stwierdzono, że najczęściej występowały one u dziewcząt z kariotypem 45XO. Wśród 11 dzieci z tym kariotypem u 8 występowała CoA, u 4 dwupłatkowa zastawka aortalna, współistniejaca u 3 z nich z CoA, a u 2 pozostałych dzieci stwierdzono częściowy kanał przedsionkowo-komorowy. Mozaikowatość kariotypu występowała u 4 dzieci. U 6 z 8 pacjentek operowanych z powodu CaA nadciśnienie tętnicze wymagające leczenia farmakologicznego utrzymywało się nadal, pomimo dobrego efektu hemodynamicznego zabiegu operacyjnego.

  Streszczenie angielskie: The authors analysed the cardiovascular abnormalities encountered in 15 children with Turner's syndrome. The most common congenital heart deffects were aortic coarctation, found in 10 patients, and aortic valve disease, found in 5 girls. Abnormalities of the aortic valve in 3 patients were connected with concomitant aortic coarctation. Other malformations with cardiac shunt were present in the 3 other patients an assessment of the connection between karyotype and the type of congenital heart defects was made and it was found that cardiovascular abnormalities were most frequently associated with karyotype 45XO. This karyotype was found in 11 children. In 8 of them aortic coarctation was present and in 4, bicuspid aortic valve. In 3 of 4 patients with bicuspid aortic valve, aortic coarctation was also found. In 2 children, atrioventricular canal was observed. The karyotype mosaicism was found in 4 children. In 6 of 8 girls who were operated because of aortic coarctation, arterial hypertension that had to be treated pharmacologically was observed despite a good results of the operation.


  9/18

  Tytuł oryginału: Wady dolnych dróg moczowych jako przyczyna nawracających zakażeń układu moczowego u dziewcząt.
  Tytuł angielski: Defects of the low urinary tract as a cause of recurrent urinary tract infection in girls.
  Autorzy: Gołąbek Bożena, Słowik Małgorzata, Płoska-Urbanek Barbara, Paruszkiewicz Grzegorz, Drejewicz Hanna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.265-268, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W latach 1985-1992 zbadano 353 dziewcząt, w latach 1999-2000 109 dziewcząt w wieku od jednego mies. życia do 15 lat z nawracającymi zakażeniami układu moczowego (ZUM) zgłaszających się do Poradni i diagnozowanych w Klinice Pediatrii IMiDZ w Warszawie. Najczęstszą przyczyną nawracających ZUM było izolowane zwężenie ujścia zewnętrznego cewki - 59,9 proc. (187/312). U 41,1 proc. (125/312) badanych zwężeniu towarzyszyły wsteczne odpływy pęcherzowo-moczowodowe, natomiast u 22,5 proc. (104/462) występowały izolowane odpływy pęcherzowo-moczowodowe. U wszystkich pacjentek badanych w latach 1985-1992 wykonano kalibrację cewki moczowej, a w latach 1999-2000 tylko u dzieci powyżej 2. roku życia. W 75 proc. (312/416) wykryto zwężenie jej ujścia zewnętrznego, podczas gdy na podstawie obrazu radiologicznego cystografii mikcyjnej zwężenie rozpoznano tylko u 54,7 proc. (253/462) badanych dziewcząt. Wyniki badań wskazują na konieczność dokładnej diagnostyki dolnych dróg moczowych i wprowadzenia odpowiedniego leczenia zapobiegającego nawrotom zakażenia.

  Streszczenie angielskie: 462 girls aged 1 month - 15 years with recurrent urinary tract infection were diagnosed in the Outpatient Clinic of Mother and Child Institute during 1985-1992 and 1999-2000 years period. The most common cause of recurrent urinary tract infection was an isolated construction of exaternal urethral ostium - 59.9 p.c. (187/312) then vesico-ureteral reflux coexisting with external urethral ostium - 41.1 p.c. (125/312), next isolate vesico-ureteral reflux - 2.5 p.c. (104/462). Typical radiological diagnostic was perforemd in all cases adn calibration of urethrae was 416 girls. From 75 p.c. (312/416) cases with urethral construction only 54.7 p.c. (253/462) had typical cystographic picture of that defect. Results of our studies confirmed the importance of exact diagnosis of "lower part of urinary tract" and necessity of appropriate treatment.


  10/18

  Tytuł oryginału: Przydatność preparatu Uro-Vaxom w kompleksowym leczeniu nawracających zakażeń układu moczowego u dziewcząt.
  Tytuł angielski: Usefulness of Uro-Vaxom in complex treatment of recurrent urinary tract infections in girls.
  Autorzy: Gołąbek Bożena, Nowakowska Krystyna, Słowik Małgorzata, Paruszkiewicz Grzegorz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.269-272, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Preparat Uro-Vaxom zastosowano w leczeniu nawrotowych zakażeń układu moczowego u 35 dziewczynek. Większość 34/35 tolerowała lek dobrze, nie obserwowano u nich objawów niepożądanych. U jednej przerwano stosowanie Uro-Vaxomu w pierwszym miesiącu leczenia w związku z wystąpieniem wymiotów, dlatego też skuteczność Uro-Vaxomu oceniono u 34 dziewczynek. Stwierdzono, że preparat ten jest cennym lekiem wspomagającym antybiotykoterapię nawrotowych zakażeń układu moczowego (ZUM) wywołanych przez E. coli.

  Streszczenie angielskie: Uro-Vaxom was used in the treatment of recurrent urinary tract infections in 35 girls. Most of them (34/35) tolerated the drug very well, no side effect were observed. We stoped administration of the Uro-Vaxom one girl, during the first months of treatment because of vomiting. This way efficiency of Uro-Vaxom was evaluted in the treatment of recurrent urinary tract infections in 34 girls. Uro-Vaxom was found to be a valuable drug, supporting antibiotic therapy in recurrent urinary tract infections caused by E. coli.


  11/18

  Tytuł oryginału: Zmiana obrazu otosklerozy w dwóch dziesięcioleciach.
  Tytuł angielski: Change in otosclerosis presentation during two decades.
  Autorzy: Szymański Marcin, Gołąbek Wiesław, Siwiec Henryk
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.557-560, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest porównanie obrazu otosklerozy w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, na podstawie analizy dokumentacji klinicznej 228 leczonych chorych. Grupę I 80 chorych leczonych w latach 1980-1990 porównano z grupą II 142 chorych leczonych w latach 1991-2000 pod względem rozkładu płci, wieku, obecności zmian obustronnych i występowania obliteracji okienka owalnego. Porównano również średni próg przewodnictwa kostnego, powietrznego i rezerwę ślimakową w obu grupach. Nie wykazano statystycznie istotnej różnicy w rozkładzie wieku, płci i progu przewodnictwa kostnego między badanymi grupami. Obliteracja okienka owalnego występowała u 8 (10 proc.) chorych z grupy I i u 7 (4,7 proc.) chorych z grupy II, ale różnica nie była istotna. Obustronną otosklerozę rozpoznano u 77 (96,3 proc.) chorych z grupy I i u 121 (81,8 proc.) osó z grupy II, co stanowiło różnicę istotną (p 0,01). Próg przewodnictwa powietrznego i rezerwa ślimakowa u chorych leczonych w latach dziewięćdziesiątych były istotnie mniejsze (p 0,001) niż u chorych leczonych w latach osiemdziesiątych. W ostatnim dziesięcioleciu chorzy na otosklerozę zgłaszali się z mniejszym ubytkiem słuchu, mniejszą rezerwą ślimakową i rzadziej mieli otosklerozę obustronną niż chorzy leczeni w latach osiemdziesiątych.


  12/18

  Tytuł oryginału: Trudności w rozpoznawaniu i postępowaniu profilaktycznym w przypadku kamicy cystynowej.
  Tytuł angielski: Difficulties in diagnosis and prevention of cystine urolithiasis.
  Autorzy: Gołąbek Bożena, Nowaczewska Irena
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (8) s.711-715, bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono podstawy diagnostyki oraz współćzesne poglądy dotyczące postępowania profilatkycznego w kamicy cystynowej. Na podstawie przypadku 7-letniego chłopca opisano trudności w rozpoznawaniu i leczeniu tej postaci kamicy. Błędne postępowanie diagnostyczne i profilaktyczne było spowodowane nieodpowiednią techniką badań oraz nieprawidłową interperetacją otrzymanych wyników, co prowadziło do licznych nawrotów kamicy i narażenia dziecka na wielokrotne, nieobojętne leczenie inwazyjne.

  Streszczenie angielskie: The principles of diagnosis and contemporary opinions on preventive therapy in cystine urolithiasis are presented. The difficulties of diagnosis and treatment of the disease in a 7-year old boy are described. Inadequate analytical techniques and misinterpretation of their results caused medical error in the patient's treatment. This was the reason for numerous recurrences urolithiasis of necessifating multiple invasive itnervention.


  13/18

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia operacyjnego nowotworów ślinianki przyusznej : praca doktorska
  Autorzy: Olszański Witold, Gołąbek Wiesław (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Otolaryngologii w Lublinie
  Źródło: 2002, [4], 93 k. : il., tab., bibliogr. 120 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  14/18

  Tytuł oryginału: XIII Sympozjum Audiologiczne : program : [streszczenia]
  Opracowanie edytorskie: Gołąbek Wiesław (przedm.).
  Akademia Medyczna Katedra i Klinika Otolaryngologii w Lublinie
  Źródło: - Lublin, AM 2002, 152 s. : il., tab., 21 cm. - 13 Sympozjum Audiologiczne nt. badania i leczenia narządu słuchu Kazimierz Dolny n. Wisłą 10-12.10 2002
  Sygnatura GBL: 735,623

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie


  15/18

  Tytuł oryginału: ACTH terapia a względność czasu trwania ciąży : praca doktorska
  Autorzy: Gołąbek Dariusz, Klimek Marek (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa w Krakowie
  Źródło: 2002, 84 k. : il., tab., bibliogr. 221 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20322

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  16/18

  Tytuł oryginału: Rekonstrukcja całkowitego ubytku gardła płatem z mięśnia piersiowego większego
  Autorzy: Gołąbek Wiesław, Siwiec Henryk, Morshed Kamal, Kłos Adam, Trojanowski Piotr
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.362-365, il., bibliogr. 19 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  17/18

  Tytuł oryginału: Wolny płat skóry przedramienia z mikrozespoleniem naczyń do rekonstrukcji jamy ustnej i gardła
  Autorzy: Kłos Adam, Gołąbek Wiesław, Olszański Witold, Siwiec Henryk
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.365-369, il., bibliogr. 13 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • chirurgia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  18/18

  Tytuł oryginału: Czynność rozkurczowa lewej komory serca u pacjentów z jadłowstrętem psychicznym.
  Tytuł angielski: Left ventricular diastolic function in patients with anorexia nervosa.
  Autorzy: Gołąbek Małgorzata
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (4) s.361-366, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Jadłowstręt psychiczny jest zaburzeniem odżywania o podłożu psychicznym, występującym głównie u nastoletnich dziewcząt i młodych kobiet. Powikłania ze strony układu krążenia stanowią u tych chorych drugą pod względem częstości, po samobójstwach, przyczynę nagłych zgonów. Cel pracy: Celem rpacy było prześledzenie zachowania się czynności rozkurczowej lewej komory serca u pacjentów z jadłowstrętem psychicznym w zaawansowanym okresie choroby oraz bezpośrednio po uzyskaniu prawidowej masy ciała. Materiał i metodyka: Wyodrębniono dwie fazy badań: badanie I obejmowało 50 pacjentów w wieku od 12 do 18 lat, z niedoborem masy ciała wynoszącym przeciętnie 7,9 proc., będących w zaawansowanym okresie choroby, a badaniem la objęto 50 tych samych pacjentów po osiągnięciu prawidłowej masy ciała. Rozpoznanie jadłowstrętu psychicznego ustalono zgodnie z międzynarodowymi kryteriami DSM-IIIR. Ocenę czynności rozkurczowej lewej komory przeprowadzono za pomocą echokardiografii dopplerowskiej, na podstawie analizy przepływu krwi przez zastawkę dwudzielną i czasu rozkurczu izowolumetrycznego lewej komory (IVRT). Wyniki uzyskane w badaniu I i Ia porów nano z wynikami w odpowiednich grupach kontrolnych (KI i KIa), dobranych pod względem wieku i czynności serca. Wyniki: Analizując przepływ krwi przez zastawkę dwudzielną u pacjentów w zaawansowanym okresie choroby, zaobserwowano zmniejszenie maksymalnej prędkoci fali A (VA), wzrost stosunku maksymalnej prędkości fali E (VE) do prędkości fali A (VE/VA) oraz wydłużenie czasu deceleracji fali E, co może wskazywać na upośledzenie relaksacji i być może także podatności lewej komory serca w tym okresie choroby...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Anorexia nervosa is the eating disorder of the mental origin, affecting predominantly teen-age girls and young women. Cardiac complications are secondary in apperance, after suicide attempts, as a reason for sudden deaths in anorectic patients. The aim of the study was the analisys of the left ventricular diastolic funciton in patients with severe anorexia nervosa and after normal weight re-gain. Material and methods: 50 patients aged from 12 to 18 years, with average 27.9 p.c. lack of weight were enrolled into the study. All patients met the criteria of DSM III-R for the diagnosis of anorexia nervosa. Left ventricular diastolic function was assessed by doppler echocardiography, using transmitral flow curve and IVRT analisys. Patients were studied twice: examination I included 50 anorectic patients with advanced stage of illness and examination Ia included the same patients after treatment. Results achieved in both groups were compared with control groups KI and KIa matched in age and heart rate. Results: In patients evaluated before treatment decreased maximum A wave velocity, increased E to A wave ratio and extension of the E wave deelleration time were observed. After normal weight re-gain all mentioned parameters normalized. Conclusions: 1. In patients with severe anorexia nervosa both left ventricular compliance and relaxation are impaired. 2. After appropriate weight gain left ventricular diastolic function becomes normal normalised.

  stosując format: