Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GOŁĄB
Liczba odnalezionych rekordów: 35Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/35

Tytuł oryginału: Podstawy chirurgii rekonstrukcyjnej
Autorzy: Gołąbek Wiesław, Kłos Adam
Źródło: W: Postępy w otolaryngologii - Wrocław, 2002 s.46-50, il., bibliogr. 5 poz. - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
Sygnatura GBL: 740,321

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/35

  Tytuł oryginału: Wolne płaty skóry z mikrozespoleniem naczyń
  Autorzy: Kłos Adam, Gołąbek Wiesław
  Źródło: W: Postępy w otolaryngologii - Wrocław, 2002 s.56-59, tab. - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
  Sygnatura GBL: 740,321

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/35

  Tytuł oryginału: Taktyka postępowania w naczyniakowłókniaku młodzieńczym
  Autorzy: Gołąbek Wiesław, Szymańska Anna
  Źródło: W: Postępy w otolaryngologii - Wrocław, 2002 s.124-126, bibliogr. 13 poz. - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
  Sygnatura GBL: 740,321

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/35

  Tytuł oryginału: Potentiating antitumor effects of a combination therapy with lovastatin and butyrate in the Lewis lung carcinoma model in mice.
  Autorzy: Giermasz Adam, Makowski Marcin, Kozłowska Ewa, Nowis Dominika, Maj Małgorzata, Jalili Ahmad, Feleszko Wojciech, Wójcik Cezary, Dąbrowska Anna, Jakóbisiak Marek, Gołąb Jakub
  Źródło: Int. J. Cancer 2002: 97 (6) s.746-750, il., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 305,029

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Lovastatin, the drug used for the treatment of hypercholesterolemia, has previously been reported to exert antitumor activity in experimental murine models. Byturate and butyric acid derivatives are well known to induce differentiation and apoptosis of tumour cells and also have recently gained acceptance as potentaial anticancer agents. In this study, we examined the antitumor effects of the combination of lovastatin and butyrate or its prodrug tributyrin in vitro and in vivo against a murine Lewis lung carcinoma (3LL). This combination therapy showed synergistic antitumor activity against 3LL cells in vitro. These effects were at least in part due to apoptosis induction that occurred after 12 hr of incubation with lovastatin and butyrate and was preceded by changes in cell cycle distribution of treated cells and expression of p21, p53 and cyclin D 1. Remarkably, a systemic treatment of syngeneic mice inoculated with 3LL cells with both drugs resulted in significant tumour growth retardation.


  5/35

  Tytuł oryginału: Przeciwciała przeciwko wirusowi Epstein-Barr w surowicy krwi chorych na raka krtani.
  Tytuł angielski: Serum IgG and IgM antibodies against Epstein-Barr virus in patients with laryngeal cancer.
  Autorzy: Morshed Kamal, Polz-Dacewicz Małgorzata, Szymański Marcin, Ziaja Marta, Gołąbek Wiesław
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.45-48, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Doniesienia ostatnich lat sugerują udział wirusa Epstein-Barr (EBV) w powstawaniu nowotworów górnych dróg oddechowych u człowieka. Celem tej pracy było badanie występowania przeciwciał klasy IgG i IgM przeciwko antygenowi kapsydowemu (EBVCA) i jądrowemu (EBNA) wirusa Epstein-Barr w surowicy krwi chorych na raka krtani. Badania przeprowadzono w grupie 28 pacjentów z rakiem krtani leczonych operacyjnie. Grupę kontrolną stanowiło 18 osób zdrowych. Miano przeciwciał klasy IgM VCA zarówno w grupie kontrolnej, jak i badanej było ujemne ( 20 IU). Miano przeciwciał klasy IgG VCA było dodatnie u 15 z 18 osób w grupie kontrolnej, natomiast u 26 z 28 chorych z rakiem krtani. Różnice te nie były istotne statystycznie. U chorych z węzłami chłonnymi N0 miano przeciwciał IgG VCA i IgG EBNA było istotnie wyższe niż u chorych z węzłami chłonnymi N1-N3. Miano przeciwciał IgG VCA i EBNA u chorych na raka krtani było wyższe niż w grupie kontrolnej, co może sugerować udział EBV w etiopatogenezie raka krtani.

  Streszczenie angielskie: Association of Epstein-Barr virus with cancers of upper respiratory tract has been recently reported. The aim of our study was to determine the prevalence of serum IgG and IgM antibodies against Epstein-Barr virus capsid antigen (EBVCA) and nuclear antigen (EBNA) in patients with laryngeal cancer. Serum samples from 28 patients with laryngeal cancer were evaluated for presence of IgG and IgM EBVCA and EBNA antibodies using ELISA assay. Serum from 18 healthy age and sex-matched individuals served as control. Patients with laryngeal cancer and healthy subjects were negative for anti-EBV-VCA IgM antibodies ( 20 IU). Serum samples were positive for IgG EBNA in 85,7 p.c. of patients with laryngeal cancer and in 72,2 p.c. of control group. 89,3 p.c. of patients with cancer and 88,8 p.c. of healthy individuals were positive for IgG VCA antibodies. The mean level of IgG EBNA (107,8 ń 71,4) and IgG VCA (124,8 ń 54,7) antibodies in patients with laryngeal cancer was higher than in control group. The differences were not significant. Patients with NO neck had significantly higher IgG VCA and EBNA antibodies levels than patients with N1-N3 neck. The results may suggest a role of Epstein-Barr virus in laryngeal cancer pathogenesis.


  6/35

  Tytuł oryginału: Łańcuchowa reakcja polimerazy w diagnostyce toksoplazmozy ośrodkowego układu nerwowego: wpływ metody izolacji DNA z próbek płynu mózgowo-rdzeniowego na wynik reakcji.
  Tytuł angielski: Polymerase chain reaction in the diagnosis of toxoplasmosis of the central nervous system: an influence of the method of DNA isolation from cerebrospinal fluid samples on results of the reaction.
  Autorzy: Gołąb Elżbieta, Waloch Maria
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (1) s.87-91, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • neurologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Podjęto próbę określenia wpływu metody izolacji DNA z płynu mózgowo-rdzeniowego na wynik amplifikacji fragmentów genu B1 Toxoplasma gondii w łańcuchowej reakcji polimerazy. Stwierdzono, że najwydajniejszą spośród 3 metod, które poddawano badaniom była metoda izolacji enzymatycznej, ponieważ umożliwiała wykrywanie DNA T. gondii w 50 proc. próbek zawierających tylko jednego pasożyta.

  Streszczenie angielskie: We examined influence of the method of isolation of DNA from cerebrospinal fluid samples on results of PCR in the diagnosis of toxoplasmosis of the central nervous system. Three different protocols of DNA isolation were used for DNA extraction from 360 samples made of cerebrospinal fluid spiked with tachyzoites of Toxoplasma gondii: thermic, enzymatic and enzymatic-filtering. Purified DNA samples were tested by PCR with primers T15 and T16 designed for the B1 gene of the parasite. Enzymatic method of DNA isolation appeared most effective allowing detection of T. gondii DNA in 50 p.c. of samples containing single parasite cell.


  7/35

  Tytuł oryginału: Trendy w otłuszczeniu ciała oraz występowanie nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży Krakowa w ostatnim trzydziestoleciu.
  Tytuł angielski: Trends in body adiposity and overweight and obesity occurrence in children and youth in Cracow in the last thirty years.
  Autorzy: Chrzanowska Maria, Gołąb Stanisław, Żarów Ryszard, Sobiecki Jan, Matusik Stanisław
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (2) s.113-119, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Porównano dane dotyczące względnej masy ciała (BMI) i wybranych fałdów skórno-tłuszczowych z trzech serii badań: 1971, 1983 i 2000 roku (dwie pierwsze serie liczą po ok. 6,5 tys. osób zbadanych, seria trzecia - ok. 4.5 tys. chłopców i dziewcząt). Zatosowanie w opracowaniu różnego typu analiz doprowadziło do podobnych, ogólnych wniosków. W ostatnim trzydziestoleciu nastąpił wzrost względnej masy ciała (BMI), był on jednak bardziej wyraźny w okresie 1971-1983 niż w okresie 1983-2000 i większy u chłopców niż u dziewcząt oraz zróżnicowany w zależności od okresu rozwoju. W postpubertalnej fazie rozwoju najszczuplejsze są dziewczęta z serii badań przeprowadzonych w roku 2000.

  Streszczenie angielskie: Body Mass Index (BMI) and selected skin - fold thickness from three series of studies in 1971, 1983, 2000 (the first two series number about 6.500 subjects, the third - about 4.500 boys and girls) were compared. Different types of analyses le into similar general conclusions: in the last thirty years an increase in relative body mass (BMI) occurred, but this was more evident in 1971-1983 than in 1983-2000. The increase was higher in boys than in girls and differed relative to the period of development. The slimest girls were found with postpubertal period from the 2000 series.


  8/35

  Tytuł oryginału: Wpływ aktywności fizycznej na insulinooporność i parametry lipidowe u otyłych pacjentów z terenu południowej Polski.
  Autorzy: Gołąbek I., Niedbał S., Krzeszowska T., Wybrańska I., Głąb G., Jaśkiewicz J., Malczewska-Malec M., Kwaśniak M., Dembińska-Kieć A[ldona]
  Źródło: Czyn. Ryz. 2002 (1) s.13-21, il., tab., bibliogr. 89 poz.
  Sygnatura GBL: 313,062

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  9/35

  Tytuł oryginału: Cystektomia laparoskopowa - doświadczenia własne na podstawie dwóch przypadków.
  Tytuł angielski: Laparoscopic cystectomy - an experience of the treatment of two patients.
  Autorzy: Słojewski Marcin, Gołąb Adam, Sikorski Andrzej
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.81-85, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Autorzy omawiają swoje doświadczenia związane z dwoma operacjami cystektomii laparoskopowej, wykonanymi z powodu raka pęcherza moczowego. Materiał i metody. Przedstawiono szczegóły techniki operacji, wykonanych u dwojga pacjentów (mężczyzny i kobiety) chorych na raka pęcherza moczowego. U mężczyzny przeprowadzono cystoprostatektomię z odprowaczeniem moczu sposobem Brickera. Wstawkę jelitową wykonano techniką minilaparotomii. U kobiety cystektomię z histerektomią połączono z laparoskopowo przeprowadzoną nefrektomią nieczynnej nerki. W celu odprowadzenia moczu zastosowano przetokę moczowodowo-skórną. Wyniki. Oba zabiegi przebiegły bez poważnych powikłań śródoperacyjnych. Czas operacji wyniósł odpowiednio 565 min. i 470 min. U operowanej chorej wystąpiły zaburzenia krążeniowo-oddechowe, leczone na oddziale intensywnej terapii. Oboje chorych zostało wypisanych do domu w 7. dobie po operacji.

  Streszczenie angielskie: Purpose. We report our experience in laparoscopic cystectomy for bladder carcinoma on the basis of two treated patients. Material and methods. Details are given of surgery, used in two patients operated on for carcinoma of the bladder. One of them (a man) underwet a cystoprostatectomy with ileocutaneostomy m. Bricker. The urinary diversion was performed by minilaparotomy. For the other (a woman) we used laparoscopy for cystectomy, histerectomy and removal of nonfunctioning kidney, and ureterocutaneostomy was the mode of urinary diversion. Results. There were no serious complications. The operative times were 565 and 470 minutes, respectively. The cardiac and respiratory disorders, observed in a woman, were treated in the Intensive Care Unit. Both patients were discharged from hospital seven days after surgery. Conclusions. Radical cystectomy may be performe with the use of laparoscopic technique. In comparison with open surgery, laparoscopy offers perfect cosmetic results and considerably shorter hospitalization. The role of laroscopic cystectomy and its oncological effect should be further investigated in prospective trials.


  10/35

  Tytuł oryginału: Wyniki stapedektomii w zespole "osteogenesis imperfecta".
  Tytuł angielski: Results of stapedectomy in osteogenesis imperfecta.
  Autorzy: Gołąbek Wiesław, Szymański Marcin, Siwiec Henryk
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.323-326, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Osteogenesis imperfecta jest chorobą związaną z nieprawidłową syntezą kolagenu typu I. Głównymi objawami klasycznej postaci choroby są kruchość kości, niebieskie twardówki i niedosłuch. Przedstawiono wczesne (po 6 miesiącach) i odległe (po 10 latach) wyniki słuchowe po stapedektomii u 3 operowanych osób z zespołem osteogenesis imperfecta. Rezerwa ślimakowa została zmniejszona do 10 dB u 2 chorych. U jednej chorej rezerwa ślimakowa 6 miesięcy po operacji wynosila 17 dB. Rezerwa ślimakowa u trzech operowanych zmniejszyła się o 35, 29 i 18 dB. U wszystkich chorych doszło do poprawy średniego przewiodnictwa kostnego po stapedektomii. Leczenie operacyjne niedosłuchu u chorych na zespół niebieskich twardówek daje dobry i trwały wynik słuchowy. Audiogram progowy wykonany 10 lat po stapedektomii był podobny do badania wczesnego po operacji.

  Streszczenie angielskie: Osteogenesis imperfecta is a connective tissue disease connected with improper synthesis of collagen type I. Bone fragility, blue sclera and hearing loss are the main symptoms of classic type of the disease. Early (6 months) and late (10 years) results of stapedectomy in 3 patients with osteogenesis imperfecta syndrome are presented. Six months postoperatively air-bone gap was smaller than 10 dB in 2 patients and 17 dB in one patient. In all patients, bone conduction pure tone threshold improved after the operation. Audiometric tests performed 10 years after stapedectomy were similar to those obtained 6 months after the operation. Stapedectomy in patients with osteogenesis imperfecta syndrome provides good and stable hearing results.


  11/35

  Tytuł oryginału: Aktualne dane o prewalencji grzybów w różnych ontocenozach u kobiet w okresie prokreacji.
  Tytuł angielski: Current data about fungi prevalence in various ontocenoses in women during procreation period.
  Autorzy: Kurnatowska Alicja, Gołąb-Lipińska Małgorzata, Mamos Aneta R.
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (3) s.257-262, il., bibliogr. [10] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • stomatologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of study was to analyse fungi prevalence in three ontocenoses (vagina, oral cavity and anus) in women during procreation period, which should be helpful in developing prophylactic programmes for pregnant women, newborns and infants infected with fungi. In 716 examined women (age 20-45 years), 1411 samples of appropriate biological materials were taken and inoculated in the fluid Sabouraud medium and then axenic fungi strains were isolated in Sabouraud agar. High fungi prevalence in three ontocenoses of examined women was noted. Mean percentage for ontocenosis was: 39 p.c. ń 1.8 p.c. for vagina, 42.18 p.c. ń 1.8 p.c. for oral cavity and 25.03 ń 1.6 p.c. for anus. These data indicate the necessity for further examinations of multifocal fungal infection in women during procreation period.


  12/35

  Tytuł oryginału: Występowanie DNA Pnuemocystis carinii i przeciwciał pneumocystozowych w surowicach niemowląt w okresie fizjologicznego spadku odporności.
  Tytuł angielski: Occurrence of Pneumocystis carinii DNA nad anti-Pneumocystis antibodies in sera of infantsat the age of humoral response natural degradation.
  Autorzy: Gołąb Elżbieta, Sobolewska Alicja, Matysiak Ewa
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (3) s.287-292, tab., bibliogr. [17] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pulmonologia
 • pediatria
 • genetyka
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The polymerase chain reaction (PCR) and indirect immunofluorescent test (IF) were used for examination of serum samples obtaine from infants iwth respiratory tract infections. Sixty (11,9 p.c.) out of the 503 examined infant samples were positive for anti-P. carinii IgM and 354 (70,4 p.c.) contained anti-Pneumocystis IgG. P. carinii DNA was found in 6 (6.7 p.c.) sera from 90 of infected infants. Five out these 6 samples were for anti-Pneumocystis antibodies positive; 4 contained both IgG and IgM classes and one had only IgG. The sixth sample had neither IgG nor IgM, despite of P. carinii DNA presence. The results of the studies indicated that for diagnosis Pneumocystis carinii pneumonia (PCP) in infants on serum specimens detection of antiobdies by IF test is of greater value than Pneumocystis DNA amplification by PCR method.


  13/35

  Tytuł oryginału: Wykrywanie DNA Toxoplasma gondii w łożysku ludzkim metodą polimerazowej reakcji łańcuchowej a ocena histpatologiczna łożyska w procesie rozpoznawania toksoplazmozy wrodzonej.
  Tytuł angielski: Detection of Toxoplasma gondii in human placenta by PCR and placental histologic findings.
  Autorzy: Nowakowska Dorota, Gołąb Elżbieta, Czichos Ewa, Krekora Michał, Wilczyński Jan
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (3) s.301-309, tab., bibliogr. [14] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Since isolation of Toxoplasma gondii from human placenta strongly correlates with fetal infection, the aim s of the study were: to detect fragments of T. gondii B1 gene in human placentae by PCR and to evaluate their pathology. 36 placentae included in three groups were obtained: group I (n = 7) from pregnancies with prenatal diagnosis of fetal toxoplasmosis; II (n = 17) from women with serologic featuresof primary infection during pregnancy; III (n = 13) from pregnancies with fetal T. gondii infection based on clinical signs. T. gondii DNA was found in 2/4 samples from the I group and in 1/14 from the II group. Villitis was identified in 3/15 other placentae from the II group. In the III group we did not recognize neither T. gondii DNA nor villitis. We consider PCR and pathologic evaluations of placentae as the two complementary methods. PCR can be especially helpful in pregnancies not screned against T. gondii as positive result in placenta can confirm mother's primary infection.


  14/35

  Tytuł oryginału: Rozpoznawanie toksoplazmozy wrodzonej in utero za pomocą badania płynu owodniowego metodą reakcji łańcuchowej polimerazy.
  Tytuł angielski: Detection of congenital toxoplasmosis in utero with a polymerase chain reaction on amniotic fluid.
  Autorzy: Gołąb Elżbieta, Nowakowska Dorota, Waloch Maria, Dzbeński Tadeusz H., Szaflik Krzysztof, Wilczyński Jan
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (3) s.311-315, tab., bibliogr. [11] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: To establish a prenatal diagnosis of congenital toxoplasmosis the PCR test was doneon amniotic fluids from 47 women suspeccted of primary Toxoplasma infection during pregnancy. Fragments of Toxoplasma B1 gene were found in 5 examined samples. Positive tests were confirmed by mouse inoculation or by serologic testing of newborns. It was concluded that the PCR performed on amniotic fluid should be recommended for the prenatal diagnosis of congenital toxoplasmosis, however, negative results of the test can not rule out congenital infection.


  15/35

  Tytuł oryginału: Przerzuty raka piersi do ślinianki przyusznej.
  Tytuł angielski: Parotid metastases from breast cancer.
  Autorzy: Szymański Marcin, Siwiec Henryk, Olszański Witold, Gołąbek Wiesław
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.494-497, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przerzuty do ślinianki przyusznej występują rzadko i pochodzą najczęściej z nowotworów zośliwych regiony głowy i szyi. Guzy przerzutowe mają tu najczęściej utkanie raka płaskonabłonkowego lub czerniaka złośliwego. bardzo rzadkie są odlegle przerzuty do ślinianki przyusznej spoza regionu głowy i szyi. Przedstawiono dwie chore z rakiem sutka i przerzutami do ślinianki przyusznej. U jednej przerzut do ślinianki wystąpił po 15 latach od rozpoznania i leczenia raka piersi, przy braku miejscowej wznowy. U drugiej guz ślinianki przyusznej był pierwszym objawem choroby. U żadnej z tych pacjentek nie wykryto innych przerzutów odleglych i funkcja nerwu twarzowego była prawidłowa. Obie chore poddane były operacji i uzupełniającej chemioterapii. Zmarły 6 miesięcy po rozpoznaniu przerzutu w śliniance przyusznej. Wystąpienie przerzutu raka sutka w śliniance przyusznej oznacza złe rokowanie.

  Streszczenie angielskie: Metastatic tumours in parotid gland are very uncommon, and they usually reflect the lymphatic drainage from the head and neck region. The most frequent types of the metastatic tumours are squamous cell carcinoma and malignant melanoma. Metastases to parotid gland from subclavicular area are extremely. Two patients with breast cancer and metastases to parotid region are presented. One patient developed metastases in parotid gland 15 years after surgery and radiotherapy of breast cancer. In the latter patient parotid tumour was the first manifestation of the disease. Both patients underwent parotid surgery. None of the patients survived more than 6 months. Metastases in partoid region carry bad prognosis for the patients.


  16/35

  Tytuł oryginału: Laparoskopia w leczeniu dootrzewnowej perforacji pęcherza moczowego.
  Tytuł angielski: Laparoscopic repair of iatrogenic bladder perforation.
  Autorzy: Gołąb Adam, Słojewski Marcin, Gliniewicz Bartłomiej, Sikorski Andrzej
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.78-80, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Jednym z powikłań, powstających po zabiegach przezcewkowych wykonywanych w obrębie pęcherza moczowego, jest uszkodzenie jego ściany. Klasyczna metoda zaopatrzenia dootrzewnowej perforacji polega na jej chirurgicznym zeszyciu na drodze operacji otwartej. Autorzy wykorzystali do tego celu metodę laparoskopową. Cel pracy. W pracy przedstawiono doświadczenia własne w zakresie laparoskopowego zaopatrzenia jatrogennego uszkodzenia pęcherza moczowego. Materiał i metoda. Opisano szczegóły techniki operacji laparoskopowych wykonanych u 3 chorych, u których w trakcie elektroresekcji przezcewkowej guza doszło do perforacji dootrzewnowej pęcherza. Wszyscy leczeni byli mężczyznami, których średni wiek wynosił 64 lata. Wyniki. Czas operacji wynosił od 25 do 40 minut. Nie zanotowano powikłań śród- ani pooperacyjnych. Hospitalizacja po laparoskopii trwała przeciętnie 4 dni. Po 12 dniach wszyscy pacjenci wracali do pełnej aktywności. Wnioski. Laparsokopowe zaopatrzenia dootrzewnowej perforacji pęcherza moczowego jest cenną alternatywą dla operacji otwartej.

  Streszczenie angielskie: Introduction. One of the complications of transurethral surgery is bladder wall injury. The classical method of intraperitoneal perforation repair comprises suturing in open surgery. In this case the authors used a laparoscopic technique. Objective. To present our own experience of laparoscopic repair of iatrogenic bladder perforation. Material and methods. There were 3 cases of intraperitoneal bladder perforation. Each one was a tumor resection complication. The mean age of patietns was 64 years. Details of the surgical technique are presented. Results. Operation time ranged from 25 to 40 min. there were no complications in the middle of laparoscopy or in the postoperative period. Hospitalization averaged 4 days. The time of recovery amounted to 12 days. Conclusion. Laparoscopic repair of iatrogenic bladder perforation is valuable alternative to open surgery.


  17/35

  Tytuł oryginału: Wrodzone wady serca w zespole Turnera.
  Tytuł angielski: Congenital heart defects in Turner's syndrome.
  Autorzy: Gołąbek Małgorzata, Kotowska Aneta, Wróblewska-Kałużewska Maria
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (5) s.389-394, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonali analizy rodzju wad serca występujących u 15 dzieci z zespołem Turnera. Najczęstszą z nich było zwężenie cieśni aorty (CoA) stwierdzone u 10 pacjentek, a następnie wady zastawki aortalnej występujące u 5 badanych, współistniejące w 3 przypadkach ze zwężeniem cieśni aorty. U pozostałych 3 dziewcząt rozpoznano wady przeciekowe. Analizując rodzaj wad serca w zależności od kariotypu, stwierdzono, że najczęściej występowały one u dziewcząt z kariotypem 45XO. Wśród 11 dzieci z tym kariotypem u 8 występowała CoA, u 4 dwupłatkowa zastawka aortalna, współistniejaca u 3 z nich z CoA, a u 2 pozostałych dzieci stwierdzono częściowy kanał przedsionkowo-komorowy. Mozaikowatość kariotypu występowała u 4 dzieci. U 6 z 8 pacjentek operowanych z powodu CaA nadciśnienie tętnicze wymagające leczenia farmakologicznego utrzymywało się nadal, pomimo dobrego efektu hemodynamicznego zabiegu operacyjnego.

  Streszczenie angielskie: The authors analysed the cardiovascular abnormalities encountered in 15 children with Turner's syndrome. The most common congenital heart deffects were aortic coarctation, found in 10 patients, and aortic valve disease, found in 5 girls. Abnormalities of the aortic valve in 3 patients were connected with concomitant aortic coarctation. Other malformations with cardiac shunt were present in the 3 other patients an assessment of the connection between karyotype and the type of congenital heart defects was made and it was found that cardiovascular abnormalities were most frequently associated with karyotype 45XO. This karyotype was found in 11 children. In 8 of them aortic coarctation was present and in 4, bicuspid aortic valve. In 3 of 4 patients with bicuspid aortic valve, aortic coarctation was also found. In 2 children, atrioventricular canal was observed. The karyotype mosaicism was found in 4 children. In 6 of 8 girls who were operated because of aortic coarctation, arterial hypertension that had to be treated pharmacologically was observed despite a good results of the operation.


  18/35

  Tytuł oryginału: Wady dolnych dróg moczowych jako przyczyna nawracających zakażeń układu moczowego u dziewcząt.
  Tytuł angielski: Defects of the low urinary tract as a cause of recurrent urinary tract infection in girls.
  Autorzy: Gołąbek Bożena, Słowik Małgorzata, Płoska-Urbanek Barbara, Paruszkiewicz Grzegorz, Drejewicz Hanna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.265-268, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W latach 1985-1992 zbadano 353 dziewcząt, w latach 1999-2000 109 dziewcząt w wieku od jednego mies. życia do 15 lat z nawracającymi zakażeniami układu moczowego (ZUM) zgłaszających się do Poradni i diagnozowanych w Klinice Pediatrii IMiDZ w Warszawie. Najczęstszą przyczyną nawracających ZUM było izolowane zwężenie ujścia zewnętrznego cewki - 59,9 proc. (187/312). U 41,1 proc. (125/312) badanych zwężeniu towarzyszyły wsteczne odpływy pęcherzowo-moczowodowe, natomiast u 22,5 proc. (104/462) występowały izolowane odpływy pęcherzowo-moczowodowe. U wszystkich pacjentek badanych w latach 1985-1992 wykonano kalibrację cewki moczowej, a w latach 1999-2000 tylko u dzieci powyżej 2. roku życia. W 75 proc. (312/416) wykryto zwężenie jej ujścia zewnętrznego, podczas gdy na podstawie obrazu radiologicznego cystografii mikcyjnej zwężenie rozpoznano tylko u 54,7 proc. (253/462) badanych dziewcząt. Wyniki badań wskazują na konieczność dokładnej diagnostyki dolnych dróg moczowych i wprowadzenia odpowiedniego leczenia zapobiegającego nawrotom zakażenia.

  Streszczenie angielskie: 462 girls aged 1 month - 15 years with recurrent urinary tract infection were diagnosed in the Outpatient Clinic of Mother and Child Institute during 1985-1992 and 1999-2000 years period. The most common cause of recurrent urinary tract infection was an isolated construction of exaternal urethral ostium - 59.9 p.c. (187/312) then vesico-ureteral reflux coexisting with external urethral ostium - 41.1 p.c. (125/312), next isolate vesico-ureteral reflux - 2.5 p.c. (104/462). Typical radiological diagnostic was perforemd in all cases adn calibration of urethrae was 416 girls. From 75 p.c. (312/416) cases with urethral construction only 54.7 p.c. (253/462) had typical cystographic picture of that defect. Results of our studies confirmed the importance of exact diagnosis of "lower part of urinary tract" and necessity of appropriate treatment.


  19/35

  Tytuł oryginału: Przydatność preparatu Uro-Vaxom w kompleksowym leczeniu nawracających zakażeń układu moczowego u dziewcząt.
  Tytuł angielski: Usefulness of Uro-Vaxom in complex treatment of recurrent urinary tract infections in girls.
  Autorzy: Gołąbek Bożena, Nowakowska Krystyna, Słowik Małgorzata, Paruszkiewicz Grzegorz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.269-272, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Preparat Uro-Vaxom zastosowano w leczeniu nawrotowych zakażeń układu moczowego u 35 dziewczynek. Większość 34/35 tolerowała lek dobrze, nie obserwowano u nich objawów niepożądanych. U jednej przerwano stosowanie Uro-Vaxomu w pierwszym miesiącu leczenia w związku z wystąpieniem wymiotów, dlatego też skuteczność Uro-Vaxomu oceniono u 34 dziewczynek. Stwierdzono, że preparat ten jest cennym lekiem wspomagającym antybiotykoterapię nawrotowych zakażeń układu moczowego (ZUM) wywołanych przez E. coli.

  Streszczenie angielskie: Uro-Vaxom was used in the treatment of recurrent urinary tract infections in 35 girls. Most of them (34/35) tolerated the drug very well, no side effect were observed. We stoped administration of the Uro-Vaxom one girl, during the first months of treatment because of vomiting. This way efficiency of Uro-Vaxom was evaluted in the treatment of recurrent urinary tract infections in 34 girls. Uro-Vaxom was found to be a valuable drug, supporting antibiotic therapy in recurrent urinary tract infections caused by E. coli.


  20/35

  Tytuł oryginału: Zastosowanie wybranych cytokin w leczeniu doświadczalnych nowotworów u myszy : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Gołąb Jakub; Akademia Medyczna Centrum Biostruktury, Zakład Immunologii w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. AM 2002, 39, [75] s. : bibliogr. s. 31-38, powiel., 21 cm. - Zawiera przedruki 10 prac współautorskich z różnych czasopism w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 735,249

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy


  21/35

  Tytuł oryginału: Detection of serum Pneumocystis carinii DNA in the course of P. carinii pneumonia in experimental animals and HIV-infected patients.
  Autorzy: Gołąb Elżbieta, Sobolewska Alicja, Bitkowska Elżbieta, Bednarska Agnieszka, Berak Hanna, Dzbeński Tadeusz H.
  Źródło: Acta Parasitol. 2002: 47 (3) s.235-238, tab., bibliogr. [9] poz.
  Sygnatura GBL: 303,018

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: A nested PCR which amplified a part of the mitochondrial gene encoding the large subunit of rRNA of Pneumocystis carinii was used to detect P. carinii DNA in sera obtained from HIV-infected patients and immunosuppressed rats. P. carinii DNA was found in sera from nearly 52 p.c. of rats between 6th and 9th week of immunosuppressive treatment and in 12 serum samples out of 51 collected from HIV-infected patients, including 4 from clinically suspected and laboratory confirmed cases of PCP. The results of the studies indicated that DNA of P. carinii is most likely to appear in the blood in the advanced infection, however, the test for serum DNA may be of little value for the diagnosis of PCP since negative results do not exlude active infections and positive ones may be encountered in asymptomatic carriers.


  22/35

  Tytuł oryginału: Miejscowe, celowane znieczulenie pęczków naczyniowo-nerwowych poprawia jakość życia chorych poddanych biopsji przezodbytniczej stercza.
  Tytuł angielski: Local, ultrasound-guided blockade of neuro-vascular boundles improves quality of life of patietns after transrectal prostate biopsy.
  Autorzy: Słojewski Marcin, Gołąb Adam, Gliniewicz Bartłomiej, Sikorski Andrzej
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (1) s.22-25, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Przezodbytnicza, gruboigłowa biopsja stercza, przeprowadzana pod kontrolą ultrasonografii, pozostaje podstawową metodą rozpoznawania raka stercza. Pomimo, że biopsja stercza jest zabiegiem bolesnym dla 70 - 80 proc. mężczyzn, większość urologów wykonuje ją bez jakiejkolwiek formy znieczulenia. Cel pracy. Celem pracy była ocena jakości życia mężczyzn podanych biopsji stercza z zastosowaniem miejscowego znieczulenia pęczków naczyniowo-nerwowych (PNN). Materiał i metody. Zbadano grupę 105 mężczyzn, z których u 55 wykonano znieczulenie PNN przed biopsją; pozostałych 50 stanowiło grupę kontrolną. Chorych kwalifikowano do znieczulenia w sposób losowy. Po upływie dziesięciu dni od biopsji każdego z nich poproszono, aby wpełnił ankietę własnej konstrukcji, w której pytano o dolegliwości bólowe po biopsji, nieodzowność stosowania leków przeciwbólowych, gorączkę, obecność krwi w stolcu, moczu i nasieniu, kłopoty z oddawaniem moczu, nieodzowność zasięgania porady lekarskiej i o gotowość poddania się ponownej biopsji, jeśli zaszłaby taka konieczność. Wyniki. W obu grupach wiek, rodzaj biopsji i liczba pobranych wycinków była podobna. Ból po zabiegu stwierdziło 37 porc. chorych poddanych znieczuleniu i 57 proc. z tych, u których biopsję wykonano bez znieczulenia (p 0,05). Odsetek chorych, którzy zauważyli krew w moczu, stolcu lub nasieniu, był w obu grupach zbliżony. Kłopoty z oddawaniem moczu pod postacią okresowego częstomoczu, bólów i pieczenia przy mikcji lub ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Transrectal, ultrasonographically guided core prostate biopsy remains the main method of prostate cancer diagnostic. Despite it is painful procedure for 70 - 80 p.c. of patietns, most of urologists have been performing this without any anesthesia. Objective. To evaluate the quality of life men who had undergone prostate biopsy with local blockade of neuro-vascular boundels (NVB). Material and methods. In 55 randomized patients among 105, NVB blockade was performed before prostate biopsy. Control group consists of remaining 50 men. After 10 days patients were asked for filling the self-constructed questionnaire concerning pain after biopsy, use of analgetic drugs, fever, presence of blood in uring, stool and semen; the decision about re-biopsy if needed. Results. In both groups age, biopsy type and the number of cores were similar. Pain afer biopsy type and the number of cores were similar. Pain afer bipsy was reported by 37 p.c. of patients with NVB blocade and 57 p.c. of patients biopted without anaesthesia (p 0,05). Pain during micturition, dysuria and the use of analgetics drugs were reported in both groups in 20 p.c., 33 p.c. and 8.8 p.c. and 15 p.c. respectively. Due to "post-biopsy" symptoms 6,6 p.c. and 5,2 p.c. in both groups were consulted by family doctor or urologist. In group with NVB blockade 95 p.c. and 75 p.c. in non-anaethesized group, would accept the decision of re-biopsy (p 0,05). Conclusion. Local, ultrasound-guided NVB blockade ...


  23/35

  Tytuł oryginału: Zmiana obrazu otosklerozy w dwóch dziesięcioleciach.
  Tytuł angielski: Change in otosclerosis presentation during two decades.
  Autorzy: Szymański Marcin, Gołąbek Wiesław, Siwiec Henryk
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.557-560, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest porównanie obrazu otosklerozy w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, na podstawie analizy dokumentacji klinicznej 228 leczonych chorych. Grupę I 80 chorych leczonych w latach 1980-1990 porównano z grupą II 142 chorych leczonych w latach 1991-2000 pod względem rozkładu płci, wieku, obecności zmian obustronnych i występowania obliteracji okienka owalnego. Porównano również średni próg przewodnictwa kostnego, powietrznego i rezerwę ślimakową w obu grupach. Nie wykazano statystycznie istotnej różnicy w rozkładzie wieku, płci i progu przewodnictwa kostnego między badanymi grupami. Obliteracja okienka owalnego występowała u 8 (10 proc.) chorych z grupy I i u 7 (4,7 proc.) chorych z grupy II, ale różnica nie była istotna. Obustronną otosklerozę rozpoznano u 77 (96,3 proc.) chorych z grupy I i u 121 (81,8 proc.) osó z grupy II, co stanowiło różnicę istotną (p 0,01). Próg przewodnictwa powietrznego i rezerwa ślimakowa u chorych leczonych w latach dziewięćdziesiątych były istotnie mniejsze (p 0,001) niż u chorych leczonych w latach osiemdziesiątych. W ostatnim dziesięcioleciu chorzy na otosklerozę zgłaszali się z mniejszym ubytkiem słuchu, mniejszą rezerwą ślimakową i rzadziej mieli otosklerozę obustronną niż chorzy leczeni w latach osiemdziesiątych.


  24/35

  Tytuł oryginału: Immunologia
  Autorzy: Gaciąg Zbigniew, Gołąb Jakub, Grzesiowski Paweł, Hryniewicz Waleria, Jakóbisiak Marek, Kamiński Rafał, Korczak-Kowalska Grażyna, Kozar Katarzyna, Kurpisz Maciej, Lasek Witold, Majewski Sławomir, Malejczyk Jacek, Obłąkowski Piotr, Olszewska Dominika, Płoski Rafał, Radkowski Marek, Stokłosa Tomasz, Wańkowicz-Kalińska Anna, Zagożdżon Radosław
  Opracowanie edytorskie: Gołąb Jakub (red.), Jakóbisiak Marek (red.), Lasek Witold (red.).
  Wydanie: - Wyd. nowe (4 zm.)
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN SA 2002, XXIII, [1], 567, [1] s. : il., tab., 28 cm.
  Sygnatura GBL: 802,198

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia


  25/35

  Tytuł oryginału: Trudności w rozpoznawaniu i postępowaniu profilaktycznym w przypadku kamicy cystynowej.
  Tytuł angielski: Difficulties in diagnosis and prevention of cystine urolithiasis.
  Autorzy: Gołąbek Bożena, Nowaczewska Irena
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (8) s.711-715, bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono podstawy diagnostyki oraz współćzesne poglądy dotyczące postępowania profilatkycznego w kamicy cystynowej. Na podstawie przypadku 7-letniego chłopca opisano trudności w rozpoznawaniu i leczeniu tej postaci kamicy. Błędne postępowanie diagnostyczne i profilaktyczne było spowodowane nieodpowiednią techniką badań oraz nieprawidłową interperetacją otrzymanych wyników, co prowadziło do licznych nawrotów kamicy i narażenia dziecka na wielokrotne, nieobojętne leczenie inwazyjne.

  Streszczenie angielskie: The principles of diagnosis and contemporary opinions on preventive therapy in cystine urolithiasis are presented. The difficulties of diagnosis and treatment of the disease in a 7-year old boy are described. Inadequate analytical techniques and misinterpretation of their results caused medical error in the patient's treatment. This was the reason for numerous recurrences urolithiasis of necessifating multiple invasive itnervention.


  26/35

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia operacyjnego nowotworów ślinianki przyusznej : praca doktorska
  Autorzy: Olszański Witold, Gołąbek Wiesław (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Otolaryngologii w Lublinie
  Źródło: 2002, [4], 93 k. : il., tab., bibliogr. 120 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  27/35

  Tytuł oryginału: Niektóre właściwości kurzej cystatyny C : praca doktorska
  Autorzy: Gołąb Krzysztof, Warwas Maria (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 100 k. : il., tab., bibliogr. 106 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • ptaki


  28/35

  Tytuł oryginału: XIII Sympozjum Audiologiczne : program : [streszczenia]
  Opracowanie edytorskie: Gołąbek Wiesław (przedm.).
  Akademia Medyczna Katedra i Klinika Otolaryngologii w Lublinie
  Źródło: - Lublin, AM 2002, 152 s. : il., tab., 21 cm. - 13 Sympozjum Audiologiczne nt. badania i leczenia narządu słuchu Kazimierz Dolny n. Wisłą 10-12.10 2002
  Sygnatura GBL: 735,623

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie


  29/35

  Tytuł oryginału: ACTH terapia a względność czasu trwania ciąży : praca doktorska
  Autorzy: Gołąbek Dariusz, Klimek Marek (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa w Krakowie
  Źródło: 2002, 84 k. : il., tab., bibliogr. 221 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20322

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  30/35

  Tytuł oryginału: 6 lat cholecystektomii laparoskopowej w Oddziale Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie
  Autorzy: Kortylewski Tadeusz, Gołąb Jan, Wójcik Piotr
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.176-179, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  31/35

  Tytuł oryginału: Rekonstrukcja całkowitego ubytku gardła płatem z mięśnia piersiowego większego
  Autorzy: Gołąbek Wiesław, Siwiec Henryk, Morshed Kamal, Kłos Adam, Trojanowski Piotr
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.362-365, il., bibliogr. 19 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  32/35

  Tytuł oryginału: Wolny płat skóry przedramienia z mikrozespoleniem naczyń do rekonstrukcji jamy ustnej i gardła
  Autorzy: Kłos Adam, Gołąbek Wiesław, Olszański Witold, Siwiec Henryk
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.365-369, il., bibliogr. 13 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • chirurgia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  33/35

  Tytuł oryginału: Dziecko krakowskie 2000 : poziom rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży miasta Krakowa
  Autorzy: Chrzanowska Maria, Gołąb Stanisław, Żarów Ryszard, Sobiecki Jan, Brudecki Janusz
  Opracowanie edytorskie: Gołąb Stanisław (red.), Chrzanowska Maria (red.).; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
  Źródło: - Kraków, AWF 2002, 97, [2] s. : il., tab., bibliogr. s. 95-97, sum., 23 cm. - Część tekstu i tytuł również w jęz. ang
  Seria: Studia i Monografie / AWF w Karkowie 19
  Sygnatura GBL: 736,001

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  34/35

  Tytuł oryginału: Czynność rozkurczowa lewej komory serca u pacjentów z jadłowstrętem psychicznym.
  Tytuł angielski: Left ventricular diastolic function in patients with anorexia nervosa.
  Autorzy: Gołąbek Małgorzata
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (4) s.361-366, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Jadłowstręt psychiczny jest zaburzeniem odżywania o podłożu psychicznym, występującym głównie u nastoletnich dziewcząt i młodych kobiet. Powikłania ze strony układu krążenia stanowią u tych chorych drugą pod względem częstości, po samobójstwach, przyczynę nagłych zgonów. Cel pracy: Celem rpacy było prześledzenie zachowania się czynności rozkurczowej lewej komory serca u pacjentów z jadłowstrętem psychicznym w zaawansowanym okresie choroby oraz bezpośrednio po uzyskaniu prawidowej masy ciała. Materiał i metodyka: Wyodrębniono dwie fazy badań: badanie I obejmowało 50 pacjentów w wieku od 12 do 18 lat, z niedoborem masy ciała wynoszącym przeciętnie 7,9 proc., będących w zaawansowanym okresie choroby, a badaniem la objęto 50 tych samych pacjentów po osiągnięciu prawidłowej masy ciała. Rozpoznanie jadłowstrętu psychicznego ustalono zgodnie z międzynarodowymi kryteriami DSM-IIIR. Ocenę czynności rozkurczowej lewej komory przeprowadzono za pomocą echokardiografii dopplerowskiej, na podstawie analizy przepływu krwi przez zastawkę dwudzielną i czasu rozkurczu izowolumetrycznego lewej komory (IVRT). Wyniki uzyskane w badaniu I i Ia porów nano z wynikami w odpowiednich grupach kontrolnych (KI i KIa), dobranych pod względem wieku i czynności serca. Wyniki: Analizując przepływ krwi przez zastawkę dwudzielną u pacjentów w zaawansowanym okresie choroby, zaobserwowano zmniejszenie maksymalnej prędkoci fali A (VA), wzrost stosunku maksymalnej prędkości fali E (VE) do prędkości fali A (VE/VA) oraz wydłużenie czasu deceleracji fali E, co może wskazywać na upośledzenie relaksacji i być może także podatności lewej komory serca w tym okresie choroby...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Anorexia nervosa is the eating disorder of the mental origin, affecting predominantly teen-age girls and young women. Cardiac complications are secondary in apperance, after suicide attempts, as a reason for sudden deaths in anorectic patients. The aim of the study was the analisys of the left ventricular diastolic funciton in patients with severe anorexia nervosa and after normal weight re-gain. Material and methods: 50 patients aged from 12 to 18 years, with average 27.9 p.c. lack of weight were enrolled into the study. All patients met the criteria of DSM III-R for the diagnosis of anorexia nervosa. Left ventricular diastolic function was assessed by doppler echocardiography, using transmitral flow curve and IVRT analisys. Patients were studied twice: examination I included 50 anorectic patients with advanced stage of illness and examination Ia included the same patients after treatment. Results achieved in both groups were compared with control groups KI and KIa matched in age and heart rate. Results: In patients evaluated before treatment decreased maximum A wave velocity, increased E to A wave ratio and extension of the E wave deelleration time were observed. After normal weight re-gain all mentioned parameters normalized. Conclusions: 1. In patients with severe anorexia nervosa both left ventricular compliance and relaxation are impaired. 2. After appropriate weight gain left ventricular diastolic function becomes normal normalised.


  35/35

  Tytuł oryginału: Wpływ wyniku badania palcem przez odbytnicę, stężenia PSA w surowicy i ultrasonografii przezodbytniczej na wynik biopsji stercza (doświadczenia własne).
  Autorzy: Gołąb Adam, Słojewski Marcin, Gliniewicz Bartłomiej
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (3) s.34, 36, 38, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  stosując format: