Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GNYŚ-MARCINKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Otępienie z ciałami Lewy'ego - aspekty neuropatologiczne, neurobiochemiczne i kliniczne.
Tytuł angielski: Dementia with Lewy bodies - neuropathological, neurobiochemical and clinical aspects.
Autorzy: Gnyś-Marcinkowska Magdalena, Araszkiewicz Aleksander, Dróżdż Wiktor
Źródło: Rocz. Psychogeriatr. 2002: 5 s.47-56, bibliogr. 18 poz., sum.
Sygnatura GBL: 306,534

Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • neurologia

    Wskaźnik treści:
  • ludzie

    Streszczenie polskie: Otępienie z ciałami Lewy'ego po raz pierwszy opisano w 1961 roku, ale dopiero w latach 80. dzięki metodom immunocytochemicznym lepiej i dokładniej poznano strukturę i patologię ciał Lewy'ego. Zdaniem McKeitha i O'Briena (1) otępienie z ciałami Lwey'ego stanowi 20 proc. przypadków otępień u osób w wieku podeszłym. Według niektórych badaczy rozpoznaje się je zbyt rzadko w stosunku do rzeczywistej częstości występowania. Już w 1923 roku Fiedrich H. Lewy opisał ciała Lewy'ego u pacjentów z porażeniem postępującym, u których otępienie wykazywało różnice w przebiegu, a w obrazie klinicznym dominowały omamy wzrokowe, cechy choroby Parkinsona i nadwrażliwość na neuroleptyki. Obecnie wiadomo, że ciała Lwey'ego są strukturami hialinowymi, eozynochłonnymi, których rdzeń zawiera kwasy ŕ-aminowe, a ultrastrukturalne są złożone z pośrednich filamentów. Autorzy dokonali aktualnego przeglądu wiedzy na temat obrazu klinicznego, jak również neuropatologicznych i neurobiochemicznych aspektów otępienia z ciałami Lewy'ego.

    Streszczenie angielskie: Dementia with Lewy bodies for the first time has been described already in 1961. However, only in the 80's due to immunocytochemical methods structure and pathology of Lewy bodies were better and more profoundly understood. According to McKeith and O'Brien (1) dementia with Lewy bodies comprises 20 p.c. of dementia cases among older people. Some researchers claim that dementia is discovered too seldom. Lewy bodies have been described for the first time in 1923 by Friedrich H. Lewy while he investigated patients with paralysis agitans. Dementia of these patients demonstrated differences in the course, while in the clinical view visual hallucinations, elements of Parkinson disease and hypersensitivity for neuroleptic drugs were dominating. It is well known that Lewy bodies are hyaline eosinophilic structures, the stem of which contains ŕ-amino-acids and ultrastructurally Lewy bodies are composed of intermediate filaments. Authors present the state-of-the-art in research on clinical view as well as neuropathological and neurobiochemical aspects of dementia with Lewy bodies.

    stosując format: