Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GNITECKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Zmiany aktywności dyzmutazy ponadtlenkowej (SOD-1) oraz stężenia dialdehydu malonowego w krwinkach płytkowych poddanych działaniu promieniowania elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości generowanego przez telefon komórkowy - badania in vitro.
Tytuł angielski: Effect of electromagnetic field produced by mobile phones on the activity of superoxide dismutase (SOD-1) and the level of malonyldialdehyde (MDA) in in vitro study.
Autorzy: Stopczyk Dariusz, Gnitecki Witold, Buczyński Andrzej, Markuszewski Leszek, Buczyński Jacek
Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (4) s.311-314, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,901

Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena in vitro wpływu pola EM emitowanego przez telefon komórkowy na aktywność dysmutazy ponadltenkowej (SOD-1) i stężenie dialdehydu malonowego w ludzkich krwinkach płytkowych. Zawiesinę płytek krwi poddawano działaniu pola elektromagnetycznego o stałej częstotliwości 900 MHz przez 1, 3, 5 i 7 minut. W tym czasie w porównaniu do wartości kontrolnych: aktywność dyzmutazy ponadltenkowej po 1, 5 i 7 minucie istotnie zmalała (odpowiednio o 18,9 proc., 13,82 proc. i 25,59 proc.), a po 3 minucie istotnie wzrosła o 29,8 proc.; natomiast stężenie dialdehydu malonowego wzrosło istotnie po 1, 5 i 7 minucie odpowiednio o 41,5 proc., 54,2 proc. i 61,7 proc., a po 3 minutach zmalało istotnie w odniesieniu do wartości po 1 minucie - i przekraczało jedynie o 5,3 proc. wartość kontrolną. Ekspozycja płytek krwi na promieniowanie elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości wywołuje znaczne zmiany w aktywności dyzmutazy ponadtlenkowej i stężeniu dialdehydu malonowego. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że stres oksydacyjny powstający przy narażeniu na mikrofale, może być przyczyną niekorzystnych zmian w czynności enzymów antyoksydacyjnych i stężeniu dialdehydu malonowego płytek krwi poddanych jego wpływowi.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess in vitro the effect of electromagnetic field produced by mobile phones on the activity of superoxide dismutase (SOD-1) and the level of malonyldialdehyde (MDA) in human blood platelets. The suspension of blood platelets was exposed to the electromagnetic filed with the frequency of 900 MHz for 1, 3, 5 and 7 min. Our studies demonstrted that microwaved produced by mobiles significantly depleted SOD-1 activity after 1, 5, 7 min of exposure and increased after 3 min in comparison with the control test. There was a significant increase in the concentration of MDA after 1, 5, and 7 min and decrease after 3 min of exposure as compared with the control test. On the grouds of our results we conclude that oxidative stress after exposure to microwaves may be the reason for many adverse changes in cells and may cause a number of systemic disturbaces in the human body.


  2/2

  Tytuł oryginału: Effect of sulphur yperite on selected elements of oxidative stress in blood platelets - in vitro studies.
  Tytuł polski: Wpływ iperytu siarkowego na wybrane elementy stresu oksydacyjnego w krwinkach płytkowych - badania in vitro.
  Autorzy: Gnitecki Witold, Buczyński Andrzej, Kowalski Wojciech, Stopczyk Dariusz
  Źródło: Acta Pol. Toxicol. 2002: 10 (1) s.45-51, il., bibliogr. 21 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 306,438

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Iperyt siarkowy (gaz musztardowy, siarczek á,á'-dichloroetylowy) należy do grupy bojowych środków trujących o działaniu parzącym. Wciąż małopoznany jest wpływ iperytu siarkowego na metabolizm tlenowy organizmu człowieka. Dlatego głównym celem pracy było zbadanie in vitro wybranych wskaźników stresu oksydacyjnego w krwinkach płytkowych poddanych działaniu tego związku. Aktywność katalazy (Cat) oznaczano metodą Beersa i Sizera, peroksydazy glutationowej (GPx) testem RANSEL firmy RANDOX. Poziom generacji reaktywnych form działania tlenu oceniano pomiarem chemiluminescencji. Iperyt siarkowy inkubowany z krwinkami płytkowymi indukuje istotny wzrost aktywności katalazy w porównaniu do obu prób kontrolnych. Aktywność peroksydazy glutationowej była znamiennie wyższa w porównaniu do próby z solą fizjologiczną jak i glikolem propylenowym. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w pomiarze chemiluminescencji krwinek płytkowych w próbkach kontrolnych jak i w próbie badanej. Zaprezentowane przez nas wyniki są uzupełnieniem wcześniej przeprowadzonych badań. Poprzednio uzyskano znamienne podwyższenie aktywności dyzmutazy ponadtlenkowej oraz istotny wzrost poziomu MDA w krwinkach płytkowych inkubowanych z iperytem siarkowym o stężeniu 10**-5 M i 10**-3 M. Uzyskane wyniki skłaniają by sądzić, że gaz musztardowy in vitro wpływa destrukcyjnie na błonę komórkową zwiększając peroksydację lipidów co prowadzi do wzrostu stężenia MDA. Podwyższenie aktywności enzymów antyoksydacyjknych takich jak dyzmutaza ponadtlenkowa, katalaza, peroksydaza glutationowa nie zapobiega szkodliwemu dzialaniu wolnych rodników. Brak wyraźnych zmian w chemiluminescencji sugeruje, że RFT (reaktywne formy tlenu) do pewnego stopnia są neutralizowane przez niewydolny układ antyoksydacyjny.

  Streszczenie angielskie: The puropse of this study was to measure the activity in vitro of antioxidant enzymes such as catalase (Cat), glutathione peroxidase (GPx) and to estimate the level of reactive oxygen species (ROS) production in blood platelets after exposition to mustard fas at the concentration of 10**-5 M. The level of ROS production was estimated by chemiluminescence measurment. In blood platelet sulphur yperite increases the activity of catalase. Our study demonstrated that mustard gas significantly induced the activity of glutathione peroxidase. There was no significant stimulatory effect of sulphur yperite on the chemiluminescence of platelets.

  stosując format: