Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GNIADKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Countrywide spread of CTX-M-3 extended-spectrum á-lactamase-producing microorganisms of the family Enterobacteriaceae in Poland.
Autorzy: Baraniak Anna, Fiett Janusz, Sulikowska Agnieszka, Hryniewicz Waleria, Gniadkowski Marek
Źródło: Antimicrob. Agents Chemother. 2002: 46 (1) s.151-159, tab., bibliogr. 42 poz.
Sygnatura GBL: 305,849

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Eighty-four clinical isolates of the family Enterobacteriaceae from 1998 to 2000 in 15 hospitals in 10 polish cites, were analyzed. All the isolates produced á-lactamases with pIs of 8.4 and 5.4, and the pI 8.4 enzymes were demonstrated to hydrolyze cefotaxime but not ceftazidime in the in vitro bioassay. PCR analysis and DNA sequencing have revealed that in all cases the pI 8.4 á-lactamase was probably the CTX-M-3 extended-spectrum á-lactamase (ESBL) variant, which was originally identified in 1996 in Praski Hospital in Warsaw. In the majority of isolates, blaCTX-M-3 genes resided large conjugative plasmids with similar fingerprints, which, in the contex of the high degree of diversity of the randomly amplified polymorphic DNA types of the isolates, suggest that horizontal transfer of plasmids was likely the main mechanism of CTX-M-3 spread. The dissemination of plasmids was probably preceded by the center-to-center transmission of several strains, as indicated by the identification by pulsed-field gel electrophoresis of closely related or possibly related Klebsiella pneumoniae, Eschrichia coli, and Citrobacter freundii isolates in five different hospitals. CTX-M-3-producing organisms revealed a very high degree of diversity in á-lactam resistance levels and patterns. This was attributed to several factors, such as the production of other á-lactamases including additional ESBLs, possible quantitative variations in CTX-M-3 expression, segregation of AmpC derepressed mutants, and permeability alterations.


  2/2

  Tytuł oryginału: Rekomendacje doboru testów do oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki.
  Tytuł angielski: Recommendations for susceptibility testing to antimicrobial agents of selected bacterial species.
  Autorzy: Hryniewicz Waleria, Sulikowska Agnieszka, Szczypa Katarzyna, Krzysztoń-Russjan Jolanta, Gniadkowski Marek
  Źródło: Mikrobiol. Med. 2002 (3) s.12-39, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,230

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Streszczenie polskie: Szerokie stosowanie a zwłaszcza nadużywanie antybiotyków pociąga za sobą stały wzrost oporności na leki wśród wielu kliniczne ważnych drobnoustrojów. Stymuluje także pojawianie się nowych, często trudnych do wykrycia, mechanizmów oporności. Oznaczanie lekowrażliwości jest jednym z najważniejszych etapów diagnostyki mikrobiologicznej. Mikrobiolog jest zobowiązany nie tylko do prawidłowego określenia wrażliwości na leki, ale także klinicznej interpretacji wyniku badania. Wymaga to ciągłego kształcenia i poszerzania swojej wiedzy. Mamy nadzieję, że przedstawione zalecenia pomogą we właściwym wykonaniu antybiogramów oraz ułatwią interpretację uzyskanego wyniku lekowrażliwości.

  Streszczenie angielskie: The widespread use and abusing of antimicrobial agents has results in the dramatic increase of resistance in many pathogens towards various groups of drugs and in the emergence of new resistance mechanisms. Susceptibility testing is one of the most important steps in microbiological diagnostics. Microbiologist is obliged not only to perform susceptibility testing corectly but also to be able to provide clinical interpretation of underlying mechanisms of resistance. Thus we hope that the recommendations will help in proper performance and interpretation of the susceptibility testing.

  stosując format: