Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GNAŚ
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Leisure time acitivities in teenagers in urban and rural areas.
Tytuł polski: Sposób wykorzystania czasu wolnego przez młodzież w mieście i na wsi.
Autorzy: Borzęcki Andrzej, Nieradko Barbara, Gnaś Bogumiła, Sieklucka-Dziuba Maria
Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.375-380, il., bibliogr. 12 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 310,688

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Współczesne społeczeństwa dążą do maksymalnego skrócenia czasu pracy i nauki szkolnej. Środki masowego przekazu w coraz większym stopniu wpływają na życie wielu rodzin i pochłaniają czas wolny, szczególnie młodzieży. Mogą one działać dwojako: destruktywnie na rozwijające się organizmy lub przeciwnie - promować zachowania prozdrowotne. Z medycznego punktu widzenia czas wolny powinien być wykorzystany na relaks psychiczny i wysiłek fizyczny, w szczególności sport. Celem pracy była analiza oraz sposób wykorzystania czasu wolnego przez młodzież na wsi i w mieście. Jako metodę badawczą wybrano ankietę składającą się z pytań otwartych i zamkniętych. Przeprowadzono badanie w grupie 100 dzieci ze szkół podstawowych (50 z miasta i 50 ze wsi) w wieku 11-15 lat. Dzieci udzieliły odpoweidzi na pytania zawarte w ankiecie, dotyczące rozkładu zajęć w ciągu dnia. W dniach nauki szkolnej młdozież miejska spędzała czas wolny głównie w domu (oglądanie telewizji, czytanie, słuchanie muzyki, hobby). Młodzież wiejska natomiast spędza więcej czasu wolnego na aktywnych zajęciach sportowych na świeżym powietrzu. Pomoc w domu jako zajęcie w dni wolne od nauki szkolnej wymienia 42 proc. dzieci z miasta oraz 56 proc. dzieci ze wsi. Zdecydowanie różni się sposób spedzania ferii i wakacji przez obie badane grupy dzieci. 78 proc. młodzieży miejskiej i tylko 58 proc. wiejskiej deklaruje wyjazdy poza miejsce zamieszkania. Wnioski z przeprowadzonych badań przemawiają za mało aktywnym spędzaniem czasu wolnego przez dzieci w mieście, zbyt długim oglądaniem telewizji przez wszystkie ankietowane dzieci i niewielkimi możliwościami spędzania czasu wolnego poza miejscem zamieszkania przez dzieci wiejskie.

  Streszczenie angielskie: The work aimed to determine the leisure time activities in teenagers on weekdays, weekends, during winter and summer holidays. Vast majority of teenagers spend their leisure time resting in a passive way, i.e. watching TV or playing computer games irrespectively of the season. As a result of this, the number of kids with posture defects increase. On weekdays the country teenagers spend much more time doing outdoor sports and games than town children. They also more often help their parents and less frequently travel away from their homes than children living in towns.

  stosując format: