Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GLIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/17

Tytuł oryginału: Zginęli w czasie wojny : uzupełnienie Księgi Jubileuszowej Absolwentów Rocznika 1934-1939 Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie z okazji 50-lecia zakończenia studiów
Opracowanie edytorskie: Gliński Jan Bohdan (oprac.).
Źródło: - Warszawa, [B.w.] 2002, [17] k., 30 cm.
Sygnatura GBL: 288,916

Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia okresu wojny 1939-1945
 • historia XX wieku


  2/17

  Tytuł oryginału: Atopowe zapalenie skóry
  Autorzy: Gliński Wiesław
  Źródło: W: Dermatologia w praktyce lekarza rodzinnego i lekarza internisty : [prezentacja slajdów] - [Warszawa, 2002] s.2-4, 45-46, il., tab. - Konferencja pt. Dermatologia w praktyce lakarza rodzinnego i lekarza internisty - Cykliczne Konferencje Medyczne Warszawa 29.09. 2002
  Sygnatura GBL: 820,220

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/17

  Tytuł oryginału: Alergiczny wyprysk kontaktowy
  Autorzy: Gliński Wiesław
  Źródło: W: Dermatologia w praktyce lekarza rodzinnego i lekarza internisty : [prezentacja slajdów] - [Warszawa, 2002] s.6-8, 47, il., tab. - Konferencja pt. Dermatologia w praktyce lakarza rodzinnego i lekarza internisty - Cykliczne Konferencje Medyczne Warszawa 29.09. 2002
  Sygnatura GBL: 820,220

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/17

  Tytuł oryginału: Dermatologia. T. 1
  Autorzy: Braun-Falco Otto, Plewig Gerd, Wolff Helmut H., Burgdorf Walter H. C., Epps Roselyn E., Kenney jr John A., Rompel Rainer, Schill Wolf-Bernhard, Wolff Hans
  Opracowanie edytorskie: Gliński Wiesław (red.), Wolska Hanna (red.), Zaborowski Piotr (red.), Kowacz Katarzyna (tł.), Roguś-Skorupska Dorota (tł.), Krasowska Dorota (tł.), Śpiewak Radosław (tł.), Macura Cezary (tł.), Toboła Jacek (tł.), Witkowska Anna (tł.), Pietrzak Aldona (tł.), Pietrzak Bogusław (tł.), Tomasiewicz Krzysztof (tł.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. CZELEJ Sp. z o.o. 2002, [6], 896 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
  Sygnatura GBL: 802,715

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/17

  Tytuł oryginału: Ograniczanie pylenia podczas szlifowania żeliwa.
  Tytuł angielski: Reduction of smoking during manual grinding of cast iron.
  Autorzy: Gliński Maciej
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (1) : VIII Sympozjum "Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy" s.89-93, il., tab., bibliogr. 2 poz., sum. - 8 Sympozjum pt. Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy Łódź 30.05-01.06. 2001
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Opisano metodę i stanowisko do pomiarów skuteczności działania elementów odsysających wentylacji miejscowej wywiewnej oraz emisji zanieczyszczeń do środowiska powietrznego pomieszczeń. Metoda ta polegała na określeniu stężeń zanieczyszczeń w powietrzu w przewodzie pomiarowym, poprzez który jest ono odprowadzane z komory, w której umieszcza się badane urządzenia, przy równoczesnym pomiarze strumienia objętości przetłaczanego powietrza. Do pomiarów stężenia pyłu w powietrzu stosowano laserowy analizator zapylenia, a próbki powietrza pobierano izokinetycznie sondą kanałową. Stwierdzno, że emisja pyłu przy szlifowaniu różnymi ręcznymi zmechanizowanymi szlifierkami bez wentylacji była zawarta w przedziale od 24 mg/min do 8131 mg/min, przy zastosowaniu wentylacji miejscowej wywiewnej spadła do poziomu poniżej 35 mg/min. Skuteczność zastosowanych elemetów odsysających wyniosła ponad 95 proc., w warunkach optymalnej wentylacji miejscowej wywiewnej.

  Streszczenie angielskie: The method for determining the emission of dust and the effectiveness of dust removal from machines and devices by local exhaust ventilation to the workplace air is presented. This method consists in determining concentrations of air pollution in the measuring duct through which it is sucked of from the chambers with tested devices. A the same time the volume of air flow rate is measured. A laser dust analyzer is used to measure dust concentrations in the air. Air is sampled with isokinetic sampling heads. It was shown that dust emission at different kinds of manual grinding of cast iron without ventilation was between 24 mg/min and 8131 mg/min, whereas with the use of local exhaust ventilation it decreased below 35 mg/min. The efficiency of the exhaust elements was over 95 p.c. at optimum use of local ventilation.


  6/17

  Tytuł oryginału: Konsensus dotyczący leczenia powierzchownych zakażeń grzybiczych.
  Tytuł angielski: Consensus of care for superficial mycotic infections.
  Autorzy: Gliński Wiesław, Baran Eugeniusz, Nowicki Roman, Maleszka Romuald, Adamski Zygmunt, Kaszuba Andrzej
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (2) s.85-92, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/17

  Tytuł oryginału: Long-term results of postoperative radiotherapy in adult patients with incompletely excised infratentorial low grade astrocytoma.
  Tytuł polski: Odległe wyniki pooperacyjnej terapii chorych dorosłych na podnamiotowe gwiaździaki mózgu o niskiej złośliwości histologicznej.
  Autorzy: Pluta Elżbieta, Gliński Bogdan, Szpytma Teresa, Nowak-Sadzikowska Jadwiga
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (1) s.37-40, il., tab., bibliogr. 9 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Podnamiotowe gwiaździaki o niskiej złośliwości histologicznej (PGNZH) stanowią około 3 proc. wszystkich guzów śródczaszkowych u dorosłych. Podstawową metodą leczenia tych nowotworów jest neurochirurgia, która w przypadku radykalnego usunięcia guza pozwala na uzyskanie wysokiego odsetka kontroli miejscowej. Rola uzupełniającego napromieniowania po zabiegach niedoszczętnych nie jest określona w sposób jednoznaczny. Cel pracy. Ocena wartości pooperacyjnej radioterapii chorych dorosłych na PGNZH po nieradykalnych zabiegach chirurgicznych. Materiał i metody. W latach 1975-1995 napromieniano pooperacyjnie 31 chorych dorosłych na PGNHZ po nieradykalnych zabiegach chirurgicznych drogą kraniotomii. Radioterapię prowadzono w warunkach telegammaterapii 60Co. Dawka całkowita wynosiła od 50 do 60 Gy (średnia 54 Gy), frakcjonowana po 1,8 - 2 Gy dziennie. Teren napromieniany obejmował pozostałość guza z marginesem 1-2 cm. Wyniki. Dobrą tolerancję leczenia wykazało 30 chorych, tj. 97 proc. materiału. W całej omawianej grupie prognozowane całkowite przeżycie 15 letnie wyniosło 62 proc. Dla chorych młodych w wieku do 20 lat wyniosło ono 85 proc., w porównaniu do 46 proc. w grupie chorych starszych. Róznica w przeżyciach była statystycznie istotna (p = 0,0205). Wnioski. Klasycznie frakcjonowana radioterapia pooperacyjna w dawce 50-60 Gy może poprawić przeżycie odległe chorych na PGNZH po nieradykalnych zabiegach chirurgicznych. Wiek chorych w istotny sposób determinuje ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Infratentorial low grade astrocytoma (ILGA) occurs rarely in adult patients and accounts for about 3 p.c. of all intracranial tumors. The basic method of treatment for ILGA is surgery. Complete resection results in high local control rate and the role of postoperative irradiation in management of partially resected tumors is not cleary determined. The aim of this study was to evaluate the efficacy of postoperative irradiation in adult patients with incompletely excised ILGA. Material and methods. Between 1975 and 1995, thirty one adult patients with incompletely excised ILGA received postoperative irradiation with curative intent. All patients were treated with megavoltage gamma rays (60Co). The total dose ranged from 50 to 60 Gy (mean; 54 Gy) and was delivered with daily fraction of 1.8 - 2 Gy. The treatment volume covered the tumor being area with a margin of 1-2 cm. Results. Tolerance to treatment has been found to be good in 30 patients (97 p.c.). The overall 15-year actuarial survival rate was 62 p.c. in the entire group. Young patients, up to twenty years of age achieved a 15-year overall actuarial survival rate of 85 p.c., older patients - 46 p.c. This difference was statistically significant (p = 0.0205). Conclusion. Conventionally fractionated postoperative radiotherapy with doses of 50 to 60 Gy may improve long term results of adult patients with ILGA after uncomplete resection. Age is a significant prognostic factor - young patients, up to ...


  8/17

  Tytuł oryginału: Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku. T. 2. Z. 4
  Autorzy: Bardzik Kazimierz, Bojczuk Hanna, Brożek Krzysztof, Gliński Jan B., Janczewski Grzegorz, Jaroszewska Teresa, Jeske Wojciech, Kempa Maria E., Kolka Wojciech P., Koźmińska-Kubarska Anna, Kulesza Sebastian, Kulik Halina, Marcinkowski Tadeusz, Michalska Magdalena, Schmidt-Pospuła Maria D., Zabłocki Stanisław
  Opracowanie edytorskie: Urbanek Bożena (red. i oprac.).; Polska Akademia Nauk Instutut Historii Nauki, Zakład Historii Nauk Medycznych
  Źródło: - Warszawa, IHN PAN 2002, 137 s. : il., bibliogr. [przy biogramach], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 720,262

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna


  9/17

  Tytuł oryginału: Atopowe zapalenie skóry: patogeneza i leczenie - wytyczne miedzynarodowe.
  Tytuł angielski: Atopic dermatitis: patogenesis and treatment - international principle.
  Autorzy: Gliński Wiesław
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 supl. 1: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Obturacja dróg oddechowych - nowe leki w alergii, astmie i POChP" s.39-40 - 7 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Obturacja dróg oddechowych - nowe leki w alergii, astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc Jachranka 29.08-01.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/17

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie lasera holmowego w leczeniu starczego podwinięcia powieki dolnej : badania doświadczalne i kliniczne : praca doktorska
  Autorzy: Kęcik Mariusz, Gliński Wiesław (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chorób Oczu w Warszawie
  Źródło: 2002, 101 k. : il., tab., bibliogr. 98 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19935

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  11/17

  Tytuł oryginału: Wąglik.
  Tytuł angielski: Anthrax.
  Autorzy: Buczek Jan, Gliński Zdzisław, Buczek Krzysztof, Kostro Krzysztof, Święcicka Izabela
  Źródło: Post. Mikrobiol. 2002: 41 (4) s.339-350, bibliogr. 53 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,786

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Streszczenie angielskie: Antrax is an acute, febrile and mostly septicemic disease of all warm-blooded animals, including man caused by Bacillus anthracis, a Gram-positive, aerobic spore-forming bacillus. The known virulence factors of B. anthracis are the antiphagocytic poly-ç-d-polypeptide capsule and at least three proteins: edema factor (EF), lethal factor (LF), and protective antigen (PA). PA and LF together induce lethal effects in animals and humans and cause macrophage lysis. Humans become infected by contact with infected animals or contamined animal products. There are two types of his disease: cutaneous antrax and inhalation antrax. The threat of bioterrorism has heightened over the past few years. The terrorists might use antrax spores delivered by aerosol to destory domestic animals and attack humans. Depending on the target chosen and the scale of the attack the antrax spores may be used to contaminate of foodstuffs or liquids and water, spread as vapor or aerosol within an enclosed area (buildings), in an open (over city or military bases). They also may be transmitted indirectly through infected animals or inanimate materials (letters, parcels). Since inhalation antrax is usually not dignosed in time for treatment, the mortality rate is 90-100 p.c. The genetic engineering cteates news threats: B. anthracis resistant to all known antibacterial drugs, the strains that can destroy completely the immune system of man and animals. A licensed anti-antrax vaccine and good antimicrobial therapy and post exposure prophylaxis exist.


  12/17

  Tytuł oryginału: Broń biologiczna - realne zagrożenie?
  Tytuł angielski: Biological weapon - a real threat?
  Autorzy: Gliński Zdzisław
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. DD 2002: 57 s.211-220, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,667

  Streszczenie angielskie: Biological weapons are any infectious agent when used intentionally to inflict harm upon others. They include both living microorganisms such as viruses, rickettsia, bacteria, fungi, protozoa and toxins produced by microorganisms (Clostridium botulinum toxin) or plants (ricin toxin). Depending on the target chosen and the scale of the attack the biological warfare agents may be used to contaminate foodstuffs or liquids and water, spread as vapour or aerosol within an enclosed area (buildings), in an open area (over city or military bases). They also may be transmitted indirectly through infected animals or inanimate materials (letters, parcels) or through direct human contact. Biological diseases are classfied to one of three categories. Category A includes high priority agents such as Bacillus anthracis, Clostridium botulinum toxin, Yersinia pestis, smallpox, Francisella tularensis and Viral hemorrhagic fever. In the group B there are the second highest priority agents: Coxiella burnetti, Brucella sp., Burkholderia mallei, ricin toxin from Ricinus communis, epsilon toxin of Clostridium perfringens, Staphylococcus enterotoxin B. To the C category of the third highest priority agents that could be engineered for mass dissemination in the future are included: Nipah virus, Hantavirus, tickborne hemorrhagic fever viruses, yellow fever, multidrugresistant tuberculosis. The genetic engineering create news threats: bacteria resistant to all known antibacterial drugs, microorganisms that can destory completely the immune system of man and animals...


  13/17

  Tytuł oryginału: The value of postoperative radiotherapy of primary spinal cord glioma.
  Autorzy: Nowak-Sadzikowska Jadwiga, Gliński Bogdan
  Źródło: Rep. Pract. Oncol. Radiother. 2002: 7 (4) s.139-147, il., tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,406

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Forty patients with spinal cord gliomas, irradiated postoperatively between 1976 and 1994 at the Department of Radiation Oncology of Maria Skłodowska-Curie Memorial Centre in Kraków, were retrospectively reviewed. Twenty seven (67 p.c.) patients were classified as those with ependymomas, and 13 (33 p.c.) with astrocytomas. Thirty six patients were irradiated because of non radical excision, in 4 cases indication for radiotherapy was high grade histology. The overall actuarial survival rates at 5 and 10-years were 74 p.c. and 71 p.c., respectively. The 10-year relapse free survival was 69 p.c. Multivariate analysis showed that only age, histology and neurological function were correlated with survival time. Patients under 30 years of age, with ependymoma, and with very good, good or moderate neurological function carried the best prognosis.


  14/17

  Tytuł oryginału: Alergologia dla lekarzy dermatologów z podkreśleniem informacji istotnych dla lekarzy pierwszego kontaktu
  Autorzy: Gliński Wiesław, Rudzki Edward
  Źródło: - Lublin, Wydaw. Czelej Sp. z o.o. 2002, 571 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia


  15/17

  Tytuł oryginału: Alergia kontaktowa na pokarm.
  Autorzy: Gliński Wiesław, Kurek Michał
  Źródło: Alergia 2002 (1) s.13-14, tab., bibliogr. 9 poz. - 2 Pomorskie Warsztaty Alergologiczne Gniew 2001
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  16/17

  Tytuł oryginału: Czy terapia białkami fuzyjnymi i humanizowanymi przeciwciałami monoklonalnymi ma przyszłość w łuszczycy? [Komentarz do artykułu pt. Nowoczesne metody leczenia łuszczycy oparte na immunologii].
  Autorzy: Gliński Wiesław
  Źródło: Dermatologica 2002 (4) s.27-28, il., tab., bibliogr. 14 poz. - Tł. artyk. z czas. British Journal of Dermatology 2002; 146 : 546-551
  Sygnatura GBL: 313,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  17/17

  Tytuł oryginału: Rola interleukiny 1 w zapaleniach przyzębia : praca doktorska
  Autorzy: Kowalski Jan, Gliński Wiesław (promot.).; [Akademia Medyczna Instytut Stomatologii, Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia w Warszawie]
  Źródło: 2002, 67 k. : il., tab., bibliogr. k. 61-67, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20920

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  stosując format: