Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GIEREK
Liczba odnalezionych rekordów: 25Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/25

Tytuł oryginału: Zastosowanie przeszczepów błony owodniowej w leczeniu zwyrodnienia pęcherzowego rogówki.
Tytuł angielski: Amniotic membrane transplantation for bullous keratopathy.
Autorzy: Mrukwa-Kominek Ewa, Gierek-Ciaciura Stanisława, Rokita-Wala Iwona, Szymkowiak Monika
Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (1) s.41-46, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum. - 13 Europejski Kongres Okulistyczny Istambuł 03-07.06. 2001
Sygnatura GBL: 301,280

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: One of the complications of cataract surgery is bullous keratopathy, which is the results of decompensation of the corneal endothelium. The clinical signs are manifested in stromal and epithelial edema with bullae producing. The amniotic membrane, which is taken from the placenta of young mothers during the caesarian section, may have beneficial influence on the process of healing the corneal structure. The study aimed to evaluate effectiveness of bullous keratopathy treatment using amniotic membrane transplantation, as an alternative method of treatment after cataract surgery. Material and methods: The amniotic membrane transplantation was performed in 18 eyes of 18 patients (10 females and 8 males), aged 62 to 85 with the bullous keratopathy. After removing the pathologically changed epithelium, the amniotic membrane was covered on cornea in local anesthesia, using interruped sutures 10.0 nylon. A therapeutic contact lens were applied. Control examinations were performed 3, 6 and 12 weeks after the operation. The best corrected visual activity was evaluated. The local state was investigated using slitbiomocroscopy and confocal microscopy. Results: In all the patient's regression of subjective complications was observed (pain, light sensitivity and tearing). In 12 cases improvement of visual activity was achieved. The evaluation of corneas in slit biomicroscopy revealed greater clarity and less corneal edema. On confocal microscopy, decrease in blurred collagen fibres and background illumination were observed. The epithelium contained cystic structures (blisters) in 6 cases only. ...


  2/25

  Tytuł oryginału: Historia laserowej chirurgii refrakcyjnej laserem excimerowym w Polsce.
  Tytuł angielski: The history of laser refractive surgery in Poland.
  Autorzy: Gierek-Ciaciura Stanisława
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (1) s.67-69, bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Streszczenie angielskie: mmmmmmmmmmmmmmmmm about excimer laser in 1983 became the beginning of laser refractive surgery. At the beginning excimer laser was used for PRK procedure for correction of myopia. Laser refractive surgery developed rapidly in 90-ties when LASIK and LASEK procedures started to be used for any kind of refractive errors.In Poland laser refractive surgery begun to be used in 1990.


  3/25

  Tytuł oryginału: Badania elektrofizjologiczne narządu słuchu (ABR, DPOAE) u chorych na przewlekłą niewydolność nerek leczonych hemodializą.
  Tytuł angielski: Electrophysiological examinations (ABR and DPOAE) of hearing organ in haemodialysed patients suffering from chronic renal failure.
  Autorzy: Gierek Tatiana, Markowski Jarosław, Kokot Franciszek, Paluch Jarosław, Więcek Andrzej, Klimek Dariusz
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.189-194, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wykonano obiektywne badania narządu słuchu u 31 chorych (16 kobiet, 15 mężczyzn, średnia wieku 43 lata) na przewlekłą niewydolność nerek (p.n.n.) leczonych hemodializami (HD) przez okres 2-5 lat. Protokół badań obejmował badanie słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu (ABR), audiometrię impedancyjną oraz badanie znieksztłceń nieliniowych otoemisji wywołanej (DPOAE). Stwierdzono znamienne statystycznie wydłużenie latencji fali I, III, V i interwału I-V u chorych na p.n.n. w badaniu ABR oraz zmniejszenie emisji DPOAE. Oceniono wpływ jednoznacznego zabiegu HD na powyższe parametry. Nie stwierdzono znamiennych statystycznie różnic w latencji fal ABR ani w emisji DPOAE na skutek leczenia HD.

  Streszczenie angielskie: Deterioration of function of hearing organ is one of the most important clinical problem in uremic patients with chronic renal failure. The presented study aimed to assess the function of hearing organ using the brainstem auditory evoked response (ABR), impedance audiometry and distortion product otoacoustic emission cochlear function (DPOAE) in 31 haemodialysed patient with chronic renal failure (16 females and 15 males, mean age 43,0 years). The control group consisted of 15 healthly subjects. THe latency of the waves I, III, V and I-V interpeak in evoked responsee audiometery were significantly longer in the patients with CRF (chronic renal failure) compared to the control group. Measurement of DPOAE showed decrease of DPOAE level in patients suffering from CRF. A influence of single hemodialysis and treatment of hemodialysis by 6 months on ABR latencies and DPOAE values were not observed.


  4/25

  Tytuł oryginału: Niepowodzenia, powikłania i sposoby postępowania w operacjach otosklerozy.
  Tytuł angielski: Failures, complications and treatment methods in otosclerosis operations.
  Autorzy: Gierek Tatiana
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.227-230, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/25

  Tytuł oryginału: LASEK - nowa technika laserowej chirurgii refrakcyjnej. Doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: LASEK (Laser Epitehlial Kertomileusis) a new refractive surgery technique. Own experience.
  Autorzy: Gierek-Ciaciura Stanisława, Obidziński Marek, Rokita-Wala Iwona, Mrukwa-Kominek Ewa
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (1) s.7-11, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Purpose: The purpose of this study was to evaluate the clinical results of refractive error correction LASEK. Material and methods: 115 eyes were analysed after LASEK. The eyes were divided into 4 groups (myopia, myopic astigmatism, hyperopia, hyperopic astigmatism). The follow-up has taken 3 months. The effectiveness of this method was evaluated on the basis of the best visual acuity without correction after LASEK procedure, compared to the best visual acuity with correction before LASEK. The course of the healing process, the state of cornea and subjective symptoms were also evaluated. Results: After 2 weeks in whole group the mean UCVA was in the same range of values compared with the BCVA before the operation. There were no postoperative complications observed. Conclusion: On the basis of our own observations we can say that LASEK is an effective and safe method for correction of refractive errors.


  6/25

  Tytuł oryginału: Przeżyciowe zmiany struktury rogówki po LASEK-u we wczesnym okresie pooperacyjnym.
  Tytuł angielski: Changes of corneal structure - in vivo evaluation after LASEK procedure in the early postoperative period.
  Autorzy: Rokita-Wala Iwona, Gierek-Ciaciura Stanisława, Mrukwa-Kominek Ewa, Obidziński Marek
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (1) s.13-18, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: LASEK (Laser Keratomileusis) is a new refractive surgery technique, with corneal epithelial flap formation, Excimer Laser photoablation, and subsequent flap represion. Confocal microscopy facillitates in vivo evaluation of the corneal structure, i.e., a morphological analysis of its layers, and the monitoring of postoperative alterations. Purpose: The puropse of the present study is to assess the corneal structure in vivo morphological after LASEK procedure with the use of confocal microscopy in the early postoperative period. Material and method: The analyzed group of patients consisted of 50 eyes in 30 patients who undervent correction of myopia and myopic astigmatism using the LASEK procedure. The epithelial flap formation was carried out with the use of a 20 p.c. alcohol solution. The photoablation was performed with the Excimer Laser MEL 70 G-Scan Aesculap Meditec. Postoperative observations were made using a Confoscan 2 (Fortune Technologies). The evaluations were performed on the first postoperative day, and then at 1, 2, 4 and 12 weeks following surgery. Results: Confocal microscopy revealed some changes in the epithelium and corneal stroma. At the site of the photoablation the structure of collagen fibers was blurred, with in creased reflectivity. No scar tissue was found. The pattern of keratocytic nuclei in the anterior corneal atroma was typical for the postphotoablation state during the whole observation period. Bowman's membrane and the subepithelial nerve plexus were absent in the central part of the cornea. The findings kept changing in the course of the follow up time....


  7/25

  Tytuł oryginału: Wartości progowe przewodnictwa powietrznego w rozszerzonym zakresie częstotliwości wysokich (9-18 kHz) u chorych na gruźlicę płuc leczonych skojarzeniem streptomycyny, izoniazydu, ryfampicyny, pyrazinamidu.
  Tytuł angielski: The evolution of threshold values of air conduction in the extended high frequency range (9 - 18 kHz) in patients suffering from the pulmonary tuberculosis treated with the combination of SM, INH, RFM, PZA.
  Autorzy: Gierek Tatiana, Markowski Jarosław, Kieda-Szurkowska Jolanta, Paluch Jarosław, Bielecki Ireneusz
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (5/6) s.296-304, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • pulmonologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The evolution of threshold values of air conduction in the extended high frequency range (9 - 18 kHz) at patients suffering from the active pulmonary tuberculosis treated with the combined therapy (SM, INH, RFM, PZA). There were audiologically examined 13 patients (the average age 41,2) suffering from the active pulmonary tuberculosis and treated with the combined therapy (SM, INH, RFM, PZA). In 13 tuberculosis patients the full range of audiometric tests and measurements including: the pure tone audiometry, acoustic impedance and the extended high frequency range threshold audiometry (9 - 18 kHz) have applied before starting the treatment with SM, INH, RMP aand PZA and in the two months later - after its completion. The reference group waas composed of 10 audiologically healthy individuals (the average age 40,2). A significant hearing loss with respect to air conduction within the extended range of high frequencies (9 - 17 kHz) was stated. Tha said hearing pathology can be diagnosed at earlier by the use of the extended high frequency range audiometry than through applying methods of conventional audiometry.


  8/25

  Tytuł oryginału: Wyjątkowo rzadki przypadek pierwotnego tłuszczaka ucha środkowego u 8-letniej dziewczynki.
  Tytuł angielski: An extremely rare case of primary lipoma of the middle ear in a 8-year old girl.
  Autorzy: Gierek Tatiana, Klimczak-Gołąb Lucyna, Ślaska-Kaspera Aleksandra, Majzel Krystyna
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.489-491, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono niezwykle rzadki przypadek pierwotnego tłuszczaka ucha środkowego u 8-letniej dziewczynki. Zwrócono uwagę na przebieg choroby oraz niecharakterystyczne objawy imitujące przewlekłe zapalenie ucha środkowego.

  Streszczenie angielskie: Authors descirbed an extremely rare case of primary lipoma of the middle ear in 8-years old girl. A histological structure, localisation and occurens of this tumor in the temporal bone was discussed on the basis of the literature. Authors have presented symptomatology, diagnosis difficulities and treatment of primary lipoma of the middle ear. They have paid attention to the course of disease and non-characteristic symptoms, which imitated the symptoms of the chronic otitis media.


  9/25

  Tytuł oryginału: Terapia fotodynamiczna starczego zwyrodnienia plamki - założenia teoretyczne i praktyka kliniczna.
  Tytuł angielski: Photodynamic therapy in treatment of age-related macular degeneration - theoretical principles and clinical practice.
  Autorzy: Gierek-Łapińska Ariadna, Wykrota Halina, Trzciąkowski Krzysztof
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (2) s.58-64, il., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: General review about mechanisms of Photodynamic Therapy (PDT) and its clinical usage in treatment of age-related macular degeneration (AMD).


  10/25

  Tytuł oryginału: Wyznaczenie progu słyszenia dla wysokich częstotliwości u młodzieży zamieszkałej na Górnym Śląsku.
  Tytuł angielski: The estimation of hearing threshold for high frequencies in children from Upper Silesia.
  Autorzy: Gierek Tatiana, Klimczak-Gołąb Lucyna, Majzel Krystyna, Zbrowska-Bielska Danuta
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.345-352, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przedstawiono w pracy wyniki pmiarów progowych przewodnictwa powietrznego (p.p.) w rozszerzonym zakresie wysokich częstotliwości(w.cz.) u 61 osób "otologicznie zdrowych" poniżej 20 roku życia. Podzielono ich na dwie podobne liczebine grupy wiekowe: A i B. Wszyscy byli mieszkancami miast Górnego Śląska. Wyniki powyższe pozwoliły na wyznaczenie wartości zera audiometrycznego dla użytkowanego do badań audiometru.

  Streszczenie angielskie: Study was carried out in frequency range 8-19 kHz with audiometer AS 10 HF. Lack of internationally accepted reference value of the hearing threshold of air conduction at extended frequency range resulted in own evaluation of the audiometric zero point for air conduction at the range 8-18 kHz in "otologically healthy" subjects younger than 20 years. They were divided into subgroup A and B according to age. Investigation of the threshold values for air conduction at extended range of high frequencies were base for evaluation of the audiometric zero value for used equipment.


  11/25

  Tytuł oryginału: Przypadek obustronnie przedłużonych wyrostków rylcowatych.
  Tytuł angielski: A case of bilaterally elongated styloid processes.
  Autorzy: Gierek Tatiana, Zbrowska-Bielska Danuta, Majzel Krystyna
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (6) s.713-715, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono opis przypadku chorej z symetrycznie przedłużonymi wyrosktami rylcowatymi, które objawiały się jednostronnymi objawami zespołu Eagle'a. Nadmiernie długi prawy wyrostek rylcowaty resekowano chirurgicznie po wykonaniu diagnostyki radiologicznej.


  12/25

  Tytuł oryginału: Terapia fotodynamiczna w starczym zwyrodnieniu plamki - obserwacja roczna.
  Tytuł angielski: Photodynamic therapy in age-related macular degeneration - results of one year of observation.
  Autorzy: Wykrota Halina, Gierek-Łapińska Ariadna
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.239-243, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To evaluate the efficacy of photodynamic therapy (PDT) with verteporfin in reducing the vision loss and progression of choroidal neovascularization (CNV) in patients with subfoveal CNV due to age-related macular degeneraton (AMD). Materials and methods: 46 eyes of 46 patients with subfoveal, predominantly classic CNV caused by AMD and bestcorrected visual acuity of 5/50 to 5/10 were treated with photodynamic therapy with veteporfin (Visudyne, CIBA Vison). Verteporfin was administerd via intravenous infusion over 10 minutes. Fifteen minutes after the start of the infusion, a diode laser light at 689 nm (Opal Photoactivator, Coherent) was delivered over 83 seconds. Visual acuity and fluorescein angiography were performed before and after the treatment at 7 days and 1, 3, 6, 9 and 12 months after the intial - treatment. Retreatment in the same manner was applied if at follow-up examination fluorescein leakage from CNV was seen. Outcomes were compared with those of control group which consisted of 38 eyes of 38 patients of the same condition of the disease, not treated with any method. Results: The lost of visual acuity was significantly reduced in the verteporfin - treated eyes compared - with controls. At the 12 month 73.91 p.c. eyes of PDT group versus 36.84 p.c. of control group (p 0.001) lost fewer than 3 Snellen lines. The vision loss appeared to be more rapid in first 6 months of the study. During the study growth of CNV was diminished in PDT group compared with control group. Conclusions: Results show, that photodynamic therapy may be an effective method of treatment for predominantly classic subfoveal choroidal neovascularization caused by AMD. Further studies are needed to find the best modes of PDT procedure.


  13/25

  Tytuł oryginału: Nowe metody leczenia starczego zwyrodnienia plamki. Terapia fotodynamiczna.
  Tytuł angielski: New methods in treatment of age-related macular degeneration. Photodynamic therapy. P. 1.
  Autorzy: Gierek-Łapińska Ariadna, Wykrota Halina, Trzciąkowski Krzysztof
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.276-279, 281-282, il., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Neovascular form of Age-related Macular Degeneration is the leading cause of blindness in developed countries. There is un uragent need for the effective treatment. In the recent years a number of treatment methods has been investigated. Photodynamic Therapy (PDT) with verteporfin appears to be an exciting approach to treatment which may provide a mojor breakthrough. The benefits of PDT with verteporfin were proved in randomized clinical trials - Tretment of Age-related Macular Degeneration With Photodynamic Therapy (TAP) study.


  14/25

  Tytuł oryginału: Ocena wydolności narządu słuchu w rozszerzonym zakresie częstotliwości wysokich u osób chorych na przewlekłą niewydolność nerek leczonych hemodializą i ludzką erytropoetyną uzyskaną metodą rekombinacji genetycznej (rhEPO).
  Tytuł angielski: Assessment of hearing organ ability in high-frequences audiometry in patients suffering from chronic renal failure treated by haemodialysis and human recombinant erythropoietin (rhEPO).
  Autorzy: Markowski Jarosław, Gierek Tatiana, Więcek Andrzej, Klimek Dariusz, Chudek Jerzy
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.589-596, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki badań narządu słuchu w konwencjonalnym i rozszerzonym zakresie częstotliwości u 65 chorych na przewlekłą niewydolność nerek leczonych hemodializą i erytropoetyną uzyskaną metodą rekombinacji genetycznej. Stwierdzono znamienną statystycznie poprawę wartości progowych przewodnictwa powietrznego u tych chorych.


  15/25

  Tytuł oryginału: Rak śluzowo-naskórkowy w krtani.
  Tytuł angielski: The mucoepidermoid carcinoma of the larynx.
  Autorzy: Gierek Tatiana, Bielecki Ireneusz, Kajor Maciej, Smółka Wojciech, Pająk Jacek
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.621-624, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono trzy przypadki raka śluzowo-naskórkowego w krtani, które rozpoznano u mężczyzn po 50 r.ż. U dwóch chorych krtań usunięto w całości (T3N0), jednego chorego (T1N0) operowano metodą Kleinsassera.


  16/25

  Tytuł oryginału: Gruźlicze zapalenie ucha środkowego przy nieuszkodzonej błonie bębenkowej - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Middle ear tuberculosis behind the intact tympanic membrane - a case report.
  Autorzy: Gierek Tatiana, Klimczak-Gołąb Lucyna, Jura-Szołtys Edyta
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.629-631, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono niezwykle rzadki przypadek pierwotnego gruźliczego zapalenia ucha środkowego z nieuszkodzoną błoną bębenkową u 21-letniej kobiety. Omówiono rozpoznanie choroby. Zastosowano leczenie operacyjne, a następnie swoistą farmakoterpię, zakończone sukcesem terapeutycznym.


  17/25

  Tytuł oryginału: Przyżyciowe zmiany struktury rogówki po zabiegach chirurgii refrakcyjnej.
  Tytuł angielski: In vivo evaluation of corneal structure changes after refractive procedures.
  Autorzy: Rokita-Wala Iwona, Gierek-Ciaciura Stanisława, Mrukwa-Kominek Ewa
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.332-340, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: The aim of the study was to evaluate and compare in vivo the corneal stsructure changes after refractive procedures (PRK, LASIK, LASEK). Material and method: The analysed group of patients consisted of 226 corneas in 126 patients, who underwent correction of myopia and myopic astigmatism, using the procedures: PRK (120 eyes), LASEK (56 eyes) and LASEK (50 eyes). The photoalation of the corneas was performed with the Excimer Laser MEL 60 and MEL 70 G-Scan Aesculap Meditec. Postoperative observations were made using a confocal microscopes Confoscan P4 (Tomey) and Conoscan 2 (Fortune Technologies). The evaluations were performed in the early (up to 3 months) and late postoperative period (after PRK and LASIK -up to 2 years; after LASEK -up to 6 months). Results: The confocal microscopy revealed some changes within the corneal epithelium and anterior part of stroma after PRK, LASIK and LASEK. After PRK, there was increased desquamation of superficial epithelial cells in early postoperative period. These cells were elongated afte LASIK and LASEK procedures. After PRK and LASEK, the Bowman's membrane was asent in the central part of the cornea, during the whole observation period. After all these procedures, the anterior part of the corneal stroma in the ablation zone, showed incrased background illumination of collagen fibres and an irregular pattern of elongated keratocytic nuclei, in the early postoperative period. No scar tissue - "haze" was found in cases after LASEK, what may occur after PRK procedure. The findings kept changing in the course of the follow up time...


  18/25

  Tytuł oryginału: Ocena soczewek MemoryLens w materiale własnym.
  Tytuł angielski: Assesment of Memory Lens in own material.
  Autorzy: Gierek-Ciaciura Stanisława
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.366-368, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: The aim of this study is the assessment of results of cataract phacoemulsification with the implantation of MemoryLens. Phacoemulsification is the most often used method of cataract extraction nowadays. This method led to shorter incision and reduction of postoperative astigmatism. Using phacoemulsification method the foldable intraocular lenses are applied. Material and methods: The acataract phacoemulsification with implantation of the only one prefolded intraocular lens were done in 25 eyes. Results: Fast visual acuity recovery and no postoperative complications were observed. Conclusion: MemoryLens are easy to insert, and the effectiveness of this method is similar to implantation of other traocular foldable lenses.


  19/25

  Tytuł oryginału: Powikłania zabiegów LASIK.
  Tytuł angielski: Complicatons after use procedure of LASIK.
  Autorzy: Gierek-Ciaciura Stanisława
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.415-417, bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: LASIK is now very often used refractive surgery procedure. It is very effective, but there are some intraoperative and postoperative complications possible. In this paper I would like to describe almostt all possible LASIK complications.


  20/25

  Tytuł oryginału: Ocena korelacji pomiędzy parametrami ilościowymi i jakościowymi rogówki w krótkowzroczności a długością osi gałki ocznej : praca doktorska
  Autorzy: Filipecka Iwona, Gierek-Łapińska Ariadna (promot.).; Śląska Akademia Medyczna I Katedra i Klinika Okulistyki w Katowicach
  Źródło: 2002, [3], 91, [1] k. : il., tab., bibliogr. 142 poz., streszcz., [sum.], maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  21/25

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności chrząstki i ochrzęstnej w operacjach odtwórczych błony bębenkowej : praca doktorska
  Autorzy: Ślaska-Kaspera Aleksandra, Gierek Tatiana (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Laryngologii w Katowicach
  Źródło: 2002, [3], 68, [1] k. : il., tab., bibliogr. 131 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20199

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  22/25

  Tytuł oryginału: Badanie wideonystagmograficzne u hemodializowanych chorych z przewlekłą niewydolnością nerek : praca doktorska
  Autorzy: Rekucki Tomasz, Gierek Tatiana (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Katowicach, Wojewódzkie Centrum Medyczne Stacja Dializ w Opolu
  Źródło: 2002, 70, [1] k. : il., tab., bibliogr. 108 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20198

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • neurologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  23/25

  Tytuł oryginału: Współczesna chirurgia refrakcyjna
  Autorzy: Gierek-Łapińska Ariadna
  Źródło: W: Okulistyka polska początku XXI wieku - Warszawa, 2002 s.40-44, il. - 40 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Warszawa 10-13.10. 2001
  Sygnatura GBL: 802,257

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  24/25

  Tytuł oryginału: Dystrofia nabłonkowa rogówki Meesmanna i jej podłoże genetyczne.
  Tytuł angielski: Meesmann epithelial corneal dystrophy and its genetics.
  Autorzy: Mrukwa-Kominek Ewa, Gierek-Łapińska Ariadna, Wyględowska-Promieńska Dorota
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (4) s.30-31, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The purpose of this article is to indicate important changes in our knowledge of Meesmann's epithelial corneal dystrophy and the gene mutation responsible for this diseases.


  25/25

  Tytuł oryginału: Mutacje genu BIGH3 i ich wpływ na obraz dystrofii rogówki.
  Tytuł angielski: BIGH3 gene mutation and its influence on the corneal dystrophy.
  Autorzy: Mrukwa-Kominek Ewa, Gierek-Łapińska Ariadna, Gierek-Ciaciura Stanisława
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (4) s.32-36, bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The purpose of this article is to present the molecular pathology underlying BIGH3 related to corneal dystrophies, and its influence on the clinical stage. In which way the knowledge of different BIGH3 gene mutations and its products - keratoepithelin, can change our therapeutic possibility.

  stosując format: