Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GIEMZA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Dynamika zmian parametrów równowagi u osób z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych.
Tytuł angielski: The dynamics of stability control parameters in patients with coxarthrosis.
Autorzy: Giemza Czesław, Skolimowski Tadeusz, Ostrowska Bożena, Bleć Ewa
Źródło: Fizjoterapia 2002: 10 (1) s.36-40, tab., bibliogr. 9 poz. - Tekst równol. w języku ang.
Sygnatura GBL: 313,222

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Założono, że zmiany spowodowane procesem zwyrodnieniowym w obrębie stawu biodrowego wpływają w znaczący sposób na utrzymywanie równowagi ludzi dotkniętych tą dolegliwością. Celem pracy jest określenie sposobu utrzymywania równowagi ciała w warunkach statycznych i dynamicznych ludzi dotkniętych zmianami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych oraz sprawdzenie, jak wymiana uszkodzonego stawu wpływa na równowagę. W tym celu przebadano 84 osoby ze zmianami zwyrodnieniowymi w stawach biodrowych i 40 osób zdrowych. Do oceny równowagi wykorzystano stabilograf tensonmetryczny, na którym rejestrowano przemieszczenie punktu przyłożenia wypadkowej siły reakcji nacisku stęp na podłoże.


  2/3

  Tytuł oryginału: Złośliwy zespół neuroleptyczny w praktyce oddziału psychogeriatrycznego - opisy przypadków.
  Tytuł angielski: Neuroleptic malignant syndrome in a psychogeriatric ward practice - case reports.
  Autorzy: Krzymiński Stefan, Giemza-Urbanowicz Wioletta, Krajcer-Gretschel Ewa, Barham Małgorzata, Błaszczyk Renata
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (3) s.283-292, tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Artykuł, w oparciu o przegląd piśmiennictwa, przedstawia siedem przypadków złośliwego zespołu neuroleptycznego (ZZN) wśród pacjentów oddziału psychogeriatrycznego. Przypadki te stanowiły 2,36 proc. pacjentów (3,29 proc. mężczyzn i 1,95 proc. kobiet) leczonych lekami neuroleptycznymi. W rozpoznaniu ZZN posługiwano się kryteriami diagnostycznymi klasyfikacji DSM-IV, kryteriami opracowanymi przez Levensona oraz Caroffa i wsp.

  Streszczenie angielskie: The article, based on a review of the literature, presents seven cases of neuroleptic malignant syndrome (NMS) among patients of s psychogeriatric ward. These cases make up 2,36 p.c. of all patients (3,29 p.c. men and 1,95 p.c. women) exposed to neuroleptic medication. The diagnosis of NMS was established according to DSM-IV Levenson's and Caroff's et al. criteria.


  3/3

  Tytuł oryginału: Prowadzenie pojazdów przez osoby z chorobą Alzheimera.
  Tytuł angielski: Driving by subjects with diagnosed Alzheimer's disease.
  Autorzy: Giemza-Urbanowicz Wioletta
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (3) s.293-300, tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W Polsce prawo jazdy wydawane jest dożywotnio. Nie ma uregulowań prawnych odnośnie ograniczeń w związku z pojawieniem się u kierowcy choroby zarówno fizycznej, jak i psychicznej, a także w podeszłym wieku. Dotyczy to także pacjentów z chorobą Alzheimera (ch.A.). Dotychczasowe wyniki badań, jakie zostały przeprowadzone w wielu krajach pod kątem oceny ryzyka wypadków samochodowych u pacjentów z ch.A , są odmienne. Zatem kwestia prowadzenia pojazdu mechanicznego u osoby z rozpoznaniem ch.A. staje się problemem przede wszystkim najbliższej rodziny oraz lekarza prowadzącego.

  Streszczenie angielskie: In Poland driving licences are issued for life. There are no regulations of restrictions in conncetion with physical or mental disease, also as far as the ageing of drivers is concerned. The results of the studies received up to now, which were carried out in many countries, regarding the estimation of the risk of motor crashes by ageing drivers or patients with Alzheimer's disease (AD), are ambiguous. Therefore the question of driving by a person with AD is first of all the problem of the nearest family and the physican.

  stosując format: