Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GIDZIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Wyniki operacyjnej rekonstrukcji wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego u dzieci.
Tytuł angielski: Results of surgical reconstruction of the hip in congenital disclocation of the hip in children.
Autorzy: Anyżewski Piotr, Górecki Andrzej, Gidziński Paweł, Pawłowski Włodzimierz
Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.239-246, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,360

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W prezentowanej pracy oceniono wyniki operacyjnego leczenia 51 zwichniętych stawów biodrowych (13 zwichnięć obustronnych, 25 jednostronnych) u 38 dzieci (5 chłopców i 33 dziewczynki). Postępowanie operacyjne polegało na wykonaniu repozycji otwartej z jednoczasową korekcją ustawienia końca bliższego kości udowej i plastyki panewki. W rekonstrukcji panewki stosowano trzy metody operacyjne: osteotomię Pembertona, osteotomię Saltera, plastykę panewki typu "shelf-operation". Ocena wyników uzyskanych w naszym materiale wskazuje (średni czas obserwacji - 73 miesiące), że jednoczasowa pełna rekontrukcja stawów biodrowych u dzieci do 4 roku życia, bez względu na typ rekonstrukcji dachu panewki, w ponad 84 proc. przypadków dała klinicznie wynik dobry i bardzo dobry.

  Streszczenie angielskie: The paper presents a series of 51 hips (5 boys, 33 girls) that underwent recontructive surgery because of congenital hip dislocation. Surgical treatment involved a one-stage procedure, consisting of correction of the proximal femur positon and acetabuloplasty. Acetabulum reconstruction was achieved by using one of three methods: Pemberton osteotomy, Salter osteotomy and a "shelf-type" acetabuloplasty. Excellent and good results were found in 84 p.c. of the cases under 4 years of age, irrespective of the acetabuloplasty implemented.

  stosując format: