Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GERKOWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: The use of the radioisotope method in studies of pesticide penetration into the eyeball.
Autorzy: Gerkowicz Marek, Wróblewska Ewa, Turski Waldemar
Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (1) s.29-31, bibliogr. 10 poz.
Sygnatura GBL: 313,158

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie angielskie: The studies concerning the effects of pesticides on the human body focused mainly on their local action or chronic poisoning of the organism. In this study we examine the pesticide penetration into the eyeball resulting from direct contact with the eye. We used an isotope-labelled carbamate pesticide - carbaryl. The determinations of the amount and concentration of this substance in the cornea, aqueous humour, vitreous humour and retina were performed using the method measuring á radiation emitted by radioactive carbon. The results revealed measurable concentrations of labelled carbamate in the cornea and aqueous humour 10 and 30 min after application. The levels of this pesticide in the vitreous homour and retina were very low and difficult to analyse statistically. The described method appears to be useful in determining the range and rate of eye penetration by environmental toxings having direct contact with the eyeball.


  2/9

  Tytuł oryginału: Analiza występowania urazów narządu wzroku w środowisku wiejskim.
  Tytuł angielski: Analysis of occurence of ocular traumas in farmers and their families.
  Autorzy: Gerkowicz Marek, Dmowska Joanna
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (1) s.39-45, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • ekonomika
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono analizę urazów narządu wzroku wśród ludności wiejskiej na podstawie materiału przychodni okulistycznych powiatu Świdnik k. Lublina. Określono przyczyny doznanych urazów, ich skutki oraz dane epidemiologiczne dotyczące wieku, czasu podjęcia leczenia i jego trwanie, sezonowość występowania urazów jak również kosztów leczenia.


  3/9

  Tytuł oryginału: Chirurgia plstyczna powiek.
  Tytuł angielski: Eyelid surgery. P. 1: Basic topography anatomy of the eyelids and general principles of plastic surgery.
  Autorzy: Lewandowska-Furmanik Maria, Wróblewska Ewa, Matysik Anna, Toczołowski Jerzy, Gerkowicz Marek
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.3-5, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In this paper authors described basic principles and methods of the eyelids' surgery and surgical anatomy of eyelids. Instrumentation and techniques of incisions, hemostasis and wound closure were presented.


  4/9

  Tytuł oryginału: Chirurgia plastyczna powiek.
  Tytuł angielski: Eyelid surgery. P. 2: Surgical treatment of improper eyelids' position.
  Autorzy: Lewandowska-Furmanik Maria, Wróblewska Ewa, Matysik Anna, Toczołowski Jerzy, Gerkowicz Marek
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.8-12, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: We presented evaluation of the eyelids and techniques of ptosis, entropin and ectropin ('ectropium ex vacuo' as well).


  5/9

  Tytuł oryginału: Chirurgia plastyczna powiek.
  Tytuł angielski: Eyelid surgery. P. 3: Other surgical procedures of eyelids. Treatment of trichiasis. Surgery of the palpebral fissure. Tumor excision and eyelid reconstruction.
  Autorzy: Lewandowska-Furmanik Maria, Wróblewska Ewa, Matysik Anna, Toczołowski Jerzy, Gerkowicz Marek
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.13-15, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Authors presented management of trichiasis and principles of palpebral fissure surgeery. Tumour excision and eyelid reconstruction were described briefly.


  6/9

  Tytuł oryginału: Zastosowanie toksyny botulinowej w leczeniu samoistnego skurczu powiek.
  Tytuł angielski: Botulinum toxin treatment of essential blepharospasm.
  Autorzy: Wróblewska Ewa, Gerkowicz Marek
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.30-32, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Blepharospasm is a form of focal dystonia involving the orbicularis oculi muscle. It is characterised by repeated involuntary spasms of forceful lid closure, progressing to functional blindess. Major incidence has been observed in 5th-7th decade. Because of the poor response to systemic medication and surgical treatment, the injection with botulinum toxin has became the treatment of choice. The mean duration of improvement is 3-4 months. Possible side-effects are only local and transient, none are permanent. Botulinum toxin treatment is a safe and effective way of controlling idiopathic blepharospasm.


  7/9

  Tytuł oryginału: Wrodzona niedrożność dróg łzowych - ocena wyników leczenia.
  Tytuł angielski: Congenital nasolacrimal duct obstruction - outcome of treatment.
  Autorzy: Wróblewska Ewa, Ciechan Jacek, Gerkowicz Marek, Flis Beata
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.81-82, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wyników leczenia wrodzonej niedrożności dróg łzowych u dzieci w wieku od 2-30 miesięcy. Projekt badania: Analizie poddano dokumentację medyczną leczonych dzieci. Badania przeprowadzono w II Klinice Okulistyki AM w Lublinie. Wyniki: Wyleczenie uzyskano u 80,7 proc. dzieci (u 193 spośród 239). Procent wyleczonych dzieci zależał od czasu wdrożenia leczenia i wahał się od 42,9 proc. do 100 proc. Wnioski: Wyniki przeprowadzonych badań sugerują, że najlepsze wyniki leczenia wrodzonej niedrożności dróg łzowych obserwuje się u dzieci do 5 miesiąca życia. Dlatego celowe wydaje się wczesne (w tym okresie życia) kierowanie niemowląt z objawami łzawienia i ropienia oczu przez pediatrów do okulistów.

  Streszczenie angielskie: Objectives: To evaluate the outcome of treatment in congenital nasolacrimal duct obstruction in children 2-30 months old. Design: A record review. Materials and MEthods: 239 patients with congenital nasolacrimal duct obstruction aged 2-30 months were studied. Probing of the nasolacrimal duct under local or general anesthesia was the main outcome measure. Success was predefined as complete resolution of symptoms and signs (tearing, crusting, discharge) of nasolacrimal duct obstruction within 6 months after probing. Results: The overall cure rate in all patients was 80,7 p.c. (193 of 239 patients), varying from 42,9 p.c. to 100 p.c. at different age intervals. Conclusions: Probing for congenital nasolacrimal duct obstruction beyond 5 months of age is highly successful.


  8/9

  Tytuł oryginału: Badania nad znaczeniem klinicznym kształtu linii demarkacyjnej i wału w przebiegu fazy czynnej retinopatii wcześniaków.
  Tytuł angielski: The study of clinical significance of demarcation line and ridge shape in the course of acute retinopathy of prematurity.
  Autorzy: Ciechan Jacek, Wróblewska Ewa, Gerkowicz Marek
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.94-96, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Retinopatia wcześniaków jest główną przyczyną ślepoty u dzieci z niską wagą urodzniową. W piśmiennictwie dotychczas brak jest doniesień na temat związku kształtu linii demarkacyjnej i wału a przebiegiem klinicznym fazy czynnej retinopatii wcześniaków. Celem pracy jest próba wyjaśnienia tego zagadnienia. Badania miały na celu porównanie rozwoju retinopatii wcześniaków w oczach, w których stwierdzono nieregularny przebieg linii demarkacyjnej lub wału w postaci ich uwypukleń w kierunku do tylnego bieguna gałki ocznej, nazwanych przez autorów "zatokami", z przypadkami retinopatii o typowym, łukowatym przebiegu linii demarkacyjnej i wału. Badania przeprowadzano w Poradni Retinopatii Wcześniaków II Kliniki Okulistyki w Lublinie oraz w oddziałach intensywnej terapii noworodków i oddziałach neonatlogicznych na terenie miasta Lublina. W grupie oczu z obecnością "zatok" linii demarkacyjnej i wału progresja retinopatii do stadium 3c dotyczyła 87,5 proc. przypadków. W grupie oczu, w której nie stwierdzono obecności "zatok" progresja do stadium 3c dotyczyła tylko 33,47 proc. przypadków. Uzyskane wyniki upoważniają do stwierdzenia, że obecność "zatok" linii demarkacyjnej lub wału może być czynnikiem spryzjającym progresji retinopatii wcześniaków do stadium wymagającego leczenia. W razie stwierdzenia obecnosci "zakoli" wału, czyli w stadium 2 retinopatii wydaje się wskazane pilen wykonanie zabiegu krioterapii lub laserokoagulacji pierwotnie nieunaczynionej siatkówki, nie czekając na progresję do stadium trzeciego.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Retinopathy of prematurity (ROP) is a main reason of blindness in premature babies. There are no studies about shape of demarcation line and ridge in acute retinopathy of prematurity and its influence for clinical significance of ROP. In 11,42 p.c. of eyeys with acute ROP we observed irregularitiesn of demarcation line and ridge, which we called "bays". Design: We planed out a comparison of clinical significance between eyes with acute ROP with "bays" and ROP without "bays". Material and metods: We observed 140 premature babies (280 eyes) with acute ROP. In 32 eyes (11,42 p.c.) we stated "bays". We compared progression to stage ROP3c between group I (eyes with acute ROP and "bays") and group II (eyes with ROP without "bays"). Reslts: In 87,5 p.c. eyes with "bays" we observed progression to stage 3c retinpathy of prematurity. In group without "bays" progression to stage 3c was observed only in 33,47 p.c. Conclusions: We suppose that presence of "Bays" of demarcation line and ridge brings about worse prognosis at the course of acute retinopathy of prematurity.


  9/9

  Tytuł oryginału: Analiza przyczyn urazów narządu wzroku w populacji ludności powiatu świdnickiego : praca doktorska
  Autorzy: Dmowska Joanna, Gerkowicz Marek (promot.).; Akademia Medyczna w Lublinie
  Źródło: 2002, [1], 85 k. : il., tab., bibliogr. 123 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21320

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: