Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GERBER
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Wspomaganie prawokomorowe przy użyciu pompy centryfugalnej w ostrej niewydolności prawokomorowej wikłającej zabieg rewaskularyzacji mięśnia sercowego.
Tytuł angielski: Use of centrifugal pump as right ventricular assist device for perioperative right-sided circulatory failure - case report.
Autorzy: Gerber Witold, Wilczyński Mirosław, Gburek Tadeusz, Skiba Jacek, Bochenek Andrzej
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) s.544-546, il., bibliogr. 7 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Although postcardiotomy cardiogenic shock is a rare condition, occuring in 2 p.c. to 6 p.c. of patients who undergo myocardial revascularisation, it is often fatal. Right-sided circulatory failure is sometimes unrecognised cause of unsuccesfull weaning of cardiopulmonary by-pass. In this report we present two cases of acute and temporary right ventricular assist with the use of Bio-Medicus centrifugal system.


  2/3

  Tytuł oryginału: Ocena malejących skażeń środowiska regionu śląskiego i ich wpływu na zmiany w układzie kostno-stawowym u dzieci w wieku szkolnym w latach 1991-2001.
  Tytuł angielski: Estimation of environmental pollution reduction in the Silesian region and its influence on anatomical changes in the skeletal system of school children in 1991-2001.
  Autorzy: Wawrzyczek Joanna, Gerber Ryszard, Dobosiewicz Krystyna, Lepich Tomasz, Pastuszka Agnieszka
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (10) s.867-873, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ochrona środowiska
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono próbę oceny wpływu ekstremalnie skażonego środowiska Górnego Śląska początku lat dziewięćdziesiątych na zdrowie dzieci w wieku szkolnym i dynamikę pozytywnych zmian stanu zdrowia ich obecnych rówieśników równolegle ze zdecydowaną poprawą stanu środowiska na Śląsku w ostatniej dekadzie. Obserwacjami objęto 1510 uczniów klas 1-3 (wiek 7-10 lat) w latach 1990-1991 i 842 dzieci tych samych szkół i tych samych klas w latach 2000-2001. Równolegle w tym samym czasie zbadano 340 uczniów zamieszkujących tereny górskie Beskidów w latach 1991-1992 i 748 uczniów w latach 2000-2001. Porównując rozwój fizyczny dzieci z obu grup ze szczególnym uwzględnieniem zmian anatomicznych w narządach ruchu, stwierdzono zdecydowaną poprawę stanu zdrowia obecnych 7-10-latków na Śląsku, postępującą szybciej niż poprawa stanu środowiska tego regionu. Stan zdrowia dzieci w górach uległ nieznacznemu pogorszeniu, zwłaszcza w miejscowościach tradycyjnie uznanych za uzdrowiskowe.


  3/3

  Tytuł oryginału: Doświadczenia własne w ratunkowej chemioterpaii raka jajnika. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Own experiences in salvage chemotherapy of ovarian cancer - a preliminary report.
  Autorzy: Gerber Jerzy, Jędryka Marcin, Gabryś Marian, Goluda Marian
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1048-1052, bibliogr. 16 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analizie poddano 28 pacjentek leczonych w II Katedrze i Klinice Ginekologii AM we Wrocławiu w latach 1998-2001 z powodu progresji zaawansowanego raka jajnika (III i IV stopień wg FIGO), po pierwotnym leczeniu skojarzonym polegającym na maksymalnej cytoredukcji i chemioterapii I rzutu opartej na analogach platyny (schemat CAP). Pacjentki "platynowrażliwe" leczono schematem karboplatyna z paklitakselem, pacjentki "platynooporne" leczono w monoterapii: paklitakselem liposomalną doksorubicyną lub topotekanem. Wyniki leczenia ratunkowego powyższymi cytostatykami były zbliżone. Rodzaj działań ubocznych i stopień ich nasilenaia różnił się w zależności od użytego leku. W naszej ocenie wyniki leczenia ratunkowego raka jajnika pozostają nie zadawalające. Zastosowanie nowych cytostatyków w terapii ratunkwoej nieznacznie poprawia sredni czas przeżycia pacjentek.

  Streszczenie angielskie: Objective: to compare the efficacy and side effects of the ovarian cancer salvage treatment. Materials and methods: 28 patients from 2nd Department of Gynecology of Wrocław Medical University, treated for recurrent ovarian cancer in stage III and IV were analyzed. First line treatment after complete debulking operation was based on platinum analogue (CAP). Platinum-sensitive patietns were adminsitered carboplatin with paclitaxel in the second line treatment. Platinum-resistant cases were treated with paclitaxel, topotecan or liposomal doxorubicin only. Results: the effectiveness of the salvage chemotherapy was similar. Side effects depended on used agent. Conclusions: We conclude that the results of salvage treatment in ovarian cancer remain unsatisfactory. Introducing new agents into the therapy slightly improved the overall survival time.

  stosując format: