Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GDULA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Ways of spending leisure time by the third year-students of the Faculty of Pharmacy, Medical University of Lublin.
Tytuł polski: Sposoby spędzania czasu wolnego przez studentów III roku Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Lublinie.
Autorzy: Czabak-Garbacz Róża, Skibiniewska Agnieszka, Mazurkiewicz Piotr, Gdula Agnieszka
Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.257-263, il., bibliogr. 8 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 310,688

Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wypoczynku studentów III roku Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Lublinie. Przeanalizowano m.in. ilość czasu przeznaczanaego na zajęcia na uczelni oraz najczęstsze formy spędzania czasu wolnego w zależności od płci. Badaniami przeprowadzonymi za pomocą ankiety objęto 114 studentów (82 kobiety i 32 mężczyzn). W pracy wykazano, że kobiety okazały się bardziej pracowite i obowiązkowe niż mężczyźni, ponieważ więcej czasu poświęcały na zajęcia na uczelni, stąd dysponowały mniejszą ilością czasu wolnego. Stwierdzono, że najbardziej popularnymi czynnościami wykonywanymi w czasie wolnym były: sen, na który ankietowani poświęcali średnio 6,8 godz. dziennie, nauka (średnio 3,6 godz.), słuchanie radia (2,9 godz.), rozmowy z koleżankami, kolegami (1,9 godz.), czynności higieniczne (1,1 godz.), na którą to czynność kobiety poświęcały więcej czasu niż mężczyźni; oglądanie telewizji (1,1 godz.) oraz obowiązki domowe (1,1 godz.). Najmniej czasu wolnego studenci poświęcali na spacer (kobiety nieco więcej niż mężczyźni) oraz na sport, który był bardziej popularny wśród mężczyzn. Udział studentów w życiu kulturalnym ograniczał się jedynie do spotkań towarzyskich oraz wyjść do kin, natomiast niezbyt popularną formą spędzania czasu wolnego było uczestnictwo w przedstawieniach teatralnych, widowiskach operowaych, koncertach i wystawach. W czasie wakacji, które powinny być przeznaczone na wypoczynek, istotnie wzrastała liczba studentów podejmujących pracę zarobkową. Zauważono, że sposób spędzania czasu wolnego przez studentów III roku Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Lublinie, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, w ciągu dnia był bardzo podobny, różnice dotyczyły tlko wymiaru czasu poświęcanego na poszczególne czynności.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the assessment of leisure time among third-year students from the Faculty of Pharmacy of the Medical University of Lubin. It analysed quantity of time devoted to schoold activity and ways of spending free time. The study involved 114 students (82 women and 32 men). The study revealed that women had less free time than men, who, most probably did not attend some lectures. The most popular activities among the questioned students were: sleeping (average 6.8 hours a day), studying (average 3.6 hours a day), listening to the radio (average 2.9 hours a day), talking with triends (average 1.9 hours a day), personal hygiene (average 1.1 hours a day), watching TV (average 1.1 hours a day), personal hygiene (average 1.1 hours a day), watching TV (average 1.1. hours a day), housework. Students devoted the least of their free time on active rest, for example walking (women did it more often than men) or practising sport (more popular among men). Cultural life of the students consisted only of meetings with friends and going to the cinema (women did it more often). The least popular way of spending free time was going to the theatre, opera, concerts and exhibitions. Few students spent their time working. Their number increased significantly during holidays. The way of spending free time by third-year students from the Faculty of Pharmacy (both men and women) during the day was similar, differences related only to the amount of time devoted to each activity.

  stosując format: