Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GBUREK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: A prospective evaluation of early and late results of percutaneous and surgical revascularisation in patients with ischaemic left ventricular dysfunction.
Tytuł polski: Chirurgiczna czy przezskórna rewaskularyzacja u chorych z niedokrwiennym uszkodzeniem lewej komory serca.
Autorzy: Buszman Paweł, Tendera Michał, Bochenek Andrzej, Gruszka Agata, Gburek Tadeusz, Skiba Jacek, Gaszewska Ewa, Białkowska Bożena, Janas Robert
Opracowanie edytorskie: Zembala Marian (koment.), Gil Robert (koment.).
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (1) s.57-67, il., tab., bibliogr. 25 poz. - 22 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Amsterdam 2000 - Tekst równoległy w jęz. pol.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Any intervention in patietns with depressed left ventricular ejection fraction (LVEF) carries an increased risk of death. Which of the two therapies - surgical revascluarisation or coronary angioplasty, is safer and more efficacious in ths group of patients, has not yet been fully established. Aim. THe aim of this prospective non-randomised study was to evaluate the results of percutaneous transluminal coronary intervention supported by coronary stenting (PCI) in comparison to coronary artery bypass grafting (CABG) in patietns with coronary artery disease and markedly depressed LVEF. Methods. 105 patietns with symptomatic coronary artery disease and LVEF ó 30 p.c. underwent PCI (50 patietns) or CABG (55 patients) depending on their coronary anatomy. Risk of in-hospital death predicted from the clinical severity score was higher in the PCI than in the CABG group (9.0 ń 3.9 p.c. vs 5.6 ń 2.3 p.c respectively, p = 0.001). Severity of angina (CCS class), exercise capacity (NYHA class) and LVEF were assessed before and afer the procedure as well as after 6 months. In-hospital mortality and 12-month survival rates were also analysed. Results. Complete revascularisation was achieved in 50 patients (90.9 p.c.) in the CABG group and in 20 patients (40 p.c.) in the PCI group (p 0.001). In hospital mortality was 9.1 p.c. afger CABG and 6.0 p.c. after PCI. Multivariate regression analysis reveled that the absence of hypertension and completeness of revascularisation were the only predictors of LVEF improvement...


  2/4

  Tytuł oryginału: Wspomaganie prawokomorowe przy użyciu pompy centryfugalnej w ostrej niewydolności prawokomorowej wikłającej zabieg rewaskularyzacji mięśnia sercowego.
  Tytuł angielski: Use of centrifugal pump as right ventricular assist device for perioperative right-sided circulatory failure - case report.
  Autorzy: Gerber Witold, Wilczyński Mirosław, Gburek Tadeusz, Skiba Jacek, Bochenek Andrzej
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) s.544-546, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Although postcardiotomy cardiogenic shock is a rare condition, occuring in 2 p.c. to 6 p.c. of patients who undergo myocardial revascularisation, it is often fatal. Right-sided circulatory failure is sometimes unrecognised cause of unsuccesfull weaning of cardiopulmonary by-pass. In this report we present two cases of acute and temporary right ventricular assist with the use of Bio-Medicus centrifugal system.


  3/4

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Zapalne choroby reumatyczne u osób w wieku podeszłym. Nietypowy obraz kliniczny, odmienne rokowania].
  Autorzy: Gburek Zbigniew
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (7) s.58-59, il. - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2002; 111(4) : 72
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/4

  Tytuł oryginału: Znaczenie szczepień ochronnych w patogenezie systemowego zapalenia naczyń.
  Tytuł angielski: The significance of vaccination in the pathogenesis of systemic vasculitis.
  Autorzy: Gburek Zbigniew, Goździk Joanna
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (4) s.240-245, tab., bibliogr. 20 poz., sum. - 5 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Lubelskie dni reumatologiczne Krasiczyn 16-18.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • choroby zakaźne
 • toksykologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono własny materiał 20 chorych na postać skórną zapalenia naczyń, u których nasilenie objawów ze strony narządów ruchu w postaci bólów mięśniowo-stawowych, czasem z obrzękami pojedynczego lub kilku stawów, wystąpiło po szczepieniu odpornościowym przeciw HBV lub grypie. Ta grupa stanowiła 17 proc. wszystkich leczonych ambulatoryjnie przypadków postaci skórnej vasculitis. Zastosowano leczenie Endoxan + glikokortykosteroidy w dawkach jak w idiopatycznym zapaleniu naczyń było skuteczne, tylko w jednym przypadku doszło do niedokrwiennego udaru mózgu. Nawrót vasculitis wystąpił u 2 chorych i u wszystkich z objawami zajęcia naczyń ośrodkowego układu nerwowego.

  Streszczenie angielskie: There was presented our material of 20 patients with skin vasculitis in which exacerbation of musculoselectal system disorders as mialgia and arthralgia, sometimes with mono or particular has happened after anti-HBV or influenza vaccination. There was 17 p.c. of all patients with skin vasculitis treated in the out patient clinic. The patients were treated with Endoxan + glicocorticosteroids in doses as in idiopathic vasculititis with the positive results. Only in one case stroke has happend. Relapse into vasculitis in 2 patients was observed, and always with the vascular symptoms of central nerve system involvement.

  stosując format: