Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GAWRYCH
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Ostre krwiopochodne zapalenie kości u noworodków - "portret zbiorczy" 129 przypadków - z perspektywy dnia przyjęcia do leczenia chirurgicznego.
Tytuł angielski: Acute haematogenous osteomyelitis in newborns - review of 129 cases.
Autorzy: Mazurkiewicz Irena, Gawrych Elżbieta
Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.87-90, il., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,617

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dokonano analizy epidemiologicznej krwiopochodengo zapalenia kości u noworodków leczonych w Oddziałach Chirurgii Dziecięcej Pomorza Zachodniego w ostatnich latach - z perspektywy dnia przyjęcia do leczenia chirurgicznego.

  Streszczenie angielskie: Epidemiological analysis of 129 cases acute haematogenous osteomyelitis in newborns treated in ward of Pediatric Surgery of West Pomeranian was perfomed.


  2/7

  Tytuł oryginału: Zespół gronkowcowego, złuszczającego zapalenia skóry u noworodka.
  Tytuł angielski: Staphylococcal scalded skin syndrome in a neonate.
  Autorzy: Gawrych Elżbieta, Rybkiewicz Marek
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.248-250, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono zespół gronkowcowego, złuszczającego zapalenia skóry u noworodka, którego czynnikiem etiologicznym były toksyny złuszczające gronkowca złocistego. Typowe objawy schorzenia to rumień i złuszczający się naskórek z powierzchni ciała. Podstawą rozpoznania jest stwierdzenie obecności szczepów gronkowca złocistego na skórze pacjenta. Odpowiednia antybiotykoterapia, leczenie miejscowe skutecznie zniszczyły czynnik patogenny i doprowadziły do całkowitego wyleczenia dziecka.

  Streszczenie angielskie: We describe staphylococcal scalded skin syndrome (SSSS) in a neonate which is caused by staphylococcal exfoliative toxins. The disease typically begins with general erythema and exfolation covering almost the entire body. Isolation of Staphylococcus aureus from te patient further supports the diagnosis and using the appropriate antibiotic therapy and the topical treatment perimts to dstroy the etiological agent.


  3/7

  Tytuł oryginału: Przypadek olbrzymiego potworniaka krzyżowo-ogonowego.
  Tytuł angielski: A case of giant sacrococcygeal teratoma.
  Autorzy: Juszkiewicz Piotr, Czeszyńska Beata, Gawrych Elżbieta, Węgrzynowski Jerzy
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (5) s.437-440, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili przypadek olbrzymiego potworniaka krzyżowo-ogonowego rozpoznanego badaniam USG w 16 tygodniu życia płodowego. Dziecko urodzone cięciem cesarskim w 38 tygodniu ciąży, operowano w drugiej dobie życia z dobrym wynikiem. Wycięty guz o średnicy 30 cm okazał się histologicznie łagodny, a poziom alfa-feto-proein był prawidłowy w 12 dobie po operacji. U obecnie 2-letniego pacjenta nie stwierdza się zaburzeń czynnościowych ani zwieracza odbytu, ani pęcherza moczowego.

  Streszczenie angielskie: We report the case of giant sacrococcygeal teratoma diagnosed in the 16th week of gestation. The child was born through cesarea section in the 38th week and operated on the second day of life, successfully. The excised specimen was a benign mature tumor measuring 30 cm in max diameter. Previously elevated serum alpha-fetoprotein levels were normal on day 12 after the operation. He is closely followed 2 years without anorectal or urinary function deficits.


  4/7

  Tytuł oryginału: Apoptoza - nadzieja w terapii nowotworów.
  Tytuł angielski: Apoptosis - a hope in the cancer treatment.
  Autorzy: Gawrychowski Krzysztof
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (2) s.72-73, bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono mechanizmy zachodzące podczas zaprogramowanej śmierci komórki - apoptozy. Omówiono też niektóre najważniejsze związki biorące udział w tym procesie, jak również móżliwości wykorzystania terapii genowej w leczeniu chorób nowotworowych.

  Streszczenie angielskie: The study presents the mechanisms engaged with a programmed cellular death - apoptosis. Some of the most important factors in this process were discussed, as well as the possiblities of using the gene therapy in cancer treatment.


  5/7

  Tytuł oryginału: Diagnostyka ultrasonograficzna ciał obcych w tkankach miękkich kończyn.
  Tytuł angielski: Ultrasound diagnostics of foreign bodies in soft tissues in the extremities.
  Autorzy: Walecka Anna, Gawrych Elżbieta
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (3) s.57-59, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Three cases of an inflammation of the soft tissues of extremities have been described. In two cases foreign bodies in the soft tissues were diagnozed by ultrasound. In one case ultrasound examination made possible to exclude the foreign body as the cause of the inflammation.


  6/7

  Tytuł oryginału: Prognostic value of the time interval between surgery and adjuvant radiotherapy in patients treated for early stage invasive cervical cancer.
  Tytuł polski: Znaczenie rokownicze czasu rozpoczęcia napromieniania pooperacyjnego w leczeniu chorych na raka szyjki macicy we wczesnym stopniu klinicznego zaawansowania.
  Autorzy: Krynicki Ryszard, Panek Grzegorz, Wierzba Waldemar, Jońska Joanna, Lindner Bogusław, Gawrychowski Krzysztof, Bidziński Mariusz
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (6) s.483-486, il., tab., bibliogr. 19 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Ocena znaczenia prognostycznego czasu, jaki upłynął od operacji chorych na inwazyjnego raka szyki macicy do rozpoczęcia uzupełniającego napromieniania. Materiał i metoda. Przedmiotem analizy retrospektywnej była grupa 96 chorych, pierwotnie operowanych z powodu raka szyjki macicy w stopniu klinicznego zaawansowania Ib i napromienianych uzupełniająco w przypadku obecności niekorzystnych rokowniczo czynników, takich jak: przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych, nieradykalna operacja pierwotna. Uzupełniająca radioterapia polegała na napromienianiu na obszar miednicy w dawce 43,2 do 46 Gy z następową brachyterapią dopochwową - LDR w dawce 35 Gy, specyfikowanej na głębokości 0,5 cm od powierzchni aplikatora. Posługując się wielowariantową analizą według modelu hazardu proporcjonalnego Cox'a, oceniono znaczenie prognostyczne wybranych czynników rokowniczych. Okres obserwacji po leczeniu wynosił minimum 60 miesięcy. Wyniki. Spośród 96 chorych objętych obserwacją, okres 5 alt bez objawów choroby przeżyło 78 (81 proc.) kobiet. Odsetek przeżyć 5-letnich w grupie chorych, u których nie stwierdzono przerzutów do węzłów chłonnych miednicy, wyniósł 92 proc., natomiast z przerzutami do węzłów - 56 proc. (p 0,0004). Analiza wpływu odstępu czasu od zabiegu operacyjnego do rozpoczęcia uzupełniającej radioterapii w grupie 71 chorych, napromienianych uzupełniająco ppo nieoptymalnym zakresie operaacji, dostarczyła następujące wyniki: odsetek przeżć 5-letnich ze średnim czasem ...

  Streszczenie angielskie: Aim. Assessment of the prognostic value of the time interval between surgery and adjuvant postoperative radiotherapy. Material and methods. A retrospective analysis of 96 early stage cervical cancer patients, initially treated with surgery. All patients received postoperative radiotherapy in case of positive pelvic lymph nodes or inappropriate surgical margins. All patients received external beam radiotherapy, dose range 43.2 Gy and 46 Gy, adn additionally, intracavitary brachytherapy - (LDR) with a mean dose 35 Gy, measured at 0.r cm below the vaginal cylinder. Cox's proportional hazards model was performed to evaluate independent factors affecting survival. The incidence of treatment-related toxicity was also recorded and scored according to the RTOG/EORTC toxicity scale. The minimum follow-8- was to months. Results. Among 96 patients in 5-year follow-up, 78 (81 p.c.) were still alibe without evidence of disease. The 5-year disease free survival for the node negative group was 92 p.c., and for the nodes positive group - 56 p.c. (p 0.0004). The analysis of prognostic value of the time interval between surgery and adjuvant radiotherapy for the group of 71 patients has demosntrated that the tiem interval of 32.5, 44.5, and over 60 days, resulted in a 5-year disease - free survival of 91 p.c., 88 p.c. and 83 p.c. respectively. The time interval between surgery and radiotherapy over 60 days was also a significant factor negatively affecting survival (p 0.035). ...


  7/7

  Tytuł oryginału: Szczecińska szkoła leczenia rozszczepów twarzy
  Autorzy: Gawrych Elżbieta, Murawski Eugeniusz, Pacanowski Jacek
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.119-123, il., bibliogr. 22 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia XX wieku

  stosując format: