Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GAWROŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: N-acetyltransferase 2 polymorphism in sporadic Parkinson's disease in a Polish population.
Autorzy: Białecka Monika, Gawrońska-Szklarz Barbara, Droździk Marek, Honczarenko Krystyna, Stankiewicz Jan
Źródło: Eur. J. Clin. Pharmacol. 2002: 57 (12) s.857-862, il., tab., bibliogr. 28 poz.
Sygnatura GBL: 312,148

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Objective: A genetic background of Parkinson's disease has been suggested, including genes implicated in xenobiotic metabolism. So far, many candidate genes responsible for the occurrence of the disease have been enumerated. This study was carried out to determine the presence of N-acetyltransferase 2 polymorphism in Parkinson's disease patients in a Polish population. Methods: Fifty-four patients with diagnosed sporadic Parkinson's disease and 81 healthy individuals were enrolled into the study. The N-acetyltransferase 2 alleles (*4, *5, *6 and *7) were identified using polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism methods with DNA extracted from peripheral blood. Results: A preponderance of slow acetylators in patients with Parkinson's disease was demonstrated. Among 54 subjects with parkinsonism, 64.8 p.c. were homozygous for two mutated alleles responsible for the slow-acetylator phenotype. In the control group, a predominance of fast acetylators was noted. Subjects homozygous and heterozygous with genotypes determining fast acetylation constituting 53 p.c. of subjects, whereas 47 p.c. were slow acetylators. Comparison of the two groups of the study, i.e. Parkinson's disease and healthy individuals, revealed a statistically significant predominance of slow acetylators in Parkinson's disease patients (P 0.05). The risk of Parkinson's disease development was more than two times greater in slow acetylators than healthy subjects. The frequency of point mutations was similar both in patients with Parkinson's disease and the healthy cotrols. Conclusion: Slow-acetylation genotype may be an important factor of individual susceptibility to Parkinson's disease.


  2/11

  Tytuł oryginału: Kompedium farmakoterapii dla stomatologów
  Autorzy: Banach Jadwiga, Droździk Marek, Gawrońska-Szklarz Barbara, Jańczuk Zbigniew, Juźwiak Stefania, Łoniewski Igor, Machoy-Mokrzyńska Anna, Malinowski Jerzy, Put Anna, Samochowiec Leonidas, Wójcicki Jerzy
  Opracowanie edytorskie: Jańczuk Zbigniew (red.), Samochowiec Leonidas (red.), Wójcicki Jerzy (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2 popr. i uzup
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban & Partner 2002, XV, [1], 364 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 734,931

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • nefrologia


  3/11

  Tytuł oryginału: Wpływ czynników genetycznych na biodostępność leków.
  Tytuł angielski: Effect of genetic factors on bioavailability of drugs.
  Autorzy: Gawrońska-Szklarz Barbara
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (9) s.403-410, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Genetic polymorphisms of drug metabolizing enzymes and MDR1 gene, which coded P-glycoprotein (P-gp), play an important role in efficacy and toxicity of drugs. The multidrug transporter, P-glycoprotein is an energy-dependent efflux pump that exports its substrates out of the cell. This review presents clinical implications and molecular mechanisms of genetically determined intersubject variation in the cytochrome P450 enzymes and MDR1 gene. Genetic factors effecting enzyme activity and the transporting function of P-gp are frequently important determinants of oral bioavailability and the disposition of various drugs.


  4/11

  Tytuł oryginału: Epigenetyczna modyfikacja DNA.
  Tytuł angielski: Epigenetic modyfication of DNA.
  Autorzy: Żukiel Ryszard, Nowak Stanisław, Barciszewska Mirosława Z., Gawrońska Iwona, Barciszewski Jan
  Źródło: Neuroskop 2002: 1 (4) s.73-78, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,559

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Obecnie wiemy, że dotychczas stwierdzane zaburzenia genetyczne w komórkach nowotworowych nie są jedynymi zmianami w ich genomie. Współistnieją z nimi różwnież inne mechanizmy biorące udział w nowotworzeniu, do których należą zmiany epigenetyczne, takie jak metylacja DNA i mutacje w zakresie histonów. Modyfikacje epigenetyczne zachowują stałą sekwencję kodu DNA, mają charakter dziedziczny i wpływają na zakres transkrypcji genu. Do modyfikacji epigenetycznych należy metylacja DNA polegająca na przyłączeniu grupy metylowej do węgla 5' cytozyny. Ten wysoce aktywny i ściśle regulowany proces jest wiernie przenoszony na następne komórki podczas ich podziału. Jednak nadal nie są znane mechanizmy regulacyjne pozwalające na demetylację podczas wczesnych stadiów rozwoju embrionalnego aby następnie odtworzyć właściwy kształt metylacji. W komórkach eukariotycznych, tak DNA jak i histony przybierają postać nukleosomów będących wyższego rzędu strukturą chromatyny. Celem posttranslacyjnej modyfikacji, obejmującej acetylację i metylację, są zakończenia aminowe histonów co prowadzi w efekcie do wzmocnienia czynników regulacyjnych, oddziaływuje na struktrę chromatyny i determinuje transkrypcję.


  5/11

  Tytuł oryginału: Sterols in the roots and herb from Hieracium pilosella L.
  Tytuł polski: Sterole w korzeniach i zielu Hieracium pilosella L.
  Autorzy: Krzaczek T[adeusz], Łukasiewicz E., Gawrońska-Grzywacz M.
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (4) s.206-209, il., tab., bibliogr. 12 poz., streszcz. - 3 Międzynarodowe Sympozjum Chromatograficzne nt. produktów pochodzenia naturalnego Kazimierz Dolny 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: Metodą GCMS przeprowadzono porównawcze badania obecności steroli w korzeniach i zielu H. pilosella. W obu badanych frakcjach zidentyfikowano á-sitosterol, stigmasterol, kampesterol oraz ŕ-saccharostenon. Stigmast-7-en-3-ol stwierdzono tylko w zielu a stigmast-4-en-on tylko w korzeniach. Sitosterol i stigmasterol były związkami dominującymi w obu surowcach. Metodą wagową określono całkowitą ilość steroli w zielu (0,24 proc.) oraz w korzeniach (0,16 proc.).

  Streszczenie angielskie: A comparative study of the sterol components of roots and herb of H. pilosella was carried out using GCMS techniques. á-sitosterol, stigmasterol, campesterol and ŕsaccharostenon were identified in both fractions. Stigmast-7-en-3-ol was identified only in herb and stigmast-4-en-3-on only in roots. Sitosterol and stigmasterol were the the predominant sterol comnenets in analysed raw materials. Besides, by means of the weight method the total amounts of sterols was determined: in herb 0,24 p.c. and in roots 0,16 p.c.


  6/11

  Tytuł oryginału: Wpływ polimorfizmu receptorów CD32 (FCgammaRIIA) i ekspresji receptorów CD28 na przebieg powikłań po transplantacji nerki i wątroby : praca doktorska
  Autorzy: Florczak Marcin, Gawrońska-Szklarz Barbara (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Farmakologii, Zakład Farmakokinetyki i Terapii Monitorowanej w Szczecinie
  Źródło: 2002, 73 k. : il., tab., bibliogr. 135 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20310

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • transplantologia
 • gastroenterologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/11

  Tytuł oryginału: FcçRIIa polymorphism in a Polish population.
  Autorzy: Pawlik Andrzej, Florczak Marcin, Brzeżniak Ryszard, Dutkiewicz Grażyna, Mizerski Arnold, Gawrońska-Szklarz Barbara
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (1) s.14-16, tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: We have investigated the FcçRIIa polymorphism in a Polish population. The frequency of FcçRIIa alleles was similar to those obtained in other Caucasian populations. There was no differences in this polymorphism between male and female and depending from age studied subjects. The determination of FcçRIIa polymorphism may have implications for future studies designed to elucidate the relationship between FcçRIIa and diseases susceptibility.


  8/11

  Tytuł oryginału: Ocena związku pomiędzy satysfakcją zawodową, jakością usług pielęgniarskich a jakością życia chorych w stanie terminalnym : praca doktorska
  Autorzy: Gawrońska Aleksandra, Walden-Gałuszko Krystyna de (promot.).; Akademia Medyczna w Gdańsku
  Źródło: 2002, [1], 109 k. : il., tab., bibliogr. 62 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20457

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/11

  Tytuł oryginału: Skręt jądra u dziewięciu noworodków.
  Tytuł angielski: Neonatal testicular torsion.
  Autorzy: Król Rafał, Gawrońska Renata, Jabłoński Janusz, Jankowski Zbigniew
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (12) s.1057-1059, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W latach 1994-2001 w Klinice Chirurgii i Onkologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Łodzi leczono 9 noworodków z powodu skrętu jądra. Poddano analizie przebieg diagnostyki i leczenia tych pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem czasu od wystąpienia objawów do wdrożenia postępowania chirurgicznego. Objawy u wszystkich dzieci były podobne: obrzęk i zaczerwienienie moszny, twarde, bolesne jądro. Do oddziału chirurgicznego pacjenci byli przyjmowani w 1-7 dobie życia. Tylko u jednego z nich udało się uratować skręcone jądro.

  Streszczenie angielskie: Between 1994 and 2000 nine newborns with testicular torsion were treated at the Department of Pediatric Surgery and Oncology, Institute of Pediatrics, Medical University in Łódź. The authors analyzed diagnosis and treatment with special focus on the time between the beginning of clinical signs and operative intervention. The clinical findings in all children were similar: oedema and erythema of the scrotum, hard and painful testicle. Patients were admitted to the surgical department on days 1-7 of life. Only in one of them was the testicle saved.


  10/11

  Tytuł oryginału: Porównanie wpływu hormonalnej terapii zastępczej doustnej i przezskórnej na czynność wątroby z uwzględnieniem testu lidokainowego : praca doktorska
  Autorzy: Zarzycki Mariusz, Gawrońska-Szklarz Barbara (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Katedra Farmakologii, Zakład Farmakokinetyki i Terapii Monitorowanej w Szczecinie, Szpital Miejski Oddział Ginekologiczno-Położniczy w Szczecinie
  Źródło: 2002, 101 k. : il., tab., bibliogr. 184 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20834

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  11/11

  Tytuł oryginału: Muzykoterapia jako czynnik relaksacyjny przed i w czasie trwania zabiegu chirurgiczno-stomatologicznego u pacjentów młodocianych.
  Tytuł angielski: Musictherapy before and during oral surgeries as a positive relaxing influence on the young patients.
  Autorzy: Gawrońska-Skorkowska Jadwiga, Zienkiewicz Józef, Majkowicz Mikołaj, Szwed Ewa, Kiewlicz Wojciech, Soroka-Letkiewicz Bożena
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.161-172, il., tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: