Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GASZYŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Tytuł oryginału: Anestezjologia i intensywna terapia dla studentów medycyny : podręcznik
Autorzy: Andres Janusz, Dyaczyńska-Herman Anna, Garstka Jerzy, Gaszyński Wojciech, Herman Zbigniew S., Kamiński Bogdan, Kbler Andrzej, Kuś Marian, Nestorowicz Andrzej, Szreter Tadeusz, Żołnowska Anna
Opracowanie edytorskie: Kamiński Bogdan (red.), Kbler Andrzej (red.).
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 264, [1] s. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 737,670

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia


  2/15

  Tytuł oryginału: Remifentanyl - ultrakrótkodziałający opioid - nowe możliwości znieczulenia ogólnego w chirurgii szczękowo-twarzowej.
  Tytuł angielski: Remifentanil - an ultrashort-acting opioid - new possibilities in general anaesthesia for maxillofacial surgery.
  Autorzy: Gaszyński Tomasz, Tokarz Andrzej, Arkuszewski Piotr, Gaszyński Wojciech
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (1) s.44-52, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy opisano zastosowanie remifentanylu na tle specyfiki zabiegów w chirurgii szczękowo-twarzowej, gdzie częściej niż w innych specjalnościach zabiegowych istnieje możliwość wystąpienia zaburzeń wentylacji pacjenta po zabiegu. Wysunięte tezy zostały poparte badaniem klinicznym wykonanym na grupie 50 pacjentów operowanych w klinice chirurgii szczękowo-twarzowej. Uzyskane wyniki pozwalają wysunąć wniosek, że remifentanyl jest doskonałym lekiem do znieczulenia ogólnego u pacjentów ze zmienionymi warunkami anatomicznymi górnych dróg oddechowych, ponieważ po zakończeniu znieczulenia pacjenci szybko odzyskują pełną wydolność oddechową, dzięki czemu wczesny okres pooperacyjny jest bezpieczniejszy.

  Streszczenie angielskie: In this paper, the use of remifentanil is described in maxillofacial surgery, a field in which, more often than in other surgical disciplines, the possibility of inadequate patient ventilation after surgery occurs. The theses put forward have been supported by a clinical study performed on a group of 50 patients operated at the clinicl of maxillofacial surgery. The rsults obtained allow the authors to conclude that remifentanil is an excellent drug for giving general anaesthesia in patients with changed anatomy of the upper respiratory tract, because patients quickly regain full respiratory efficiency after anaesthesia thanks to which the early postoperative period is safer for them.


  3/15

  Tytuł oryginału: Anestezjologia i intensywna terapia.
  Autorzy: Gaszyński Wojciech
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (1/2) s.27, 29, 31, 33-34, bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  4/15

  Tytuł oryginału: Cisatrakurium w dawce intubacyjnej 0,2 mg kg**-1 m.c. u pacjentów z otyłością znacznego stopnia podawane na wagę należną.
  Tytuł angielski: The dosage of cisatracurium (O.2 mg kg**-1) for intubation in morbidly obese patients should be based on the ideal body weight.
  Autorzy: Tokarz Andrzej, Gaszyński Tomasz, Strzelczyk Janusz, Gaszyński Wojciech
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (1) s.15-19, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie, czy cisatrakurium w jednorazowym wstrzyknięciu dożylnym w dawce wstępnej 0,2 mg kg**-1 m.c. w przeliczeniu na należną masę ciała zapewnia skuteczność, bezpieczeństwo oraz dobre warunki atraumatycznej intubacji po 90 sekundach od podania środka u pacjentów z otyłością znacznego stopnia (BMI 35 kg m**-2). Grupę badaną stanowiło 31 pacjentów o BMI 36-57,7 kg m**-2 (43,23 ń 8,9), grupę kontrolną - 53 pacjentów o BMI poniżej 36 kg m**-2. Oceniano zmiany ciśnienia tętniczego skurczowego, rozkurczowego i średniego oraz zmiany częstości tętna. Stopień uzyskanego zniesienia przewodnictwa nerwowo-mięsniowego mierzono za pomocą pojedynczego pobudzenia aparatem TOF-Guard. Mierzono czas do uzyskania 75 proc., 95 proc., i 100 proc. zniesienia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, stopień uzyskanego zniesienia przewodnictwa w 90 sekundzie od podania cisatrakurium oraz czas do powrotu 25 proc. odpowiedzi na ciąg czterech pobudzeń. Aby uzyskać 75 proc. zniesienia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego w badanej potrzeba było średnio o 4,8 s więcej niż w grupie kontrolnej; czs do uzyskania 95 proc. był średnio krótszy o 2 s; czas do uzyskania 100 proc. był średnio o 5,3 s krótszy w stosunku do grupy kontrolnej (p 0,05). Nie stwierdzono istotnej różnicy w szybkości narastania zwiotczenia w porównywalnych grupach (p 0,05). W 90 sekundzie od podania cisatrakurium obserwowano nieznamienną statystycznie różnicę (p 0,05) w natężeniu uzyskanej blokady nerwowo-mięśniowej pomiędzy grupami (2,56 proc siły) na korzyść grupy badanej. Czas powrotu przewodzenia ...

  Streszczenie angielskie: We have assessed neuromuscular blockade and intubation condition in thirty-one morbidly obese patients (BMI 36-57.7 kg m**-2, mean 43.2 ń 8.9) after 0.2 mg kg**-1 of ideal body weight, calculated from the Garrow's scale. Fifty-three patients with BMI 36 kg m**-2 severed as a control. Neuromuscular transmission was assessed with a single twitch (TOF Guard, Organon-Teknika, Holland). We measured time to 75 p.c., 90 p.c., 100 p.c. twitch depression, in 25 p.c. recovery as well as twitch height at 90 secs after cisatracurium injection. In the study group the tinme to 75 p.c. twitch depression was 4.8 secs longer, to 95 p.c. depression - 2 secs shorter and to 100 p.c. - 5.3 secs shorter. Twitch returned to 25 p.c. 15.5 secs earlier compared to the control group. Intubation conditions were equal in both groups. We conclude that calculation of the dosee of cisatracurium based on the ideal body weight basis in morbidly obese patients is a safe method, providing within 90 secs adequate condition for intubation without significant histamine release.


  5/15

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Sedacja i analgezja w intensywnej terapii. Farmakoterapia osłabia neurohumoralną odpowiedź na stres u chorych w stanie krytycznym].
  Autorzy: Gaszyński Wojciech
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (5) s.154-156, il., bibliogr. 4 poz. - Oprac. na podst. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2002; 111(2)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/15

  Tytuł oryginału: Porównaie prowadzenia analgezji śródoperacyjnej przy pomocy remifentanylu, alfentanylu i fentanylu w zabiegach chirurgicznych u pacjentów z otyłością znacznego stopnia : praca doktorska
  Autorzy: Gaszyński Tomasz, Piotrowski Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Łodzi.
  Źródło: 2002, [7], 175 k. : il., tab., bibliogr. 162 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19748

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • farmacja
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/15

  Tytuł oryginału: Problem leczenia chirurgicznego chorych z miopatią.
  Tytuł angielski: The difficulties in the surgical management of patients with myopathy.
  Autorzy: Arkuszewski Piotr, Przygoński Aleksander, Kozakiewicz Marcin, Gaszyński Tomasz, Tokarz Andrzej, Zielińska Małgorzata
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (5) s.290-295, il.,bibliogr. 15 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szczecin 17-19.05. 2001
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Miopatia nitkowata jest jedną z miopatii swoistych, w której obok uogólnionej wiotkości mięśni obecne są między innymi cechy dysmorfizmu kostnego i zniekształcenia kości twarzowej czaszki. Pacjenci z miopatią stanowią poważny problem anestezjologiczny. Wynika to z możliwości powikłań okołooperacyjnych zagrażających bezpośrednio życiu chorego - hipertermii złośliwej i pooperacyjnej niewydolności oddechowej. Autorzy przedstawiają pacjenta, który trafił do Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej ICh AM w Łodzi. U chorego z uogólnioną wiotkością mięśni w wyniku znacznego zwężenia cieśni gardła i tylnej części jamy ustnej w przebiegu miopatii doszło do zachłyśnięcia, a w konsekwencji do zatrzymania oddechu i krążenia. W celu ustalenia rozpoznania, choremu wykonano badanie EMG i biopsję mieśnia szkieletowego. Na podstawie wyniku badania histopatologicznego rozpoznano miopatię nitkowatą.


  8/15

  Tytuł oryginału: Znieczulenie ogólne z użyciem remifentanylu u chorych z zespołem Pickwicka. Opis przypadków.
  Tytuł angielski: Remifentanil for anaesthesia in the Pickwick syndrome patient. Case report.
  Autorzy: Gaszyński Tomasz, Tokarz Andrzej, Strzelczyk Janusz, Gaszyński Wojciech
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (4) s.265-267, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają postępowanie anestezjologiczne u dwóch mężczyzn z zespołem Pickwicka (BMI 61 i 46,3) do operacji żołądkowego zespolenia omijającego. Chorzy ci wymagają ostrożnego dawkowania leków nasenncyh, przeciwbólowych i zwiotczających z uwagi na możliwość wystąpienia niedrożności dróg oddechowych i zatrzymania oddechu nawet przy minimalnych dawkacah. Z uwagi na to opisanych chorych znieczulono ciągłym wlewem remifentanylu (0,2 - 0,75 mcg kg-1 min-1) oraz frakcjonowanymi dawkami midazolamu (2 mg co godzinę) i cis-atrakurium (po 0,03 mg kg-1 wagi należnej) Ok. 30 minut przed końcem operacji i anestezji podano 10 mg morfiny; blok nerwowo-mięśniowy odwrócono podaniem neostygminy. Chorych bezpośrednio po operacji oceniono na 14 p. w skali Aldreda; przebieg pooperacyjny był niepowikłany. Przeciwbólowo po operacji podawano ciągły wlew morfiny oraz frakcjonowane dawki tramadolu. Uważamy, że opisany sposób postępowania jest optymalny w tej grupie chorych.


  9/15

  Tytuł oryginału: Postępowanie anestezjologiczne u pacjentów z otyłością znacznego stopnia.
  Tytuł angielski: Anaesthesia in the morbidly obese patients.
  Autorzy: Gaszyński Tomasz, Gaszyński Wojciech
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (4) s.291-296, bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/15

  Tytuł oryginału: Protokół z Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Lublin - 14.09.2002.
  Opracowanie edytorskie: Hilewicz-Suzin Jadwiga (Oprac.), Gaszyński Wojciech (oprac.).
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (4) s.312-316
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii


  11/15

  Tytuł oryginału: Zbiór pytań testowych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii
  Autorzy: Durek Grażyna, Jałowiecki Przemysław, Karpel Ewa, Ponichter Mirosław, Rawicz Marcin, Złotorowicz Małgorzata
  Opracowanie edytorskie: Gaszyński Wojciech (przedm.), Mayzner-Zawadzka Ewa (przedm.), Dyaczyńska-Herman Anna (red.).; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego , Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  Wydanie: - Wyd. 3 popr. i rozsz
  Źródło: - Warszawa, CMKP ; PTAIT 2002, 419 s., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,723

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia


  12/15

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie wzorca z Utstein do zbierania danych dotyczących pozaszpitalnych zatrzymań krążenia.
  Tytuł angielski: The use of the Utstein style for collecting data in out-of-hospital cardiac arrest.
  Autorzy: Śliwkiewicz Konrad, Rasmus Adam, Gaszyński Wojciech
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (4) s.209-215, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przeżycie ofiar pozaszpitalnych zatrzymań krążenia zależy w dużej mierze od podjęcia resuscytacji przez świadka zdarzenia i organizacji systemu ratownictwa medycznego, a także od przyczyny zatrzymania krążenia. Różnorodność indywidualnych danych związanych ze społecznością i z systemem ratowniczym stanowiła przeszkodę w prowadzeniu badań i porównywaniu ich wyników. W 1990 r. na konferencji w Utstein eksperci z American Heart Association, European Resuscitation Council, Heart and stroke Foundation of Canada oraz Australian Resuscitation Council opracowali wzorzec jednolitego zbierania danych z pozaszpitalnych zatrzymań krążenia nazwany wzorcem z Utstein, który wszedł do powszechnego użycia w latach następnych. Praca prezentuje zasady zbierania danych według tego wzorca oraz przykłady jego zastosowania. Autorzy przedstawiają także projekt dokumentu (karty resuscytacji) zgodny z wzorcem z Utstein.


  13/15

  Tytuł oryginału: Wpływ wybranych metod znieczulenia ogólnego na stężenie produktów peroksydacji lipidów : praca doktorska
  Autorzy: Wieczorek Andrzej, Gaszyński Wojciech (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Łodzi
  Źródło: 2002, [3], 160 k. : il., tab., bibliogr. 127 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20072

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  14/15

  Tytuł oryginału: Anestezjologia i intensywna terapia.
  Autorzy: Gaszyński Wojciech, Gaszyński Tomasz
  Źródło: Prz. Piśmien. Chir. 2002: 10 s.9-18, bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 727,545;737,200

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/15

  Tytuł oryginału: Anestezjologia i intensywna terapia.
  Autorzy: Gaszyński Wojciech
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (5/6) s.205-208, 204, bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: