Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GARBA
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Charakterystyka defektywnych szczepów MRSA nie wytwarzających koagulazy lub czynnika CF.
Tytuł angielski: Characteristics of coagulase-negative and CF-negative methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains.
Autorzy: Garbacz Katarzyna, Piechowicz Lidia, Wiśniewska Katarzyna, Galiński Janusz
Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (1) s.1-8, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,458

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Przebadano 186 szczepów MRSA pochodzących z różnych ośrodków regionu gdańskiego. Określono obecność genów nuc, mec A i coa metodą PCR. Wykryto 14 szczepów defektywnych, które nie wytwarzały koagulazy (7,25 proc.) oraz 7 szczepów nie posiadających czynnika CF (3,76 proc.). W celu scharakteryzowania szczepów defektywnych określono ich wzory restrykcyjne genu koagulazy (coa) metodą PCR-RFLP oraz wzór fagowy i lekooporność. Wzór restrykcyjny B był charakterystyczny dla koagulazoujemnych MRSA, podczas gdy wzór A był bardziej rozpowszechniony i występował zarówno wśród CF-ujemnych jak i CF-dodatnich MRSA.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to estimate frequency of coagulase-negative and CF-negative strains among methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and to assess their homogenicity in respect of genotype, fagotype and drug resistance pattern. A total of 186 MRSA strains collected from different hospitals in Gdańsk region were studied. Gens: nuc, mecA, and coa were identified by PCR method. The coagulase tube test for staphylocoagulase and the slide test for clumping factor were used. Coagulase - negative and CF - negative MRSA strains were confirmed by PCR - RELP method of coa gene; phage typing and drug resistance pattern were evaluated by disc diffusion test. The results of the study showed low frequency of both coagulase - negative and CF-negative MRSA strains (7,25 p.c. and 3,76 p.c. respectively). Among MRSA population tested the simultaneous occurrence of the strains lacking coagulase and clumping factor was not observed. All coagulase negative MRSA had coagulase gene (coa) and differed from CF-negative strains in respect of coa gene.


  2/10

  Tytuł oryginału: Program "Donor Action" w warunkach polskich - pierwsze wyniki.
  Tytuł angielski: " Donor Action" program in Poland - first results.
  Autorzy: Patrzałek Dariusz, Płaksej Rafał, Zaleska Patrycja, Burzyńska Małgorzata, Garba Piotr, Perkowski Tadeusz, Piskozub Marek, Polak Wojciech, Wolański Marek, Żeber Jacek
  Opracowanie edytorskie: Szmidt Jacek (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (4) s.324-334, il., tab., bibliogr. 14 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Przedstawiono wyniki zastosowania w Polsce programu "Donor Action" (DA) służącego do optymalizacji aktywności donacji w OIOM-ach. Materiał i metodyka. Środkami badawczymi DA są dwie bazy danych: Przegląd Dokumentacji Medycznej (MRR) i Badanie Nastawienia Personelu (HAS). Zebrane informacje wykorzystywane są podczas szkoleń transplantologicznych i są podstawą do opracowania protokołów postępowania z potencjalnymi dawcami narządów i tkanek (PDNT). W MRR zebrano dane pacjentów zmarłych w sześciu OIOM-ach. Do HAS wprowadzono ankiety wypełnione przez pracowników trzech z nich. Wyniki. W MRR przeanalizowano dokumentację 900 zmarłych (100 proc.). 556 (61,7 proc.) zakwalifikowano jako PDNT. Faktycznymi dawcami stało się 81 osób (14,6 proc. PDNT). Przyczyny utraty pozostałych: brak wczesnej identyfikacji dawców (451 przypadków, 81,1 proc. PDNT), brak zgody rodziny (21 przypadków, 3,8 proc. PDNT), sprzeciw w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów (1 przypadek, 0,02 proc. PDNT). Po zastosowaniu DA liczba donacji w dwóch oddziałach wzrosła o 429 proc., kolejne dwa po raz pierwszy wykazały aktywność donacyjną. Wnioski. DA jest skutecznym narzędziem dla poprawy efektywności identyfikacji dawców narządów. Jego szersze zastosowanie stwarza szansę na zwiększenie liczby pobranych narządów w całym kraju. Podstawowym problemem jest brak wczesnej identyfikacji PDNT.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study. The Donor Action program (DA) optymalises donation activity in the Intensive Care Unitis (ICUs). The article presents the results of DA use in Poland. Material and methods. DA includes two data bases: Medical Records Review (MRR) and Hospital Attitude Surgery (HAS). Gathered data are used during transplant courses in ICUS and they serve to elaborate new protocols of management potential organ and tissue donors (POTD). The MRR comprised decreased patients data from 6 ICUs. HAS comprised information from 3 of them. Results. MRR analysed data of 900 deceases patients (100 p.c.). 556 (61.7 p.c.) were qualified as POTD. 81 (14.6 p.c. POTD) became actual donors. The remaining were lots because of lack of early donor identification (451 cases, 81.1 p.c. POTD), family refusal (21 cases, 3.8 p.c. POTD), refusal in Central Refusals Registry (1 case, 0.2 p.c. POTD). After DA introduction donation rate increased in two ICUs by 429 p.c. within one year, the other two demonstrated donation activity for the first time. Conclusions. The DA program is effective in improving organ donors identification. Its wider use makes the possibility of organ procurement increase in whole country. The most important problem is the early POTD identification absence.


  3/10

  Tytuł oryginału: Outsourcing usług sterylizacyjnych - wyzwanie dla nowoczesnych menedżerów czy konieczność rynkowa?
  Autorzy: Garbacz Piotr
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (1) s.27-30, il., bibliogr. 1 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Artykuł opisuje ideę outsourcingu, opierając się o uwarunkowania ekonomiczne. W obecnej sytuacji gospodarczej, zmuszającej jednostki ochrony zdrowia w warunkach samodzielności finansowej, idea outsourcingu znajduje coraz szersze zastosowanie. W przypadku jednostek ochrony zdrowia outsourcingiem mogą być objęte dziedziny zapewniające najwyższą jakość usług i jednocześnie znacznie redukujące koszty prowadzonej działalności. Jedną z takich dziedzin, będącą równocześnie najważniejszą z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa procesu terapeutycznej w odniesieniu do ryzyka występowania zakażeń wewnątrzszpitalnych, jeat sterylizacja. Opisane Centrum Usług Sterylizacyjnych TZMO S.A. jest przykładem gwarancji najwyższej jakości procesu.


  4/10

  Tytuł oryginału: Zależność między posiadaną wiedzą a postawami wobec zagadnienia transplantacji wśród młodzieży.
  Tytuł angielski: The relationship between secondary school students' medical knowledge and their attitudes towards transplantology.
  Autorzy: Garbala Ewelina
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.255-260, sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/10

  Tytuł oryginału: Metycylinooporne gronkowce złociste (MRSA) o wysokiej oporności na mupirocynę w szpitalach regionu gdańskiego.
  Tytuł angielski: High - level mupirocin resistance in methicillin - resistant Staphylococcus aureus strains isolated from hospitals of Gdańsk area.
  Autorzy: Wiśniewska Katarzyna, Dajnowska-Stanczewa Agata, Galiński Janusz, Garbacz Katarzyna
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (4) s.285-292, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W regionie gdańskim, w altach 1997 - 2000, szczepy o wysokiej oporności na mupirocynę stanowiły 4,7 proc. MRSA. Wyizolowano je w 3 spośród 18 szpitali, ogółem u 6 pacjentów. Szczepy te charakteryzowały się wysokim stopniem oporności na metycylinę, były oporne na większość antybiotyków, za wyjątkiem glikopeptydów i bacytracyny i najprawdopodobniej pochodziły z tego samego źródła.


  6/10

  Tytuł oryginału: Złamania nasady dalszej kości promieniowej leczone przezskórną transfiksją drutami Kirschnera u pacjentów z zaawansowaną osteoporozą
  Autorzy: Teodorski Sławomir, Palczewski Dariusz, Garbacz Marian
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.107-110, il., tab., bibliogr. 20 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/10

  Tytuł oryginału: Ocena wyników leczenia osteoporotycznych złamań okolicy krętarzowej kości udowej sposobem Endera
  Autorzy: Garbacz Marian, Palczewski Dariusz, Dawidowski Wojciech
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.183-186, tab., bibliogr. 11 poz., sum. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  8/10

  Tytuł oryginału: Analiza przyczyn migracji prętów Endera w złamaniach okolicy krętarzowej kości udowej
  Autorzy: Garbacz Marian, Palczewski Dariusz, Dawidowski Wojciech
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.187-189, tab., bibliogr. 3 poz., sum. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/10

  Tytuł oryginału: Rzadkie powikłanie leczenia zakażonego stawu rzekomego podudzia metodą Ilizarowa.
  Tytuł angielski: Rare complication in the treatment of infected false joint of shank with Ilizarow's method.
  Autorzy: Łuczaj Wojciech, Palczewski Dariusz, Garbacz Marian, Kordala Krzysztof, Dawidowski Wojciech
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (4) s.289-291, il., bibliogr. 5 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy opisują przypadek rzadkeigo powikłania, jakim jest zakażenie ran przy drutach aparatu ILizarowa larwami muchy po 20 miesiącach leczenia zakażonego stawu rzekomego podudzia prawego u 88-letniego pacjenta. Leczenia zakończono dobrym wynikiem.

  Streszczenie angielskie: The authors discuss the case of a rare complication, i.e. the infection of wounds at wires of Ilizarow's apparatus with fly-larvae, after 20 months of treating the infected false joint of right shank in an 88 years old patient. The treatment terminated with good result.


  10/10

  Tytuł oryginału: Outsourcing usług sterylizacyjnych - wyzwanie dla nowoczesnych menedżerów czy konieczność rynkowa.
  Autorzy: Garbacz Piotr
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (2) s.35-38, il. - Konferencja pt. Bezpieczny szpital Poznań 21-22.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,534

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  stosując format: