Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GARANTY-BOGACKA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Profil metaboliczny otyłych dziewcząt z przedwczesnym pubarche.
Tytuł angielski: Metabolic profile in obese girls with premature pubarche.
Autorzy: Garanty-Bogacka Barbara, Syrenicz Małgorzata, Krupa Beata, Wieczorek Wiesława
Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (4) s.28-30, 32, 34, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,312

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dziewczęta z przedwczesnym idiopatycznym pubarche, w poźniejszym okresie życia częściej wykazują objawy czynnościowego hiperandrogenizmu pochodzenia jajnikowego z hiperinsulinemią i dyslipidemią. W pracy oceniono wybrane parametry zespołu metabolitycznego u dziewcząt z otyłością prostą i przedwczesnym pubarche. Stwierdzono, że otyłe dziewczynki z pubarche praecox stanowią grupę ryzyka wczesnych powikłań metabolicznych otyłości.

  Streszczenie angielskie: Premature pubarche has been show to be associated with increased incidence of postpubertal functional ovarian hyperandrogenism, hyperinsulinemia and dyslipidemia. In the present study, selected parameters of metabolic syndrome were evaluated. In conclusions, obese girls with premature pubarche may represent a subgroup of obese patients with a high risk for metabolic complications of obesity.


  2/5

  Tytuł oryginału: Ocena tolerancji glukozy i stężenia insuliny we krwi dzieci w wieku przedszkolnym urodzonych przez matki z cukrzycą ciężarnych.
  Tytuł angielski: Glucose tolerance and serum insulin in the pre-school offspring of mothers with gestational diabetes mellitus.
  Autorzy: Gębala Aneta, Czeszyńska Beata, Garanty-Bogacka Barbara, Syrenicz Małgorzata, Wieczorek Wiesława
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.246-250, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena tolerancji glukozy i insulinemii u dzieci urodzonych przez matki z cukrzycą ciężarnych. Badaniami objęto 57 dzieci w wieku przedszkolnym (31 dziewczynek i 26 chłopców) pochodzących z ciąż powikłanych cukrzycą ciężarnych. Do grupy I zakwalifikowano dzieci matek z cukrzycą G1 (n = 32), do grupy II dzieci matek z cukrzycą G2 (n = 25). W obu grupach przeprowadzono doustny test obciążenia glukozą i oznaczeniem glikemii w czasie 0, 60 i 120 min. oraz insulinemii w czasie 0 i 120 min. Nieprawidłową wartość glikemii na czczo stwierdzono u 7,0 proc. dzieci, nieprawidłową tolerancję glukozy u 20,0 proc. dzieci, cukrzycę rozpoznano u 5,9 proc. dzieci. Nie stwierdzono różnic statystycznych w częstości obserwowanych zaburzeń pomiędzy badanymi grupami. Średnie stężenie glukozy na czczo było istotnie statystycznie wyższe u dzieci z grupy II niż z grupy I. Średnie stężenie insuliny w 0, i 120 minucie testu były zbliżone w obu grupach, a różnice bez cech znamienności statystycznej. Dzieci matek z cukrzycą ciężarnych, szczególnie z grupy G2, wydają się być grupą zwiększonego ryzyka rozwoju nieprawidłowej tolerancji glukozy i cukrzycy w wieku poźniejszym. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej u dzieci matek z cukrzycą ciężarnych mogą występować już w wieku przedszkolnym, co przemawia za koniecznością podjęcia wczesnych działań profilaktycznno-leczniczych u tych dzieci.


  3/5

  Tytuł oryginału: Cukrzyca typu 2 u dzieci i młodzieży.
  Tytuł angielski: Diabetes mellitus type 2 in children and adolescents.
  Autorzy: Garanty-Bogacka Barbara, Syrenicz Małgorzata, Adamczyk Teresa, Wójcik Krystyna, Walczak Mieczysław
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (4) s.413-422, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono zasady, epidemiologię, obraz kliniczny oraz zasady profilaktyki i leczenia cukrzycy typu 2 u dzieci i młodzieży.


  4/5

  Tytuł oryginału: Hiperlipidemie u dzieci i młodzieży.
  Tytuł angielski: The hyperlipidemias in children and adolescents. P. 1: Classification and clinical picture.
  Autorzy: Garanty-Bogacka Barbara, Syrenicz Małgorzata, Syrenicz Anhelli, Walczak Mieczysław
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (4) s.459-464, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono podział i obraz kliniczny najczęściej występujących dyslipidemii z uwzględnieniem odrębności dotyczących wieku rozwojowego.


  5/5

  Tytuł oryginału: Hiperlipidemie u dzieci i młodzieży.
  Tytuł angielski: Hyperlipidemias in children and adolescents. P. 2: Diagnosis, prevention and treatment.
  Autorzy: Garanty-Bogacka Barbara, Syrenicz Małgorzata, Syrenicz Anhelli, Walczak Mieczysław
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (4) s.465-471, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono zasady rozpoznawania oraz profilaktyki i leczenia najczęściej występujących hiperlipidemii u dzieci i młodzieży.

  stosując format: