Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GANOWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Wyniki leczenia chirurgicznego noworodków w zależności od rozpoznanej wady wrodzonej w latach 1995-2001 w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka.
Tytuł angielski: Outcome of surgical treatment of neonates depending on diagnosis in years 1995-2001 at The Children's Memorial Health Institute in Warsaw.
Autorzy: Ganowicz Jolanta, Bacewicz Ludmiła, Bogucki Krzysztof
Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.121-125, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,617

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: W naszej pracy opisaliśmy 202 noworodki operowane w latach 1995-2001 w Klinice Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów, z powodu różnych wad wrodzonych. Analizowany materiał podzieliliśmy na dwie grupy, A - 84 noworodki, u których wadę rozpoznano prenatalnie i B - 188 noworodków, gdzie rozpoznanie postawiono dopiero po porodzie. Retrospektywnie ocenialiśmy rodzaj i ilość powikłań pooperacyjnych, występownaie zakażeń szpitalnych, długość hospitalizacji, w tym konieczności respiratoroterapii, antygbiotykoterapii, przeżycie noworodków w obu grupach. Zauważyliśmy istotne różnice statystyczne na korzyść grupy A, dzieci z diagnostyką prenatalną. Różnice te szczególnie uwidoczniły się w grupie z defektem ściany jamy brzusznej (wytrzewienie, przepuklina sznura pępowinowego).

  Streszczenie angielskie: The authors presented 202 newborns, with different congenital defects, operated between 1995-2001 at the Department of Paediatric Surgery and Organ Transplantation. In our study we divided all of them in two groups: A - 84 newborns, who were diagnosed before birth and B - 118 neonates who were diagnosed just after delivery. Retrospectively we analysed the type and number of postoperative complications, incidents of nosocomnial infections, length of hospitalisation including days of mechanical ventilation and antibiotic therapy and survival in both groups. We observed a significant difference in all parameters favouring group A. This difference was particularly distinct in cases with abdomianl wall defects (gastroschisis, omphalocele).

  stosując format: