Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GALUS
Liczba odnalezionych rekordów: 3



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Zastosowanie białek morfogenetycznych kości (BMP) w leczeniu ubytków kości. Aplikacja kliniczna w stomatologii i ortopedii - przegląd piśmiennictwa.
Tytuł angielski: The application of bone morphogenetic proteins (BMPs) in the treatment of bone defects. Clinical application in dentistry and orthopaedics - a literature review.
Autorzy: Włodarski Paweł K., Galus Ryszard, Brodzikowska Aniela, Włodarski Krzysztof H.
Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (2) s.110-114, bibliogr. 31 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,924

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Rekombinowane ludzkie białka BMP-2 i BMP-7 znalazły już praktyczne zastosowanie w leczeniu niegojących się złamań kości i chirurgii rekonstrukcyjnej części twarzowej czaszki u ludzi. Ogromna liczba doświadczeń na zwierzętach, wskazująca na korzystny efekt rhBMP w leczeniu ubytków przyzębia (odtwarzanie kości wyrostków zębodołowych, pobudzanie cementogenezy oraz odtwarzanie więzadła zębodołowego wraz z włóknami Sharpey'a), przy braku efektów ubocznych, są dobrym prognostykiem na rychłe wprowadzenie rhBMP do leczenia ubytków przyzębia u ludzi.

  Streszczenie angielskie: Recombinant human (rh) BMP-2 and BMP-7 have already found a clinical application in the treatment of non union bone fractures and reconstructive surgery of the facial bones in human. The ample evidence of the beneficial effect of rh-BMP-2 in the treatment of periodontal defects in animals (regeneration of alveolar bone, cementogenesis, regeneration of the periodontal ligament and Sharpey's fibres), together with a lack adverse effects, makes a good prognosis for the use of this novel method for periodontal regeneration in humans in nearest future.


  2/3

  Tytuł oryginału: Wpływ monoazotanu izosorbidu na skórny przepływ krwi u pacjentów z zespołem Raynauda.
  Tytuł angielski: The influence of isosorbide mononitrate on skin blood flow in patients with Raynaud's syndrome.
  Autorzy: Gross Robert, Galus Krzysztof, Zając Stanisław, Jędrasik Maciej
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (1/2) s.29-34, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 19 kobiet z zespołem Raynauda oceniono wpływ monoazotanu izosorbidu (Mononitu) na skórny przepływ krwi przed i po oziębieniu ręki. Pomiary przepływu krwi wykonano za pomocą przepływomierza laserowo-dopplerowskiego. Mononit zmniejszył znamiennie statystycznie niekorzystny wpływ zimna na skórny przepływ krwi w opuszce palców. Wyniki te popierają koncepcję, że jedną z przyczyn zespołu Raynauda jest upośledzenie zdolności śródbłonka do uwalniania tlenku azotu. Wydaje się, że w chwili obecnej uzasadnione jest stosowanie Mononitu zapobiegawczo, lub leczniczo w stanach wyzwalających napady fenomenu Raynauda.

  Streszczenie angielskie: The influence of isosorbide mononitrate on skin blood flow in the pulp of finger by means of laser-Doppler flowmetry was evaluated in 19 women with Raynaud's syndrome. Skin blood flow changes were measured after cooling the hand. Isosorbide mononitrate decreased the influence of cooling on skin blood flow in the pulp of finger. This finding supports the theory that endothelial dysfunction is one of the reasons of Raynaud's syndrome. We suppose that application of isosorbide mononitrate should be useful in prevention and the treatment of Raynaud's phenomenon attacks.


  3/3

  Tytuł oryginału: Uwagi w sprawie wykorzystania współczynnika chorobowości hospitalizowanej jako miernika stanu zdrowia populacji.
  Tytuł angielski: Remarks on hospital-based morbidity rate as an index of population health.
  Autorzy: Galus Dariusz, Zejda Jan E.
  Źródło: Med. Śr. 2002: 5 (1) s.79-84, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,479

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie 100 proc. rejestracji przyczyn hospitalizacji w województwie śląskim stwarza okazję do korzystania ze współczynnika chorobowości hospitalizowanej, jako uzupełniającego miernika stanu zdrowia populacji. Celem pracy była ocena przydatności tego współczynnika, prowadzona na podstawie analizy danych obejmujących okres ostatniego dziesięciolecia. Wyniki analizy wykazały, że współczynnik chorobowości hospitalizowanej odznacza się podobną niestabilnością, jak to ma miejsce w przypadku danych o umieralności (niedorejestrowanie wskutek np. akcji protestacyjnej lekarzy), a ponadto jest czuły wobc przemian organizacyjno-ekonomicznych zachodzących w obszarze zarządzania lecznictwem zamkniętym. Można przypuszczać, że wiarygodne współczynniki chorobowości hospitalizowanej dot. niektórych chorób, w tym chorób wymagających bezwzględnej i nieodroczonej w czasie hospitalizacji (np. ostry zawał serca). Kontynuacja analizy współczynników chorobowości hospitalizowanej w warunkach stabilnych rozwiązań organizacyjnych i ekonom. w służbie zdrowia powinna pozwolić na uzyskanie bardziej precyzyjnej informacji odnośnie roli tego współczynnika w ocenie stanu zdrowia populacji.

  stosując format: