Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GAJEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 32Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/32

Tytuł oryginału: Ciąża mnoga, poród i połóg po przebytej dwukrotnie zakrzepicy żył głębokich - opis przypadku.
Tytuł angielski: Twin pregnancy, delivery and puerperium after twice done thrombosis of deep vein - the case description.
Autorzy: Gajewska Małgorzata, Borek-Dzięcioł Beata
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.109-112, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/32

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności leczenia zakażeń dolnego odcinka dróg moczowych pojedynczą dawką preparatu Monural.
  Tytuł angielski: The evaluation of efficacy of a single dose Monural in the treatment of lower urinary tract infection.
  Autorzy: Gajewska Małgorzata, Kamiński Paweł, Marianowski Longin
  Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 1 s.43-44, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the efficacy of a single dose Monural in women with clinical and laboratory symptoms of lower urinary tract infections. The study group consisted of 28 women aged 22-47 years with uncomplicated lower urinary tract infections, treated in Ginecological Ward of I Clinic Obstetric and Gynecology Medical Academy in Warsaw, in 2000-2001. The most frequently isolated pathogen was Escherichia coli, in the group of 28 women, treated due to lower urinary tract infection, a total clinical and laboratory release of symptoms was obtained in 21.


  3/32

  Tytuł oryginału: Postaci leku z diazepamem.
  Tytuł angielski: Drug forms with diazepam.
  Autorzy: Gajewska Monika, Sznitowska Małgorzata
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (5) s.207-214, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Streszczenie angielskie: The aim of the review is to present dosage forms with diazepam actually used in medicinal practice. This drug is administered orally, parenterally and rectally in a form of solid, semisolid and liquid preparations. Submicron emulsions and micellar dispersions are among new formulations which may be characterized as safer since, in contrast to the traditionally used diazepam solutions, they are organic solvents-free products. Some other new ideas of modern diazepam preparations are also presented.


  4/32

  Tytuł oryginału: Ocena wartości oznaczania prokalcytoniny jako wykładnika zakażenia wrodzonego u noworodków.
  Tytuł angielski: Evaluation of diagnostic value of procalcitonin (PCT) as a marker of congenital infection in newborns.
  Autorzy: Czyżewska Małgorzata, Lachowska Monika, Gajewska Elżbieta
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.46-49, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Uogólnione zakażenia bakteryjne pozostają nadal jedną z głównych przyczyn zachorowalności i umieralności u noworodków. Wczesne wykrycie uogólnionego zakażenia u noworodka może być trudne, ponieważ pierwsze objawy choroby są często nieswoiste i trudne do zróżnicowania z objawami innych chorób infekcyjnych. Nowym czułym markerem zakażeń bakteryjnych u noworodków okazała się być prokalcytonina (PCT). Celem pracy była ocena przydatności oznaczania poziomu PCT w surowicy krwi noworodków w diagnostyce zakażeń wewnątrzmacicznych oraz próba ustalenia zakresu fizjologicznych wartości PCT u noworodków niezakażonych w pierwszych dobach życia. Materiał i metody: Badaniami objęto 74 noworodki urodzone w Katedrze i Klinice Położnictwa i Rozrodczości AM we Wrocławiu, a następnie hospitalizowane w tutejszej Klinice Neonatologii. Materiał badawczy podzielono na dwie grupy: grupę 1. stanowiło 29 noworodków z rozpoznanym zakażeniem wewnątrzmacicznym, grupę 2. 45 noworodków bez objawów zakażenia. W obu grupach stężenie PCT oznaczano metodą immunoluminometryczną (LumiTest PCT Brahms w 1., 2., 3. i 5. oraz między 10 a 14 dż. (w grupie noworodków chorych- po zakończeniu leczenia). Wyniki: Stężenie PCT było znamiennie wyższe w grupie badanej w porównaniu do grupy kontrolnej (p 0,001). Najbardziej istotne statystycznie różnice obserwowano w 2. i 3. dobie życia (p 0,0001). Po zakończeniu leczenia wartości PCT w obu grupach nie różniły się statystycznie. Wnioski: PCT jest użytecznym parametrem ...

  Streszczenie angielskie: Systemic bacterial infections still remain one of the major causes of neonatal morbidity and mortality. Early detection of neonatal sepsis can be difficult, because the first signs of the disease may be unspecific and similar to symptoms of other non-infectious processes. Procalcitonin became a new, sensitive marker of bacterial infections in newborns. The aim of our study was to assess the value of PCT as a diagnostic and prognostic tool of neonatal maternofetal infections. We also tried to estimate normal ranges of PCTT in uninfected newborns. Material and methods: 74 newborns, born in the Department of Obstetrics and Gynaecology, University of Medicine of Wrocław, then hospitalized in the Department of Neonatology entered the study. They were divided into 2 groups: group 1 - 29 neonates with recognized materno-fetal infection group 2-45 newborns without infection. In both groups blood samples to measure PCT concentrations were obtained by venipuncture on the 1st, 2nd, 3rd, 5th and between the 10th and 14th day of life (in the group of infected neonates) Sera were stored at -40řC before analysis. PCT was determined using an immunoluminometric assay (BRAHMS Diagnostica). Results: Serum procalcitonin values were significantly higher in the infected group than in the unifected neonates (p 0.001). The most significant differences were noted on the 2nd and 3th day of life (p 0.0001). After the treatment has been finished, the PCT levels in both groups were not ...


  5/32

  Tytuł oryginału: Przebieg ciąży i porodu u ciężarnych z mięśniakami macicy.
  Tytuł angielski: The pregnancy and delivery course with pregnant women with uterine myomas.
  Autorzy: Jabiry-Zieniewicz Zoulikha, Gajewska Małgorzata
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.271-275, tab., bibliogr. 11 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przedstawiono 26 ciężarnych kobiet w wieku 24 - 42 lata, u których w ciąży lub podczas porodu stwierdzono mięśniaki macicy. Nie stwierdzono istotnego wzrostu mięśniaków macicy w ciąży w grupie badanej, natomiast zaobserwowano istotnie częstsze występowanie powikłań przebiegu ciąży u kobiet z rozpoznanymi mięśniakami macicy. Cięciem cesarskim ukończono poród u większości pacajentek grupy badanej. U co 5-tej pacjentki wystąpiło nieprawidłowe zwijanie się mięśnia macicy w połogu.

  Streszczenie angielskie: Objectives, Design: The pregnancy and delivery course with pregnant women with uterine myomas was analysed. Materials and Methods: It was presented 26 pregnant women, agaed 24 - 42 years, with the uterine myomas diagnosed during the pregnancy or delivery. Results: In 19 (73 p.c.) patients in usg examination in fird trimester of pregnancy myomas was obtained. It was found myomas with 7 (27 p.c.) patients during the delivery: 5 during the caesarean section and 2 during vaginal labour. With 23 (88.5 p.c.) women with uterine myomas the complications was occured. Five patients delivered before 37 week of pregnancy. Conclusions: No significant enlargement of the uterine myomas in the study group was observed, however often complication (imminent abortion 53.8 p.c., preterm delivery imminent 30.8 p.c.) during pregnancy occured. Cesarean section was performed in the mamority of the patients. In 20 p.c. of patients delayed postpartum involution of uterus was observed.


  6/32

  Tytuł oryginału: Przebieg ciąży i porodu u ciężarnych z nieprawidłowym obrazem cytologicznym - opis przypadków.
  Tytuł angielski: Pregnancy and delivery course with pregnant women with abnormal cervical cytology.
  Autorzy: Gajewska Małgorzata, Jabiry-Zieniewicz Zoulikha
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.320-324, bibliogr. 8 poz., sum. - Ogolnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przedstawiono dwie ciężarne, u których rozpoznano IV lub V grupę cytologiczną wg Papanicolaou, a weryfikacja histopatologiczna wykazała odpowiednio dysplazję lub raka przedinwazyjnego szyjki macicy. Pacjentki te przebywały w Oddziale Patologii Ciąży i urodziły w I Katedrze i Klinice AM w Warszawie. U przedstawionych pacjentek nie stwierdzono progresji zmian przednowotworowych podczas trwania ciąży. U obydwu w badaniu cytologicznym stwierdzono cechy infekcji HPV, u jednej w badaniu metodą PCR rozpoznano onkogenne typy wirusa brodawczaka.

  Streszczenie angielskie: Design: The aim of this study was the analise of pregnant women procedure with abnormal cervical cytology, the estimate of pregnancy and delivery course. Materials and methods: The study group consisted fo two pregnant women with abnormal cervical cytology, treated in I Clinic Medical Academy in Warsaw in 1996 - 1999. Results: With the first women in 7 week of pregnancy in mikroscopical examination carcinoma praeinvasiuvum was found. Agfter histological control-study in 36 week of pregnancy, the caesarean section as result of obstetrical indications was conducted. In the puerperium the therapeutic-diagnostical consisation of colli uteri was done. With the second patients in the first trimester in microscopical examinations cervical dysplasia was found. In 39 week of pregnancy the caesarean section as result obstetrical indications was conducted. In puerperium control cytology was done. Conclusions: No impact of pregnancy for cervical dysplasia or cervical praeinvasivum carcinoma was diagnosed, but in two patients infection of HPV occured.


  7/32

  Tytuł oryginału: Analiza przebiegu ciąży, sposobu ukończenia porodu i masy urodzeniowej noworodka u kobiet palących papierosy.
  Tytuł angielski: Analysis of the course of pregnancy, delivery patterns and the weight of newborns in female smokers.
  Autorzy: Gajewska Małgorzata, Celińska Anna, Domańska-Janczewska Elżbieta
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (3) s.188-193, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Zanalizowano przebieg ciąży, sposób ukończenia porodu i masę urodzeniową noworodka. Grupę stanowiły 1741 palące papierosy kobiety, które w latach 1993-1998 urodziły w I Katedrze i I Klinice Akademii Medycznej w Warszawie. Grupę kontrolną stanowiły 674 niepalące kobiety, które urodziły w I Katedrze i I Klinice Akademii Medycznej w tym samym czasie. Znamiennie częściej w grupie kobiet palących papierosy obserwowano porody przedwczesne, hipotrofię płodu oraz poronienia samoistne w przeszłości, p 0.01. Noworodki matek palących papierosy znamiennie częściej rodzą się z niższą masą ciała.

  Streszczenie angielskie: The authors scrutinized the course of pregnancy, delivery patterns and the weight of newborns among 1741 women who delivered between 1993 and 1998 at I Clinic of Obstetric and Gynecology at Warsaw Medical University while the control consisted of 674 non smoking women, who delivered over the same period. Spontaneous absorption, preterm delivery and intrauterine grow retardation were all registered more frequently in the study group. Moreover, cases of lower weight in smoking mothers' newborn occured more offen.


  8/32

  Tytuł oryginału: Warunki nauczania w gimnazjach miejskich i wiejskich w pierwszym roku reformy systemu edukacji.
  Tytuł angielski: Assessment of learning condition in urban and country secondary schools at first year of educations system reform.
  Autorzy: Ignar-Golinowska Barbara, Gajewska Małgorzta
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (1) s.89-109, il., tab., bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W 1999 r. utworzono nowy typ szkól - gimnazja. Założono, że dokonanie tej zmiany strukturalnej w szkolnictwie pozwoli między innymi na stworzenie dzieciom, szczególnie na terenach wiejskich, lepszych warunków nauczania niż w szkołach podstawowych. Przeprowadzone badania pozwoliły ustalić na ile założenie to było realne.

  Streszczenie angielskie: The study was conducted in spring 2000 on the representative national sample of 266 secondary schools. Collected data included information about the organisation of schools, hygienic conditions of classrooms, conditions of regular travelling to schools, using of day-rooms, base for physical education range of supplementary alimentation. It was established that on the countrary to the reforms program (education in different sites) secondary schools were located in 2/3 of cases in the same site with primary schools. Analysis of data from independent secondary schools that ensuring appropriate conditions for education was more dificult that in case of secondary schools located with primary school. A lot of problems were not solved with a such consequences like crowded schools, poor ventilation, inappropriate lighting, inconvenient furniture. Significantly better base of physical education and wider range of supplemantary alimentation may be regarded as the positive aspects of created system. Unfortunately only a part of children took the possibility of supplementary alimentation. Both positive and negative aspects of education's conditions in urban and country secondary schools were similar with the exception of better technical status of buildings, more frequently taking offers of supplementary alimentation and more frequently organisation of breakfast at country schools. Urban scholls had better conditions at day rooms and frequently owned the physical education halls. Presenting results may serve as a basis for planning activities to support health needs of children at urban and country secondary schools.


  9/32

  Tytuł oryginału: Podstawowe zasady reżimu epidemiologicznego w oddziale noworodkowym.
  Tytuł angielski: Epidemiological regime in department of neonatology.
  Autorzy: Terpińska Ewa, Czyżewska Małgorzata, Mazurak Magdalena, Chalusiak Marek, Gajewska Elżbieta
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.13-17, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Zakażenia szpitalne są istotnym problemem w oddziałach noworodkowych, ponieważ powodują nasilenie przebiegu schorzeń podstawowych, pogarszając ich rokowanie zarówno co do przeżycia, jak i wyleczenia. Ponadto obciążają szpital zwiększonymi kosztami związanymi z koniecznością stosowania dodatkowych leków i przedłużonym czasem hospitacji. Nie ma możliwości całkowietego wyeliminiowania zakażeń szpitalnych, ale można je ograniczyć poprzez szeroko pojętą profilaktykę oraz przestrzeganie obowiązującego reżimu sanitarno-epidemiologicznego. Wiedza i świadomość personelu pracującego w szpitalu pozwala na stworzenie w oddziałach takich warunków, w których zdrowe dzieci pozostają zdrowe, a chore noworodki można wyleczyć bez dodatkowych nadkażeń szpitalnych.

  Streszczenie angielskie: Hospital infections are a serious problem in departments of neonatology. They intensify a course of a mian disease worsening its prognosis both as to health and as to life. Moreover, they significantly increase costs of hospital treatment by the necessity of applying additional drugs and longer time of hospitalization. It is impossible to eliminate entirely hospital infections, however, their reduction should be achieved by adequate prophylaxis as well as compliance with the basic rules of epidemiological regime. Knowledge and consciousness of hospital staff are indispensable in creating such conditions in which on one hand healthy neonates remain healthy and on the other hand the sick ones could be cured with minimal danger of any hospital superinfections.


  10/32

  Tytuł oryginału: Wczesne powikłania bakteryjne i grzybicze po leczeniu w oddziale intensywnej terapii noworodka.
  Tytuł angielski: Early bacterial and fungal complications of newborns intensive care.
  Autorzy: Gajewska Elżbieta, Terpińska Ewa, Czyżewska Małgorzata
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.18-21, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: W Oddziałach Intensywnej Terapii leczone są przede wszystkim noworodki niedonoszone, z niską i skrajnie niską masą ciałą. U większości z nich istnieje zakażenie wewnątrzmaciczne lub obecne są czynniki ryzyka zakażenia. U noworodka w stanie ciężkim rozwijające się zakażenie jest trudne do uchwycenia i zdiagnozowania. Objawy kliniczne nie są swoiste, a przeoczenie ich często prowadzi do wstrząsu septycznego i zgonu. Najczęstszymi infekcyjnymi powikłaniami intensywnej terapii jest: zapalenie płuc, posocznica, zapalenie naczyń, zapalenie kości, zakażenie dróg moczowych, zakażenia grzybicze. Znajomość flory bakteryjnej oddziału pomaga w rozpoznaniu zkażenia, eliminuje powstawanie patogenów opornych.

  Streszczenie angielskie: Premature newborns with low and extremely low birth weight are the main group of patients in intensive care units. These newborns are mostly intrauterinally infected or at a high risk of infection. The diagnosis of infection in extremely ill neonates is very difficult. Clinical signs of ifnection are offen non-specific and undetected may lead to severe sepsis and septic shock, with often fatal outcome. The most common complications of intensive care are: pneumonia, sepsis, osteomyelitis, urine tract infections and fungal ifnections. The recognition of department bacterial flora could help in the diagnosis and could eliminate the resistant microorganisms.


  11/32

  Tytuł oryginału: Zapalenie płuc u noworodka - co się zmieniło w diagnostyce i leczeniu.
  Tytuł angielski: Neonatal pneumonia - what have changes in diagnostics and treatment.
  Autorzy: Gajewska E[wa], Czyżewska M[ałgorzata], Paluszyńska D., Lachowska M., Bagiński A., Dubik-Jezierzańska M., Świderska B., Szafrańska A.
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.22-25, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza częstości występowania, czynników ryzyka oraz etiologii wrodzonych zapaleń płuc u noworodków hospitalizowanych w Klinice Neonatologii w latach 1998-99. Analizie retrospektywnej poddano historie choroby 87 noworodków. Czestość występowania zapaleń płuc wynosiła 12,12 proc. Najważniejszymi czynnikami ryzyka zakażenia w badanej grupie były: choroba infekcyjna matki w czasie ciąży oraz przedwczesne odpływanie płynu owodniowego. Do najczęstszych objawów klinicznych należały: zaburzenia w oddychaniu, sinica oraz oraz nasilona żółtaczka. Najczulszym wykładnikiem zakażenia był poziom białka CRP, natomiast rozpoznanie wrodzonego zapalenia płuc zawsze stawiano na podstawie badania rtg klatki piersiowej. Podczas leczenia stosowano, w sposób skojarzony penicylyliny, aminoglikozydy, cefalosporyny oraz karbapenemy.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to analyze frequency, risk factors and etiology of congenital pneumonia in newborns hospitalized in the Department of Neonatology in 1998-99. 87 neonates were analyzed retrospectively. The frequency of inborn pneumonia was 12,12 p.c. Maternal infectious disease and prematue amniorrhea were the most important risk factors of infection. The most frequent clinical symptoms were: breathing disorders, cyanosis and hyperbilirubinaemia. The level of CRP was the most sensitive laboratory marker. Diagnosis of inborn pneumonia was based upon X-ray chest examination. Penicillins, aminoglycosides, cephalosporins or karbapenems were used in treatment of pneumonia.


  12/32

  Tytuł oryginału: Stosowanie sufraktantu egzogennego w przebiegu atypowych zapaleń płuc.
  Tytuł angielski: Application of exogenous surfactant in the therapy of atypic pneumonia.
  Autorzy: Gajewska Elżbieta, Terpińska Ewa, Czyżewska Małgorzata, Mazurak Magdalena, Lachowska Monika, Sikorska Kinga, Skalski Krzysztof
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.275-278, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W zapaleniach płuc istnieje niedobór surfaktantu, zarówno ilościowy, jak i jakościowy. Od lat prowadzone są badania nad skutecznością stosowania etzogennego surfaktantu jako leczenia wspomagającego w zapaleniach płuc o różnej etiologii. W pracy przedstawiono doniesienia o aktualnie prowadzonych badaniach z zastowaniem surfaktantu egzogennego w zapaleniach płcu o etiologii wirusowej, grzybiczej i pierwotniakowej.

  Streszczenie angielskie: There is a quantitative and qualitative deficiency of surfactant in newborns who suffer from pneumonia. Research on efficiency of applied exogenous surfactant as a method of adjuvant treatment in pneumonia of various ethiology have been carried out for several years. The paper reports results of the recent research on application of exogenous surfactant in the therapy of pneumonia of viral, fungal and protozoal ethiology.


  13/32

  Tytuł oryginału: Nietypowe zastosowania surfaktantu egzogennego w patologiach o etiologii nieinfekcyjnej.
  Tytuł angielski: Expanded uses of exogenous surfactant in non-infectious problems.
  Autorzy: Czyżewska Małgorzata, Hirnle Lidia, Terpińska Ewa, Skalski Krzysztof, Gajewska Elżbieta
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.279-286, bibliogr. 75 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Wiele lat stosowania surfaktantu egzogennego w zespole zaburzeń oddychania wcześniaków udowodniło jego korzystne działanie w tej patologii. W ostatnim dziesięcioleciu prowadzono szereg badań i prób klinicznych mających na celu ustalenie przydatności tego leku w innych schorzeniach. W pracy dokonano przeglądu publikacji dotyczących nietypowych zastosowań surfaktantu w następujących patologiach o etiologii nieinfekcyjnej: 1. Zespół aspiracji smółki, 2. Ciężkie uszkodzenie płuc oraz nabyty zespół zaburzeń oddychania (ARDS), 3. Dysplazja oskrzelowo płucna - przewlekła choroba płuc, 8. Przeszczep płuc, 9. Mukowiscydoza, 10. Zapalenie ucha.

  Streszczenie angielskie: The effectivness of surfactant therapy in respiratory distress syndrome in premature infants has been proved for many years of its application. There had been many studies and clinical trials performed for last decade to evaluate the effectivness of surfactant therapy in other patologies. In this paper we reviewed publications concerning the expanded uses of surfactant in: meconim aspiration syndrome, acute respiratory distress syndrome, chronic lung disease, pulmonary hemorrhage, congenital diaphragmatic hernia, asthma, chronic obstructive pulmonary disease, lung transplantation, cystic fibrosis and otitis media.


  14/32

  Tytuł oryginału: Ocena stanu opieki medycznej nad dziećmi z zespołem Downa w województwie dolnośląskim i opolskim.
  Tytuł angielski: Assessment of the state of medical care of children with Down syndrome in the region Lower Silesia and Opole.
  Autorzy: Piróg Maciej, Kiryluk-Materna Anna, Gajewska Elżbieta
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (1) s.47-51, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ze względu na wysoką częstość występowania zespołu Downa w populacji, współwystępowanie wad narządowych oraz upośledzenia umysłowego, dzieci z zespołem Downa wymagają kompleksowej opieki medycznej. W celu zaplanowania optymalnej opieki i określenia zapotrzebowania na właściwą opiekę specjalistyczną nad dziećmi z zespołem Downa podjęto próbę oceny aktualnego stanu opieki medycznej na podstawie badań ankietowych, którymi objęto rodziców dzieci z zespołem Downa zgłoszonych do Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych (PRWWR) z terenu województwa dolnośląskiego i opolskiego w latach 1998--1999. Do PRWWR w latach 1998-1999 z terenu województwa dolnośląskiego i opolskiego zgłoszono 119 dzieci z zespołem Downa. Wyczerpujace dane uzyskano od 22 rodzin. Analiza opieki nad dziećmi z zespołem Downa w województwie dolnośląskim i opolskim wykazała, że zbyt mało dzieci kierowanych jest wcześnie do poradni genetycznej, tarczycowej, psychologicznej i na rehabilitację, mało też do poradni laryngologicznej i okulistycznej. W pracy pokreślono zapotrzebowanie na opiekę specjalistyczną w tej grupie.

  Streszczenie angielskie: High frequency of the down syndrome in population and coexistence at congenital organ abnormalities and mental retardiation demand multidisciplinary medical management of children with Downe syndrome. To plan optimal medical care we tried to evaluate the present state of medical management. From patients of children with Down syndrome were studied the questionnaires. The children with the Down syndrome were submitted to the Polish Register of Congenital Malformations in the regions of Lower Silesia and Opole during years 1998-1999. To the Polish Register of Congenital malformations were submitted 119 children with Down syndrome. Data was obtained from 22 families. Studies have shown that too few children were sent to genetic, thyriod, psychological dispensary and on rehabilitation, and too few to laryngological and ophthalmological dispensary. In this paper we defined demand for multidisciplinary management of this group children.


  15/32

  Tytuł oryginału: Zabezpieczenie opieki medycznej nad dziećmi z rozszczepem wargi i/lub podniebienia w województwie dolnośląskim i opolskim.
  Tytuł angielski: Ensurance of medical care of the children with cleft lip and/or palate in the regions of Lower Silesia and Opole.
  Autorzy: Piróg Maciej, Materna-Kiryluk Anna, Gajewska Elżbieta
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (1) s.52-56, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W zwiazku z wypracowaniem w Polsce standardów opieki medycznej nad dziećmi z rozszczepem wargi i/lub podniebienia podjęto próbę oceny stanu tej opieki w dwóch województwach: dolnośląskim i opolskim na podstawie badań ankietowych, którymi objęto rodziców dzieci z rozszczepem wargi i/lub podniebienia zgłoszonych do Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych (PRWWR) z tych dwóch województw. Do PRWWR w latach 1998-1999 z terenu województwa dolnośląskiego i opolskiego zgłoszono 132 dzieci z rozszczepem wargi i/lub podniebienia. Pełne wyczerpujace dane uzyskano od 39 rodzin. Przeprowadzona anliza wykazała, że zakres opieki medycznej u niemowląt urodzonych z rozszczepem wargi i/lub podniebienia w województwie dolnośląskim i opolskim odpowiada standardom postępowania opracowanym przez zespół specjalistów krajowych i zalecanym w piśmiennictwie.

  Streszczenie angielskie: Acording to medical care standards in Poland and tried to evaluate the present state of medical management in the regions: Lower Silesia and Opole. 132 children were submitted to the Polish Register of Congenital, malformations in the Region of Lower Silesia and Opole during 1998-1999. Questionnaires of parents were studied. Data was obtained from 39 families. It was established that the scope of medical treatment of children with cleft lip and/or palate meet the standards, which were recommended by specialists and literature.


  16/32

  Tytuł oryginału: Ocena jakości zdrowotnej szarłatu (amarantusa).
  Tytuł angielski: The health aspects of amaranth.
  Autorzy: Gajewska Regina, Lebiedzińska Anna, Malinowska Ewa, Szefer Piotr
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (2) s.141-147, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Oznaczono zawartość składników odżywczych oraz określono wartość energetyczną trzech produktów z szarłatu (nasiona, mąka, i ziarno ekspandowane "popping") dostępnych na krajowym rynku.

  Streszczenie angielskie: The work contains results of determination of protein, fat, carbohydrates, water, ash, energy value, B group vitamins (B1, B2, PP, B6) and minerals (Ca, P, Mg, Fe, Na, K, Cu, Mn, Zn, Co, Ni, Cr, Cd, Pb) in theree products of amaranth. The nutrients components were determined by general approved analytical methods. Vitamins group B were determined using microbiological methods. Minerals like Ca, Mg, Fe, Na, K, Cu, Mn, Zn, Co, Ni, Cr, Cd and Pb were determined using the flame AAS method. Phosphorus was determined spectrophotometrically as phosphates with ammonium molybdate. Mean percentage content of protein, fat, carbohydrates, water and ash in products of amaranth examined (seeds, meal, expanded seeds "popping") were: 13,5 - 14,4; 7,1 - 7,6; 63,8 - 71,7; 3,0 - 12,3; 3,1 - 3,4 respectively; there energy value expressed in Kcal/100 g were 373 - 412. Vitamins content in products of amaranth (mg/100 g) were: 0,019 - 0,029 thiamin; 0,100 - 0,143 riboflavin; 1,02 - 1,20 niacinamide and 0,563 - 0,615 pyridoxin. The levels (mg/100 g) of minerals were as follow: 204 - 223 Ca; 712 - 792 P; 8,3 - 9,7 Fe; 200 - 235 Mg; 2,9 - 3,1 Zn; 1,03 - 1,38 Cu; 3,78 - 4,54 Mn; 6,30 - 8,42 Na; 318 - 337 K; 0,040 - 0,055 Cr; 0,185 - 0,292 Ni and 0,045 - 0,051 Co. Mean contents of cadmium ranged 5 - 9 ćg/100 g and lead 27 - 35 ćg/100 g in examined products of amaranth.


  17/32

  Tytuł oryginału: Problematyka żywienia uczniów w Polsce : sytuacja u progu XXI wieku
  Autorzy: Ignar-Golinowska Barbara, Gajewska Małgorzata
  Źródło: W: Medycyna szkolna : główne problemy i kierunki rozwiązań systemowych : I Kongres Demograficzny w Polsce : konferencja naukowa. T. 3 - Warszawa, 2002 s.57-68, il., tab., sum. - 1 Kongres Demograficzny w Polsce - konferencja naukowa pt. Medycyna szkolna - główne problemy i kierunki rozwiązań systemowych Warszawa 21.03. 2002
  Sygnatura GBL: 735,242

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  18/32

  Tytuł oryginału: Wpływ wczesnego, wziewnego stosowania budezonidu na przebieg leczenia noworodków z ciężką niewydolnością oddechową : praca doktorska
  Autorzy: Terpińska Ewa, Gajewska Elżbieta (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Neonatologii we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 85 k. : il., tab., bibliogr. 122 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20270

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  19/32

  Tytuł oryginału: Stan tyreometaboliczny jednostki matczyno-płodowej w II i III trymestrze ciąży fizjologicznej i w okresie porodu : praca doktorska
  Autorzy: Gajewska Katarzyna, Żwirska-Korczala Krystyna (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Fizjologii w Zabrzu
  Źródło: 2002, [2], 79 k. : tab., bibliogr. 117 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20044

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  20/32

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych parametrów mechaniki oddychania u noworodków z zespołem zaburzeń oddychania leczonych surfaktantem syntentycznym : praca doktorska
  Autorzy: Skalski Krzysztof, Gajewska Elżbieta (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Neonatologii we Wrocławiu 2002 s.65-71, 71 k. : il., tab., bibliogr. 92 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL:

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie czy doświadczenie choroby nowotworowej szyjki macicy wpływa na zmianę sposobu wartościowania. Badaniami objęto 25 pacjentek hospitalizowanych z powodu raka szyjki macicy (stanowiły one grupę eksperymentalną) oraz 25 zdrowych kobiet (grupa kontrolna). Zastosowano Skalę Wartości Rokeacha oraz Kwestionariusz do Badania Kryzysu w Wartościowaniu. Uzyskane wyniki wskazują, że kobiety dotknięte rakiem szyjki macicy cenią te same wartości, co kobiety zdrowe, jednak sama choroba sprzyja odsuwaniu wartości trudnych do zrealizowanai (np. sczęście, dostatnie życie, przyjemność, życie pełne ważeń) na dalszy plan. Rak szyjki macicy wpływa na przypisywanie większej wagi wartościom uniwersalnym, jak bezpieczeństwo narodowe, pokój na świecie, równość. Kobiety leczone z powodu raka szyjki macicy charakteryzują się nieznacznie większym kryzysem wartościowania niż kobiety zdrowe.


  21/32

  Tytuł oryginału: Kostna frakcja fosfatazy alkalicznej: charakterystyka i przydatność kliniczna jej oznaczania. Doniesienie I.
  Tytuł angielski: Bone alkaline phosphatase: characteristics and its clinical applications.
  Autorzy: Ambroszkiewicz Jadwiga, Gajewska Joanna, Laskowska-Klita Teresa
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (2) s.99-110, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Kostna frakcja fosfatazy alkalicznej (BALP) jest jednym z najczęściej stosowanych biochemicznych markerów kościotworzenia. W prezentowanej pracy przedstawiono charakterystykę enzymu, prawidłowe wartości jego aktywności podczas fizjologicznego wzrostu i rozwoju organizmu, a także przydatność kliniczną jego oznaczeń w różnych stanach patologicznych. Ważnym problemem jest oznaczanie aktywności BALP w celu przewidywania utraty masy kostnej zarówno w pierwotnej (po menopauzie i starczej) jak i wtórnej osteoporozie związanej z chorobami metabolicznymi (galaktozemia, mukowiscydoza, celiakia), osteodystrofią nerkową, chorobą Pageta i innymi. Oznaczanie aktywności BALP wydaje się być użyteczne w diagnozowaniu tych chorób oraz monitorowaniu leczenia przeciwresorpcyjnego. Natomiast, u pacjentów z pierwotnymi guzami kości oraz przerzutami nowotworowymi do kości niezbędne są badania BALP w celu określenia przydatności tego markera jako wskaźnika prognostycznego.


  22/32

  Tytuł oryginału: Metaboliczne skutki toksycznego działania dymu tytoniowego u ludzi.
  Tytuł angielski: Toxic effects tobacco smoke on human metabolism.
  Autorzy: Laskowska-Klita Teresa, Gajewska Joanna, Chełchowska Magdalena
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (4) s.301-308, il., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  23/32

  Tytuł oryginału: Rola IVIG we współczesnej neonatologii.
  Tytuł angielski: The role of IVIG in modern neonatology.
  Autorzy: Gajewska Elżbieta, Czyżewska Małgorzata, Szafrańska Agnieszka, Lachowska Monika
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 supl. s.103-126, bibliogr. [81] poz., sum. - 3 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Rola IVIG we współczesnej medycynie Wrocław 04. 2001
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: A newborn presents capacity to respond to specific antigens, but his immune system is still immature. Deficiency of immune function in the neonate is concerned with both innate and acquired immunity and provides to higher morbidity and mortality at this age of life. Therefore many multicentral studies on this field are performed. In the first part of the paper the authors present the development of humoral response and the role of immunoglobulins in infections of fetuses and newborns. The second part contains current views on immunoglobulin therapy in these children.


  24/32

  Tytuł oryginału: Pomiary przewodności elektrycznej skóry w rozpoznawaniu uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego u noworodków.
  Tytuł angielski: Electric skin conductivity as a test of brain damages for high risk newborn infants.
  Autorzy: Szafrańska Agnieszka, Gajewska Elżbieta, Wawro Józef, Pilecki Edward
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.113-116, il., tab., bilbiogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Badanie przewodności elektrycznej skóry (BPES) w określoncy przez Nakataniego punktach, czyli Ryodoraku nie należy do konwencjonalnych metod diagnostycznych. Praca miała na celu ustalenie przydatności BPES we wczesnym rozpoznawaniau okołoporodowego uszkodzenia OUN u noworodków. Prospektywnymi badaniami (w 1, 3 i 6 miesiącu życia) objęto 96 dzieci: 76 z grupy ryzyka oraz 20 z grupy kontrolnej. Przeprowadzono korelację wyników BPES z uznanymi kryteriami rozpoznwania okołoporodowego uszkodzenia OUN: oceną rozwoju psychomotorycznego wg Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rowojowej, wynikiem USG oraz słuchowych potencjałów wywołanych. Wykazano istotnie większą liczbę dużych odchyleń od korytarza fizjologicznego w BPES u dzieci z zaburzonym rozwojem w porównaniu z dziećmi rozwijającymi się prawidłowo (p 0,01) oraz istotny statystycznie związek parametru asymetria lewa-prawa z asymetrią w badaniu motoryki spontanicznej i reaktywności odruchowej. Uzyskane wyniki wskazują, że BPES może być pomocne w ocenie OUN, jednak istnieje koneczności dalszych badań przed włączeniem BPES do rutynowej diagnostyki noworodka.

  Streszczenie angielskie: Electric skin conductivity measurements (ESCM) of acupuncture points in the carpal and foot region (Ryodoraku) is an unconventional electrohysiological test developed by Japanese Nakatani. The objective of the study was to to estimate the prognostic value of the ESCM for evaluation of brain damage in high risk newborns. A prospective study was made of 96 infants at the age of 1, 3, 6 months, using ESCM, cranial ultrasound, developmental examination and Brainstem Auditory Evoked Potentials. We found significant correlation between the number of high disbalances in ESCM and neurodevelopmental outcome at the age of 6 months. Theis fact can be helpful for an early diagnosis of the dysfunction of CNS in the neonatal period. THese preliminary results warrant confirmation and indicate the requirement for further investigations before considering ESCM a test of brain damage.


  25/32

  Tytuł oryginału: Zakażenia układu moczowego (ZUM) u noworodków - nadal poważny problem dla neonatologa.
  Tytuł angielski: Urinary tract infections in newborns - still a serious problem for neonatologist.
  Autorzy: Czyżewska M., Szafrańska A[gnieszka], Paluszyńska D., Świderska B., Wichrowska A[nna], Lachowska M[onika], Zaborska J., Gajewska E[lżbieta]
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.133-136, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Celem pracy byłą retrospektywna analiza epidemiologiczna zakażeń układu moczowego (ZUM) u noworodków hosptializowanych w Klinice Neonatologii AM we Wrocławiu w latach 1998-2000. Grupę badaną stanowiło 90 noworodków leczonych w Oddziale Patologii Noworodka z powodu zakażenia układu moczowego, potwierdzonego badaniami bakteriologicznymi. Za znamienną bakteriurię przyjmownao obecność 10**3 kolonii drobnoustrojów w ml moczu pobieranego metodą cewnikowania pęcherza moczowego. Zaobserwowano, że głównym czynnikiem etiologicznym zum są bakterie. Większość izolowanych szczepów była wrażliwa na penicyliny pólsyntetyczne z inhibitorami betalaktamaz, aminoglikozydy i nitrofurantoinę. Stanowi to podstawę do rozpoczęcia terapii empirycznej, przy podejrzeniu ZUM, jeszcze przezd uzyskaniem antybiogramu i stosowania nitrofurantoiny w leczeniu profilaktycznym u noworodków z powikłanym zum.

  Streszczenie angielskie: The authors presented retrospective analysis of etiologic factors in urinary tract infection (UTI) in neonates treated in Department of Neonatology in Wrocław. most of uti in newborn was caused by bacteria. Penicyllins with inhibitors and aminoglicosides appeared as useful drugs in empirical therapy of uti. Nitrofurantoin should be used in continuation of treatment in neonates with complicated UTI.


  26/32

  Tytuł oryginału: Przebieg zespołu Downa w okresie noworodkowym na podstawie doświadczeń własnych.
  Tytuł angielski: Down's syndrome in neonates in own experience.
  Autorzy: Gajewska Elżbieta, Szafrańska Agnieszka, Wichrowska Anna, Lachowska Monika
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.137-142, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel: Praca miała na celu przedstawienie problemów klinicznych i diagnostycznych u noworodków z zespołem Downa (ZD) na podstawie doświadczeń własnych. Materiał i metody: Przeprowadzono retrospektywną analizę 26 przypadków ZD, hosptializowanych w Klinice Neonatologii we Wrocławiu w latach 1990-2002. Wyniki: W badanej grupie noworodków stwierdzono większy odsetek hipotrofii i wcześniactwa niż w populacji ogólnej - odpowiednio 19 proc. i 26 proc. 13 (50 proc.) dzieci urodziło się w stanie średnim, a 3 (11 proc.) w ciężkim. U 19 (73 proc.) noworodków z ZD wystąpiła żółtaczka przedwczesna lub nadmierna. W 2 przypadkach stwierdzono konflikt serologiczny w zakresie układu Rh. Częstość zakażeń w 1 miesiącu życia również była wysoka (65 proc.), najczęściej rozpoznawano zapalenie płuc - 16 przypadków, u 3 noworodków stwierdzono zakażenie uogólnione. Wśród wad wrodzonych z najwyższą częstością występowały wady serca (69 proc. - 18 przypadków) oraz wady przewodu pokarmowego (19 proc. - 5 przypadków). W okresie noworodkowym zmarło dwoje dzieci. Wnioski: Noworodki z zespołem Downa wymagają szczegółowej diagnostyki z uwagi na częste występowanie niedotlenienia okołoporodowego, wad wrodzonych, zakażeń i hiperbilirubinemii. Noworodki z ZD i hipotrofią oraz pochodzące z ciąż powikłanych są szczególnie zagrożone istnienim wad wrodzonych.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The results of retrospective analysis of clinical presentation of 26 neonates with Down syndrome (DS), hospitalized at our Department between 1990-2002 are presented. Results: Down's syndrome neonates had a greater risk of prematurity and intrauterine growth restriction (IUGR), then the rest of the population - 19 p.c. newborns were born with signs of IUGR and 26 p.c. were premature. 19/26 (73 p.c.) newborns with DS developed hyperbilirubinemia, in 2 cases Rh hemolitic disease was noted. Complications included severe infections (in16/26 newborn - pneumonia, in 3/26 sepsis). Two newborns died, deaths were attributed to complex congenital heart defects (1) and multi organ failure (1). In our material congenital heart defects were the most frequent (69 p.c. - 18/26), gastrointestinal tract anomalies were in 19 p.c. cases (5/26). Conclusions: Newborn with DS demanded carefull clinical evaluation, because of high incidence of perinatal asphyxia, hyperbilirubinemia, serious infections and congenital defects. In case of intrauterine dystrohy the probability of congenital defect is higher.


  27/32

  Tytuł oryginału: Czy niekonwencjonalne metody diagnozowania ośrodkowego układu nerwowego mogą być przydatne w ocenie stanów zagrożenia u noworodków?
  Tytuł angielski: Can the unconventional CNS diagnosis methods be useful in high risk newborn?
  Autorzy: Gajewska Elżbieta, Szafrańska Agnieszka
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.168-171, il., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Jedną z mało znanych wśród neonatologów i neurologów dziecięcych metod diagnostycznych, które mogłyby być pomocne we wczesnym rozpoznaniu uszkodzeń OUN jest pomiar przewodności elektrycznej skóry w niskoomowych punktach Nakataniego czyli Ryodoraku. Praca ma na celu przybliżenie czytelnikom tego badania i przedstawienie możliwości jego wykorzystania u noworodków.

  Streszczenie angielskie: ELectric skin conductivity measurements of acupuncture points in the carpal and foot retion (Ryodoraku), developed by Japanese Nakatani, is not widely known diagnostic test. The objective of the study was to approach Nakatani method and possibilities of its usage in newborn diagnostics.


  28/32

  Tytuł oryginału: Osteokalcyna i kostna frakcja fosfatazy alkalicznej w surowicy krwi dzieci zdrowych w zależności od wieku i płci.
  Tytuł angielski: Serum osteocalcin and bone alkaline phosphatase in healthy children in relation to age and gender.
  Autorzy: Ambroszkiewicz Jadwiga, Gajewska Joanna, Laskowska-Klita Teresa
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (3) s.257-265, il., tab., bibiogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Biochemiczne oznaczenia markerów procesu kościotworzenia są przydatne w badaniach nad metabolizmem kostnym, oraz wzrostem i rozwojem układu kostnego. Jednakże, interpretacja wyników uzyskanych u dzieci i młodzieży jest trudna ze względu na szereg czynników wpływających na ich wartość m.in. wiek, płeć, okres dojrzewania, rasa, stan zdrowotny i stan odżywienia, a także czułość meotdy i wiele innych. Dlatego też, niezbędne jest ustalenie wartości referencyjnych dla tych markeró w określonej populacji dzieci. Celem prezentowanej pracy było zbadanie w surowicy krwi prawidłowych poziomów dwóch markerów kościotworzenia: osteokalcyny (OC) i kostnej farakcji fosfatazy alkalicznej (BALP) u zdrowych dzieci polskich w wieku 2-18 lat. Oznaczenia wykonano u 121 dzieci (56 dziewczynek i 65 chłopców), wśród których wyróżniono 3 grupy uwzględniające wiek i płeć: przedpokwitaniowa, w okresie dojrzewania i popokwitaniowa. Poziom OC badano przy użyciu zestawu NpMID OSteocalcin One Step ELISA (Osteometer Bio Tech, Dania), a aktywność BALP mierzono metodą immunoenzymatyczną przy użyciu zestawu Alkphase-B (metra Biosystems, USA). Maksymalne wartości dla OC BALP stwierdzono w okresie dojrzewania u dziewcząt w wieku 9-13 lat (115,6 ń 21,3 ng/ml; 108,8 ń 23,6 U/L) i u chłopców w wieku 10-15 lat (117,8 ń 22,3 ng/ml; 118,4 ń 24,5 U/L). Oba markery kościotworzenia wykazują stopniowy spadek u dziewcząt i chłpoców w wieku popokwitaniowym, przy czym u dziewcząt niższe wartości pojawiają się o około ...

  Streszczenie angielskie: Biochemical markers of bone formation are important in the study of growth and skeletal metabolism. However, interpretation of their values for children and adolescents is difficult because they depend on many factors such as age, gender, bertal stage, race, nutritional and health status, specificity of assays and others. Terefore, age and sex specific reference ranges for bone formation markers must be estblished in a defined paediatric population. The purpose of this study was the investigation of normal serum concentration of osteocalcin (OC) and bone alkaline phosphatase (BALP) in Polish children aged 2-18 years. We studied 121 healthy children (56 girls, 65 boys) divided into 3 age groups of both genders: prebubertal, pubertal and postpubertal. The level of OC was determined by N-MID Osteocalcin One Step ELISA kit (Osteometer Bio Tech, Denmark) and the activity of BALP was measured using an enzyme immunoassay Alkphase-B kit (Metra BIosystems, USA). We observed, that both formation markers showed sigmiod regression curves with increasing age. The peak values of OC and BALP occured during puberty in girls aged 9-13 years (115.6 ń 21.3 ng/ml; 108.8 ń 23.6 U/L) and in boys aged 10-15 years (117.8 ń 22.3 ng/ml; 118.4 ń 24.5 U/L). In all children after puberty, we observed a gradual lowering o both markers. However, girls showed decreased postubertal values of OC and BALP 2-3 years earlier than boys, indicating the earlier completion of puberty in girls. The ...


  29/32

  Tytuł oryginału: Styles of coping with stress among patients with allergic disease.
  Tytuł polski: Style radzenia sobie ze stresem wśród pacjentów ze schorzeniami alergicznymi.
  Autorzy: Latalski Maciej, Makara-Studzińska Marta, Gajewska Marzena, Rudnicka-Drożak Ewa
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.86-91, bibliogr. 4 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  30/32

  Tytuł oryginału: Social support for patients with allergic diseases.
  Tytuł polski: Wsparcie społeczne dla pacjentów ze schorzeniami alergicznymi.
  Autorzy: Latalski Maciej, Makara-Studzińska Marta, Gajewska Marzena, Rudnicka-Drożak Ewa
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.97-103, bibliogr. 6 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  31/32

  Tytuł oryginału: Garr‚ type periostitis ossificans: effective antibiotic therapy case report and literature review.
  Autorzy: Styczyński Jan, Biliński Piotr, Lasek Władysław, Gajewska-Guryn Anna, Wysocki Mariusz, Balcar-Boroń Anna
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (1) s.46-50, il., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: Garr‚ type periostitis ossificans is a rare disease observed in children and young adults. It is a chronic, infective pathologic change of bone tissue, with a mild course, affecting portions of long bone shafts and causing their sclerotization and thickening. Small granulation or cicatrization foci are present in teh marrow cavity, without purulence and bone defects. The predominant clinical symptom is dull pain, usually nocturnal. Generalized symptomsm or signs of local inflammation are rare. Case report: A course fo Garr‚ type periostitis ossificans located in the tibia of an 11-year-old boy is described. Laboratory tests and USG of the lesion site did not reveal any abnormalities. X-ray and CT images showed a spindle-shaped thickening of the tibial shaft, especially in the cortical layer, and narrowing of the marrow cavity, without periosteal reaction or soft tissue lesions. Scintigraphy of the skeletal system revealed enhanced radioligand uptake by the affected site. Differential diagnostics excluded osteogenci sarcoma, Ewing sarcoma, benign osteoma, cartilaginous tissue tumors, Langerhans cell histiocytosis and fibrous dysplasia. After antibiotic treatment, the clinical symptoms subsided. However, no evolution of radiological changes was observed. The boy has remained asymtomatic during 3-year follow-up. Conclusions: Garr‚ type periostitis ossificans should be taken into consideration in the differential diagnosis of bone diseases in children. The diagnosis is established on the basis of clinical and radiological presentation. Long-term antibiotic therapy may bring beneficial clinical effects. However, radiological changes of teh affected bone may persist for a long time.


  32/32

  Tytuł oryginału: Analiza przyczyn zgłaszalności studentów do Poradni Zdrowia Psychicznego w Łodzi.
  Tytuł angielski: Analysis of reasons for admitting students to the out-patients Mental Health Department in the city of Łódź.
  Autorzy: Płotka Aniela, Gajewska Magdalena
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.283-287, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Podstawowym celem pracy było uzyskanie rzetelnych informacji na temat przyczyn zgłaszania się studentów do Poradni Zdrowia Psychicznego. Miejscem badań była Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Studentów w Łodzi. Badania prowadzono od grudnia 1994 do lutego 1995 (trwały 3 miesiące). Badaniem objęto studentów zgłaszających się po raz pierwszy do Akademickiej Poradni Zdrowia Psychicznego w Łodzi. Studenci wywodzili się z 3 państwowych wyższych uczelni łódzkich: Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. W okresie badań nie było zgłoszeń do Poradni studentów z pozostałych uczelni. Do Poradni Zdrowia Psychicznego (PZP) tygodniowo zgłaszało się okołó 5 pacjentów pierwszorazowych. Uzyskali oni specjalistyczną pomoc psychiatryczną oraz poradę psychologiczną. W 1994 roku ogółem leczonych w PZP b lo 744 pacjentów, w tym po raz pierwszy 390 studentów szkół wyższych w Łodzi. Badana populacja liczyła 30 osób. Analiza przeprowadzonych badań pozwala na określenie przyczyn zgłaszalności młodzieży akademickiej do PZP. Formalnymi motywami zgłoszeń, które są podawane przez pacjentów pierwszorazowych są zaburzenia zdrowia w postaci objawów wegetatywnych i nerwicowych. Najczęściej występującymi problemami w przebiegu studiów są trudności ze skupieniem i koncentracją uwagi. Często występują objawy nieprzystosowania. Problemami występującymi w przebiegu studiów są: -trudności adaptacyjne do środowiska studenckiego, -wzmożona pobudliwość nerwowa, -sytuacje kryzysowe w życiu osobistym, -poczucie niepełnej wartości.

  Streszczenie angielskie: The basis aim of the study was to obtain reliable information on the reasons for admitting students to the out-patient mental health department. The study was conducted in Łódź in an out-patient mental health department from December 1993 till February 1995 (it lasted for 3 months). The study included students from 3 main Łódź universities: Łódź University, High Technical School and Public High School of Arts. In the period when the study was conducted student's applications to the out-patient mental health department from the rest of the high schools were not received. First first time patients were admitted to the department weekly. They received specialist psychiatric help and mental health advice. In 1994 a number of 744 patients were cured in the department, including 390 students admitted for the first time. The examined population consisted of 30 people. The analysis of the research makes it possible to define the reason for admitting students to the out-patient department. Formal motives, given by first contact patients, are health disturbances in the form of anxiety. Most frequent problems during studies are connected with concentration. Often difficulties with finding an appropriate place in the environment are encountered. Common problems connected with the course of the study are: -environmental adaptation difficulties, -higher level of anxiety, -crisis in personal life, -understimation of problems.

  stosując format: