Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GAJEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Zastosowanie protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego techniką CSI w tworzeniu map metabolicznych mózgowia i ocenie nowotworów mózgu.
Tytuł angielski: The use of proton magnetic resonance spectroscopic imaging (CSI) in creating the metabolite maps of the brain and evaluation of brain neoplasms.
Autorzy: Gajewicz Witold, Góraj Bożena
Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.35-42, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 300,038

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zaprezentowanie możliwości 1H MRS techniką CSI w tworzeniu map metabolicznych mózgowia i ocenie nowotworów mózgu. Badania wykonano u 10 zdrowych ochotników i 5 chorych z podejrzeniem nowotworu mózgu przy pomocy 1,5 T skatnera RM. U każdego z pacjentów wykonywano najpierw badanie RM mózgowia, a następnie 1H MRS w sekwencji CSI SE 135 i dodatkowo SVS STEAM 20. Dane analizowano w postaci spektrów dla poszczególnych voxeli, jako mapy metabolitów i spektralne. W 14 przypadkach możliwe było utworzenie obrazu spektroskopowego - mapy metabolitów i spektralnej. U 1 pacjenta z nowotworem spektra nie były czytelne ze względu na artefakty ruchowe. U zdrowych ochotników możliwa była równoczesna ocena zawartości metabolitów w istocie białej i szarej w wielu objętościach zainteresowania. W wypadku zmian nowotworowych obraz spektroskopowy, na podstawie stężeń wybranej substancji, pozwalał na uwidocznienie guza i jego heterogennej struktury, a analiza spektrum pozwoliła na rozpoznanie rodzaju zmiany, które potwierdzono badaniem histopatologiczny. O przydatności 1H MRS techniką CSI w diagnostyce nowotworów mózgu decydują następjące czynniki: większość tkanki guza może być pokryta licznymi obszarami zainteresowania, możliwe jest uwidocznienie heterogennej struktury guza, dane spektralne są mniej zależne od wcześniejszego wyboru pojedynczego obszaru zainteresowania przez badającego. Długi czas badania może być wniektórych przypadkach ograniczeniem metody.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to present the possibilities of 1H MRS with CSI technique in performing the metabolite maps and evaluation of the brain neoplasms. We examined 10 healthy volunteers and 5 patietns suspected of brain neoplasms using 1,5 T MR scanner. In each patient we first performed brain MRI. After obtaining the MR images in both groups 1H MRS was perfomed using CSI SE 135 and SVS STEAM 20 sequences. The obtained data were analysed as single spectra for consecutive voxels, metabolite maps and spectral maps. The authors obtained clear spectra and performed metabolite maps and spectral maps in 14 cases. In one case examination was inadequate because of movement artifacts. In healthy volunteers it was possible to observe metabolite contents within brain white and gray matter in multiple volumes of interest simultaneously. In the neoplasm cases the spectroscopic image performed on the basis of concentrations of a chosen metabolite enabled to visualize the tumors' heterogeneity. Analysis of the spectra from the chosen voxels enabled identification of the tumor type confirmed later by pathology. 1H MRS CSI is a useful tool in the evaluation of brain tumors because: most of the tumor tissue can be covered by multiple voxels, tumor heterogeneity can be assessed, measurements are less biased by the pre-selection of the volume(s) of interest by the operator. The risk of movement artifacts connected with long acquisition time can be the limitation of the method.


  2/4

  Tytuł oryginału: Masywny krwotok podnaczyniówkowy jako późne powikłanie trabekulektomii.
  Tytuł angielski: Massive subchoroidal hemorrhage as a late trabeculectomy complication.
  Autorzy: Suprunowicz Irena, Grymin Hanna, Gajewicz Witold, Omulecki Wojciech
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.260-263, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The purpose of this paper was to present the case of an unusual late complication of filtering glaucoma surgery. A massive choroidal hemorrhage occured 5 years after trabeculectomy and extracapsular cataract extraction. The diagnosis was confirmed by MRI examination. Improvement in choroidal status and in visual acuity (from hand motions to 6/12 with aphakic correction of 12 diopters) was observed during three weeks of medication. The retina and the choroid remained attached during two years of observation.


  3/4

  Tytuł oryginału: Wartość hydrosonografii w rozpoznawaniu chorób jelita grubego w porównaniu z badaniem dwukontrastowym i kolonoskopią : praca doktorska
  Autorzy: Gajewicz Marzena Anna, Góraj Bożena (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Radiologii, Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej, Zakład Radiologii, Diagnostyki Obrazowej w Łodzi
  Źródło: 2002, 107 k. : il., tab., bibliogr. 87 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20061

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/4

  Tytuł oryginału: Ultrasonografia w praktyce lekarza rodzinnego. Diagnostyka wybranych narządów jamy brzusznej.
  Autorzy: Gajewicz Witold
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (9) s.74-79, il., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Tło: Ultrasonografia stanowi jedno z najczęściej wykonywanych badań dodatkowych w diagnostyce ambulatoryjnej; w wielu schorzeniach narządów jamy brzusznej cechuje się wysoką czułością i swoistością, jest metodą bezpieczną i nieinwazyjną. Cel: Przedstawienie elementarnych informacji na temat fizycznych podstaw ultrasonografii, zasad kierowania pacjentów na badanie oraz opisu badania, standardów dotyczących aparatury i osób wykonujących badanie, a także możliwosci diagnostycznych tej metody w chorobach jamy brzusznej. Omówienie: Diagnostyka ultradźwiękowa (ultrasonografia, USG) wykorzystuje zjawisko odbijania się częsci fali ultradźwiękowej na granicy między ośrodkami o różnym oporze akustycznym. USG powinno być przeprowadzone przez osobę mającą odpowiednią wiedzę i kwalifikacje potwierdzone stosownym dokumentem. Wynik badania ultrasonograficznego powinien zawierać sformułowania dotyczące stanu morfologicznego poszczególnych badanych narządów, dokładny opis znalezionych zmian chorobowych, a także wnioski dotyczące ich różnicowania. Jeżeli różnicowanie zmiany stwierdzanej na podstawie pojedynczego badania USG nie jest możliwe, lekarz je wykonujący jest obowiązany zamieścić w opisie propozycje wykonania innych dodatkowych badań, wynikających z algorytmu diagnostycznego, a także propozycje ewentualnych badań kontrolnych.

  stosując format: