Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GAJDA
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Endometrioza pęcherza moczowego i moczowodu - opis przypadku.
Tytuł angielski: Endometriosis of the bladder and the ureter.
Autorzy: Pypno Wojciech, Zbrzeźniak Maciej, Gajda Adam, Ostrowska Joanna
Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.66-68, il., bibliogr. 9 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,054

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Endometrioza jest dość częstym schorzeniem, w którym dochodzi do pojawienia się tkanki endometrium poza jamą macicy. W rzadkich przypadkach endometrioza dotyczy narządów układu moczowego. Autorzy przedstawiają przypadek endometriozy pęcherza moczowego i moczowodu u 48-letniej kobiety. Rozpoznanie traktują jako najbaradziej prawdopodobne, bowiem ustalono je tylko na podstawie typowej cykliczności objawów i skuteczności leczenia danazolem, bez potwierdzenia histopatologicznego. Długotrwały przebieg choroby doprowadził do marskości pęcherza i konieczności jego usunięcia.

  Streszczenie angielskie: Endometriosis is quite a common disease, in witch endometrial tissue is found outside the cave of the uterus. In rare cases endometriosis affects urinary system organs. The authors present a case of urinary bladder and ureter endometriosis in a 48-years old woman. They regard the diagnosis of endometriosis as most probable, since it was assumed only on typical periodicity of symptoms and positive danazol treatment, without histopathological cofirmation. Prolonged course of the disease led to cirrhosis of the bladder and finall to its removal.


  2/7

  Tytuł oryginału: Wpływ środowiska organizmu na właściwości bakteriostatyczne i mechaniczne cementu Palacos R z domieszką antybiotyku.
  Tytuł angielski: The influence of organism environment upon bacteriostatic and mechanical properties of Palacos R cement with antibiotic.
  Autorzy: Toborek Jerzy, Gajda Zbigniew, Balin Alicja
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (6) s.605-611, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki badań bakteriologicznych cementu Palacos R zmieszanego z antybiotykiem bezpośrednio po jego otrzymaniu oraz po upływie 3 i 6 m-cy od implantacji w organizmie królika. Przedstawiono również wyniki badań charakterystyk mechanicznych próbek z cementu zmieszanego z antybiotykiem i bez domieszki po przetrzymaniu ich w soli fizjol. przez okres 3 do 6 tyg. Na podstawie badań bakteriol. stwierdzono, że w początkowej fazie implantacji domieszanego cefalosporyną trzeciorzędową cementu Palacos R w tkance kostnej posiada on wyraźnie zaznaczone cechy działania bakteriostatycznego, a z upływem czasu zdolności te zanikają. Przetrzymanie w soli fizjol. cementu Palacos R bez domieszki oraz z domieszką cefalosporyny trzeciorzędowej spowodowało nieznaczne obniżenie właściwości wytrzymałościowych w porówaniu do odpowiednich właściwości cementu suchego, ale nie spowodowało utraty jego właściwości lekosprężystych.

  Streszczenie angielskie: The results of bacteriological tests of Palacos R cement with antibiotic directly after its obtaining and 3 and 6 months after implantation in rabbit organism have been presented in this work. The results of tests of mechanical characteristics of cement with and without antibiotic samples after being kept in physiological saline for 3 to 6 weeks have also been presented. Bacteriological tests prove that antibiotic (III generation cefalosporin) added to surgical cement retain its bacteriostatic properties. When tested on rabbits cement plus antibiotic retains its bacteriostatic properties only in the initial period. Kepting of the Palacos R cement with and without III generation cefalosporin in physiological saline insignificantly decreased the strength properties as compared to respective values of dry cement strength and did not lead to any loss of its viscoelasticity.


  3/7

  Tytuł oryginału: Polski Czerwony Krzyż w okresie międzywojennym na Kielecczyźnie : praca doktorska
  Autorzy: Mierzwa Tadeusz, Gajda Zdzisław (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Historii Medycyny w Krakowie
  Źródło: 2002, [1], 123 k. : il., tab., bibliogr. k. 90-110, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20327

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Polski Czerwony Krzyż


  4/7

  Tytuł oryginału: Zespół Ushera - najnowsze osiągnięcia genetyki molekularnej oraz możliwości poradnictwa genetycznego.
  Tytuł angielski: Usher syndrome - the latest achievements in molecular genetics and possibilities of genetic counseling.
  Autorzy: Waligóra Jarosław, Ambroziak Anna M., Gajda Sebastian
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (4) s.37-42, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • okulistyka
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In this paper we are trying to summarize all the latest available molecular genetic studies on Usher syndrome.


  5/7

  Tytuł oryginału: Aspekty genetyczne izolowanej krótkowzroczności.
  Tytuł angielski: Genetic aspects of isolated myopia.
  Autorzy: Ambroziak Anna M., Gajda Sebastian, Waligóra Jarosław
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (4) s.43-45, 48, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In this paper we are trying to summarize the latest available molecular genetic studies on myopia patients.


  6/7

  Tytuł oryginału: Kronika: W 135. rocznicę powstania Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego; Towarzystwo Lekarskie Krakowskie - historia i teraźniejszość. W 135. rocznicę założenia; 100-lecie Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
  Autorzy: Rybakowa Maria, Gajda Zdzisław, Czepko Marian, Liszewska-Pfejfer Danuta
  Źródło: Pamięt. Tow. Lek. Warsz. 2002: 138 (6) s.198-236, 6 s. tabl. : il.
  Sygnatura GBL: 301,361

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • kronika

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
 • Towarzystwo Lekarskie Krakowskie


  7/7

  Tytuł oryginału: Badanie układu oddechowego metodą wymuszania krótkotrwałych ujemnych impulsów ciśnienia.
  Tytuł angielski: Diagnostic of the human respiratory system by forced short negative pressure pulse method.
  Autorzy: Gajda Janusz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.32-34, il., bibliogr. 7 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono czasową metodę pomiaru diagnostycznych parametrów układu oddechowego. Metoda ta polega na pobudzaniu badanego układu krótkotrwałymi, ujemnymi impulsami ciśnienia i pomiarze zarówno tego wymuszenia jak również przepływu oddechowego, w trakcie wywołanego w ten sposób stanu przejściowego.

  Streszczenie angielskie: The paper presents a new method applied for quantitative evaluation of diagnostic parameters of the human respiratory sytem. The described method depends on excitation of the tested system by short-time (50 ms) pressure pulse and measurement of generated excitation, as well as transient response of the system i.e. timedepending expiratory flow.

  stosując format: