Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GADZINOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 52Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/52

Tytuł oryginału: Krwawienia około-dokomorowe u noworodków urodzonych lub transportowanych do Kliniki Neonatologii Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1997-2000.
Tytuł angielski: Incidences of peri-intraventricular hemorrhages among infants born or transported into Department of Neonatology at Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznań in years 1997-2000.
Autorzy: Czarnecka-Porzucek Iwona, Gadzinowski Janusz, Szymankiewicz Marta, Budzyńska Katarzyna, Kachlicki Filip
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.499-506, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/52

  Tytuł oryginału: Efekty zastosowania prenatalnej terapii deksametazonem u noworodków urodzonych przed 29. tygodniem trwania ciąży.
  Tytuł angielski: Effects of antenatal corticotherapy in neonates born before 29 weeks of gestation.
  Autorzy: Kęsiak Marcin, Gulczyńska Ewa, Nowiczewski Marek, Lerch Elżbieta, Pawłowska Barbara, Gadzinowski Janusz, Wilczyński Jan
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.507-515, tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/52

  Tytuł oryginału: Sposób ukończenia ciąży powikłanej wewnątrzwątrobową cholestazą ciężarnych i ocena stanu noworodków w odniesieniu do stopnia ciężkości cholestazy.
  Tytuł angielski: The way of termination an intrahepatic cholestasis (ICP) comlicated pregnancy and the assessment of the clinical status of the newborn in corresponance to an intensification of ICP.
  Autorzy: Kocemba Krystyna, Krasomski Grzegorz, Sobantka Stanisław, Zięba Krzysztof, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.521-525, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  4/52

  Tytuł oryginału: Zastosowanie glikokortykosteroidów w stymulacji dojrzewania układu oddechowego podczas ciąży wielopłodowej.
  Autorzy: Gurynowicz Grzegorz, Bręborowicz Grzegorz H., Markwitz Wiesław, Skrzypczak Jana, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.117-119, tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  5/52

  Tytuł oryginału: Zaburzenia okresu adaptacyjnego noworodków matek z ciążą powikłaną cholestazą.
  Tytuł angielski: Disturbances of neonatal course of neonates of mother's with idiopathic cholestasis of pregnancy (ICP).
  Autorzy: Kocemba Krystyna, Krasomski Grzegorz, Kasprzak Elżbieta, Prochowska Anna, Sobantka Stanisław, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.160-165, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  6/52

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu leków przeciwpadaczkowych stosowanych u ciężarnych chorych na padaczkę na przebieg okresu noworodkowego.
  Tytuł angielski: The influence of anticonvulsant drugs used in pregnant with epilepsy for the neonatal course.
  Autorzy: Kociszewska Iwona, Zięba Krzysztof, Wilczyński Jan, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.166-175, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • ciąża
 • ciąża


  7/52

  Tytuł oryginału: Ocena rozwoju psychoruchowego dzieci urodzonych z ciąż mnogich oraz różnic w częstości występowania powikłań porodu i okresu noworodkowego ze względu na kolejność porodu bliźnięcia.
  Tytuł angielski: Psychomotor development of newborns from multiple pregnancy and incidence of complication during labour and neonatal period depend on sequence of newborn delivery.
  Autorzy: Paradowska-Grygier Agnieszka, Stoińska Bogumiła, Montgomery Agnieszka, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.354-361, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  8/52

  Tytuł oryginału: Zespół Edwardsa w materiale Kliniki Neonatologii ICZMP w latach 1993-2001.
  Autorzy: Pastuła-Mańko Elżbieta, Piotrowicz Małgorzata, Grodzicka Alicja, Czichos Ewa, Gulczyńska Ewa, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.362-367, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  9/52

  Tytuł oryginału: Noworodki matek zakażonych wirusem HIV - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Neonates of HIV infected mothers - own experience.
  Autorzy: Wardęcka Jadwiga, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.452-455, tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • aIDS
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  10/52

  Tytuł oryginału: Śmiertelność w grupie noworodków z ciąż trwających od 24 do 32 tygodni urodzonych w ICZMP i szpitalach regionu łódzkiego.
  Autorzy: Bierczyńska-Kicińska Małgorzata, Zięba Krzysztof, Oszukowski Przemysław, Maroszyńska Iwona, Kasprzak Elżbieta, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.481-487, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  11/52

  Tytuł oryginału: Zakażenia u noworodków leczonych w oddziałach intensywnej terapii noworodkowej.
  Tytuł angielski: Infections in neonates treated in neonatal intensive care units.
  Autorzy: Gadzinowski Janusz, Zięba Krzysztof
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.51-54, tab., bibliogr. 10 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  12/52

  Tytuł oryginału: Następstwa niedotlenienia wewnątrzmacicznego u noworodka.
  Tytuł angielski: Consequences of intrauterine hypoxia in the newborn infant.
  Autorzy: Szymankiewicz Marta, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (2) s.150-161, bibliogr. 54 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono współczesne poglądy dotyczące rozpoznania, zapobiegania i postępowania w przypadku wielonarządowych zmian u nowodka, będących konsekwencją niedotlenienia wewnątrzmacicznego.

  Streszczenie angielskie: In the above paper authors introduced current opinions regarding diagnosis, preventions and management in asphyxiated newborn infants with multiorgan disfunction and injury.


  13/52

  Tytuł oryginału: Thoracoventropagus (zroślaki piersiowo-brzuszne). Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Thoracoventropagus: case presentation.
  Autorzy: Mościcka Agata, Uchman Jolanta, Mościcki Adam, Gadzinowski Janusz, Chmielnicka-Kopaczyk Maria
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (5) s.460-465, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Częstość występowania zroślaków wynosi 1:50000 do 1:100000 żywych urodzeń. Istnieje wiele teorii tłumaczących genezę nie rozdzielenia bliźniąt. Według jednej z nich zroślaki są wynikiem podziału zygoty po 13 dniu po koncepcji. Autorzy przedstawiają przypadek zroślaków piersiowo-brzusznych: postępowanie prenatalne i neonatologiczne w aspekcie współistniejących nieprawidłowości. Omówiono także genezę wady oraz najczęściej występujące typy zroślaków.

  Streszczenie angielskie: Conjoined twinning is a rare event ocurring once in every 50,000 to 100,000 live births as a result of incomplete fission of the embryonic disc before the 3rd week of pregnancy. Conjoined twins are classified according to the area of union, the most common site being the chest and the upper abdomen. We report the case of thoracoventropagus diagnosed prenatally and on the postnatal course. Other types of conjointed twins with regard to coexisting anomalies, management and prognosis are discussed.


  14/52

  Tytuł oryginału: Przyczyna złych wyników statystycznych umieralności okołoporodowej w Wielkopolsce w świetle danych IMiD.
  Tytuł angielski: Looking for the reasons of high perinatal mortality rate in Wielkopolska region based on the data from Institute of Mother and Child.
  Autorzy: Gadzinowski Janusz, Szymankiewicz Marta, Bręborowicz Grzegorz H., Opala Tomasz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (5) s.477-484, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przyczynkiem do powstania niniejszego opracowania były zatrważająco złe wyniki umieralności okołoporodowej w Wielkopolsce, w regionie w którym od lat sprawnie funkcjonuje trójstopniowy system opieki perinatalnej oraz istnieje wysokiej klasy ośrodek III poziomu. Za główne przyczyny zaistniałego stanu rzeczy Autorzy uważają błędne wypełnianie formularzy sprawozdań oraz interpretację danych pochodzących zaledwie z 70 proc. polskich szpitali sprawujących opiekę nad matką i dzieckiem. Sugerujemy również, że ocena umieralności okołoporodowej powinna mieć miejsce po odliczeniu liczby zgonów z powodu letalnych wad rozwojowych, zakwalifikowanych zgodnie z kodem ICD-10.

  Streszczenie angielskie: Contribution to prepare present paper were extremely unsatisfied results of perinatal mortality rate in Wielkopolska, the region in which for many years efficiently works three-level perinatal care system and exists high class III level center. The main reasons of such situation Authors suspect in incorrect full filling of rapport forms prepared by maternal hospitals in Poland and in interpretation coming only just from 70 p.c. Polish hospitals performing care over mother and newborn. We suggest also, that estimation of perinatal mortality should take place after elimination of number of deaths due to developmental, lethal defects and malformations, classified in accordance with ICD-10 code.


  15/52

  Tytuł oryginału: Skuteczność płukania drzewa tchawiczo-oskrzelowego roztworem naturalnego surfaktanu (SLL) w leczeniu zespołu aspiracji smółki (MAS) - doniesienia wstępne.
  Tytuł angielski: An effectiveness of surfactant lung lavage (SLL) in meconium aspiration syndrom (MAS) treatament - preliminary report.
  Autorzy: Kowalska Katrzyna, Szymankiewicz Marta, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.21-24, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena skuteczności płukania drzewa tchawiczo-oskrzelowego roztworem naturalnego surfaktantu. Materił: 22 noworodki, w tym 11 dzieci leczono SLL (grupa A) a 11 dzieci stanowiło grupę historyczną kontrolną (grupa B). Przyjęto następujące kryteria wykonania SLL: wiek płodowy 35 tygodni, wiek 6 godzin, obecność płynu owodniowego zawierającego smółkę poniżej strun głosowych, niewydolność oddechowa wymagająca leczenia mechaniczną wentylacją FiO2 0,4), zmiany radiologiczne. Metoda: SLL wykonywano roztworem naturalnego surfaktantu (Survanta) w stężeniu 5 mg fosfolipodów/1 ml 0,9 proc. NaCl, w ilości 15 mll roztworu/kg. Analizie poddano: IO, PaO2 FiO2 (przed leczeniem oraz po 1, 2, 4, 48 godzinach), czas IMV, czas hospitalizacji, liczbę zgonów. Wyniki: W grupie A: przed SLL IO [średnia (SD)) wynosi 19,0 (12,4), PaO2 - 51,4 mmHg (14,1), FiO2 - 0,8 (0,3); po 1h: IO - 13,7(9,4), PaO2 - 63,8 mmHg (16,8), FiO2-0,7 (0,3); po 48h: IO - 4,2 (2,4), PaO2 -60,5 mmHg (7,2), FiO2 --0,38 (0,1) czas IMV -5,6 dni (4,1); czas hospitalizacji -20,5 dni (8,8). Nie stwierdzono zgonów. W grupie B [średnia (SD)] w 1 h życia wartości IO wynosiły 22,4 (14,5), PaO2 -47,7 mmHg (12,1), FiO2 -0,8 (10,3); po 1 h: IO -21,5 (17,8), PaO2 mmHg -52,2 (24,1) FiO2 -0,7 (O,3); po 48h: IO -7,6 (5,8), PaO2 -57,7 mmHg (16,4), FiO2 -0,5 (0,3); czas IMV -5,9 dni (4,8), czas hospitalizacji -22,4 dni (11,3). W grupie B 1 dziecko zmarło. Wnioski: SLL jest zabiegiem pozwalającym zmniejszyć IO oraz ...

  Streszczenie angielskie: The aim of our study was to evaluate an effect of surfactant lung lavage (SLL) in severe meconium aspiration syndrom (MAS). Material: 22 neonates were divided into 2 groups: group A treated with SLL (n=11) and group B - historic control (n=11). The criteria for entery into the study were as follows: stain amniotic fluid, meconium below vacal cords, gestational age 35 wks, time after deliveryy 6h, cvlinical manifestation of severe respiratory insufficiency, need for mechanical ventilation (FiO2 0.4) and pathological chest X-ray. Method: SLL was done between 1. and 6. hours of life with natural surfacant (Survanta) in concentration 5 mg of phospholipids/1 ml 0.9 p.c. NaCl (15 ml of solution per kg). Following data were analyzed IO, PaO2, FiO2 (before treatment and 1, 2, 4, 48 hours after), duration of hospitalization, death rate. Results. The mean value in group A (ńSD) before SLL were as followw: IO 19.0 (12.4). PaO2 - 51.4 mm Hg (14.1). FiO2 -0.8 (03); after 1 hour: IO- 13.7(9.4). PaO2 - 63.8mmHg (16.8). FiO2 -0.7 (0.3). After 48 hours: IO - 4.2 (2.4). PaO2 -60.5 mmHg (7.2). FiO2-0.38 (0.1); duration of IMV -0 5.6 days (4.1); duration of hospitalization - 20.5 days (8.8). No deaths occuured. In group B in 1st hour of life mean value (ńSD) were as follows: IO 22.4 (14.5). PaO2 - 47.7 mmHg (12.1). FiO2 -0.8 (10.3); after 1 hour: IO -21.5 (17.8). PaO2 -52.2 mmHg (24.1). FiO2 -0.7 (0.3); after 48 hours: IO -7.6 (5.8). PaO2 -57.7 (16.4) mmHg FiO2 -0.5 (0.3); duration ...


  16/52

  Tytuł oryginału: Zmiany mechaniki oddychania noworodków poddanych farmakologicznej ligacji przewodu tętniczego Botalla.
  Tytuł angielski: Changes of mechanics of breathing in newborns after pharmacological ligation of presistents ductus arteriosus (PDA).
  Autorzy: Szymankiewicz Marta, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.25-27, tab., bibliogr. 18 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki badania mechaniki oddychania (PFM) u noworodków z zespołem zaburzeń oddychania u których przeprowadzono ligację farmakologiczną przetrwałego przewodu tętniczego Botalla (PDA). Badano 18 noworodków z przetrwałym przewodem tętniczym (PDA) leczonych w Klinice Neonatologii AM w Poznaniu (średnia urodzeniowa masa ciała 1186,4 ń 187,1 g; średnia dojrzałość 28,3 ń 3,6 tygodni ciąży). Diagnostykę PDA przeprowadzono w oparciu o kryteria kliniczne i badanie dopplerowskie. Leczenie farmakologiczne prowadzono przy użyciu indometycyny w dawce 0,2 mg/kg co 12 godzin. PMF przeprowadzono metodą pneumotachometryczną przed rozpoczęciem leczenia farmakologicznego, po trzech dawkach leku oraz 7 dni po rozpoczęciu kuracji. Odnotowano istotny wzrost objętości oddechowej mechanicznej (p 0,05) oraz obniżenie średniego ciśnienia w drogach oddechowych po zakończeniu kuracji (p 0,05). We wszystkich przeprowadzonych PFM odnotowano większą efektywność leczenia i większą dynamikę zmian w PFM w grupie noworodków o wyższej masie ciała.

  Streszczenie angielskie: In this paper we introduced results of pulmonary function measurements (PFM) at newborns with persistent ductus arteriosus (PDA). 18 newborns with PDA were examined, all treated in Department of Neonatology, Poznań (mean birth weight 1186.4 ń 187.1 g; mean gestational aged 28.3 ń 3.6 wks). PDA was defined by clinical criterions and Doppler echocardiographic studies. Pharmacological treatment was provided with indomethacin 0,2 mg/kg every 12 hours. PFM (pneumotachometric method) was done before pharmacological treatment, after three doses of indomethacin and 7 days after begining of cure. We noted significant increase of mechanmical tidal volume (p 0.05) and drop of mean airway pressure (p 0.05) after treatment. In all PFM we observed greater efficiency of treatment and greater dynamics of changes in PFM in group of newborns with higher birth weight (1000-1750 g vs. 501-999 g).


  17/52

  Tytuł oryginału: Porównanie skuteczności dwóch technik donosowego CPAP; pojedynczej kaniuli donosowej vs Infant Flow Driver.
  Tytuł angielski: Single nasal prong versus infant flow driver in very low birth weight infants - clinical efficacy of two modes of nasal continuous positive airway pressure (CPAP).
  Autorzy: Gulczyńska Ewa, Zjawiona Agnieszka, Sobolewska Barbara, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.54-56, il., bibliogr. 13 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy porównano skuteczność dwóch technik NCPAP stosowanych w niewydolności oddechowej u noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała. W grupie pacjentów, u których stosowano wsparcie oddechu przy użyciu nowego systemu Infant Flow Driver obserwowano mniejsze zapotrzebowanie na tlen, wyższy wskaźnik weaning oraz rzadsze występowanie infekcji wtórnych.

  Streszczenie angielskie: The authors compared efficacy of two different NCPAP techniques in VLBW newborn with respiratory insufficiency. Among the patients with IFD support the higher weaning rate and the lower supplemental oxygen requirement as well as secondary infections incidents was observed.


  18/52

  Tytuł oryginału: Wartość kliniczna oznaczeń stężeń hipoksantyny w diagnostyce niedotlenienia u noworodka.
  Tytuł angielski: Clinical value of hypoxanthine concentration assays in diagnosis of hypoxia in newborns.
  Autorzy: Szczapa-Krenz Hanna, Gadzinowski Janusz, Szymankiewicz Marta, Bręborowicz Grzegorz H., Hermann Tadeusz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.73-77, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • płód
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatności oznaczania stężeń hipooksantyny (HIP) w diagnostyce niedotlenienia okołoporodowego u nowordków. Stężenia HIP (metodą HPLC) oznaczono we krwi z tętnicy pępowinowej w grupie 145 noworodków. Badaniem objęto noworodki donoszone oraz wcześniaki, zdrowe i po przebytym niedotlenieniu. Do grupy noworodków niedotlenionych kwalifikowano noworodki z pH 7,15 i BE -7,0 mmol/l lub PaO2 10 mmHg. Obniżone wartości pH, PaO2 i BE korelowały ze zwiększonymi wartościami HIP. Najwyższe wartości współczynnikóww korelacji obserwowano pomiędzy HIP i PaO2. Wykazano obecność statystycznie istotnych różnic stężeń HIP pomiędzy grupą noworodków zdrowych i niedotlenionych. Uzyskane wyniki wykazują, żę HIP jest ważnym wskaźnikiem w detekcji niedotlenienia. Zwiększone wartości HIP potwierdzały przebyte niedotlenienie niezależnie od stopnia dojrzałości noworodków.

  Streszczenie angielskie: The puropse of this study was to asses the usefulness of hypoxanthine (HYP) concentration as an indicator of hypoxia. Concentration of HYP (HPLC method) in the umbilical arterial cord blood was determined in 145 newborns. Newborns were studied in four groups: premature asphyxiated, term asphyxiated, premature non-asphyxiated, term non-asphyxiatewd. Newborns were clasified as hypoxic if they had: pH 7.15, BE -7.0 mmol or PaO2 10 mmHg. Reduced umbilical arterial pH, PaO2 and BE correlatedd directly with increased concentrations of HYP. The highest correlations were observed for HYP and PaO2. The levels of HYP for asphyxiated and non-asphyxiated newborns were different. The results show that HYP concentrations is an important indicator in detection of asphyxia in newborns. Strong correlation between parameters of acid base balance and HYP concentration was observed in the studiedd groups. Increased concentration of HYP confirms intrauterine hypoxia independently of maturity.


  19/52

  Tytuł oryginału: Zastosowanie pulsoksymetrii i elektrokardiografii płodowej w diagnostyce stanów zagrożenia płodu podczas porodu.
  Autorzy: Markwitz Wiesław
  Opracowanie edytorskie: Słomko Zbigniew (red.), Bręborowicz Grzegorz H. (red.), Gadzinowski Janusz (red.).
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002 supl.24 s.1-97, il., tab., bibliogr. 252 poz.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód


  20/52

  Tytuł oryginału: Częstość występowania Ureaplasma urealyticum u rodzących w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Poznaniu - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Ureaplasma urealyticum infections in women delivering at University Hospital in Poznań.
  Autorzy: Uchman Jolanta, Szymankiewicz Marta, Bręborowicz G[rzegorz] H., Wysocki Jacek, Gadzinowski Janusz, Szumała-Kąkol Anna
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.34-37, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Zakażenia Ureaplasma urealyticum są od kilku lat przedmiotem zainteresowań ginekologów, położników i neonataologów, gdyż prowadzić mogą do niepłodności, poronienia, porodu przedwczesnego lub obumarcia płodu. Celem pracy było określenie czynników ryzyka oraz częstości zakażenia Ureaplasma urealyticum kobiet rodzących poniżej 30 t.c. Grupę badaną stanowiło 40 kobiet rodzących w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu AM w Poznaniu. U wszystkich rodzących w dniu porodu pobierano wymaz z pochwy w kierunku Ureaplasma urealyticum. Identyfikację U. urealyticum wykonywano przy użyciu testu Mycoplasma IST (bioMerieux). Analizowano następujące dane: wiek matki, stan cywilny, wykształcenie, warunki materialne, palenie papierosów w okresie ciąży, ilość ciąż, przedwczesne pęknięcie błon płodowych, obciążony wywiad położniczy (przynajmniej 1 poronienie, poród przedwczesnylub poród martwego płodu). Ze względu na wstępną fazę badań nie wykonano anlizy statystycznej. W grupie badanych kobiet u 20 (50 proc.) w wymazie z pochwy potwierdzono obecność Ureaplasma urealyticum. Spośród kobiet z dodatnim posiewem z pochwy w kierunku U. urealyticum dominowały osoby 21 r.ż. (7 vs 0 w grupie kobiet z posiewewm ujemnym), z niskim wykształceniem (14 vs 6), stanu wolnego (7 vs 2), palące papierosy w okresie ciąży (6 vs 1), pierwiastki (13 vs 8). U 14 (66 proc.) kobiet z dodatnim posiewem z pochwy doszło do porodu 30 t.c., u 7 (50 proc.) z nich obserwowano przedwczesne pęknięcie błon płodowych. Wnioski: grupę ryzyka wystąpienia zakażneia ureaplasma urealyticum stanowią osoby 21 r.ż.,...

  Streszczenie angielskie: In last few years Ureaplasma urealtycium infections became more interesting for neonatologists and obstetricians because they may cause infertility, preterm labour or stillbirths. The aim of the study was to estimate risk factors and the incicdence of Ureaplasmal ifnection in the women delivering at the University Hospital in Poznań. In the study group Ureaplasma urealyticum was isolated in 20 (50 p.c.) women in vaginal swab. In the group of patietns with positive genital culture dominated women younger 21 (7 vs. 0 in the group with negative swab), low educated (14 vs. 6), smoking cigarettes during pregnancy (6 vs. 1), primigravidae (13 vs. 8). In this group 66 p.c. women delivered before 30 weeks of gestation vs. 55 p.c. in the group with negative culture and preterm rupture of membranes was observed in 7 (50 p.c.) cases vs. 6 (55 p.c.).


  21/52

  Tytuł oryginału: Zakażenia Pneumocystis carinii wśród noworodków leczonych w Oddziale Intensywnej Opieki Neonatologicznej.
  Tytuł angielski: Pneumocystis carinii infections in newborns treated at NICU.
  Autorzy: Gulczyńska Ewa, Pastuła-Mańko Elżbieta, Zjawiona Agniesszka, Sobolewska Barbara, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.53-55, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstwiają doświadczenia własne dotyczące atypowych zapaleń płuc wywołanych Pneumocystis carinii w grupie noworodków urodzonych przedwcześnie, leczonych w oddziale intensywnej terapii neonatologicznej. Badaniem objęto 23 noworodki z potiwerdzonym zakażeniem analizując czynniki ryzyka infekcji.

  Streszczenie angielskie: The authors presented their own experiences concerning atypical pneumonia caused by Pneumocystis carinii in preterm newborns hospitalized at NICU. The analyzed group consisted of 23 neonates with confirmed infection. The risk factors were discussed.


  22/52

  Tytuł oryginału: Standardowe badania laboratoryjne a monitorowanie stężeń prokalcytoniny w diagnostyce zakażeń wewnątrzmacicznych u noworodków urodzonych przedwcześnie w wieku płodowym poniżej 33 tygodnia - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Standard laboratory tests versus monitoring of serum procalcitonin levels in diagnosing of intrauterine infections in neonates born before 33 week of gestation - preliminary data.
  Autorzy: Zięba Krzysztof, Bierczyńska-Kicińska Małgorzata, Oszukowski Przemysław, Grodzicka Alicja, Maroszyńska Iwona, Mańko Elżbieta, Gulczyńska Ewa, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.122-131, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Założenia i cel pracy: Porody przedwczesne są obecnie głównym problem położniczym i stanowią one około 10 proc. wszystkich porodów. Noworodki urodzone przedwcześnie poniżej 33 tygodnia ciąży stanowią około 1,5 proc. Jedną z głównych przyczyn porodów przedwczesnych jest zakażenie wewnątrzmaciczne, przede wszystkim o etilogii bakteryjnej. Prokalcytonina (PCT) jest prekursorem ludzkiej kalcytoniny - jej synteza jest selektywnie indukowana głównie przez endotoksyny bakteryjne (lipopolisacharydy) w przebiegu zakażenia uogólnionego. PCT jest jedynie w niewielkim stopniu indukowana w przebiegu zakażeń wirusowych. Prokalcytonina może być stosowana w diagnostyce różnicowej zakażenia bakteryjnego z niebakteryjnym. Celem badania była ocena przydatności monitorowania stężeń prokalcytoniny w krwi z tętnicy pępowinowej w diagnostyce zakażeń wewnątrzmacicznych u noworodków urodzonych przedwcześnie, przed 33 tygodniem ciąży. Materiał i metody: Ojętych badaniami 65 noworodków urodzonych z ciąż trwających poniżej 33 tygodnia podzielono na trzy grupy: 1. grupę kontolną noworodków, liczącą 24 nowroodki, które nie spełniały kryteriów ryzyka i wstępnego rozpoznania zakażenia wewnątrzmacicznego, a wartośc poziomu prokalcytoniny we krwi z tętnicy pępowinowej była niższa od 2 ng/ml, 2. grupę ryzyka A noworodków, liczącą 17 noworodków, które spełniały kryteria ryzyka i wstępnego rozpoznania zakażenia wewnątrzmacicznego, a wartość poziomu prokalcytoniny we krwi z tętnicy pępowinowej była ...

  Streszczenie angielskie: Objective: Premature births are at present the main problem in perinataology and make approximately 10 p.c. of all birthes. Neonates born prematurely before 33 week of gestation make 1 - 2 p.c. One of the main causes of premature birth are intrauterine infections which are mainly of bacterial origin. Procalcitonin (PCT) is the prohormone of calcitonin. PCT synthesis seems to be selectively induced by bacterial endotoxins (lipopolysaccharides) in presence of sepsis with no increase of calcitonin. PCT serum level remains low in viral infections. The aim of the study was to determine if monitoring PCT levels in the umbilical artery blood after delivery and in first 72 hours of life is a useful parameter in diagnosing of intrauterine infection in premature babies born before 33 week of gestation. Study design: 65 neonates born prematurely before 33 week of pregnancy were divided into 3 groups: I - control group (24 neonates) - includes neonates who did not meet risk factors and preliminary diagnosis of intrauterine infection and procalcitonin serum level in the umbilical artery blood after delivery was less than 2 ng/ml, II - risk group A (17 neonates) - includes neonates who met risk factors and preliminary diagnosis of intrauterine infection and procalcitonin serum level in the umbilical artery blood after delivery was less than 2 ng/ml, III -r isk group B (24 neonates) - includes neonates who met risk factors and preliminary diagnosis of itnrauterine infection and ...


  23/52

  Tytuł oryginału: Wpływ wybranych parametrów seminologicznych, czynnościowych i molekularnych nasienia na zdolność zapładniającą plemników ludzkich.
  Autorzy: Jędrzejczak Piotr
  Opracowanie edytorskie: Słomko Zbigniew (red.), Bręborowicz Grzegorz H. (red.), Gadzinowski Janusz (red.).
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002 supl. 23 s.1-112, il, tab., bibliogr. 303 poz.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro


  24/52

  Tytuł oryginału: Wpływ profilaktyki ludzką erytropoetyną rekombinowaną (rHu EPO) na koszty leczenia niedokrwistości w grupie noworodków z bardzo i ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała.
  Tytuł angielski: Influence of erythropoietin prophylaxis of anaemia of prematurity on treatament costs in very low and extremaly low birth weight babies.
  Autorzy: Gulczyńska Ewa, Wasilewska-Wilk Ewa, Zjawiona Agnieszka, Fabich Edwarda, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (1) s.34-38, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ekonomika
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy podjęli próbę oceny kosztów profilaktyki i leczenia ludzką erytropoetyną rekombinowaną (rHuEPO) niedokrwistości u dzieci z małą i ekstremalnie małą masą ciała. Wyniki leczenia porównano między grupą 32 noworodków z bardzo małą (n=19) i ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała (n=13) leczonych ludzką erytropoetyną rekombinowaną (rHuEPO) i transfuzjami oraz odpowiednio dobraną grupą kontrolną (n=32), w której stosowano standardowe postępowanie zgodne z protokołem oddziałowym tj. suplementację żelazem i witaminami, a przy nasilonych objawach klinicznych anemii przetoczenie preparatów czerwonokrwinkowych. W wyniku leczenia rHuEPO obserwowano spadek częstości transfuzji uzupełniających, zwłaszcza w grupie noworodków z ELBW (Extremely low birth weight). Jednak łączne koszty leczenia rHuEPO + transfuzje były wyższe niż koszty transfuzji uzupełniających w grupie kontrolnej.

  Streszczenie angielskie: The authors evlauated costs of prophylaxis and treatment of anaemia of prematurity with human recombinant erythropoietin in neonates with very low and extremely low body weight. Decreased incidence of supplemental blood cell transfusions in both treated groups (specially in ELBW neonates) comparing with control was observed. Althrough total costs of erythropoietin administration and supplemental blood cell transfusions were significantly higher than sole blood transfusions in control group.


  25/52

  Tytuł oryginału: Wpływ indometacyny na hemodynamikę przepływu mózgowego przedwcześnie urodzonych noworodków leczonych z powodu przetrwałego przewodu tętniczego.
  Tytuł angielski: The effect of indomethacin on cerebral haemodynamics in preterm infants treated for patent ductus arteriosus.
  Autorzy: Strzałko-Głoskowska Barbara, Maroszyńska Iwona, Chudzik Anita, Stefańska Małgorzata, Wilczyńska Małgorzata, Sysa Andrzej, Nowak Stanisław, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (1) s.57-60, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • farmacja
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W niniejszej pracy przedyskutowano problemy patofizjologiczne i farmakologiczne związane z oddziaływaniem indometacyny na krążenie mózgowe wcześniaka oraz przeprowadzono pomiary prędkości przepływu mózgowego u 30 przedwcześnie urodzonych noworodków leczonych indometacyną z powodu przetrwałego przewodu tętniczego Botalla.

  Streszczenie angielskie: Cerebral blood flow velocity was assessed during infusion of indomethacin over 30 minutes in 30 preterm infants with symptomatic patent ductus aterious. Indomethacin infusion was associated with a significant reduction at the middle cerebral artery flow velocity. There was no correlaction of reduction in cerebral blood flow with the development of intraventricular haemorrhage. We speculate that, the 30 p.c. reduction in cerebral blod flow velocity could have a beneficial effects that contributies to the protection against intraventricular haemorrhage.


  26/52

  Tytuł oryginału: Noworodek matki z nadczynnością i niedoczynnością tarczycy.
  Tytuł angielski: Maternal thyroid disease: fetal and neonatal complications.
  Autorzy: Mościcka Agata, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (1) s.25-30, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W czasie ciąży dochodzi do wielu zmian, które mogą wywołać lub nasilić istniejącą chorobę tarczycy. Matczyne choroby tarczycy takie jak niedoczynność z niedoboru jodu lub na podłożu autoimmunologicznym, choroba Gravesa, mogą prowadzić do zaburzeń funkcjonowania osi podwzgórzowo-przysadkowo-tarczycowej u płodu i noworodka, rozwoju wola, nadczynności lub niedoczynności. Część z tych zaburzeń manifestuje się klinicznie, inne można wykryć za pomocą badań przesiwowych lub dokładnych badań hormonalnych. Zarówno nadczynność jak i niedoczynność tarczycy u matki stanowi zagrożenie dla płodu nie tylko w aspekcie ciąży, ale również długofalowych powikłań ze strony układu nerwowego. Dlatego każda kobieta planująca ciążę, lub aktualnie ciężarna, u której stwierdza się objawy choroby tarczycy lub zwiększone ryzyko ich wystąpienia, powinna być objęta troskliwą opieką perinatologa, a w razie konieczności również endokrynologa-tyreologa.

  Streszczenie angielskie: In normal pregnant women, the thyroid gland maintains euthyroidism with only minor fluctuations in serum T4 and TSH. However in women with limited thyroid reserve due to autoimmune disease or iodine deficiency, hypothyroidism can develop both in the mother and the fetus. Even mild maternal hypothyroidism can affect fetal brain dvelopment. In many situations, only screening programm van identify infants with transient congenital hypothyroidism, hyperthyrotropinemia and other forms of thyroid deficiency. Hyperthyroidism in pregnancy has been shown to affect neonatal outcomes such as spontaneous abortion, intrauterine growth retardation, stillbirth, preterm labour, congenital malformation, hyperthyroidism and hypothyroidism. Congenital hyperthyroidism is a very rare disease, but in most cases the manifestation occurs soon after birth and promp diagnosis is necessary because the mortality rate is as high as 16 p.c.


  27/52

  Tytuł oryginału: Przebieg okresu noworodkowego dzieci matek chorych na padaczkę.
  Autorzy: Kociszewska Iwona, Gulczyńska Ewa, Wilczyński Jan, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (1) s.31-36, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The epilepsy is one of the most common neurological disorders. It is estimated that about 1 p.c. of population suffers from the epilepsy. There are about 3 000 of pregnant women in Poland suffering from the epilepsy (which constitutes 0,3-0,5 p.c. of all pregnant women) and require suitable treatment with anticonvulsant drugs which is threatening for the health and live of the women and developing foetus. There are much more complications during pregnancy and labour in epileptic women and there is increased perinatal mortality rate. Complications in neonates of epileptic mothers disturb the neonatal course. The progress in anticonvulsant drug treatment which has been made lately made epileptic women to decide to have a baby.


  28/52

  Tytuł oryginału: Wybrane parametry mechaniki oddychania u noworodków po podwiązaniu chirurgicznym przewodu tętniczego Botalla.
  Tytuł angielski: Selected parameters of mechanical ventilation of the newborn infant after PDA surgical ligation.
  Autorzy: Szymankiewicz Marta, Gadzinowski Janusz, Małecki Andrzej
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (6) s.501-506, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki badania mechaniki oddychania (PFM) u noworodków z zespołem zaburzeń oddychania, u których przeprowadzono chirurgiczne podwiązanie przetrwałego przewodu tętniczego Botalla (PDA). Badaniom poddano siedem noworodków leczonych w Klinice Neonatologii AM w Poznaniu, których średnia masa ciała wynosiła 1072,9 ń 187,1 g, a średnia dojrzałość 27,0 ń 1,6 tygodni ciąży. Diagnostykę PDA przeprowadzano w oparciu o kryteria kliniczne i badanie dopplerowskie. PFM przeprowadzono metodą pneumotachometryczną za pomocą stacji pomiarowej VenTrak bezpośrednio przed i w pierwszej dobie po zabiegu podwiązania PDA. Analizie podlegały wyłącznie oddechy mechaniczne. Odnotowano staystycznie istotny wzrost wartości podatności dynamicznej (Cdyn) i obniżenie się średniego ciśnienia w drogach oddechowych (MAP) po zabiegu. Niewieelkiego stopnia obniżenie się wartości oporu w drogach oddechowych (Raw) nie miało znamion istotności statystycznej.

  Streszczenie angielskie: In the above study we introduced initial results of pulmonary function measurements (PFM) in newborns with respiratory distress syndrome, after a surgical ligation of persistent ductus arteriosus (PDA). Material comprised seven newborns admitted in Department of Neonatology University of Medical Sciences in Poznań. Mean birth weight of our patient was 1072,9 ń 187,1 g, and average maturity was 27,0 ń 1,6. Diagnosis of PDA was established on the basis of clinical and Doppler examination. PFM was carried out with pneumotachometric method by VenTrak station immediately before and during 24 hours after the surgical intervention. Only mechanical breaths were analsyed. We noted significantly higer values of dynamic compliance (Cdyn) and lower mean airways pressure (MAP) after ligation of PDA. The drop of resistance of airways (RAW) was small and had no statistical value.


  29/52

  Tytuł oryginału: Noworodek matki chorej na cukrzycę - analiza powikłań okresu noworodkowego w okresie 10 lat na bazie doświadczeń Szpitala Klinicznego w Poznaniu.
  Tytuł angielski: Newborn of diabetic mother - neonatal complications in the last 10 years in the University Hospital in Poznań.
  Autorzy: Szymankiewicz Marta, Uchman Jolanta, Sobczak Ewa, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.187-191, tab., bibliogr. 13 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża
 • noworodki

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono retrospektywną analizę najszęstszych powikłań okresu noworodkowego występujących u noworodków matek chorych na cukrzycę. Oceniono 450 noworodków, z czego 109 dzieci urodzonych było w latach 1989 - 1991, a 341 noworodków - w latach 1998-1999. Znaczący wzrost liczby noworodków matek chorych na cukrzycę obserwowany w okresie ostatniego dziesięciolecia wiązano z regionalizacją opieki perinatalnej, realizowaną w województwie wielkopolskim od połowy lat dziewięćdziesiątych. W okresie noworodkowym stwierdzono istotne zmniejszenie częstości występowania ciężkich postaci zespołu zaburzeń oddychania, kardiomiopatii przerostowej, hipoglikemii i policytemii. W analizowanym okresie czasu liczba noworodków z wadami uległa obniżeniu, a śmiertelność z tego powodu została zredukowana do zera.


  30/52

  Tytuł oryginału: Analiza wad wrodzonych u żywo urodzonych noworodków matek z cukrzycą typu 1.
  Tytuł angielski: Congenital malformations in newborns of mothers with type 1 diabetes mellitus.
  Autorzy: Cyranowicz Bogusława, Gulczyńska Ewa, Sobczak Małgorzata, Cypryk Katarzyna, Wilczyński Jan, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.208-211, tab., bibliogr. 19 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono analizę wad wrodzonych u żywo urodzonych noworodków matek z cukrzycą typu 1. Badany materiał stanowiły dane 300 ciężarnych chorych na cukrzycę typu 1. Ciężarne podzielono na cztery grupy w zależności od stanu wyrównywania cukrzycy w ciąży i jej zaawansowania: grupa I - 113 ciężarnych klas B-C wg White'a, z cukrzycą wyrównaną - glikemia na czczo 95 mg/dl, w godzinę po posiłku 140 mg/dl; grupa II - 70 ciężarnych klas B-C wg White z cukrzycą niewyrównaną - glikemia na czczo 95 mg.dl, w godzinę po posiłku 140 mg/dl; grupa III - 80 ciężarnych klas D-RF wg White z cukrzycą wyrównaną, grupa IV - 37 ciężarnych klas D-RF wg White z cukrzycą niewyrównaną. Badaniami objęto 300 żywo urodzonych noworodków matek z cukrzycą typu 1: z I grupy - 113 noworodków, z II grupy - 70, z III grupy - 80, a z IV grupy - 37 noworodków. W przeprowadzonych badaniach stwierdzono, iż prawidłowe wyrównanie cukrzycy zmniejsza częstość występowania wad wrodzonych u noworodków, zwłaszcza wad dużych. Najczęściej występowały wrodzone wady serca. Na częstość występowania wad wrodzonych u noworodków nie miał wpływu stopień zaawansowania choroby u matki wg klasyfikacji White'a.


  31/52

  Tytuł oryginału: Wartość diagnostyczna wybranych matczynych czynników ryzyka występowania kardiomiopatii u noworodków kobiet z cukrzycą ciążową.
  Tytuł angielski: Predictive value of selected maternal risk factors of cardiomyopathy in newborns of mothers with gestational diabetes mellitus.
  Autorzy: Jędrzejewska Elżbieta, Wilczyński Jan, Maroszyńska Iwona, Cypryk Katarzyna, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.227-233, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Cukrzyca ciążowa jest najczęstszą chorobą metaboliczną zaburzającą prawidłowy rozwój ciąży. Częstość jej występowania ocenia się na poziomnie 2-4 proc. Konsekwencją cukrzycy u matki jest hiperglikemia i następowa hiperinsulinemia u płodu. Stanowią one przyczynę powikłań obserwowanych u noworodka po porodzie. Celem pracy było opracowanie listy matczynych czynników ryzyka wystąpienia u nowordków kardiomiopatii, analiza wartości prognostycznej wytypowanych czynników oraz porównanie częstości występowania kardiomiopatii w populacji nowordków matek chorych na cukrzycę (NMC) i kobiet zdrowych. Badanie przeprowadzono w grupie 260 nowowordków matek z GDM, hospitalizowanych w Instytucie CZMP w Łodzi w latach 1990-1997. Podzielono je na dwie grupy: G1 i G2, w zależności od klasy GDM u matki. Do grupy G1 należało 117 (44,6 proc.), do grupy G2 143 (55,4 proc.) dzieci. Grupę kontrolną stanowiły 153 noworodki urodzone przez losowo wybrane zdrowe kobiety. Kardiomiopatię rozpoznawano na podstawie prenatalnych badań sonogrficznych, oceny klinicznej noworodków po porodzie, echokardiografii serca - ECHO, badania rtg. Wyniki. Nieprawidłowe wyrównanie metaboliczne cukrzycy u matki w czasie ciąży stanowiło najsilniejszy czynnik ryzyka wystąpienia kardiomiopatii przerostowej u noworodka z wartością ryzyka względnego 14,4. Zaawansowanie cukrzycy ciążowej z koniecznością stosowania insulinoterapii zwiększa ryzyko wystąpienia kardiomiopatii u NMC 8,4 razy. Kardiomiopatia przerostowa u nowordków stanowi patologię charakterystyczną dla cukrzycy ciążowej u matki. Nie obserowano jej u potomstwa kobiet zdrowych.


  32/52

  Tytuł oryginału: Rozwój somatyczny noworodków kobiet z cukrzycą ciążową.
  Tytuł angielski: Somatic development of newborns of mothers with gestational diabetes mellitus.
  Autorzy: Jędrzejewska Elżbieta, Wilczyński Jan, Lubińska-Rosset Zofia, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.239-245, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Płodowa hiperglikemia i hiperinsulinemia, powstałe wskutek nieprawidłowego wyrównania metabolicznego cukrzycy u matki w czasie ciąży, są główną przyczyną zaburzeń rozwoju somatycznego, obserwowanych u nowordków po porodzie. Szczególnie często towarzyszą one cukrzycy ciążowej, którą definiujemy jako zaburzenia gospodarki węglowodanowej rozpoznane w czasie aktualnie trwającej ciąży. Porównaliśmy wyniki pomiarów antropometrycznych nowordków urodzonych przez kobiety z rozpoznaną w czasie ciąży cukrzycą ciążową (GDM) i zdrowych matek. Grupę badaną 260 noworodków podzielono w zależności od klasy cukrzycy u matki na 2 grupy: G1-116 dzieci (44,6 proc.) i G2-144 (55,4 proc.). Grupę kontrolną stanowiły 153 nowowrodki kobiet zdrowych, z wykluczonymi zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. O symetryczności rozwoju noworodka świadczyło położenie wyników pomiarów antropometrycznych (obwód głowy, klatki piersiowej, długości oraz masy urodzeniowej) w jednym kanale odpowiednich siatek centylowych. Dla każdego noworodka wyliczono wskaźnik proporcji budowy ciała - Ponderal Index (PI). Częstość noworodków LGA (large for gestation age) - 31,5 proc. i makrosomii - 25,9 proc. - była statystycznie wyższa w grupie G2 w porównaniu z grupą G1 i kontrolną. Noworodki urodzone przez matki z cukrzycą klasy G2 miały statystycznie wyższe średnie masy urodzeniowe, PI i obwody klatek piersiowych. Cukrzyca ciążowa leczona insuliną zaburza harmonijność rozwoju płodu i usposabia do makrosomii niesymetrycznej.


  33/52

  Tytuł oryginału: Czynniki wpływające na rozwój psychoruchowy dzieci z ciąż wielopłodowych : praca doktorska
  Autorzy: Paradowska-Grygier Agnieszka, Gadzinowski Janusz (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra i Klinika Neonatologii w Poznaniu
  Źródło: 2002, IV, 85 k., [10] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 144 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20159

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć żeńska
 • płeć męska
 • ciąża


  34/52

  Tytuł oryginału: Podstawy neonatologii : podręcznik dla studentów
  Opracowanie edytorskie: Gadzinowski Janusz (red.), Szymankiewicz Marta (red. i przedm.).
  Źródło: - Poznań, Wydaw. Akademii Medycznej 2002, 188, [2] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  35/52

  Tytuł oryginału: Wrodzone wady gałki ocznej u noworodków - opis przypadków.
  Tytuł angielski: Congenital defects of the eye globe in newborns - case reports.
  Autorzy: Szczapa Tomasz, Kłosowska Anna, Szczapa Jerzy, Gotz-Więckowska Anna, Zawadka Adam, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.70-74, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Celem pracy była ocena częstości występowania wrodzonych wad gałęk ocznych u noworodków. Materiał i metody: Dokonano retrospektywnej analizy występowania ciężkich wad wrodzonych gałęk ocznych w okresie od 1.01.1997 do 31.01.2002 w materiale Katedry Neonatologii w Poznaniu. W ocenie grupy uwzględniono: wywiad demograficzny, ciążowy, okołoporodowy oraz charakterystykę stwierdzonych wad. Wyniki: U sześciu noworodków stwierdzono następujące wady: u trzech bezocze, u jednego jednostronne bezocze, natomiast u dwóch obecność szczątkowych gałek ocznych z niedorozwojem oczodołu. Częstość występownaia bezocza oceniono na 1,5/10000, a obustronnie szczątkowych, zanikowych gałek ocznych na 0,76/10000 żywo urodzonych dzieci. U opisanych noworodków nie zaobserwowano wpływu czynników zewnętrznych na powstanie wady, jak również związku z płcią, a także z wiekiem rodziców. U jednego noworodka można podejrzewać rodzinne występownaie wady ze względu na obecność ciężkich wad ośrodkowego układu nerwowego w poprzedniej ciąży. Wyżej wymienione wady były powiązane z występowaniem szeregu innych ciężkich, często letalnych wrodzonych anomalii, jak: wady ośrodkowego ukłądu nerwowego, wady serca, wady ukłądu moczowo-płciowego, wady twarzoczaszki, liczne cechy dsmorfii. U dwóch noworodków wykonano badanie kariotypowe. U jednego z nich z bezoczem stwierdzono zespół Patau, a u drugiego z noworodków wynik był prawidłowy.

  Streszczenie angielskie: Aim: The aim of the research was to estimate the frequency of prevalence of the congenital defects of the eye globe in the newborn. Material and methods; A retrospective analysis of the frequency of prevalence of the severe congenital defects of the eye globe in the neborn, from 1.01.1997 till 31.01.2002, in the material of the University School fo Medical Sciences, Department of Neonatology in Poznań was made. The demographic, gestational and perinatal history, and the character of the defects were analysed. Results: In six newborns the following defects were present: in three cases the anophthalmia, in one case the unilateral anophthalmia, in two cases the presence of residual globes with malformed orbit. THe frequency of prevalence of the anophthalmia was 1,5/10000 live birhts one of the billateral residual, atorphic globes 0,76/10000 live births. No influence of the external factors on the characterized newborns or corelation with sex and age of the parents was found. In one of the cases family prevalence might be suspected because of the presence of severe central nervous system defects in the previous pregnancy. THe defects were connected with the presence of other severe, often lethal, congenital malformations like: defects of central nervous system, defects of the heart, genitourinary system defects, facial skeleton defects., numerous signs of dysmorphism. In two of the newborns the karyotype was examined. In the first case the Patau syndrome was found, in the second the karyotype was normal.


  36/52

  Tytuł oryginału: Wstępne wyniki leczenia retinopatii wcześniaków metodą fotokoagulacji laserowej.
  Tytuł angielski: Early results of laser photocoagulation in premature infants with ROP.
  Autorzy: Burchadt-Kroll Ewa, Gotz-Więckowska Anna, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.97-100, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Badania dotyczyły 16 noworodków z rozpoznaniem retinopatii wcześniaków (ROP), leczonych metodą fotokoagulacji laserowej w Katedrze i Klinice Neonatologii w Poznaniu w roku 2002. Analizie poddano charakterystykę grupy (masa urodzeniowa, tydzień ciąży, ocena wg Apgar w 1 i 5 min., płeć) oraz niektóre czynniki ryzyka ROP (długość czasu ekspozycji na tlen, steroidoterapia postnatalna, transfuzje krwi). Określono współistniejące choroby przewlekłe będące powikłaniami wcześniactwa, jak dysplazja oskrzelowo-płucna oraz wodogłowie pokrwotoczne czy leukomalacja okołokomorowa. Analizowano wskazania do zabiegu, technikę wykonania oraz jego skuteczność w badaniu okulistycznym po 10 dobach od zabiegu. Przedstawiono dodatkowo schemat postępownia przed-, śród- i pooperacyjnego u dzieci poddanych fotokoagulacji.

  Streszczenie angielskie: The study included 16 newborns with diagnosis of severe ROP treated in Chair and Department of Neonatology University School of Medical Sciences in Poznań in 2002. Analysis was done on parameters of group characteristic (gestational age, birth weight, Apgar score, sex) and risk factors (duration of oxygen therapy, postnatal sterodis, blood trasnfusion). Other chronic complication of prematurity like bronchopulmonary dsplasia, periventricular leukomalacia or hydrocephalus were also analysed. We estimated the indications to the therapy, technic of operation and its efficacy. The algorythm of pre-, intra-, and postoperation advance is also presented.


  37/52

  Tytuł oryginału: Płukanie drzewa oskrzelowego roztworem surfaktantu u noworodków z dysplazją oskrzelowo-płucną. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Tracheobronchial lavage with saline solution of natural surfactant in newborns with bronchopulmonary dysplasia.
  Autorzy: Maroszyńska Iwona, Czop Jacek, Stefańska Małgorzata, Chudzik Anita, Zięba Krzysztof, Kicińska Małgorzata, Jędrzejewska Elżbieta, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.107-112, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Cel. Przedstawienie wstępnych wyników leczenia BPD z zastosowaniem płukania drzewa oskrzelowego roztworem surfaktantu oraz ocena bezpieczeństwa proponowanej metody. Materiał i metody. Płukanie drzewa oskrzelowego roztworem surfaktantu wykonano u 18 noworodków. Obliczano OI AaDO2 przed przystąpieniem do płukania (0) oraz po 0,5; 1; 2; 12; 24; 48 i 72 h. W czasie płukania pobierano trzy próbki płynu w celu oznaczenia ekspresji receptorów CD11b, CD54 i CD62 na leukocytach oraz stężenia VCAM, ICAM, selektyny E, L, P. Do płukania drzewa oskrzelowego wykorzystano roztwór surfaktantu naturalnego w 0,9 proc. NaCl, 20 ml/kg, 5mg fosfolipidó /ml roztworu. Obliczano średnie i odchylenia standardowe, do oceny korelacji zastosowano korelację porządku rang Spearrmana. Porównywano wartości OI, DAO2, eksrpesję receptoró oraz stężenie cząstek rozpuszczalnych w kolejnych porcjach płynu wykorzystując test kolejności par Wilcoxona. Za granicę istotności przyjęto p 0,05. Jako miarę skuteczności płukania przyjęto czas, jaki upłynął od płukania do ekstubacji dziecka. Wyniki. Sredni OI w momencie przystąpienia do zbiegu wynosił 8,1, a AaDO2 808,4. W 72 godzinie po zakończeniu płukania OI wynosił 3,54 a DaO2 134,19. Średni czas jaki upłyną od momentu wykonaniapłukania do ostatecznej ekstubaji wynosił 11,87 dni. Czas ten zależał od czasu sztucznej wentylacji przed płukaniem drzewa oskrzelowego surfaktantem. Średnia ekspresja receptora CD11b na neutrofilach uzyskanych podczas płukania ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study is evaluation of the safety of tracheobronchial lavage with saline solution of natural surfactant in newborns with BPD. Methods. We have treated 18 neonates, who required mechanical ventilation for at least 10days. Oxygenation indes (OI), arterial alveoral ratio (AaD02) analysi swere performed before starting the procedrue and within 0,5, 1, 2, 12, 24, 48, 72 hours after the surfactant lavage. During lavage three probes of fluid were collected to asses the expresion of leucocyte receptors CD11b, CD54, CD62 and concentration of VCAM, ICAM, and E,L,P selectins. Neonates received 20ml/kg of natural surfactant saline solution at concentration 5 mg phospholipid/ml. Mean value and standard deviation, Spearmann correlation and Wilocoxon test were calculated. We compared values of OI, AaDO2, expression of receptors and soluble moleculles concentration in sequence doses obtained during surfactant lavage. The effectivness of broncho alveolar lavage was estimated using the time between lavage and extubation. Results: Mean OI at the begining of the procedure was 8,1 and AaDo2 808,4. Ater 72 hours OI was 3,54 a DaO2 134,19. Neonates were extubated between 1 to 38 (mean 11,87) days after lavage. OI and AaDaO2 at 24 and 48 hours after procedure had the greatest prognostic prognostic value. Mean expression of neutrophile's receptor CD11b decreased, mean expresion of CD54 i CD62 receptors increased. Mean VCAM, L selectin concentration increased, selectin E ...


  38/52

  Tytuł oryginału: Częstość występowania rozszczepów podniebienia pierwotnego i wtórnego.
  Tytuł angielski: Incidence of primary and secondary cleft palate.
  Autorzy: Zawadka Adam, Szczapa Tomasz, Kłosowska Anna, Szczapa Jerzy, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.143-147, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy byłą ocena częstości występowania, rozszczepu podniebienia oraz predyspozycji do występowania tej wady. Dokonano retrospektywnej analizy w grupie 77 noworodków ze stwierdzonym rozszczepem, urodzonych w latach 1994-2001 w Klinice Ginekologiczno-Położniczej Akademii Medycznej w Poznaniu. Częstość występowania rozszczepów podniebienia określono w badanej grupie na 1,93:1000 żywo urodzonych. Zależności pomiędzy potencjalnie szkodliwymi czynnikami a występowaniem wady nie znaleziono. Wykazano statystycznie istotną zależność pomiędzy płcią a typem rozszczepu podniebienia. Wykazano, że rozszczep podniebienia pierwotnego i wtórnego występował częściej u chłopców. Rozszczepy podniebienia stanowiły 14,3 proc. wad występujących w obrębie części twarzowej czaszki. u28 noworodków występował inne wady wrodzone.

  Streszczenie angielskie: Incidence and type of primary and secondary cleft palate, and predispositions to this defect were estmiated in the research. A retrospective analysis of incidence cleft palate in a group of 77 newborns born in the University School of Medical Sciences Gynecology and Obstetrics Hospital in Poznań, from 1994 till 2001, was made. The incidence of cleft palate in the analysed group was 1,93:1000 live births. No corelation between potential noxious factors and presence of defect was found. However, corelation between the type of the defect and the sex was found. It was found that the primary and secondary cleft palate occurred more often in male newborns. 14,3 p.c. of all the defects of the facial skeleton that occurred in the analysed group were cleft palates. in 28 newborns the clefts were acompanied by other congenital defects.


  39/52

  Tytuł oryginału: Biochemiczne i biofizyczne wykładniki uszkodzenia mięśnia sercowego noworodka po przebytym niedotlenieniu wewnątrzmacicznym.
  Tytuł angielski: Biochemical and biophysical markers for neonatal myocardial injury after intrauterine hypoxia.
  Autorzy: Szymankiewicz Marta, Matuszczak-Wleklak Marzena, Siwińska Aldona, Chuchracki Marek, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.175-178, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek noworodka leczonego w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka Kliniki Neonatologii Akademii Medycznej w Poznaniu, ze względu na przebyte skrajnie ciężkie niedotlenienie wewnątrzmaciczne. Metoda: U ciężko niedotlenionego pacjenta przeprowadzono w pierwszej dobie życia poszerzoną biofizyczną (badanie echokardiograficzne) i biochemiczną (oznaczanie stężenia enzymatycznych markerów uszkodzenia mięśnia sercowego) diagnostykę wydolności mięśnia sercowego. Celem badania było określenie przydatności badania echokardiograficznego i oceny stężenia sercowej troponiny T (TnT) oraz frakcji MB kinazy kreatyninowej (CK-MB) we wczesnej diagnostyce hipoksycznego uszkodzenia mięśnia sercowego noworodków. Wyniki: Badania echokardiograficzne nie wykazało cechy niedokrwienia (rzut minutowy serca 0.61/min, wskaźnik sercwoy 2.51/min, frakcji skracania lewej komry 45.5 proc.). W badaniuekg obserwowano wydłużenie PQ (0.13 s) i blok przedsionkowo-komorowy I stopnia. Odcinek QT = 0.28 s, skorygowany QTc = 0.31. Stężenie sercowej troponiny T oraz frakcji CK-MB było znacznie podwyższone (odpowiednio: 0.189 ng/ml i 11.17 ng/ml). Wnioski: ANaliza uzyskanych wyników sugeruje, że badanie stężenia enzymatycznych markeró TnT i CK-MB jest bardziej przydatne w diagnostyce hipoksycznego uszkodzenia mięśnia sercowego noworodka niż badanie echokardiograficzne i elektrokardiograficzne, jakkolwiek hipoteza ta wyamga dalszych badań.

  Streszczenie angielskie: In present paper we introduced a case of newborn who attended the Depatment of Neonatology University of Medical Sciences, Poznań, after severe intrauterine hypoxia. Objective: The aim of our investigation was the qualification of suefulness of echocardiographic examination and measurement of cardiac troponin T (TnT) and creatine kinaze (CK-MB) concentration in early diagnosis of hypoxic myocardial injury in neonates. MEthods: The myocardial injury was diagnosed by biophysical metod (echocardiography) and biochemical methods (concentration of myocardial hypoxia markers TnT and CK-MB in the first day after hypoxia. Results: In ultrasoud examination did not confirm intrauterine hypoxia (cardiac output 0.61/min, cardiac index 2.51/min, left ventricular fractional shortening 45.5 p.c. Hypoxia like changes were present in electrocardiography by prolonged PQ (0.13 s), atrioventricular block Io. QT = 0.28 s and QTc = 0.31. Concentrations of cardiac TnT and CK-MB in the blood of asphyxiated newborn were much elevated (respectively: 0.189 ng/ml and 11.7 ng/ml). Conclusions: An analysis of obtained results suggests, that serum cardiac troponin T and CK-MB concentrations in asphyxiated infant are more useful than elektrocardiographic and echocardiographic examinations, however this hypothesis should demand further researches.


  40/52

  Tytuł oryginału: Położnictwo : podręcznik dla położnych i pielęgniarek
  Autorzy: Bręborowicz Grzegorz H., Brzezińska Emilia, Chełkowska Elżbieta, Drews Krzysztof, Dubiel Mariusz, Gadzinowski Janusz, Kempiak Joanna, Kornacki Jakub, Markwitz Wiesław, Nowakowska Dorota, Opala Tomasz, Pięt Małgorzata, Ronin-Walknowska Elżbieta, Ropacka Mariola, Seremak-Mrozikiewicz Agnieszka, Skręt Andrzej, Skrzypczak Jana, Słomko Zbigniew, Słomko Iwona, Sobczak Małgorzata, Spaczyński Marek, Szymankiewicz Marta, Wilczyński Jan
  Opracowanie edytorskie: Bręborowicz Grzegorz H. (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 476 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,256

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • standard


  41/52

  Tytuł oryginału: Analiza występowania czynników ryzyka, ciężkości zmian oraz leczenia retinopatii wcześniaków u noworodków hospitalizowanych w Katedrze Neonatologii Akademii Medycznej w Poznaniu.
  Tytuł angielski: Rethinopathy of prematurity - risk factors, severity of changes and treatment in newborns hospitalized in Neonatology Department of University of Medical Sciences in Poznań.
  Autorzy: Kłosowska Anna, Szczapa Tomasz, Szczapa Jerzy, Gotz-Więckowska Anna, Zawadka Adam, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.11-17, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel: Celem pracy była retrospektywna analiza czynników ryzyka, ciężkości zmian na dnie oka oraz metod leczenia retinopatii wcześniaków (ROP). Materiały i metody: Badaniem objęto 53 noworodki (90 oczu) ze stwierdzoną retinopatią wcześniaków, urodzone przed końcem 3 tygodnia ciąży i leczone w Katedrze Neonatologii AM w Poznaniu w okresie od 1.11.1997 do 30.11.2001. Grupę kontrolną stanowiło 5997 noworodków również urodzonych przed końcem 37 tygodnia ciąży, w tym samym przedziale czasowym. Analizowano obecność czynników ryzyka rozwoju ROP; scharakteryzowano ciężkość zmian na dnie oka oraz sposób leczenia retinopatii wcześniaków w badanej grupie. Wyniki i wnioski: Wszystkie 53 noworodki w badanej grupie były dziećmi przedwcześnie urodzonymi, a ich wiek ciążowy był znamiennie niższy (p 0,05) niż u wcześniaków bez stwierdzonej retinopatii. Zaobserwowano ponadto dodatnią korelację między rosnącym wiekiem w tygodniach ciąży a rosnącym odsetkiem dzieci z mniej zaawansowanymi zmianami na dnie oka. Nie zaobserwowano zależności między płcią noworodka i mnogością ciąż a rozwojem retinopatii wcześniaków. Noworodki z ROP miały znamiennie niższą (p 0,05) urodzeniową masę ciała w stosunku do grupy kontrolnej. Zauważono dodatnią zależność między zwiększaniem się urodzeniowej masy ciała a rosnącym odsetkiem noworodków z mniej zaawansowanym stadium retinopatii. W badanej grupie częstość tlenoterapii była istotnie wyższa w stosunku do wcześniaków bez ROP (p 0,05). 32,07 proc. ...

  Streszczenie angielskie: Aim: Retrospective analysis of frequency of retinopathy in preterm newborns was the aim of the study. Material and methods: 53 newborns (90 eyes) with diagnosed retinopathy, born before 37th week of gestation and treated in the USOMS Neonatology Department in Poznań, from 1.11.1997 till 30.11.2001 were included in the research. The control group consisted of 5997 newborns born before 37th week of gestation in the same period of time. Presence of the risk factors of ROP was analysed; severity of changes at the fundus of eye and type of treatment of the preterms in the examined group was characterized. Results: All newborns in the examined group were preterm babies and their gestational between the rising gestational age and the rising percentage of babies with less advanced changes at the fundus of eye was found. No corelation between sex of newborn, number of babies in the pregnancy and development of retinopathy was found. Newborns with the ROP had significantly lower (p 0,005) weight at birth comparing to the controls. Positive correlation between the rising birth weight and the rising percentage of babies with less advanced changes at the fundus of eye was found. In the examined group the frequency of oxygen therapy was significantly higher comparing to the newborns without ROP (p 0,05). 32,07 p.c. of newborns were treated with hgih oxygen concentrations (max Fio2 80 p.c.). In babies with ROP the percentage of episodes of perinatal hypoxia was significantly ...


  42/52

  Tytuł oryginału: Rekomendacje zapobiegania zespołowi nagłej śmierci niemowląt.
  Autorzy: Gadzinowski Janusz, Kaczmarski Maciej, Korbal Piotr, Lauterbach Ryszard, Mazela Jan, Rudnicki Jacek, Świetliński Janusz, Wasilewska Jolanta, Wysocki Jacek
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (7/8) s.32-43, bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta


  43/52

  Tytuł oryginału: Comparative evaluation of the effects of continuous and multiple infusions of indomethacin therapy for patent ductus arteriosus closure in preterm infants.
  Autorzy: Strzałko-Głoskowska Barbara, Maroszyńska Iwona, Wilczyńska Małgorzata, Makowiecka Elżbieta, Sysa Andrzej, Nowak Stanisław, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (2) s.31-33, il., tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Cerebral blood flow (CBF) velocity wa assessed during 30 minutes multiple and continuous (36 hours) infusion of indomethacin in 39 premature neonates. The rapid infusion was associated with a significant reduction in blood flow velocity in the right middle cerebral artery (MCA). These changes were not observed in the group treated with continuous infusion, but the method reduced significant efficacy of closing the PDA. Indomethacin remains a useful and effective treatment for PDA in preterm infants, but should continue to be used with caution as we found that administration by 30 minutes infusion does produce haemodynamic alterations to the cerebral circulation.


  44/52

  Tytuł oryginału: Chronic lung disease of newborns - the incidence and the risk factors according to the criteria of diagnosis.
  Autorzy: Wróblewska-Seniuk Katarzyna, Szczapa Jerzy, Kawczyńska Natalia, Szymańska Karolina, Szymańska Dorota, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (2) s.36-39, tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Objective: To assess the incidence, risk factors and complications of the chronic lung disease (CLD) according to diagnostic criteria. Design: Retrospective study. Patients: 126 newborns with oxygen dependency at 28 days of age but not at 36 weeks PMA (group I) and 86 newborns requiring oxygen therapy at both 28 days of age and 36 weeks PMA (group II). All infants were born between 01.01.1997 and 31.12.2001 and treated at the Department of Neonatology at The University of Medical Sciences in Poznań. Results: In both groups the major part were preterm infants and newborns with very low birth weight. CLD was most frequent in newborns born between 25th and 27th week of gestational age and with birth weight 750-999 g. The incidence of CLD at 28 days of age was higher than of CLD at 36 weeks PMA, with the exception of newborns born before the end of the 24th week of gestational age and with birth weight 750 g. Infants with CLD at 36 weeks PMA had lower birth weight, more often suffered from pneumothorax and mycotic infections. The incidence of other risk factors was similar in both groups. Complications were more frequent in the group II. 6 children from the first group and 12 from the second group died before discharge from hospital (4.8 vs. 14 p.c., p 0.05). Conclusion: The incidence of CLD depends on the diagnostic criteria and is lower if diagnosed at 36 weeks PMA. The most important factors influencing the development of CLD seem to be prematurity and extremely low birth weight.


  45/52

  Tytuł oryginału: Increase in the inspiratory and expiratory volume in newborns treated with mechanical ventilation and budesonide.
  Autorzy: Haglauer Monika, Szymankiewicz Marta, Gadzinowski Janusz, Kamieniarz Grzegorz
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (2) s.43-49, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the effect of inhalatory administration of budesonide on two pulmonary function measurements (PFM): inspiratory volume (TVinsp) and expiratory volume (TVexp) of mechanical and spontaneous breaths in newborns treated with mechanical ventilation. The subjects were 10 newborns of the mean birth weight of 950 g (ranging from 750 to 1460 g) and mean maturity of 26.6 weeks (ranging from 25 to 28 weeks). Pulmonary function measurements (PFM) were performed by using a respiratory mechanics monitoring system VenTrak**R, before and 5 minutes after administration of inhaled budesonide. The results proved a significant increase in the inspiratory volume in mechanical breaths and in expiratory volume for mechanical and spontaneous breaths. The improvement of these parameters testifies to a beneficial short-term effect of the inhaled steroid. An increase in the inspiratory volume of spontaneous breath was also observed but the difference was not statistically significant, so it cannot be concluded that this parameter has changed as a result of budesonide administration.


  46/52

  Tytuł oryginału: Brain death in newborns and infants - proposal of diagnosis and management - review of literature.
  Autorzy: Piaszczyński Maciej, Anttila Vesa, Wojtalik Michał, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (2) s.54-57, bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper was presenting the state of art regarding criteria of brain death in newborns. Definition, diagnosis and methods of confirmation of brain death were analysed, based on review of literature. The management with anencephaly newborn was proposed.


  47/52

  Tytuł oryginału: Incidences of peri-intraventricular hemorrhages among ifnants born or transported to Department of Neonatology at University of Medical Sciences in Poznań in years 1997-2000.
  Autorzy: Czarnecka-Porzucek Iwona, Gadzinowski Janusz, Szymankiewicz Marta, Budzyńska Katarzyna, Kachlicki Filip
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (3) s.19-22, tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Peri-intraventricular hemorrhages (PIVH) might affect high rates of neonatal morbidity and mortality. There are multiple risk factors of PIVH, i.e. prematurity, low birth weight, mechanical ventilation. The aim of study was to analyse retrospectively of incidneces of PIVH among 669 infants attended to Department of Neonatology at University of Medical Sciences in Poznań between 1997-2000. The patients were divided depending on the severity of PIVH (according to Papile classification). We did observe the common tendency to decrease incidences of the mild PIVH as well as the severe one. We did find the major factors affected incidence and severit of PIVH such as birth weight 1500 g, prematurity, presence of hypoxia and poor condition after delivery (low Apgar score), prolonged mechanical ventilation, transportation between hospitals of 1st nd 3rd level of perinatal care. We did confirm the statistically higher percentage of ortality among infants, who underwent severe PIVH.


  48/52

  Tytuł oryginału: Congenital malformations in neonates of mothers with epilepsy.
  Autorzy: Kociszewska Iwona, Zięba Krzysztof, Pawłowska Barbara, Wilczyński Jan, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (3) s.23-27, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to estimate the incidence of congenital malformations in neonates of healthy mothers and suffered from epilepsy. There were analysed different kinds of pathologies that were present in investigated group of children and maternal risk factors that could have an influence on congenital malformations appearance. The analysis was held in Polish Mother's Memorial Research Institute in Łódź in years 1990-1998. The investigated group included 211 neonates of epileptic mothers. Control group included 211 healthy neonates randomly enrolled into study. Congenital malformations were diagnosed based on ultrasonographic examination, clinical examination after birth, echocardiography, transcranial ultrasonography, abdominal ultrasonography, CT and NMR. Epilepsy and its treatment increases the risk of congenital malformations. Congenital malformations appear three times more frquently in women with epilepsy. Congenital hearth disease, lips and palate clefts were most commonly observed. Increased incidence of epileptic seizures during pregnancy and antiepileptic treatment with phenytoin and valproic acid increased significantly the risk of congenital malformation in neonate. Early and complex prenatal care of epileptic mothers and folic acid supplementation make the risk of congenital malformations in neonates lower.


  49/52

  Tytuł oryginału: Efficacy of tracheo-bronchial tree lavage with natural surfactant solution together with nitric oxide inhalation in treatment of meconium aspiration syndrome.
  Autorzy: Kowalska Katarzyna, Gadzinowski Janusz, Szymankiewicz Marta, Sierzputowska Monika
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (3) s.37-41, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: An aim of study was to evaluate an efficiacy of associated treatment: tracheobronchial tree lavage with natural surfactant solution (SLL) together with nitric Oxide inhalation (INO) in therapy of severe meconium aspiration syndrome (MAS) with persistent pulmonary hypertension (PPHN). Analysed material consisted of 11 neonates: group A (n = 6) - treated with SLL and INO, group B - control (n = 5) - treated with INO. Criteria of inclusion: maturity 35 weeks of gestation, presence of fluid containing meconium below vocal cords, respiratory insufficiency demanding mechanical ventilation (FiO2 4.0), radiological changes, echocardiographic features of pulmonary hypertension. Criteria of including into groups - time after delivery less than 6 hours. Method. SLL was performed with natural surfactant solution (Survanta) in concentration of 5 mg of phospholipids (1 ml 0.9 p.c. NaCl, a dose of 15 ml of solution per 1 kg). Initial NO dose was 20 ppm. Analysed parameters: IO, PaO2, (before treatmetn and after 1, 4, 12, 24 hrs), mean pulmonary artery pressure (before treatment and after 24 hrs), IMV and hospitalization times, number of deaths. Results. In group A (mean values ń SD) before treatment, IO - 24.3 (7.37), PaO2 - 50.4 mm Hg (14.0), FiO2 - 0.95 (0.1); after 1 h: IO - 8.3 (3.9), PaO2 - 117.6 mm Hg (44.5), FiO2 - 0.73 (0.2); after 24 h: IO - 4.6 (2.3), PaO2 - 75.5 mm Hg (17.7), FiO2 - 0.53 (0.24); IMV time - 4.8 ń 2.8 days; hospitalizaiton time - 12 ń 8.7 days. No death occured. In group B (mean values ń SD); before treatment: IO - 29.1 (7.6), PaO2 - 46.8 mm Hg (13.7),...


  50/52

  Tytuł oryginału: Clinical analysis of extremely low birth weight (ELBW) preterm infants treated surgically for acute abdomen symptoms.
  Autorzy: Matuszczak-Wleklak Marzena, Szymankiewicz Marta, Błaszczyński Michał, Wojsyk-Banaszak Irena, Gadzinowski Janusz, Jankowski Andrzej
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (3) s.54-57, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Advances in neonatal intensive care result in improved survival rates among extremely low birth weight (ELBW 1000 g) infants. Concomitantly however, number of severe complications that require interdisciplinary treatment increase in this patient group. In the Department of Neonatology of University of Medical Sciences in Poznań, in 5 month period from January till May 2002, 11 extremely immature neonates were treated surgically because of acute abdomen symptoms. Mean gestational age of the population studied was 26 ń 1.7 weeks, and mean birth weight was 761.8 ń 98.6 grams. Intraoperatively diagnosis of advanced necrotising enterocolitis was established in 6 newborns, mechanical obstruction was diagnosed in 2, one neonate had congenital intestinal atresia, and in two children abdominal cause of deteriotation was excluded. In 3 infants operated upon for necrotizing enterocolitis end ileostomy was made, and in the other 3 primary end-to-end anastomosis. In both neonates with intestinal obstruction caused by stool masses decompresing intestinal anastomosis were performed. We analysed the influence of various factors on the incidence and clinical course of abdominal pathology in ELBW preterm babies.


  51/52

  Tytuł oryginału: Diagnostic aspects of fetal/neonatal cystic adenomatoid lung malformation at the reference centre.
  Autorzy: Kasprzak Elżbieta, Respondek-Liberska Maria, Kaniewska Danuta, Biegański Tadeusz, Czichos Ewa, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (4) s.31-34, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Congenital cystic adenomatoid malformation (CCAM) of lungs is a relatively rare developmental anomaly, at present could be diagnosed prenatally. This study presents our own experience in CCAM diagnosis during fetal and neonatal life, using ultrasonography, echocardiography, X-ray and computed tomography.


  52/52

  Tytuł oryginału: Efficacy of broncho-pulmonary surfactant solution lavage in treatment of meconium aspiration syndrome in newborn.
  Autorzy: Gulczyńska Ewa, Sobolewska Barbara, Zjawiona Agnieszka, Krawczyk Maria, Lerch Elżbieta, Cyranowicz Bogusława, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (4) s.40-43, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Objective: The aim of the study was to compare therapeutic methods of Meconium Aspiration Syndrome treatment: exogenous surfactant supplementation versus broncho-pulmonary surfactat solution lavage. Material and methods: Between 1993 and 2001 15 neonates were treated at Research Institute of Polish Mother's Hospital due to Meconium Aspiration Syndrome. Studied population was divided in two groups according to treatment's method. Group I - consisted of 8 infants born in 1993 -1998. Neonates received natural surfactant supplementation. Mean GA was 39 weeks (range 38-40) and mean birth weight was 3497 g (range 2550-4100 g). Group II - included 8 infants born after 1998, who were treated with broncho-alveolar natural surfactant solution lavage (5 mg phospholipids/ml; 15 ml/BW). Mean gestational age was 39.4 weeks (range 38-40) and mean birth weight was 3287 g (range 1700-3800 g). In bothe groups we compared: alveolar-to-arterial oxygen gradient (A - aDO2) and oxygen index (OI) measured every 6 hours during first day of life and every 24 hours till 7 day of life. The total ventilation time, duration of oxygen supplementation and the time of hospitalization were also analyzed. Results: In the lavage group shorter ventilation time; 3.1 (0.5 - 7) vs 7.9 (4=-13) days as well as total oxygen supplementation period; 7.8 (0.5 - 14) vs 12.3 (5-23) and time of hospitalization; 16.1 (6-41) vs. 27 (18-40) were observed. However, alveolar-to-arterial oxygen gradient (A-aDO2) and oxygen index (OI) were initially comparable in both groups...

  stosując format: