Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GACKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Persistent oxidative stress in colorectal carcinoma patients.
Autorzy: Gackowski Daniel, Banaszkiewicz Zbigniew, Rozalski Rafał, Jawień Arkadiusz, Oliński Ryszard
Źródło: Int. J. Cancer 2002: 101 (4) s.395-397, tab., bibliogr. 34 poz.
Sygnatura GBL: 305,029

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: We examine whether the level of 8-oxo-2'-deoxyguanosine (8-oxodGuo) in lymphocytes DNA is higher in colon cancer when compared to the control group. Factors that may influence oxidative stress such as antioxidant vitamins and uric acid were also determined. Blood samples were obtained from a control group of 55 healthy persons and 43 colon cancers. 8-OxodGuo level and the vitamins concentraction were measured by high-performance liquid chromatography. The levels of 8-oxodGuo were significantly higher whereas the concentractions of the vitamins and uric acid were significantly lower in colon cancer patients than in control group. Therefore, the decreased concentration of antioxidant vitamins together with lower amount of uric acid may be responsible for the formation of pro-oxidative environment in blood of colorectal carcinoma patients.


  2/7

  Tytuł oryginału: Peptyd natriuretyczny typu B. Nowa metoda w diagnostyce niewydolności serca.
  Tytuł angielski: B-type natriuretic peptide. New tool in clinical cardiology?
  Autorzy: Gackowski Andrzej, Isnard Richard, Piwowarska Wiesława, Komajda Michel
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (6) s.644-648, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/7

  Tytuł oryginału: Lymphocyte labile iron pool, plasma iron, transferrin saturation and ferritin levels in colon cancer patients.
  Autorzy: Gackowski Daniel, Kruszewski Marcin, Banaszkiewicz Zbigniew, Jawień Arkadiusz, Oliński Ryszard
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.269-272, tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Patients with colorectal carcinoma showed statistically significant lower values of transferrin saturation, total iron binding capacity and serum iron level as compared with control group, while the level of ferritin and the size of labile iron pool in carcinoma patients were higher, although this difference was not statistically significant. Our observations are in favour of the hypothesis which suggests that changes in iron metabolism restrict iron availability for tumour cells and as consequence, slow their growth.


  4/7

  Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo echokardiograficznego testu obciążeniowego z dobutaminą zastosowanego u pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej z uszkodzoną lewą komorą.
  Tytuł angielski: Saftey of dobutamine stress echocardiography in patients with aortic stenosis and left ventricular dysfunction.
  Autorzy: Płońska Edyta, Gąsior Zbigniew, Szyszka Andrzej, Kasprzak Jarosław, Gackowski Andrzej, Maciejewski Marek, Krzymińska-Stasiuk Elżbieta, Kowalik Ilona
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.668-671, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel: Celem pracy była ocena bezpieczeństwa echokardiograficznego testu obciążeniowego z dobutaminą (DE) zastosowanego u chorych ze zwężeniem zastawki aortalnej i z uszkodzoną lewą komorą z frakcją wyrzutową lewej komory poniżej 45 proc. Metoda i materiał: Do badania włączono 162 pacjentów (śr. wieku 59 ń 13 lat, 64 proc. mężczyzn) ze spoczynkowym gradientem maksymalnym przezzastawkowym poniżej 79 mnHg. W 10 ośrodkach w Polsce i na Węgrzech wykonano u tych chorych standardową próbę dobutaminową (dawka 5 do 40 ćg/kg/min). Spośród tych chorych wyodrębniono grupę 39 pacjentów (34 mężczyzn, 5 kobiet, śr. wieku 49 ń 13 lat) z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory ó 45 proc., średnim gradientem przezzastawkowym ó 35 mmHg i polem zastawki aortalnej nie przekraczającym 1,1 cmý. U wszystkich pacjentów były kliniczne wskazania do wykonania koronorografii. Wyniki: Maksymalna ś ednia dawka dobutaminy wynosiła 29 ń 10 ćg/kg/min. Częstość serca na szczycie obciążenia wynosiła 112 ń 26 min, ciśnienie skurczowe 148 ń 20 mHg, a rozkurczowe 86 ń 14 mmHg. W trakcie obciążenia średni gradient przezzastowkowy wzrósł o 35 ń 34 proc., pole zastawki aortalnej o 19 ń 15 proc., zaś frakcja wyrzutowa lewej komory o 16 ń 14 proc. Wynik DE był dodatni u 17 (43,6 proc.) pacjentów, ujemy u 11 (28,2 proc.) i niediagnostyczny u 11 (28,2 proc.) chorych. W trakcie DE nie zaobserwowano zgonu, zawału serca ani groźnych zaburzeń rytmu. Test kończono z powodu osiągniętego limitu tętna (23,1 proc.), osiągniętej maksymalnej dawki dobutaminy (7,7 proc.), powstałych zaburzeń kurczliwości lewej komory (46,2 proc.) i działań niepożądanych (20,5 proc)...


  5/7

  Tytuł oryginału: Badania połączeń adhezyjnych w endoprotezach stawu biodrowego
  Autorzy: Zimniak Joachim, Biliński Piotr J[acek]., Szymkowiak Edward, Gackowski Rafał
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.365-369, il., bibliogr. 20 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca techniczna


  6/7

  Tytuł oryginału: Diagnostyka pacjentów po tępych urazach tułowia (TUT) na "ostrym dyżurze".
  Autorzy: Grodziński Tomasz, Gackowski Wojciech
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (2) s.32-35
  Sygnatura GBL: 313,507

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/7

  Tytuł oryginału: Resekcja żołądka z powodu guza, u 15-letniego chłopca, powikłana wstecznym wgłobieniem jelita cienkiego.
  Autorzy: Grodziński Tomasz, Gackowski Wojciech, Piwowarski Piotr
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (2) s.36-37, bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,507

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  stosując format: