Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GACIONG
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/21

Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Nadciśnienie tętnicze u chorych na cukrzycę typu 2].
Autorzy: Gaciong Zbigniew
Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (1) s.162-163, bibliogr. 2 poz. - Tł. artyk. z czas. Hospital Practice 2001; 36(1)
Sygnatura GBL: 312,978

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/21

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze 2002. Czy już czas na nowe wytyczne?
  Autorzy: Gaciong Zbigniew, Narkiewicz Krzysztof
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (6) s.81-82, 84, 86, 88, bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/21

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Rola ćwiczeń fizycznych w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Planowanie terapii dla aktywnych pacjentów].
  Autorzy: Gaciong Zbigniew
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (6) s.105-106 - Tł. artyk. z czas. The Physician and Sportsmedicine 2002; 30(3)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/21

  Tytuł oryginału: The effect of chronic allograft rejection on plasma regulators of fibrinolysis.
  Autorzy: Perkowska A., Elhasade As., Durlik M., Placha G., Gałązka Z., Lao M[ieczysław], Gaciong Z[bigniew]
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (1) s.44-51, tab., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • nefrologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Chronic renal allograft rejection is often associated with the presence of fibrin thrombi in the microcirculation. Our purpose was to evaluate the influence of chronic rejection on fibrinolytic regulators in plasma of renal allograft recipients. We evaluated the concentration and activities of tPA, uPA and PAI-I in plasma from kidney allograft recipients. We studied 64 patients who underwent kidney transplantation from cadaveric allograft donors. At the time of the study 38 patients had stable graft function for at least 6 months proceeding the study, and 26 recipients had biopsy-proven chronic rejection of the kidney transplant. Control group included 30 healthy blood donors. In kidney transplant recipients we found significantly higher plasma tPA activity (median: 0.99 IU/ml; range 0-3.8 IU/ml) in comparison to healthy controls (median: 0.15 IU/ml; range: 0-2.8 IU/ml) (p = 0.002) as well as significantly lower plasma PAI-I activity (median: 7.06 U/ml; range 0-33.2 U/ml) in comparison to healthy controls (median: 21.8 U/ml; range: 0-36.7 U/ml), (p = 0,0001). Among transplant recipients, PAI-I plasma activity in recipients with chronic graft rejection (median: 10.16 U/ml; range 0-33.2 U/ml) was significantly higher than in patients with stable graft function (median: 4.83 U/ml; range: 0-22.9 U/ml). In transplant recipients with stable graft function and poorly controlled hypertension we found significantly higher PAI-I plasma activity in comparison to recipients with normal blood pressure (p=0.006). In kidney transplant recipients there was a positive correlation between...


  5/21

  Tytuł oryginału: Znaczenie leków w formie o powolnym uwalnianiu w terapii nadciśnienia tętniczego i jego powikłań.
  Tytuł angielski: The role of the slow-release drugs in the treatment of hypertension and target organ damage.
  Autorzy: Symonides Bartosz, Gaciong Zbigniew
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (2) s.107-112, bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nowoczesny lek przeciwnadciśnieniowy powinien równomiernie obniżać ciśnienie tętnicze w ciągu całej doby. Preferowane jest podawanie leku w pojedynczej dawce dobowej. Dlatego szczególne znaczenie ma długotrwałe działanie hipotensyjne leku. W artykule omówiono badania kliniczne z zastosowaniem leków o wydłużonym czasie uwalniania w kotekście obecnych zaleceń, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tych preparatów na profil dobowy ciśnienia tętniczego i regresję powikłań narządowych oraz ich tolerancji.

  Streszczenie angielskie: A modern antihypertensive drug must allow for balanced 24-hour blood pressure control. It is preferred to administer the drug once a day. Therefore one of the most important properties of the drug is its long-term antihypertensive efect. The paper discusses clinical trials of slow-release preparations and focuses on the effect of discussed drugs on circadian blood pressure profile, regression of target organ damage and its tolerance.


  6/21

  Tytuł oryginału: Ciśnienie tętnicze i urodzeniowa masa ciała.
  Autorzy: Styczyński Grzegorz, Abramczyk Piotr, Szmigielski Cezary, Gaciong Zbigniew
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 supl. 1: 5 Sympozjum Sekcji Kardiologii Doświadczalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego "Nadciśnienie tętnicze" s.I-26 - I-29, bibliogr. 40 poz. - 5 Sympozjum Sekcji Kardiologii Doświadczalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pt. Nadciśnienie tętnicze Konstancin 12. 2000
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  7/21

  Tytuł oryginału: Polimorfizm insercyjno-delecyjny genu enzymu konwertującego angiotensynę ma odmienny wpływ na wielkość przerostu lewej komory u kobiet i mężczyzn ze zwężeniem zastawki aortalnej.
  Tytuł angielski: The influence of an insertion-delection polymorphism of the angiotensin converting enzyme gene on the left ventricle hypertrophy in patients with aortic stenosis is different in women and in men.
  Autorzy: Orłowska-Baranowska Ewa, Placha Grzegorz, Gaciong Zbigniew, Zakrzewski Dariusz, Baranowski Rafał, Kuśmierczyk-Droszcz Beata, Hoffman Piotr, Rawczyńska-Englert Irena
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (3) s.855-866, il., tab., bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu czynników klinicznych i echokardiograficznych oraz polimorfizm I/D genu kodującego ACE na wielkość przerostu lewej komory (PLK) w grupie chorych ze zwężeniem zastawki aortalnej (ZZA). Badania przeprowadzono w grupie 302 chorych, 120 kobiet i 182 mężczyzn (średni wiek 58 ń 11 lat) z ZZA. Do oceny wpływu różnych czynników na wielkość PLK zastosowano metodę wieloczynnikowej regresji liniowej (eliminacja krokowa wsteczna) w całej grupie oraz oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Do modelu wprowadzono następujące zmienne: wiek, płeć, wywiad nadciśnienia tętniczego (NT), wartość frakcji wyrzutowej (FW), maksymalny gradient przez zastawkę aortalną (MGA), obecność choroby wieńcowej (IZTW) oraz polimorfizm I/D ACE. Wykazano, że wielkość PLK wyrażona jako indeks masy lewej komory (IMLK) w całej grupie była zależna przede wszystkim od FW (t = -6,5; p = 0.0001 - im niższa FW tym większy IMLK), MGA (t = 3,9; p = 0,0001 im większy MGA tym większy IMLK) oraz płci (t = 2,8; p = 0,005 - większy IMLK u mężczyzn). U kobiet czynnikami najsilniej wpływającymi na IMLK były: FW (t = -3,6; p = 0,001 - im niższa FW tym większy IMLK), wiek (t = 2,9; p = 0,004 - wzrost IMLK wraz z wiekiem badanych) i MGA (t = 2,5; p = 0,013 - im większy MGA tym większy IMLK). U mężczyzn czynnikami najsilniej wpływającymi na IMLK była FW (t = -4,8; p = 0,0001 - im niższa FW tym większy IMLK) i MGA (t = 1,98; p = 0,049 - im większy MGA tym wyższy IMLK). Zarówno w grupie kobiet, jak i mężczyzn wykazano istotny wpływ polimorfizmu I/D na wielkość PLK. Był on odmienny w tych dwóch grupach ...


  8/21

  Tytuł oryginału: Smooth-muscle progenitor cells of bone marrow origin contribute to the development of neointimal thickenings in rat aortic allografts and injured rat carotid arteries.
  Autorzy: Religa Piotr, Bojakowski Krzysztof, Maksymowicz Michał, Bojakowska Maria, Sirsjo Allan, Gaciong Zbigniew, Olszewski Waldemar, Hedin Ulf, Thyberg Johan
  Źródło: Transplantation 2002: 74 (9) s.1310-1315, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 304,909

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: This study indicates that circulating progenitors of bone marrow orgin give to cells with smooth muscle-like properties during formation of neointimal thickenings in the arterial wall after allotransplantation and after balloon injury. A segment of abdominal aorta was transplanted from female F344 to male LEW rats, and the grafts were analyzed for male cells by using the SRY gene a marker. Immunostaining demonstrated that CD45-positive leukocytes made up 35-45 p.c. of the neointimal cells during the 8-week period eamined. Concurrently, up to 70 p.c. of the neointimal cells were of host origin, as shown by real-time polymerase chain reaction for the SRY gene (Y chromosome). This suggests that te neointima contained host cells also of noniflammatory character. Accordingly, many cells positive for smooth-muscle ŕ-actin were detected in this layer. To explore the possible bone marrow origin of allograft cells, female LEW rats were irradiated and substituted with bone marrow from male LEW rats. Subsequently, the animals received an aortic transplant from female F344 rats or were exposed to a balloon injury of the carotid artery. Immunostaining and real-time polymerase chain reaction confirmed the above findings, but the fractions of leukocytes and SRY-positive cells were lower in the carotids than in the allografts. Combined primed in situ labelin and immunostaining verified that not only inflammatory but also smooth muscle-like cells of male origin appeared in the vessel wall in both situations. These observations suggest that the smooth-muscle cells that participate in the development of neointimal lesions during vascular disease may, in part, originate from circulating progenitors.


  9/21
  2002
  Tytuł angielski: Role of PTEN mutation in pathogenesis of pheochromocytoma : doctorate thesis
  Autorzy: Puc Janusz
  Opracowanie edytorskie: Gaciong Zbigniew (supervisor).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego w Warszawie
  Źródło: 2002, 99 k. : il., tab., bibliogr. k. 86-99, sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19945

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy


  10/21

  Tytuł oryginału: Polimorfizm pojedynczych nukleotydów a patogeneza pierwotnego nadciśnienia tętniczego.
  Tytuł angielski: The role of single nucleotide polymorphism in the pathogenesis of essential hypertension.
  Autorzy: Gaciong Zbigniew
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: [6] supl. A: Sympozjum naukowe "Aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego" s.A53-A57, tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Sympozjum naukowe pt. Aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego Warszawa 23.11. 2001
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wartość ciśnienia tętniczego w znacznym stopniu jest uwarunkowana genetycznie, przy czym wydaje się, że u większości osób z nadciśnieniem główną rolę odgrywają liczne mutacje o niewielkim wpływie na wielkość cechy. Podstawowym źródłem zmienności naszego gatunku są mutacje o charakterze polimorfizmu pojedynczych nukleotydów (SNP). Badania nad występowaniem SNP a częstością rozpowszechnienia nadciśnienia, istnieniem tzw. fenotypów pośrednich czy analizą całego genomu mogą doprowadzić do identyfikacji genów związanych z patogenezą pierwotnego nadciśnienia tętniczego.


  11/21

  Tytuł oryginału: Antagoniści receptora dla angiotensyny II - leki XX wieku.
  Autorzy: Gaciong Zbigniew
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (3) s.14, 16-18, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/21

  Tytuł oryginału: Przeciwmiażdżycowe działanie leków hipotensyjnych.
  Autorzy: Gaciong Zbigniew
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (3) s.19-22, il., tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/21

  Tytuł oryginału: Zaburzenia dobowego rytmu ciśnienia tętniczego krwi w przebiegu nadciśnienia.
  Autorzy: Gaciong Zbigniew
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (4/5) s.11-14, il., tab., bibliogr. [17] poz.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/21

  Tytuł oryginału: Nieinwazyjne metody oceny układu naczyniowego i czynności śródbłonka.
  Autorzy: Kostrubiec Maciej, Szmigielski Cezary, Gaciong Zbigniew, Pruszczyk Piotr
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (6) s.12, 14-16
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia


  15/21

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze - dane ogólne.
  Autorzy: Symonides Bartosz, Gaciong Zbigniew
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (3) s.166, 168-190, tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł prezentuje w zwięzłej formie podstawowe wiadomości i wybrane, najważniejsze zagadnienia dla lekarza praktyka dotyczące nadciśnienia tętniczego. Omówione zostały m.in.: obowiązujący podział nadciśnienia tętniczego, jego powikłania, zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u chorego z nadciśnieniem tętniczym, podstawowe grupy leków hipotensyjnych, zagadnienia indywidualizacji leczenia hipotensyjnego oraz trudne sytuacje kliniczne.


  16/21

  Tytuł oryginału: [V Jubileuszowa Szkoła Interny].
  Opracowanie edytorskie: Fiszer Urszula (Red.), Hryniewicz Waleria (red.), Gaciong Zbigniew (red.), Karnafel Waldemar (red.), Kuna Piotr (red.).
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (13 zjazdowy) s.13004-13118, il., tab., bibliogr. [przy artyk.], sum. - 5 Jubileuszowa Szkoła Interny Warszawa-Miedzeszyn 04-06.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,015

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  17/21

  Tytuł oryginału: Wytyczne terapii nadciśnienia tętniczego - aktualizacja na 2002 r.
  Autorzy: Gaciong Zbigniew
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (13 zjazdowy) s.13071-13073, bibliogr. 9 poz. - 5 Jubileuszowa Szkoła Interny Warszawa-Miedzeszyn 04-06.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  18/21

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Inhibitory wazopeptydaz: skuteczna kontrola ciśnienia tętniczego dla ochrony naczyń].
  Autorzy: Gaciong Zdzisław
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (4) s.56, il. - Tł. artyk. z czas. Current Hypertension Reports 2002; 4 : 78-84
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  19/21

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Izolowane nadciśnienie skurczowe u osób w podeszłym wieku].
  Autorzy: Gaciong Zbigniew
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (3) s.50-51, il., bibliogr. 1 poz. - Tł. artyk. z czas. Current Treatment Options in Cardiovascular Medicine 2002; 4 : 87-93
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  20/21

  Tytuł oryginału: Zaburzenia funkcji śródbłonka naczyniowego oraz powikłania narządowe u chorych z cukrzycą.
  Autorzy: Szmigielski Cezary, Gaciong Zbigniew
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 supl. 4 s.IV-46 - IV-50, bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  21/21

  Tytuł oryginału: Patogeneza nadciśnienia tętniczego : znaczenie małej urodzeniowej masy ciała
  Autorzy: Gaciong Zbigniew, Styczyński Grzegorz, Abramczyk Piotr, Szmigielski Cezary
  Źródło: W: Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym. T. 1 - Kraków, 2002 s.91-94, tab., bibliogr. 28 poz. - 1 Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 08-10.11. 2001
  Sygnatura GBL: 802,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.

  stosując format: