Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GACA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Zabiegi endowaskularne w neurochirurgii.
Tytuł angielski: Endovascular procedures in neurosurgery.
Autorzy: Gaca Witold, Szołna Adam, Wałęsa Cezary, Czyszkowski Przemysław, Harat Marek, Nicpoń Krzysztof
Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.31-40, tab., bibliogr. 54 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,435

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W poniższej pracy została ujęta historia, obecny stan oraz kierunki w których rozwija się neuroradiologia interwencyjna - dziedzina medycyny powstała na pograniczu radiologii i neurochirurgii, zajmująca się wewnątrznaczyniowym zaopatrywaniem patologii układu nerwowego. Jej wciąż trwający dynamiczny rozwój możliwy jest dzięki stałemu postępowi technologii oraz opracowywaniu coraz doskonalszych i bezpieczniejszych narzędzi służących interwencjom wewnątrznaczyniowym. Na świecie, szczególnie w takich krajach jak Stany Zjednoczone, Francja czy Japonia - techniki wewnątrznaczyniowe wykorzystywane są powszechnie już nie tylko jako alternatywa klasycznej neurochirurgii, lecz w coraz większej ilości zabiegów jako metoda z wyboru. Istnieje również wiele wskazań, gdzie techniki wewnątrznaczyniowe w połączeniu z tradycyjnymi operacjami dają najlepsze efekty i są procedurami najbezpieczniejszymi dla pacjentów. Przypadki, w których wskazania do danego rodzaju procedury zostały już sprecyzowane i potwierdzone wynikami badań naukowych przedstawiliśmy dokładnie, popierając to literaturą. Operacje, których przydatność jest dopiero oceniana, zostały wymienione i opisane z wątpliwościami jakie budzą.

  Streszczenie angielskie: The study describes the history, the current status of the knowledge and the course of development of the interventional neuroradiology of the central nervous system. The interventional neuroradiology is the field of medicine that originated from neurosurgery and radiology, and focused on the endovascular treatment of the pathology of the central nervous system. Continuous, dynamic development of the treatment is based on the development of technology. In the countries as the USA, Japan, or France, the endovascular treatment is the method of choice in many cases. There are many other indications, when combined management by surgical and endovascular treatment is the method of choice. The cases were described very carefully when the indications to endovascular treatment had been established. The techniques that have not been assessed decisively were mentioned and the doubts were presented.


  2/2

  Tytuł oryginału: Ocena efektu rozcieńczenia krwi przy użyciu wybranych płynów infuzyjnych u pacjentów przygotowywanych do zabiegów operacyjnych w znieczuleniu zewnątrzoponowym.
  Tytuł angielski: Evaluation of the haemodilution effect using different fluids in patients prepared for surgery in epidural anaesthesia.
  Autorzy: Marcinkowska-Gapińska Anna, Chałupka Zbigniew, Kowal Piotr, Gaca Michał
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (2) s.89-94, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Niniejsza praca miała na celu ocenę wpływu rodzaju przetaczanych płynów infuzyjnych - krystaloidów i koloidów - na parametry reologiczne krwi, ze szczególnym uwzględnieniem jej lepkości. Pomiary lepkości krwi wykonano za pomocą oscylacyjno-rotacyjnego reometru Contraves LS 40. Pomiary hematokrytu i lepkości krwi przeprowadzono w trzech etapach. Etap pierwszy objemował pobranie krwi od pacjentów, pomiar hematokrytu i lepkości krwi pełnej przed przetaczaniem płynów infuzyjnych. Podczas drugiego etapu badano krew pobraną zaraz po przetaczaniu, a trzeci etap stanowiły pomiary własności reologicznych krwi pobranej dwie godziny po przetaczaniu płynów infuzyjnych. Na podstawie wykonanych badań własności reologicznych krwi pacjentów przygotowywanych do zabiegów w znieczuleniu zewnątrzoponowym stwierdzono, że efekt rozcieńczenia dla koloidów (HAES i Dekstran) utrzymywał się dłużej niż dla krystaloidów (płyn Ringera). Pomiary lepkości dla prędkości ścinania 1 s**-1 wykazały, że lepkość ta była najniższa w grupie pacjentów, której przetaczano HAES 200/0,5.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to compare influence of infusion fluids - cristalloids and colloids - on the rheological parameters of blood with special focus on the blood viscosity. Blood viscosity measurements were performed with an oscillatory-rotary Contraves LS 40 rheometer. Measurements of haematocrit and blood viscosity were performed at three points. The first sample was taken before fluid infusion, the second immediately after completion the infusion. The last sample was taken two hours thereafter. The measurements were performed in the group of patietns prepared for surgery in epidural anesthesia. We conclude that the dilution effect lasted longer in the case of colloids (HAES and Dextran) compared to cristalloids (Ringer's solution). The blood viscosity measured at the shear rate of 1 s**-1 was the smallest in the group of patients after HAES 200/0.5 infusion.

  stosując format: