Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GABRIEL
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Ocena wybranych czynników prognostycznych z zakresu epidemiologii, histopatologii, immunohistochemii oraz cytofluorometrii w przewidywaniu dynamiki i postępu włóknienia u chorych na przewlekłe zapalenie wątroby typu C : rozprawa habilitacyjna
Autorzy: Gabriel Andrzej; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Patomorfologii w Zabrzu
Źródło: - Katowice, ŚAM 2002, 202 s., [3] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 202 poz., 24 cm.
Sygnatura GBL: 735,087

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/4

  Tytuł oryginału: Przewodnik do ćwiczeń z patomorfologii
  Autorzy: Bardadin Krzysztof, Dąbrówka Krzysztof, Drozdzowska-Pluskiewicz Bogna, Gabriel Andrzej, Holewa Bernard, Konecka-Mrówka Dominika, Nożyński Jerzy, Panasiewicz-Kwiatkowska Małgorzata, Rzempołuch Ewa, Sabat Daniel, Stęplewska Katarzyna, Szczurek Zbigniew, Zajęcki Wojciech, Zembala-Nożyńska Ewa, Ziółkowski Adam
  Opracowanie edytorskie: Sabat Daniel (red.), Gabriel Andrzej (red.), Szczurek Zbigniew (red.).; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
  Wydanie: - Wyd. 2 popr. i rozszerz
  Źródło: - Katowice, AM 2002, 276 s. : il., tab., bibliogr. s. 272-276, 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,391


  3/4

  Tytuł oryginału: Chromosome alterations reflect clonal evolution in squamous cell carcinoma of the larynx.
  Autorzy: Kujawski Maciej, Rydzanicz Małgorzata, Sarlomo-Rikala Maarit, Gabriel Andrzej, Szyfter Krzysztof
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (7) s.BR279-BR282, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: The mechanism of multistage carcinogenesis initiated by environmental carcinogens produces clonal evolution of initiated cells to the stage of metastasis. However, the simultaneous co-existence of various cell clones is not excluded. The analysis of chromosome alterations appears to be the best method to assess the clonal composition of a tumor. Material/Methods: Laryngeal tumor specimens and their corresponding metastases to the adjacent lymph nodes (20 pairs) were analysed by comparative genome hybridization (CGH). Results: The profile of gains and losses of DNA copy number was found to be fairly similar in the primary tumor location and in its metastasis. in this study the most frequent losses were found on 3p, 5q, 9p, 13p, and 13q, while gains occurred in 1q, 3q, 5p and 11q. The gains and losses were found more frequently in metastasis than in primary tumor, except for the loss of 3p and the gain of 5p. The bioogical function of the latter chromosome alterations seems to be limited to tumor growth, rather than metastasis formation. Conclusions: A comparison of the profiles of chromosomes alterations in primary tumor locations and metastases indicate that the progression of laryngeal cancer is connected with the clonal evolution of tumor cells.


  4/4

  Tytuł oryginału: Wpływ krótko- i długotrwałego wzrostu ciśnienia tętniczego na profil uwalniania białek ostrej fazy.
  Tytuł angielski: Influence of short- and long-lasting blood pressure increase on the acute phase proteins secretion profile.
  Autorzy: Pawlaczyk Katarzyna, Sobieska Magdalena, Gabriel Marcin
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (4) s.285-290, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Powikłania narządowe powstające w przebiegu nadciśnienia tętniczego są między innymi efektem rozwoju zmian zapalnych i miażdżycowych w ścianach naczyń, uwarunkowanych upośledzeniem czynności śródbłonka naczyniowego w następstwie urazu ciśnieniowego. Celem badania było stwierdzenie, czy czynnikiem inicjującym reakcje zapalną jest okresowy wzrost wysokości ciśnienia czy też jego długotrwałe podwyższenie. Materiał i metody: Zbadano 44 chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. U 32 z nich pod wpływem silnego stresu emocjonalnego wystąpił wzrost ciśnienia tętniczego. W 19 przypadkach uzyskano normalizację ciśnienia w ciągu 24 h, a w 13 pozostałych - w okresie 6-8 dni. W grupie kontrolnej obserwowano długotrwałą normalizację ciśnienia tętniczego. W 2 i 9 dniu po znaczącym wzroście ciśnienia pobrano próbki krwi, oznaczając stężenie ŕ1-antychymotrypsyny (ACT) i kwaśnej ŕ1-glikoproteiny (AGP) przy użyciu immunoelektroforezy rakietkowej wg Laurella oraz współczynniki reaktywności za pomocą krzyżowej immunoelektroforezy powinowactwa wg Bog-Hansena. Wyniki: W ciągu 36 h od wzrostu wysokości ciśnienia tętniczego nastąpiło istotne zwiększenie stężenia obu glikoprotein w surowicy, połączone z równoczesnym wzrostem współczynnika reaktywności. Normalizacja wartości ciśnienia wiązała się z istotnym zmniejszeniem stężenia oraz z normalizacją profilu glikacji obu protein w 9 dniu po epizodzie podwyższenia ciśnienia. Zmiany wykazywały podobną dynamikę w obu grupach chorych, u których doszło do wzrostu ciśnienia tętniczego....

  stosując format: