Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GÓRSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 34Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/34

Tytuł oryginału: Wolne ceramidy osocza w cukrzycy typu 2.
Tytuł angielski: Free ceramids in plasma of diabetes mellitus type 2.
Autorzy: Górska Maria, Dobrzyń Agnieszka, Żendzian-Piotrowska Małgorzata, Bucki Robert
Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (1) s.25-29, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,400

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie składu i zawartości ceramidów osocza u osób zdrowych oraz u chorych z cukrzycą typu 2. W grupie z cukrzycą wyróżniono dwie podgrupy: z normolipidemią oraz z dyslipidemią. Krew pobrano w godzinach rannych, na czczo. Lipidy osocza izolowane za pomocą mieszaniny chloroform/metanol (2:1). Ceramidy izolowano za pomocą chromatografii cienkowarstwowej. Identyfikację i oznaczenie ilościowe poszczególnych ceramidów przeprowadzono za pomocą chromatografii gazowo-cieczowej. W każdej z grup zidentyfikowano jedenaście różnych ceramidów. Zawierały one reszty następujących kwasów tłuszczowych: mirrystynowego (14:0), palmitynowego (16:0), palmitooleinowego (16:1), stearynowego (18:0), oleinowego (18:1), linolowego (18:2), linoleinowego (18:3), arachidonowego (20:4), eikozapentaenowego (20:5), nerwonowego (24:1) oraz dokozaheksaenowego (22:6). W każdej z grup ceramid zawierający kwas oleinowy stanowił niemal połowę całkowitej ilości ceramidów. W dalszej kolejności znajdowały się ceramidy zawierające kwas palmitynowy i stearynowy. Stosunek sumy stężeń ceramidów zawierających kwasy nienasycone do sumy stężeń ceramidów zawierających kwasy nasycone wynosił: w grupie kontrolnej - 2.1, w grupie z cukrzycą i normolipidemią 1.6, z dyslipidemią - 1.7. U pacjentów z cukrzycą, w obu podgrupach, obserwowano zmniejszenie stężenia ceramidów osocza. Wystąpiły też zmiany ich składu. Najważniejsze z nich to wzrost odsetka ceramidów zawierających kwas palmitynowy i linolowy oraz spadek odsetka ceramidu zawierająego kwas oleinowy. Całkowite stężenie ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to investigate the content and composition of plasma ceramides in three groups of subjects: 1-control, 2-patients with diabetes type 2. In the latter group two subgroups were distinguished: with normolipidemia and with dislipidemia. The blod was taken in the morning, after the overnight fasting. Lipids were extracted with chloroform/methanol (2:1). Ceramides were isolated by means of thin-layer chromatography. Ceramide-fatty acids were identified and quantified by means of gas-liquid chromatography. Eleven different ceramides were identified in each group. They contained residues of the following long-chain fatty acids: myrystic (14:0), palmitic (16:0), palmitoleic (16:1), stearic (18:0), oleic (18:1), linoleic (18:3) arachidonic (20:4), eicosapentaenoic (20:5), nervonic (24:1) and docosahexaenioc (22-6). Ceramide containing oleic acid contributed up to nearly 50 p.c. to the total concentration of the plasma ceramidess in each group. It was followed by ceramide containing palmitic and stearic acid. The ratio: total concentration of ceramidess containing unsaturated fatty acids/total concentration of ceramides containing saturated fatty acids was: control group - 2.1, patients with diabetes and normolipidemia - 1.6 and with dyslipidemia 1.7. The total concentration of ceramides in each group of patients with diabetes was lower than in the control group. Diabetes resulted also in changes in the composition of ceramides...


  2/34

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z zebrania kierowników akademickich ośrodków periodontologicznych.
  Tytuł angielski: Report from a meeting of the heads of academic centres of periodontology.
  Opracowanie edytorskie: Górska Renata (Oprac.), Konopka Tomasz (oprac.), Ziętek Marek (oprac.).
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (1) s.55-56
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Streszczenie polskie: W dniu 20 listopada 2001 roku w Warszawie odbyło się zebranie kierowników akademickich ośrodków periodontologicznych z całego kraju. Głównym celem spotkania było przyjęcie nowego podziału chorób przyzębia zaproponowanego na Międzynarodowych Warsztatach Periodontologicznych, które odbyły się w dniach 30.10-2.11.1999 roku w Illinois.


  3/34

  Tytuł oryginału: Inhibitory konwertazy angiotensyny oraz antagoniści receptorów AT1-angiotensynowych w leczeniu nadciśnienia.
  Tytuł angielski: Angiotensin-converting enzyme inhibitors and AT1-angiotensin receptor antagonists in antihypertensive therapy.
  Autorzy: Zalewska-Kaszubska Jadwiga, Górska Dorota
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (4) s.165-169, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Both angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEI) and angiotensin II type 1-receptor antagonists (AT1-receptor antagonists) are basic in monotherapy of hypertension. They are inhibiting renin-angiotensin system in different ways. ACE present conversion of angiotensin I to angiotensin II; therefore is most effective when renin release is increased. But, thee are alternative pathways of angiotensin I formation and AT1-receptor antagonists (sartans) could be more effective than ACEI in some situation. Sartans specifically and selectively are blocking AT1-receptors. Moreover, AT1-receptor antagonists do no cause dry cought is sometimes caused by ACE. It is not known whether AT1-receptor antagonists will share all of the beneficial effects of ACEI (e.g. organ protection).


  4/34

  Tytuł oryginału: Nowy podział chorób przyzębia. Sprawozdanie z zebrania kierowników akademickich ośrodków periodontologicznych.
  Autorzy: Górska Renata, Konopka Tomasz
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (4) s.46-47
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  5/34

  Tytuł oryginału: Desloratadyna w leczeniu całorocznego alergicznego nieżytu nosa - wieloośrodkowe badania w Polsce.
  Tytuł angielski: Desloratadine in the treatment of allergic perennial rhinitis. A multicenter study in Poland.
  Autorzy: Ciebiada Maciej, Górska-Ciebiada Małgorzata, Górski Paweł
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 8 (2) s.101-105, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przesłanki: Desloratadyna jest nowym lekiem przeciwhistaminowym mającym szerokie zastosowanie, m.in. w leczeniu nieżytu alergicznego nosa. Cel: Celem pracy była ocena skuteczności klinicznej i działań niepożądanych desloratadyny w leczeniu całorocznego alergicznego nieżytu nosa. Metody: W badaniu uczestniczyło 439 chorych uczulonych na roztocza kurzu domowego. W ciagu 28 dni podawano pacjentom 5 mg desloratadyny dziennie w próbie otwartej. Wyniki: Stwierdzono, że lek zmniejsza uczucie blokady nosa, natężenie kichania, świądu nosa i objawów alergicznego zapalenia spojówek. Nie stwierdzono istotnych objawów niepożądanych. Wnioski: Wyniki pracy wskazują, że desloratadyna jest skutecznym i bezpiecznym lekiem w terapii całorocznego nieżytu nosa.

  Streszczenie angielskie: Background: Desloratadine is an antihistaminic drug representing a new generation of H1 blockers with broad antiallergic activity. Aims: The study was performed to evaluate the efficacy of a new antihistaminic drug deslroatadine in treatment of perennial allergic rhinitis. Methods: In 439 patietns desloratadine was given orally for 28 days. The efficacy and side effects were evaluated with the use of symptom score. Results: Desloratadine significantly diminished all symptoms and especially nasal blockade. No important side effects were revealed. Conclusions: The results of the study show that desloratadine created a new possibilities in the management in allergic rhinitis.


  6/34

  Tytuł oryginału: Gruźlica i choroby układu oddechowego w Polsce w 2001 roku
  Opracowanie edytorskie: Szczuka Ireneusz (red.), Banasiewicz Barbara (red.), Górska Janina (red.), Białek Żanna (red.).
  Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Zakład Epidemiologii i Organizacji Walki z Gruźlicą w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, IGiChP 2002, [2], 24, [114] s. : il., tab., 29 cm. - Tyt. i tekst również w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 802,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/34

  Tytuł oryginału: Cukrzyca u osób w wieku podeszłym.
  Tytuł angielski: Diabetes in the elderly.
  Autorzy: Górska Maria
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.201-203, tab., bibliogr. 22 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zwiększenie chorobowości z powodu cukrzycy wiąże się między innymi ze starzeniem się społeczeństwa. Wiek jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na częstość nieprawidłowej tolerancji glukozy. Badania NHANES II wykazały, że w grupie ludzi po 65 roku życia 18,7 proc. ma rozpoznaną cukrzycę, a 22,8 proc. upośledzoną tolerancję glukozy, w więc aż 41,5 proc. ludzi w podeszłym wieku wykazuje zaburzenie tolerancji glukozy. Podobne dane uzyskano badając populację ludzi w podeszłym wieku zamieszkujących śródmieście Białegostoku. Kryteria rozpoznania cukrzycy u osób w starszym wieku są takie same jak u ludzi młodszych. Natomiast objawy są skąpe i mało charakterystyczne. Okres bezobjawowy choroby jest długi. Pierwszym alarmującym objawem bywa zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, stopa cukrzycowa czy też nawet śpiączka hiperosmolarna. U starszych chorych z cukrzycą mogą wystąpić dwie sytuacje krytyczne: nieketonowa śpiączka hiperosmolarna i hipoglikemia. Nieketonowa śpiączka hiperosmolarna charakteryzuje się hiperosmolarnością osocza będącą wynikiem znacznego wzrostu stężenia glukozy, sodu i mocznika. Do sytuacji takiej dochodzi wskutek odwodnienia w przebiegu diurezy osmotycznej i braku dowozu odpowiedniej ilości płynów. Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi tego zespołu są: nieleczona cukrzyca, niedołęstwo chorych, brak odpowiedniej opieki, stosowanie leków moczopędnych, udary mózgu, choroby przebiegające z wysoką gorączką, udary cieplne. Hipoglikemia u osób w podeszłym ...

  Streszczenie angielskie: The prevalence of diabetes in creases in the elderly. Ageing is one of the most important factors contributing to development of glucose intolerance (insulin resistance). NHANES II data showed that in the population over 65 years 18.7 p.c. has got overt diabetes and 22.8 p.c. glucose intolerance. Similar data were obtained among ageing inhabitants of the city of Białystok (downtown). The criteria of diagnosis of diabetes in the elderly are the same like in the younger population. However, in the elderly the clinical symptoms are not characteristic and scanty (limited). The period without symptoms is long. Very often, the diabetes is diagnosed for the first time in patient with the heart infarct, brain stroke, diabetic foot or even hyperosmolar coma. There may occur two critical situations in the elderly diabetic persons, namely non-ketotic hyperosmolar coma and hypoglycaemia. The nonketotic hyperosmolar coma is a resuilt of a considerable elevation in the blood concentration of glucose, sodium and urea. This, in turn, is a consequence of osmotic diuresis which is non blanced by elevation in the volume of water intake. Factors facilitating development of the coma include: nontreated diabetes, infirmity, inadequate care, diuretics, stroke, hyperthermia. Hypoglycaemia in the elderly is a very serious problem. It can cause arrhythmia, a rise in the blood pressure, unconsciousness, falls and injuries. The most often reason of hypoglycaemia in the elderly are: long-acting ...


  8/34

  Tytuł oryginału: Concentration and composition of free ceramides in human plasma.
  Autorzy: Górska M[aria], Dobrzyń A., Żendzian-Piotrowska M., Namiot Z.
  Źródło: Horm. Metab. Res. 2002: 34 (8) s.466-468, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 312,226

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/34

  Tytuł oryginału: Udział onkogennych wirusów HPV w etiopatogenezie leukoplakii jamy ustnej - na podstawie piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: The role of HPV infection in etiopathogenesis of oral leukoplakia - based on the papers.
  Autorzy: Stawicka-Wychowańska Renata, Górska Renata
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (3) s.140-142, bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Evidences for possible role of viral infection in the development of oral leukoplakia are widely discussed in recent medical literature. The author presented data describing influence of humanpapillomaviruses (HPV) as a risk factor of oral leukoplakia and malignant transformation.


  10/34

  Tytuł oryginału: Współczesne możliwości w diagnozowaniu aft nawracających (RAS).
  Tytuł angielski: Contemporary possibilities in the diagnostics of recurrent apthous stomatitis (RAS).
  Autorzy: Nowak Maciej, Górska Renata, Dwilewicz-Trojaczek Jadwiga
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (3) s.143-145, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The authors presents a review of the current literature concerning of a new methods used in the detection of the immunological disturbances, that take place in the Recurrent Apthous Stomatitis.


  11/34

  Tytuł oryginału: Wpływ choroby przyzębia na intensywność i dynamikę średniego osoczowego stężenia interleukiny-6 u chorych z ostrymi niewydolnościami wieńcowymi.
  Tytuł angielski: The influence of periodontal disease on the intensivity and dynamic of the mean concentration of interleukin-6 in patients with acute coronary syndromes.
  Autorzy: Czerniuk Maciej R., Górska Renata, Filipiak Krzysztof J.
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (4) s.18-22, il., tab., bibliogr. [10] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy ocenino wpływ stopnia zaawansowania choroby przyzębia na intensywność i dynamikę odczynu zapalnego mierzonego zmianami średniego osoczowego stężenia interleukiny-6 (IL-6) u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi (ACS) i współistniejącą chorobą przyzębia (CH.PZ.).

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the influence of the level of periodontal disease on the intensity and dynamics of the inflammatory reaction in patietns with acute coronary syndrome and suffering from periodontal disease as measured by the level of Interleukin-6 (IL-6).


  12/34

  Tytuł oryginału: Stan błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów po przeszczepieniu szpiku. Przegląd piśmiennctwa.
  Tytuł angielski: State of the oral mucosa in patients after bone marrow transplantation. A review of the literature.
  Autorzy: Grzegorczyk-Jaźwińska Anna, Górska Renata
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (4) s.38-40, bibliogr. [16] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • toksykologia
 • transplantologia
 • radiologia
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Intensywna radioterapia i wysokodawkowa chemioterapia prowadzą do agranulocytozy, która pojawia się u chorych poddanych zabiegowi przeszczepiania szpiku. Stan ten cechuje wysoka toksycznosć z uszkodzeniem błony śluzowej jamy ustnej, zwanym stomatitis. Autorki na podstawie piśmiennictwa przedstawiają opis zmian powstałych na błonie śluzowej jamy ustnej u pacjentów po transplantacji komórek macierzystych.

  Streszczenie angielskie: Intensive radiotheray and high-dose chemotherapy, when combined with neutropenia during bone marrow transplantation, is characterized by high toxicity, i.e. causes oral mucosal lesions, otherwise described as stomatitis.


  13/34

  Tytuł oryginału: Synthesis, antiprotozoal and antibacterial activity of nitro- and halogeno-substituted benzimidazole derivatives.
  Autorzy: Kazimierczuk Zygmunt, Upcroft Jacqueline A., Upcroft Peter, Górska Agata, Starościak Bohdan, Laudy Agnieszka
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.185-195, il., tab., bibliogr. 20 poz. - 8 Międzynarodowe Sympozjum pt. Aspekty molekularne chemioterapii Gdańsk 09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Two series of benzimidazole derivatives were synthesised. The first one was based on 5,6-dinitrobenzimidazole, the second one comprises 2-thioalkyl- and thioaryl-substituted modified benzimidazoles. Antibacterial and antiprotozoal activity of the newly obtainned compounds was studied. Some thioalkyl derivatives showed remarkable activity against nosocomial strains of Stenotrophomonas malthophilia, and an activity comparable to that of metronidazole agains Gram-positive and Gram-negative bacteria. Of the tested compounds, 5,6-dichloro-2-(4-nitrobenzylthio)-benzimidazole sowed the most distinct antiprotozoal activity.


  14/34

  Tytuł oryginału: Wpływ leczenia chirurgicznego choroby przyzębia na odpowiedź immunologiczną gospodarza mierzoną poziomem wydzielanych cytokin pro- i przeciwzapalnych: IL-2, IL-4, IL-10, IFN-ç.
  Tytuł angielski: The influence of surgical periodontal treatment on the immune response of the host as evaluated by the levels of secreted pro- and anti-inflammatory cytokines: IL-2, IL-4, IL-10, IFN-ç.
  Autorzy: Górska Renata, Laskus-Perendyk Agnieszka, Gregorek Hanna, Madaliński Kazimierz
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (5) s.47-53, tab., bibliogr. [25] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Badania ostatnich lat wskazują na znaczącą rolę cytokin w patomechanizmie choroby przyzębia. Aktualna strategia leczenia tej choroby to eliminacja zarówno przyczyn (związana z redukcją płytki nazębnej, modyfikacją odpowiedzi immunologicznej), jak i skutków destrukcji przyzębia, wykorzystująca chirurgiczne zabiegi naprawy lub regeneracji tkanek. Autorzy niniejszej pracy prezentują wyniki analizy stężeń wybranych cytokin pro- i przeciwzapalnych we krwi obwodowej pacjentów z różnymi postaciami choroby przyzębia w stosunku do grupy kontrolnej oraz badają wpływ różnych metod leczenia chirurgicznego na zmiany odpowiedzi immunologicznej mierzonej poziomem badanych cytokin IL-2, OL-4, IL-10, IFN-ç. Zbadano rownież korelacje pomiędzy stężeniem pro- i przeciwzapalnych cytokin w bioptacie i we krwi obwodowej pacjentów a standardowo używanymi parametrami klinicznymi, określającymi stan przyzębia. Stwierdzono znamienne statystycznie różnice pomiędzy stężeniem IL-2, IL-4, IL-10, IFN-ç zarówno pomiędzy surowicami grupy badanej i kontrolnej, jak i w samej grupie badanej miedzy surowicą a materiałem biopsyjnym. Wykazano korelacje między wybranymi parametrami klinicznymi a poziomami badanych cytokin. Leczenie chirurgiczne pacjentów z grupy badanej znacząco wpływało na zmianę odpowiedzi immunologicznej mierzonej stężeniem IL-2, IL-4, IL-10, IFN-ç we krwi obwodowej. Typ leczenia chirurgicznego miał znaczący wpływ na pomiary kliniczne stanu przyzębia. Nie stwierdzono natomiast znamiennych statystycznie zależności pomiędzy rodzajem zabiegu chirurgicznego a jego wpływem na uzyskane zmiany odpowiedzi obronnej gospodarza.


  15/34

  Tytuł oryginału: Zastosowanie kryteriów ergonomicznych do oceny uciążliwości pracy w zakładach produkcyjnych
  Autorzy: Górska Ewa
  Źródło: W: Aktualny stan ergonomii w rolnictwie - potrzeby na przyszłość - Lublin, 2002 s.49-59, il., tab., sum. - 8 Międzynarodowe Seminarium Ergonomii i BHP w Rolnictwie Lublin 22-24.10. 2001
  Sygnatura GBL: 735,425

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  16/34

  Tytuł oryginału: Wpływ choroby przyzębia na intensywność i dynamikę średniego osoczowego stężenia białka C-reaktywnego u chorych z ostrymi niewydolnościami wieńcowymi.
  Tytuł angielski: The influence of periodontal disease on intensivity and dynamic of the mean concentration of C-reactive protein in patients with acute coronary syndromes.
  Autorzy: Czerniuk Maciej R., Górska Renata, Filipiak Krzysztof J.
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (6) s.35-40, il., tab., bibliogr. [15] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy oceniono wpływ stopnia zaawansowania choroby przyzębia na intensywność i dynamikę odczynu zapalnego mierzonego zmianami średniego osoczowego stężenia białka C-reaktywnego (CRP) u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi (ACS) i współistniejącą chorobą przyzębia (CH.PZ). U chorych z mniej zaawansowaną chorobą przyzębia następowało szybsze ustąpienie odczynu zapalnego mierzonego średnim osoczowym stężenia białka C-reaktywnego w porównaniu z grupami z bardziej zaawansowaną chorobą przyzębia.


  17/34

  Tytuł oryginału: Zastosowanie reakcji z lizatem amebocytów Limulus (LAL) do oznaczania biologicznej aktywności lipopolisacharydów referencyjnych i klinicznych szczepów z grupy Bacteroides fragilis.
  Tytuł angielski: Application of reaction with Limulus amoebocyte lysate (LAL) to determine biological activity of lipopolysaccharides from reference and clinical strains of Bacteroides fragilis group.
  Autorzy: Rokosz Alicja, Fiejka Maria, Górska Paulina, Aleksandrowicz Janina, Meisel-Mikołajczyk Felicja, Łuczak Mirosław
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (4) s.365-369, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedmiot badań stanowiły lipopolisacharydy wyekstrahowane z ośmiu referencyjnych i dwóch klinicznych szczepów grupy B. fragilis (BFG). Biologiczną aktywność preparatów LPS oznaczono przy użyciu fotometrycznego testu BET (poprzednio LAL). Aktywność lipopolisacharydów pochodzących z pałeczek rodzaju Bacteroides porównano z aktywnością LPS E. coli 055:B5. Największą aktywnością w reakcji z odczynnikiem LAL odznaczały się lipopolisacharydy tych gatunków pałeczek BFG, które są ważne z klinicznego punktu widzenia - B. fragilis i B. thetaiotaomicron.


  18/34

  Tytuł oryginału: Analiza czynników wpływających na przebieg zawału mięśnia sercowego u chorych na cukrzycę : praca doktorska
  Autorzy: Arciszewska Małgorzata, Górska Maria (promot.).; Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego I Oddział Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii w Białymstoku
  Źródło: 2002, 116 k.: il., tab., bibliogr. 180 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19899

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  19/34

  Tytuł oryginału: Kliniczne, biochemiczne i immunologiczne parametry w różnicowaniu cukrzycy typu 1, LADA, typu 2 oraz MODY.
  Tytuł angielski: Clinical, biochemical and immunological characteristic of diabetes type 1, LADA, diabetes type 2 and MODY patients.
  Autorzy: Szepietowska Barbara, Szelachowska Małgorzata, Górska Maria, Stępień Agnieszka, Kinalska Ida
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (6) s.1177-1184, il., tab., bibliogr 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena parametrów klinicznych, biochemicznych i immunologicznych neizbędnych do różnicowania pomiędzy cukrzycą typu 1, LADA, typu 2 oraz MODY. Badania przeprowadzono w grupie 97 nieotyłych pacjentów (średni wskaźnimik masy ciałą: 26,3 ń 4,9 kg/mý), w wieku od 14 do 70 lat, (średni wiek 43 ń 11,7). 53 kobiet, 44 mężczyzn. Czas trwania cukrzycy wynosił 2,3 ń 4,3 lata. U wszystkich pacjentów oznaczono stężenie peptydu C (ELISA) na czczo i w 6 minucie po dożylnej stymulacji 1 miligramem glukagonu oraz miano przeciwciał przeciwko dekarboksylazie kwasu glutaminowego (antyGAD65), przeciwinsulinowych (IAA) i przeciwko fosfatazie tyrozyny białkowej (antyIA2) - (RIA). Autoimmunologiczną postać cukrzycy (typ1, LADA) rozpoznawano na podstawie obecności dodatniego miana jednego z autoprzeciwciał skierowanych przeciwko antygenom wysp trzustkowych. Wśród badanej grupy najczęściej stweirdzano dodatnie miano przeciwciał anty-GAD 33/97 (34 proc.). Wykazano, że BMI, współwystępowanie chorób autoimmunologicznych oraz stężenia peptydu C zarówno na czczo, jak i po dożylnej stymulacji glukagonem są przydatne w różnicowaniu pomiędzy cukrzycą typu LADA a cukrzycą typu 2. W cukrzycy typu MODY zaobserwowano istotnie mniejsze stężenie peptydu C na czczo, w 6 min, jak i niższy wzrost ponad poziom podstawowy w porównaniu z osobami z typem 2. U 5 pacjentów stwierdzono typ 2 z otyłością w młodym wieku, a u 1 ciemnoskórego pacjenta ustalono rozponanie: ADM (atypical diabetes ...

  Streszczenie angielskie: Right classification of diabetes is important clinical issue. The aim of present study was to compare clinical, biochemical and immunological features, to analyze their practical use and to establish new decision tree which make te distinction between diabetes type 1, LADA, diabetes type 2 and MODY. We studied 97 not obese (mean BMI 26,3 ń 4,9 kg/mý) patietns aged 14 to 70 years, mean age 43 ń 11,7 yeras, 53 women, 44 men. Mean duration of diabetes - 2,3 ń 4,3 years. We measured basal and stimulated C-peptide (6 minutes after 1 mg i.v. glucaton) (ELISA) and antibodies titers to glutamic acid decarboxylase - antiGAD65, tyrosine phosphatase-like molecule - IA2 and insulin - IAA (RIA). Autoimmune diabetes (LADA, type 1) was diagnosed with presence of one or more islet antigen antibodies. The highest frequenceis had anti-GAD antibodies 33/97 (34 p.c.). The most complicated was to sort out group of patietns with LADA. Comparison between this group and patietns with diabetes type 2 have shown that BMI, co-existence of autoimmune disease, autoimmune markers and basal and stimulated C-peptide level measured at entry for the classification were useful in differentiation. Moreover we observed significantly lower C-peptide basal, stimulated and over basal level in group with MODY diabetes in comparison to diabetes type 2 patietns. In the studied gorup were 5 patietns with diabetes type 2 and obesity, in relatively young age. At the end there was one case of ADM (atypical ...


  20/34

  Tytuł oryginału: Poszukiwanie nowych dróg w leczeniu depresji - mianseryna jako przedstawiciel atypowych leków antydepresyjnych.
  Tytuł angielski: New ways in treatment of depression - mianserin as an atypical antidepressant.
  Autorzy: Andrzejczak Dariusz, Górska Dorota
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (17) s.805-810, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Mianserin is atypical antidepressant drug, with tetracyclic. In practise this drug is better than tricyclic antidepressants in respect of side effects (lack of cardiotoxicity) and acute toxicity. The resulst of some experiments suggest that mianserin may be useful in patients with cardiovascular.


  21/34

  Tytuł oryginału: Ocena stanu narządu żucia u pacjentów z nie wyrównaną cukrzycą.
  Tytuł angielski: Estimation of masticatory system of patients with uncontrolled diabetes.
  Autorzy: Preferansow Ewa, Kraszewska Katarzyna, Górska Maria, Gołębiewska Maria
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (6) s.339-343, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum. - 19 Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Jastrzębia Góra 11-13.10. 2001
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badania przeprowadzono w grupie 60 pacjentów ze źle wyrównaną cukrzycą (grupa badana, HbA1C 8 proc.) oraz wśród 60 osób ogólnie zdrowych (grupa porównawcza). Oceniono poszczególne składowe układu stomatognatycznego. Główne znaczenie miały wyniki badań stanu uzębienia i przyzębia. Zwrócono także uwagę na higienę jamy ustnej. W grupie badanej stwierdzono większy odsetek zaawansowanych chorób przyzębia, braków w uzębieniu oraz bardzo złą higienę.

  Streszczenie angielskie: The study was carried out in a group of 60 patients with non-controlled diabetes (test group HbA1 8 p.c.) as compared to a group of 60 healthy people (control group). The elements of the stomatognatic system were assessed in all the patients. The most important were the results of the examination of the teeth, of the periodontium and the evaluation of the oral hygene status. The percentage of patients with the advanced periodontal disease, significant tooth loss and bad oral hygene was bigger in the test group.


  22/34

  Tytuł oryginału: Wpływ flory bakteryjnej kieszonek przyzębnych na poziom cytokin u pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia i po przeszczepie nerki leczonych immunosupresyjnie.
  Tytuł angielski: Effect of bacterial flora in the periodontal pockets on the level of cytokines in patients with chronic periodontitis and after renal transplantation receiving immunosuppressive drugs.
  Autorzy: Górska Renata, Dolegacz Agnieszka, Zaremba Maciej, Juskowa Joanna, Gregorek Hanna, Madaliński Kazimierz
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (10) s.634-640, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Chorba przyzębia jest wynikiem zakłócenia równowagi pomiędzy patogenami płytki bakteryjnej a obroną organizmu. Upośledzenie tej obrony występuje u osób, które przyjmują m.in. leki immunosupresyjne po przeszczepie narządów. Celem pracy była ocena beztlenowych patogenów obecnych w kieszonkach przyzębnych u osób z przewlekłym zapaleniem przyzębia oraz określenie profilu wydzielanych cytokin (IL-1ŕ, TNF-1á, IFN-ç i IL-10) przez komórki jednojądrowe krwi obwodowej pacjentów leczonych immunosupresyjnie oraz osób zdrowych stymulowanych in vitro szczepami wyhodowanych bakterii.

  Streszczenie angielskie: Periodontal disease is a result a disturbed balance between pathogens of the bacterial plaque and the defence of the organism. Impairment of this defence is observed in persons after organ transplantation who are receiving immunosuppressive drugs. The aim of the study was an evaluation of the anaerobic pathogens present in the periodontal pockets of patients with chronic periodontitis and determination of the profile of cytokines (IL-1ŕ, TNF-1á, IFN-ç and IL-10) secreted by the mononuclear cells of the peripheral blood in patients on immunosuppression and in healthy subjects stimulated in vitro by strains of cultured bacteria.


  23/34

  Tytuł oryginału: Wpływ flory bakteryjnej kieszonek przyzębnych na poziom cytokin u pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia.
  Tytuł angielski: The effect of bacterial flora in periodontal pockets on the level of cytokines in patients with chronic periodontitis.
  Autorzy: Górska Renata, Zaremba Maciej, Borakowska-Siennicka Monika, Dolegacz Agnieszka, Gregorek Hanna, Madaliński Kazimierz
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (8) s.496-503, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy analizowali w pracy skład patogenów obecnych w kieszonkach przyzębnych u osób z ciężkim przewlekłym zapaleniem przyzębia oraz określili profil wydzielanych cytokin (IL-1á, TNF-ŕ, IFN-ç i IL-10) przez komórki jednojądrowe krwi obwodowej pacjentów z chorobą przyzębia i osób zdrowych, stymulowanych in vitro szczepami wyhodowanych bakterii. Badania flory bakteryjnej kieszonek przyzębnych wykazały dużą różnorodność gatunków. Najczęściej stwierdzanymi bakteriami były Gram-ujemne pałeczki beztlenowe oraz Gram-dodatnie ziarniaki beztlenowe. Stężenia badanych cytokin były wyższe u osób z chorobą przyzębia.

  Streszczenie angielskie: In this study, the authors have analysed the composition of pathogens in the periodontal pockets of patients with severe chronic periodontitis and have determined the profile of cytokines (IL-1á, TNF-ŕ, IFN-ç and IL-10) secreted by the mononuclear cells of peripheral blood of patients with periodontal disease and healthy subjects stimulated in vitro by strains of cultured bacteria. Examination of periodontal pocket bacteria showed a big diversity of species. The most frequent were Gram-negative anaerobic rods and Gram-positive aerobic cocci. The evaluated concentrations in situ showed a greater secretion of studied cytokines in patients with periodontitis.


  24/34

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie ze Zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Periodontologicznego.
  Autorzy: Górska Renata
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (4) s.214-215 - 88 Zjazd Amerykańskiego Towarzystwa Periodontologicznego Nowy Orlean 09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  25/34

  Tytuł oryginału: Effect of dexametasone in the content of ceramide and sphingomyelin in rat skeletal muscles.
  Tytuł polski: Wpływ deksametazonu na zawartość ceramidu i sfingomieliny w mięśniach szkieletowych szczura.
  Autorzy: Żendzian-Piotrowska Małgorzata, Górska Maria, Dobrzyń Agnieszka, Zabielski Piotr
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (1) s.39-49, tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Ceramid jest wtórnym przekaźnikiem sfingomielinowego szlaku przezbłonowej transmisji sygnałów. Wykazano, że deksametazon zwiększa zawartość ceramidu w komórkach linii WEHI 231. Celem obecnej pracy jest zbadanie wpływu dekametazonu na zawartość i skład ceramidów i sfingomielin w mięśniach szkieletiowych in vivo. Deksametazon (Sigma) podawano szczurom podskórnie w dawce 5 mg/kg codziennie przez 7 dni. Szczury usypiano i pobierano następujące mięśnie: płaszczkowaty, "czerwoną" oraz "białą" część mięśnia dwugłowego łydki. Mięśnie te składają się, odpowiednio, głównie z następujących typów włókien: wolno-kurczące się tlenowe, szybko-kurczące się tlenowo-glikolityczne oraz szybko-kurczące się glikolityczne. Lipidy ekstrahowano za pomocą mieszaniny chloroformu i metanolu (2:1). Ceramid i sfingomielinę izolowano za pomocą chromatografii cienkowarstwowej. Kwasy tłuszczowe obu tych związków identyfikowano i oznaczano ich zawartość przy pomocy chromatografii gazowo-cieczowej. Zidentyfikowano 12 ceramidów i 12 sfingomielin w każdym z mięśni. Zawierały one reszty następujących kwasów: mirystynowego, palmitynowego, palmitooleinowego, stearynowego, oleinowego, linolowego, linolenowego, arachidonowego, eikozapentaenowego, behenowego, dokozaheksaenowego i nerwonowego. Deksametazon zwiększył zawartość ceramidu w każdym z mięśni. Równocześnie, w obu częściach mięśnia dwugłowego łydki, zwiększył odsetek ceramidów zawierających nasycone kwasy tłuszczowe. Deksametazon obniżył zawartość ...

  Streszczenie angielskie: Ceramide is the second messenger in the sphingomyelin transmembrane signalling pathway. Studies on WEHI 231 cells indicate that dexametasone increases the production of ceramide. The aim of the present study was to examine the effect of dexametasone on the content and composition of ceramides and sphingomyelins in rat skeletal muscle in vivo. The hormone was administered subcutaneously, daily, for 7 days, in a dose of 5 mg/kg. The following muscles were taken: soleus, red and white section of the gastrocnemius. The muscles are composed predominantly of the slow-twitch oxidative, fast-twitch oxidative-glycolytic and fast-twitch glycolytic fibers, respectively. Lipids were extracted with chloroform/methanol (2:1). Ceramide and sphingomyelin were separated by means of thin-layer chromatography. Their fatty acids were identified and quantified by means of gas-liquid chromatography. Twelve different ceramides and sphingomyelins were identified in each muscle. They contained the following acid residues: myrystic, palmitic, palmitoleic, stearic, oleic, linoleic, linolenic, arachidonic, eicosapentaenoic, behenic, docosaheksaenoic and nervonic. Treatment with dexametasone resulted in an elevation of the total content of ceramide-fatty acids and increased the percentage of saturated fatty acids in each muscle. The hormone reduced the total content of sphingomyelin-fatty acids and did not affect the composition of the acids in the muscles. The elevation in the content of ...


  26/34

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych objawów klinicznych i parametrów immunologicznej odpowiedzi humoralnej u nie otyłych dorosłych pacjentów z nowo rozpoznaną cukrzycą.
  Tytuł angielski: Clinical and immunological profile of newly diagnosed non obese adult patients with diabetes.
  Autorzy: Szelachowska Małgorzata, Szepietowska Barbara, Popławska Anna, Jakubczyk Danuta, Górska Maria, Kinalska Ida
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.885-887, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Właściwa klasyfikacja cukrzycy w grupie wiekowej pomiędzy 25 a 55 rokiem życia szczególnie wśród nie otyłych pacjentów, może sprawiać trudności diagnostyczne. Celem pracy była ocena kliniczna badanej grupy, jak również charakterystyka wybranych parametrów biochemicznych w zależności od obecności immunologicznych markerów występowania cukrzycy. Badania przeprowadzono u 31 nie otyłych pacjentów (średnie BMI 26 kg/mý), w wieku od 25 do 55 lat (średni wiek - 41,6 ń 11,1 lat), z cukrzycą trwającą średnio 11,4 ń 21,8 m-cy. U około 50 proc. badanych osób wykazano obecność markerów immunologicznej odpowiedzi humoralnej skierowanej przeciwko antygenom trzustkowym, co sugeruje wysoką częstość występowania autoimmunologicznej postaci cukrzycy w badanej grupie. Osoby z dodatnim mianem przeciwciał mają mniejszą rezerwę wydzielania endogennej insuliny. Dlatego też w celu właściwej klasyfikacji cukrzycy wskazanajest ocena funkcji wydzielniczej komórek B jak i miana przeciwciał antyGAD65.

  Streszczenie angielskie: It is well known that classification of diabetes in the group of patients aged 25-55 years, particularly not obese, is a difficult clinical problem. The aim of the study was to estimate clinical status of the investigated group and evaluate biochemical features based on positive titers of humoral immunological markers in the development of diabetes mellitus. We studied 31 non obese, newly diagnosed patients (means BMI 26 kg/mý), mean age - 41.6 ń 11.1 years, mean duration of diabetes mellitus was 11.4 ń 21.8 months. Nearly 50 p.c. of the patients aged 25-55 years showed presence of humoral immunological markers, which suggests high prevalence of autoimmunological diabetes. These patients have a lower reserve of endogen insulin secretion. The evaluation at both B-cell secretory capacity and markers of autoimmunity is recomended to provide a proper classification.


  27/34

  Tytuł oryginału: Współczesne poglądy na leczenie choroby przyzębia.
  Tytuł angielski: Contemporary approaches in the treatment of periodontal disease. P. 1: Tetracycline.
  Autorzy: Nędzi-Góra Małgorzata, Górska Renata
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (11) s.68-70, bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • toksykologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono aktualne doniesienia dotyczące farmakoterapii choroby przyzębia. Szczególną uwagę zwrócono na zastosowanie leków modyfikujących odpowiedź gospodarza. Leki te hamują cyklooksygenazę, redukują aktywność metaloproteinaz oraz inaktywują komórki resorbujące kość. Preparaty modyfikujące odpowiedź gospodarza mogą być stosowane jako leki uzupełniające tradycyjne postępowanie przeciwbakteryjne w leczeniu przewleklego zapalenia przyzębia. W części pierwszej opisano tetracykliny. W części drugiej zostaną omowione bisfosfanaty i niesteroidowe leki przeciwzapalne.

  Streszczenie angielskie: The article describes current reports regarding pharmacotherapy in the treatment of periodontal disease. Particular attention is drawn to the use of drugs that modify the host response. These drugs inhibit cyclooxygenase, reduce metaloproteion activity and inactivate osteoclastic cells. Preparations that modify the host response may be used as drugs which complement traditional antibacterial therapy in the treatment of chronic periodontitis. Part 1 describes tetracycline. Part 2 will discuss biophosphonates and non-steroid antiinflammatory agents.


  28/34

  Tytuł oryginału: Synthesis and biological properties of S-adamantylated heterocyclic compounds.
  Autorzy: Górska Agata, Świtaj Tomasz, Młynarczuk Izabela, Lasek Witold, Kazimierczuk Zygmunt
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (6) s.415-417, il., tab., bibliogr. 13 poz. - 3 Multidyscyplinarna Konferencja nt. badań nad lekami Piła 13-16.05. 2002
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: A series of new S-adamantylated compounds were prepared by adamantyl cation attack on the thiol group. The biological activity of new compounds as the inducers of TNF-ŕ in genetically modified mouse melanoma cells is presented.


  29/34

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z zebrania kierowników akademickich ośrodków periodontologicznych.
  Tytuł angielski: Report from a meeting of the heads of academic centres of periodontology.
  Autorzy: Górska Renata, Konopka Tomasz
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (1) s.149-150, tab.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie


  30/34

  Tytuł oryginału: The influence of selected risk factors on the clinical condition of patients with periodontal disease - an evaluation of cytokine level in peripheral blood.
  Tytuł polski: Wpływ wybranych czynników ryzyka na stan kliniczny pacjentów z chorobą przyzębia - ocena stężenia cytokin we krwi obwodowej.
  Autorzy: Górska Renata, Kowalski Jan, Gregorek Hanna, Madaliński Kazimierz
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.183-188, il., tab., bibliogr. 22 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Badania ostatnich lat wskazują na ścisły związek między chorobą przyzębia a wydolnością odpowiedzi immunologicznej. Zidentyfikowano również czynniki ryzyka choroby przyzębia. Spośród nich najbardziej znaczącym wydaje się nikotynizm. Cel pracy. Analiza wpływu palenia i rodzinnego występowania choroby przyzębia na stężenie cytokin pro- i przeciwzapalnych we krwi obwodowej osób z chorobą przyzębia zależnie od występowania czynników ryzyka zapalenia przyzębia. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono na grupie 33 osób z chorobą przyzębia. Badano stężenia cytokin pro-(IL-1á, TNF-ŕ, INF-ç) i przeciwzapalnych(IL-4, IL-10, TGF-á) we krwi obwodowej i ich zależność od czynników ryzyka choroby przyzębia (palenie, rodzinne występowanie choroby przyzębia) w porównaniu z wynikami uzyskanymi od 10 zdrowych osób (grupa kontrolna). Wyniki i wnioski. Zaobserwowano różnice między badanymi grupami, nie były one jednak statystycznie znamienne. Mogło to być wynikiem stosunkowo małej liczebności grupy badanej oraz dużych odchyleń wartości stężeń cytokin w grupie pacjentów.

  Streszczenie angielskie: Background. Studies presented over the last decade indicate a close relationship between periodontitis and the efficiency of the immune response. Furthermore, several risk factors for periodontal disease have been identified. Among those risk factors, smoking may be of the greatest significance. Objectives. To analyse the influence of smoking and familial occurrence of periodontitis on the levels of pro- and anti-inflammatory cytokines in the peripheral blood of individuals with periodontal disease due to the presence of the risk factors. Material and methods. The study was conducted on the group of 33 patients suffering from periodontal disease. Pro- (IL-1á, TNF-ŕ, INF-ç) and anti-inflammatory (IL-4, IL-10, TGF-á) cytokine concentrations in the peripheral blood, and their dependence on risk factors for periodontal disease (smoking, familial predisposition as assessed by the medical history) were evaluated and compared with the results obtained from 10 healthy individuals (control group). Results and conclusions. Although differences were observed between the groups studied, there were not found to be statistically significant. This may be the result relatively small number of patients studied, as well as being the effect of great variations in concentrations of cytokines between patients.


  31/34

  Tytuł oryginału: Interleukina 1á w zapaleniu przyzębia - wpływ wybranych czynników ryzyka, rola fazy wstępnej leczenia.
  Tytuł angielski: The role of Interleukin-1á in periodontal disease - influence of selected risk factors, role of initial phase of treatment.
  Autorzy: Kowalski Jan, Górska Renata, Gregorek Hanna
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (1) s.23-29, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Początek i postęp choroby przyzębia jest skutkiem utraty równowagi między bakteriami a zdolnościami obronnymi gospodarza. Wpływ na ten proces mają czynniki ryzyka, do których zalicza się palenie tytoniu i uwarunkowania genetyczne. W toczącym się zapaleniu regulującą rolę odgrywają cytokiny - hormony układu immunologicznego. Jedną z kluczowych jest prozapalna interelukina 1á (IL-1á). Celem pracy było zbadanie wpływu nawyku palenia tytoniu i rodzinnego występowania choroby przyzębia na stężenie IL-1á w surowicy oraz na wskaźniki kliniczne stanu przyzębia, a także analiza wpływu fazy wstępnej leczenia przyzębia na stężenie IL-1á we krwi obwodowej u osób z chorobą przyzębia. Materiał i metody. Do badań zakwalifikowano 45 ogólnie zdrowych pacjentów z rozpoznaniem ciężkiego przewlekłego zapalenia przyzębia. Grupę kontrolną utworzyło 16 zdrowych osób, ze zdrowym przyzębiem. U wszystkich wkonano badanie stężenia IL-1á we krwi obwodowej. Grupę badaną podzielono zależnie od czynników ryzyka (palenie tytoniu, rodzinne występowanie choroby przyzębia). Po przeprowadzeniu fazy przyczynowej leczenia przyzębia wykonano ponowne pomiary stężenia we krwi obowdowej. Wyniki i wnioski. Wykazano znamienne statystycznie podwyższenie stężenia IL-1á we krwi obwodowej u osób z chorobą przyzębia w porwónaniu z grupą kontrolną. Stężenie IL-1á we krwi obowdowej u osób badanych podzielonych ze względu na nawyk palenia i choroby przyzębia w rodzinie nie różniło się znamiennie, choć ...

  Streszczenie angielskie: Background. Initiation and progress of periodontitis is the result of imbalance between bacterial plaque and host defensive potential. It is influenced by risk factors, among which smoking and genetic factor are distinguished. Cytokines - hormones of immune system - play decisive role in inflammatory process. On of key cytokines is pro-inflammatory interleukin 1á (IL-1á). The aim of the work was to investigate the role of smoking and familial occurrence of periodontitis on IL-1á concentration in peripheral blood and clinical parameters of periodontal state, and to analyse the influence of initial periodontal treatment phase on peripheral blood concentrattion in patinets with periodontitis. Material and method. The study group consisted of 45 generally healthy patients of with severe chronic periodontitis diagnosed. Control group consisted of 16 healthy individuals, with healthy periodontium. In all patients peripheral blood examination was undertaken to evaluate IL-1á concentration. Study group was also divided according to risk factors (smoking, familial occurrence of periodontitis). After initial treatment phase second blood examination was performed to examine IL-1á concentration. Results and conclusions. There was statistically signifciant elevation of IL-1á concentration in peripheral blood of individuals from study group when compared with control groups. Concentration of IL-1á in peripheral blood in study group divided according to smoking and familial ...


  32/34

  Tytuł oryginału: Wpływ choroby przyzębia na intensywność i dynamikę odczynu zapalnego u chorych z ostrymi niewydolnościami wieńcowymi.
  Tytuł angielski: The influence of periodontal disease on intensivity and dynamics of inflammatory reaction in patients with acute coronary syndromes.
  Autorzy: Czerniuk Maciej R., Górska Renata, Filipiak Krzysztof J.
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (1) s.31-37, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Proces zapalny toczący się w obrębie blaszki miażdżycowej często prowadzi do jej destabilizacji z możliwym pęknięciem, co powoduje powstawanie zakrzepu i wystąpienie ostrej niewydolności wieńcowej (ACS - acute coronary syndrome). Czynnikiem zapalnym prowadzącym do tego procesu może być patogen bakteryjny , pochodzący z tkanek przyzębia. Cel pracy. Celem pracy była ocena wpływu stopnia zaawansowania choroby przyzębia na intensywność i dynamikę odczynu zapalnego u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi (ACS) i współistniejącą chorobą przyzębia (ch.pz.). Materiał i metody. Badniem objęto grupę 50 pacjentów poniżej 60 r. ż (37-60 lat; średnia wieku 51 lat) przyjętych z bólem wieńcowym i wstępnym elektrokardiograficznym rozpoznaniem ostrej niewydolności wieńcowej do leczenia na Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej Kliniki Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie (kobiety - 9, mężczyźni - 41). Podczas pierwszej doby pobytu na Oddziale przeprowadzono badanie podmiotowe i przedmiotowe stomatologiczne. U wszystkich chorych stwierdzono przewlekłe zapalenie przyzębia. Materiał biologiczny na oznaczanie średnich osoczowych stężeń interleukiny 1 (IL-1) i czynnika martwicy nowowtworu (TNF-ŕ) u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi (ACS) i współistniejącą chorobą przyzębia (ch.pz.) pobierano przy przyjęciu (faza ostra, badanie 1), w 10-12. dobie pobytu (badanie 2) i w obserwacji odległej - 3 m-ce od wystąpienia ACS (badanie 3), u części chorych, także 6 ...

  Streszczenie angielskie: Background. Inflammatory process within coronary artery artherosclerotic plaque is considered to play key role in destabilization and following presentation pof acute coronary syndrome (ACS). Bacteria pathogenic for periodontal disease (ch.pz.) can be the inflammatory factor leading to this procces. Objectives. The aim of the was to estimate the influence of periodontal diseases on the intensity and dynamics of reaction in patients with ACS and suffering from p.d. measured by the level of Inetrelukin 1 (IL01) and tumor necrosis factor ŕ (TNF-ŕ). Material and methods. The study was carried on 50 individuals below 60 years of age, with diagnosed ACS and p.d. (9 - women; 41 - men), hospitalized in Intensive Cardiological Care Department. In order to determine IL-1 and TNF- levels blood from antecubital vein was sampled in teh moment of admission to eth hospital (acute phase, sample 1), on 10/12 day of hospitalization (sample 2), 3 months after ACS (sample 3), and - in some patients - 6 months after. To examien the correlation between advancement of periodontal diseases well as the intensivity and dynamicsof cardiac inflammatory reaction in patients with ACS, the periodontal status was evaluated by measuring the following periodontal indices: plaque index ( p.c.) , bleeding index (p.c.), clinical attachment loss (mm) pocket depth (mm). Each of this parameters was rated in the range from 1 to 4 (1 - small advancement, 4- serious advancement) and according to this range ...


  33/34

  Tytuł oryginału: Choroba przyzębia a poród przedwczesny i niska masa urodzeniowa noworodków w świetle badań klinicznych i mikrobiologicznych.
  Tytuł angielski: Periodontitis and preterm low birth weight - clinical and microbiological research.
  Autorzy: Borakowska-Siennicka Monika, Górska Renata
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (1) s.39-46, tab., bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Badania ostatnich lat dostarczyły informacji pozwalających łączyć występowanie choroby przyzębia z porodem przedwczesnym i niską masą urodzeniową noworodków. Doniesienia te skłoniły autorów do podjęcia badań, które mogłyby przyczynić się do lepszego poznania i zrozumienia mechanizmów łączących tę chorobę przyzębia i poród przedwczesny z niską masą urodzeniową oraz zweryfikować hipotezę oddziaływania bakterii z kieszonek przyzębnych na łożysko. Cel pracy. Celem pracy była ocena stanu przyzębia kobiet ciężarnych i częstości występowania porodu przedwczesnego i niskiej masy urodzeniowej oraz określenie beztlenowej flory bakteryjnej przyzębia u pacjentek ciężarnych metodą z chorbą przyzębia, a także porównanie jej z beztlenową florą bakteryjną dróg rodnych tych pacejnetek. Materiał i metody. U 82 ciężarnyh pacjentek wykonano badanie periodontologiczne i przeprowadzono wywiad ogólnomedyczny. U 7 ciężarnych pacjentek z chorobą przyzębia wykonano badanie bakteriologiczne materiału pobranego z dna kieszonki przyzębnej 4 mm i z dróg rodnych w celu identyfikacji flory beztlenowej. Wyniki. U 4 badanych (5 proc.) stwierdzono zapalenie dziąseł ciężarnych, u pozostałych przewlełke zapalenia przyzębia; u 68 (83 proc.) zaobserwowano przewlekłe lekkie lub umiarkowane zapalenie przyzębia, a u 10 pacjentek (12 proc.) - zapalenie ciężkie. U 3 spośród 7 pacjentek, u których badano florę bakteryjną wyhodowano bakterie beztlenowe Prevotella spp. i Veillonella parvula z ...

  Streszczenie angielskie: Background. Previous studies have suggested that periodontal infection may be associated with preterm birth and low birth weight. This reports determine authors to conduct studies, which would lead to recognition of the biological mechanisms connecting periodontitis and preterm birth with low birth weight. Objectives. The aim of present study was the assessment of peridoontal status in pregnant women, prevalence of preterm labor with low birth weight and identification of anaerobic periodontal microflora in pregnant patients with periodontitis and compartion with anaerobic genital tract microflora. Material and methods. A study of 82 pregnant women was performed. Complete periodontal and medical assessments were made. In 7 cases of pregannt women with periodontitis, we performed bacteriological assessment for anaerobic bacteria, of pockets 4 mm microflora and genital tract microflora. Results. In 4 cases (5 p.c.), we found pregancy gingivitis, in 78 (95 p.c.) chronic periodontitis - slight and moderate in 68 (83 p.c.) and severe in 10 cases (12 p.c.). In 3 cases, in bacteriological tests we detected anaerobic bacteria Prevotellla spp and Veillonella parvula in pockets microflora. Conclusions. Poor oral hygiene adn state of periodontal tissue suggest wrong or insufficient dental care among pregnant women and insufficient co-operation between gynaecologists/obstetrician and dentists. We could not confirm the hypothesis of direct bacterial transport in vessels because ...


  34/34

  Tytuł oryginału: Stężenie metaloproteinazy 9 w ślinie pacjentów z zapaleniem przyzębia - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Metalloproteinase 9 concentration in saliva of periodontal patients - initial result.
  Autorzy: Nędzi-Góra Małgorzata, Górska Renata
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (1) s.47-53, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Metaloproteinazy macierzy (MMPs) są enzynami proteolitycznymi odpowiedzialnymi za degradację białek macierzy zewnątrzkomórkowej, w tym kolagenu. W stanach zapalnych tkanek przyzębia metaloproteinzaza 9 jest uwalniana z ziarnistości komórek PMN oraz makrofgów. Komórki PMN przedostają się do jamy ustnej przzez kieszonkę przyzębną, dlatego ślina zawiera metaloproteinazę 9. Nikotyna może powodować zwiększoną ekspresję metaloproteinaz przez komórki PMN. Cel pracy. Celem pracy było porównanie stężenia MMP-9 w ślinie pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia (palących i niepalących) oraz osób z grupy kontrolnej, a także badanie korelacji między klinicznymi wskaźnikami przyzębia a stężeniem metaloproteinazy 9 w ślinie. Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 11 pacjentów, u których rzopoznano przewlekłe zapalenie przyzębia. Do grupy kontrolnej zakwalifikowano 10 osób ze zdrowym przyzębiem. U pacjentów z grupy badanej wykonano pomiary kliniczne kieszonek w celu oznaczenia głębokości kieszonek oraz poziomu utraty przyczepu łącznotkankowego, a także obliczono wskaźnik płytki i wskaźnik krwawienia. Od wszystkich pacjentów pobrano 4 ml pełnej stymulowanej śliny. Stężenie MMP-9 w ślinie oznaczono metodą immunoenzymatyczną ELISA. Wyniki. Badania wykazały znacząco wyższe stężenie MMP-9 w ślinie pacjentów z chorobą przyzębia w porównaniu do śliny osób z grupy kontrolnej (p 0,05). Średnie stężenie MMP-9 było znacznie wyższe w ślinie osób palących, ale różnica ...

  Streszczenie angielskie: Background. Matrix metalloproteinases (MMPs) are proteolytic enzymes responsible for the degradation of extracellular matrix proteins, including collagens. During gingival and periodontal inflammation, MMP-9 is released from subcellular PMN granules. PMN leukocytes enter the oral cavity throuhg the periodontal pockets. Consequently, the saliva contains metalloproteinases including MMP-9. Nicotine can up-regulate the expression of MMPs in PMN leukocytes. Objectives. The aim of the work was to compare salivary MMP-9 levels in patients with chronic periodontitis (smokers and non-smokers) and in control group; and to check the correlation of commonly used parameteres of periodontal disease (PD, CAL, PI, BI) with MMP-9 concentration in sasliva. Material and methods. The study was carried out on a group of 11 patients with diagnosed chronic periodontitis. Control group was assambled of 10 periodontally healthy people. Clinical data were obtained on PI, BI, PD and CAL. 4 ML of whole stimulated saliiva was collected from all subjects. MMP-9 levels in saliva were analyzed by ELISA method. Results. The study revealed significant increase of MMP-9 levels in saliva of periodontitis patients compared to control saliva (p 0.05). Elevated but not statistically significant levels of MMP-9 were detecrted in saliva of smokers compared to non-smokers. Teh correlation between MMP-9 concentrations in saliva and PDmax and CALmax was found. No correlation however between MMP-9 and PD, ...

  stosując format: