Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GÓRNIK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Porównanie polimorfizmu N-acetylacji (NAT2) u dzieci i u osób po 65 roku życia.
Tytuł angielski: The N-acetylation NAT2 polymorphism in children and subjects over 65 years old.
Autorzy: Pawlik Andrzej, Mokrzycka Małgorzata, Dąbrowska-Żamojcin Ewa, Górnik Wanda, Białecka Monika
Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (3) s.126-130, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 312,913

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: W badaniu oceniano wpływ polimorfizmu NAT2 na długość życia. Badanie przeprowadzono w grupie 82 osób po 65 roku życia (65-92 lata) oraz u 123 dzieci w wieku (2-17 lat), u których przy użyciu metody PCR-RFLP oceniano częstość występowania zmutowanych alleli genu NAT2 (NAT2*, NAt2*6, NAT2*7). Nie znaleziono istotnych statystycznie różnic w częstości występowania szybkich i wolnych acetylatorów w badanych grupach. Wykazano, że polimorfizm NAT2 nie ma wpływu na długość życia.

  stosując format: