Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GÓRNIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Trudności diagnostyczne w nadliczbowości zębów.
Autorzy: Górniak Danuta, Jarczyńska Izabela, Janiszewska Joanna
Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (1) s.46-49, il., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 312,932

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Prawidłowe i wczesne rozpoznanie nadliczbowości pozwala na uniknięcie powikłań. Duża róznorodność form zębów nadliczbowych, ich nietypowa lokalizacja, a także różny czas i stopień wyrzynania często utrudniają pozornie prostą diagnostykę tej anomalii. W pracy przedstawiono przypadki nadliczbowości, w których nietypowy obraz kliniczny lub radiologiczny był powodem trudności diagnostycznych.

  Streszczenie angielskie: The correct and early identification of supernumerary teeth allows for the avoidance of complications. The great variety among supernumerary teeth, their atypical location and also the different times and degrees of eruption often make the apparently straightforward diagnosis of this anomaly difficult. The study describes cases of supernumeraries in which atypical clinical or radiological pictures gave rise to difficulties in diagnosis.


  2/9

  Tytuł oryginału: Niektóre problemy periodontalne towarzyszące terapii ortodontycznej dzieci i dorosłych. Recesje przyzębia brzeżnego.
  Autorzy: Pietrzyk Maria, Górniak Danuta, Jabłońska Ewa
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (2) s.8-13, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Coraz więcej pacjentów, dzieci i dorosłych, potrzebuje leczenia ortodontycznego. Mają oni nie tylko problemy ortodontyczne, ale również związane z wadą zgryzu zaburzenia śluzówkowo-dziąsłowe, które powstrzymują ortodontę przed podjęciem terapii ortodontycznej. W pracy poddano obserwacji pod względem recesji przyzębia brzeżnego 47 pacjentów obojga płci: 29 w wieku 6-15 lat i 18 od 16. do 43. roku życia. Dla celów etiologicznych, diagnostycznych, leczniczych i rokowania autorki obserwowały i stworzyły nowe grupy recesji, określając ich cechy charakterystyczne.

  Streszczenie angielskie: More and more patients, both children and adults, require orthodontic treatment. They have not only orthodontic problems but also mycogingival pathology associated with malocclusion and these inhibit the orthodontist from commencing treatment. This study involved 47 male and female patients: 29 aged 6-15 and 18 between 16 to 43 years, these were all studied with respect to gingival recession. The authors observed and created new groups for classifying recession, indicating their characteristic features.


  3/9

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia chirurgicznego pierwotnych przeszkodowych moczowodów olbrzymich.
  Tytuł angielski: Results of the surgical treatment of primary obstructive megaureters.
  Autorzy: Urbanowicz Wiesław, Górniak Marek
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.57-61, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Na podstawie analizy materiuału własnego poddano ocenie wyniki leczenia zabiegowego pierwotnych przeszkodowych moczowodów olbrzymich (PPMO) u noworodków, niemowląt i dzieci starszych. Metoda. W latach 1995 - 2001 z powodu pierwotnych moczowodów olbrzymich leczono 67 dzieci. 63 z nich wymagało leczenia zabiegowego, polegającego na resekcji zwężenia przypęcherzowego i przeszczepienia moczowodu sposobem Politano-Leadbetter lut Mathisena. U 12 pacjentów wykonano zwężenie przeszczepianego moczowodu sposobem Hendrena, Kalicińskiego lub Starra. U pięciu chorych leczenie radykalne poprzedzało wytworzenie czasowej przetoki nerkowej. Wyniki. U wszystkich chorych wyniki leczenia były dobre, co wyrażało się poprawą funkcji nerki w badaniu scyntygraficznym i urograficznym. U 10,4 proc. chorych po przeszczepianej stronie wystąpiły odpływ pęcherzowo-moczowodowy, w dalszym przebiegu leczony ostrzykiwaniem endoskopowym. Nie stwierdzano nawrotu zwężenia po operowanej stronie. Wnioski. Leczenie pierwotnych moczowodów olbrzymich u noworodków i niemowląt powinien poprzedzać okres obserwacji. Chirurgiczną metodą z wyboru jest resekcja zwężenia i przeszczepienie przeciwodpływowe. W przypadku znacznego poszerzenia moczowodu dobre wyniki daje zwężanie moczowodu.

  Streszczenie angielskie: Purpose. W reviewed and analysed the results of our surgical treatment of primary obstructive megaureters in neonates, infants and older children. Method. From 1995 to 2001, 67 children were treated for primary obstructive megaureter. In 63 of them surgical treatment was necessary and they underwent partial resection of the lower part of the ureter an ureteroneocystostomy m. Poltiano-Leadbetter or m. Mathisen. In 12 patients narrowing of the reimplanted ureter was done, using the method of Hendren, Kaliciński or Starr. Five patients underwent transient percutaneous nephrestomy before the operation. Results. Postoperative renal scintigraphy and intravenous pyelography revealed improvement of the renal function in all patients. In 10.4 p.c. of them the vesicoureteral reflux was observed and they were treated by endoscopic ostial injection. None of patients had stricture recurrence after surgery. Conclusions. Patients with primary obstructive megaureters should be observed before treatment. The surgical method of choice is a resection of the stricture and anti-refluxing reimplantation of the ureter. In patients with considerably enlarged ureters, surgical narrowing schould be performed.


  4/9

  Tytuł oryginału: Videoendoskopowa nefrektomia zaotrzewnowa w ułożeniu na boku oraz brzuchu: porównanie technik.
  Tytuł angielski: Videoendoscopic retroperitoneal nephrectomy performed in flank or prone position: a comparison of two techniques.
  Autorzy: Urbanowicz Wiesław, Wieczorek Maria, Górniak Marek, Wolnicki Michał, Mrożek Barbara
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.62-65, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Zabiegi nefrektomii oraz nefroureterektomii videoskopowych z dojścia zaotrzewnowego wykonywane były u pacjentów w ułożeniu na boku. Pojawienie się doniesień o wykonywaniu tych operacji u dzieci w ułożeniu na brzuchu, jak w dostępie grzbietowym, skłoniło nas do przeprowadzenia zabiegów w tej pozycji. Celem pracy jest przekazanie własnego doświadczenia po przeprowadzeniu 14 takich operacji. Materiał i metoda. W tutejszej klinice wykonano dotychczas 89 operacji videoskopowych z dojścia zaotrzewnowego związanych z patologią układu moczowego. Powyższą techniką przeprowadzono 77 nefrektomii lub nefro-ureterektomii, w tym 63 w ułożeniu na boku (flank position) oraz 14 w ułożeniu na brzuchu (prone position). Wyniki. W obydwu grupach pacjentów nie było konieczności dokonywania konwersji do zabiegu otwartego, żadne z dzieci nie wymagało podawnia krwi. Operacje przeprowadzane w ułożeniu na brzuchu, z racji łatwiejszej identyfikacji nerek ich wnęk oraz dochodzących do niej naczyń, stawały się bardziej proste, przez co zajmowały mniej czasu. Ułożenie rąk operatora w czasie całego zabiegu jest znacznie wygodniejsze, niż w przypadku operacji przeprowadzonej u pacjenta ułożonego na boku. Wnioski. Ułożenie pacjenta w pozycji na brzuchu stwarza szczególnie dogodne warunki dla przeprowadzenia videoskopowych operacji z dojścia zaotrzewnowego, takich jak nefrektomia lub nefroureterektomia. Z racji przejrzystości anatomii tej przestrzeni, to znaczy nerki oraz jej wnęki, jest techniką bezpieczniejszą dla pacjenta, a zatem i dla lekarza.

  Streszczenie angielskie: Purpose. Retroperitoneal videoscopic nephrectomies and nephroureterectomies have usually been performed in flank position of the patient. There have been some recent publications about operating on patients in a prone position, so we wanted to try this techinique. We report our experience of 14 such procedures. Material and method. Videoscopic retroperitoneal operations have been performed on 89 patients with urinary tract pathology. On 77 patients nephrectomy or nephroureteroctomy was performed, 63 of them in flank position, and 14 m prone position. Results. None of evaluated patients required conversion to open surgery or blood transfusion. Operations performed in prone position were simplest because of the convenient view of the renal vessels. The time taken for surgery was therefore shorter. Also, the position of the surgeon's hands was more comfortable. Conclusions. Prone position of the patient is convenient for videoscopic retroperitoneal nephrectomy or nephroureterectomy. The visibility of the anatomy of the kidney and renal hilus makes this technique safe for the patient.


  5/9

  Tytuł oryginału: Zasady postępowania w skojarzonym leczeniu periodontologiczno-ortodontycznym pacjentów dorosłych.
  Tytuł angielski: The principles of periodontal-orthodontic treatment in adult patients. P. 2: Realization of the treatment plan - common clinical problems.
  Autorzy: Górniak Danuta, Grzywacz Izabela
  Źródło: Ortod. Współcz. 2002: 4 (3) s.67-73, il., bibliogr. [55] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,523

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dynamiczny rozwój ortodoncji otwiera nowe możliwości leczenia pacjentów dorosłych. Wciąż jednak uważa się, że współistniejąca z zaburzeniami zgryzowymi periodontopatia jest przeciwwskazaniem do interwencji ortodontycznej. W pracy zostały omówione niektóre kontrowersyjne aspekty takiej terapii z uwzględnieniem aktualnego piśmiennictwa i własnych doświadczeń klinicznych oraz polecane metody postępowania.


  6/9

  Tytuł oryginału: Zasady postępowania w skojarzonym leczeniu periodontologiczno-ortodontycznym pacjentów dorosłych.
  Tytuł angielski: The principles of periodontal-orthodontic treatment in adult patients. P. 1: Indications and treatment planning.
  Autorzy: Górniak Danuta, Grzywacz Izabela
  Źródło: Ortod. Współcz. 2002: 4 (2) s.39-42, il., bibliogr. [40] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,523

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dynamiczny rozwój ortodoncji otwiera nowe możliwości leczenia pacjentów dorosłych. Wielu lekarzy klinicystów uważa jednak, że współistniejąca z zaburzeniami zgryzowymi periodontopatia jest przeciwwskazaniem do interwencji ortodontycznej.


  7/9

  Tytuł oryginału: Wczesne powikłania leczenia ortodontycznego pacjentów młodocianych.
  Tytuł angielski: Early complications of orthodontic treatment in juvenile patients.
  Autorzy: Pietrzyk Maria, Bielawska Hanna, Górniak Danuta
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (10) s.8-12, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono grupę liczącą 53 pacjentów w wieku od 10 do 16 lat leczonych aparatami ruchomymi bądź stałymi. Pacjenci zostali wybrani spośród 100 osób w tym samym wieku i byli leczeni w ten sam sposób, wystąpiły jednak powikłania w postaci zmian błony śluzowej.

  Streszczenie angielskie: The study describes a group of 53 patients between the ages of 10-16 years treated with removable or fixed appliances. The patients were selected from among 100 individuals of the same age group and treated in the same way but there were complications in the form of changes in the mucosa.


  8/9

  Tytuł oryginału: Transpozycja zębów. Przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Transposition of teeth. Review of the literature.
  Autorzy: Górniak Danuta, Szajnar Joanna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (10) s.14-18, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Transpozycja zębów jest zaburzeniem polegającym na zmianie kolejności ustawienia zębów w łuku. Celem pracy jest poszerzenie wiadomości na temat tej nieprawidłowości. Praca traktuje o jej rodzajach, etiologii, leczeniu, zaburzeniach towarzyszących i wskazuje zęby najczęściej nią objęte. Celem lepszego zobrazowania zagadnienia wykorzystano radiogramy i fotografie wewnątrzustne.

  Streszczenie angielskie: The transposition of teeth is a disturbance which consists of a change in the sequence of teeth in the dental arch. The aim of the study was to widen the knowledge about this anomaly. The study deals with the types, aetiology, treatment, and associated disturbances and indicates the teeth most commonly involved. In order to better illustrate the subject, radiographs and intraoral photographs are used.


  9/9

  Tytuł oryginału: Badania pomocnicze w planowaniu leczenia stłoczeń trzeciorzędowych.
  Tytuł angielski: Ancillary examinations in treatment planning for third dentition crowding.
  Autorzy: Ziemba Zygmunt, Grzywacz Izabela, Górniak Danuta
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (10) s.20-26, il., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Leczenie stłoczeń trzeciorzędowych może stwarzać duże trudności. Wśród metod postępowania leczniczego uwzględnia się między innymi ekstrakcje przedtrzonowców, ekstrakcję pojedynczego siekacza w żuchwie, rozbudowę łuku zębowego oraz pionowe szlifowanie koron siekaczy. W wyborze optymalnego rozwiązania jest pomocna szczegółowa analiza przypadku z zastosowaniem wskaźnków diagnostycznych oraz próbnego ustawienia zębów na modelu. W pracy przedstawiono planowanie leczenia stłoczeń późnych na przykładzie dwóch przypadków klinicznych oraz wskazania do ekstrakcji siekacza dolnego.

  Streszczenie angielskie: The treatment of third dentition crowding may be very difficult. Amongst the treatment methods to be considered, there can be the extraction of premolars, extraction of single mandibular incisor, expansion of the dental arch, and longitudinal grinding of incisor crowns. In order to choose the optimal method a detailed analysis of the case is useful, using diagnostic indicators and tria set up of teeth on models. The study describes treatment planning for late crowding on the basis of two clinical cases and indications for lower incisor extraction.

  stosując format: