Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GŁUSZEK
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Wpływ metforminy na zachowanie się ciśnienia tętniczego u mężczyzn z nadciśnieniem tętniczym łagodnym i umiarkowanym : praca doktorska
Autorzy: Adamczak Halina, Głuszek Jerzy (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Instytut Kardiologii, Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Naczyń w Poznaniu
Źródło: 2002, 105 k. : il., tab., bibliogr. 163 poz., streszcz., sum., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/21451

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  2/10

  Tytuł oryginału: Jednoczesne przedziurawienie odbytnicy i jelita cienkiego jako powikłanie kolonoskopii.
  Tytuł angielski: Simultaneous injury of the rectum and small intestine as the result of colonoscopy.
  Autorzy: Nowak Małgorzata, Głuszek Stanisław
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (1) s.75-77, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają opis uszkodzenia jelit podczas kolonoskopii ze względu na wybitną rzadkość takiego uszkodzenia - jednoczesnego przedziurawienia jelita grubego i cienkiego u chorej z bardzo licznymi zrostami otrzewnowymi po wcześniej przebytych operacjach brzusznych.

  Streszczenie angielskie: The authors present the description of the intestine injury during colonscopy with regard to extremely rare occurrence of that kind of simulaneous injury of the large and small intestine in case of a patient with numerous peritoneum adhesions as the result of previous surgery.


  3/10

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze : patogeneza, dignostyka, leczenie
  Autorzy: Chojnowska-Jezierska Julita, Cybulska Idalia, Czekalski Stanisław, Głuszek Jerzy, Grodzicki Tomasz, Gryglewska Barbara, Januszewicz Andrzej, Januszewicz Włodzimierz, Kabat Marek, Kawecka-Jaszcz Kalina, Klima Maciej, Klocek Marek, Krupa-Wojciechowska Barbara, Narkiewicz Krzysztof, Paschalis-Purtak Katarzyna, Pasierski Tomasz, Pęczkowska Mariola, Puciłowska Bogna, Rynkiewicz Andrzej, Szczęch Radosław, Sznajderman Marek, Więcek Andrzej, Wyrzykowski Bogdan, Wyszyńska Teresa
  Opracowanie edytorskie: Januszkiewicz Włodzimierz (red.), Sznajderman Marek (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 241, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Lekarza Praktyka 17
  Sygnatura GBL: 735,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/10

  Tytuł oryginału: Wpływ soli kuchennej w diecie na ciśnienie tętnicze i stan zdrowia.
  Tytuł angielski: Effect of sodium intake on blood pressure and human health.
  Autorzy: Głuszek Jerzy
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (1) s.45-51, bibliogr. 52 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zalecenia dietetyczne rekomendowane przez Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego dotyczące umiarkowanego ograniczenia soli kuchennej w diecie chorych na nadciśnienei tętnicze zostały ostatnio podważone. W piśmiennictwie podkreśla się nikły wpływ diety z ograniczeniem sodu na wartości ciśnienia tętniczego. Przeciwnicy stosowania rygorów dietetycznych zwracają uwagę na bezcelowe ich stosowanie u chorych sodoopornych. Ponadto notowano wzrost insulinooporności oraz wzrost stężenia lipidów w surowicy krwi w następstwie przestrzegania diety ze znacznym ograniczeniem sodu. Przede wszystkim jednak zdaniem Aldermana i wsp. dieta niskosodowa zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zawału serca. Wyniki obserwacji klinicznych publikowane w ostatnich latach nie potwierdzają jednak ujemnych następstw stosowania diety niskosodowej. Według tych danych dieta wysokosodowa sprzyja chorobie niedokrwiennej serca, a zwłaszcza udarom mózgu, a w przypadku osób otyłych zwiększa ogólną śmiertelność. Pojedyncze prace sugerują również niekorzystny wpływ diety wysokosodowej na przerost lewej komory serca, ciśnienie wewnątrzkłębuszkowe i białkomocz, a także częstość kamicy moczowej i raka żołądka. Celowe są długotrwałe badania dotyczące wpływu umiarkowanego ograniczenia sodu w diecie chorych z nadciśnieniem tętniczym na ukłąd krążenia, niemniej jednak rekomendacje Towarzystw Nadciśnienia Tętniczego przedstawione na początku są nadal aktualne.


  5/10

  Tytuł oryginału: Trudności śródoperacyjne i powikłania cholecystektomii laparoskopowej
  Autorzy: Głuszek Stanisław, Kot Marta, Wawrzeńczyk Urszula
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.164-168, tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/10

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze u progu XXI wieku. Wyzwania terapeutyczne.
  Autorzy: Głuszek Jerzy
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (1) s.35 - Konferencja naukowa pt. Nadciśnienie tętnicze u progu XXI wieku - wyzwanie terapeutyczne Warszawa 27.10. 2001
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/10

  Tytuł oryginału: Ewolucja zasad postępowania zmniejszającego ryzyko powikłań pooperacyjnych po całkowitym lub prawie całkowitym wycięciu żołądka z powodu raka
  Autorzy: Głuszek Stanisław, Kot Marta, Piasek Blandyna
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.155-160, bibliogr. 16 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  8/10

  Tytuł oryginału: Rozległe wycięcie jelit
  Autorzy: Głuszek Stanisław, Kot Marta
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.475-478, tab., bibliogr. 9 poz., sum. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/10

  Tytuł oryginału: Badanie porównawcze skuteczności leczenia operacyjnego przepuklin pachwinowych półnapięciową metodą Shouldice'a i beznapięciową metodą z użyciem siatki Prolene Hernia System : praca doktorska
  Autorzy: Stanisławek Jerzy, Głuszek Stanisław (promot.).; Akademia Świętokrzyska Szpital, Oddział Chirurgii w Ostrowcu Świętokrzyskim
  Źródło: 2002, [2], 96 k. : il., tab., bibliogr. 163 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20571

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  10/10

  Tytuł oryginału: Problemy etyczne w chirurgii.
  Autorzy: Głuszek Stanisław
  Źródło: Prz. Piśmien. Chir. 2002: 10 s.1-8, bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 727,545;737,200

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: