Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GŁOWACKA
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Tytuł oryginału: Najważniejsze elementy sytuacji zdrwotnej w Polsce : porównanie międzynarodowe
Opracowanie edytorskie: Ludwicki Jan K. (przedm.), Wojtyniak Bogdan (red.), Goryński Paweł (red.), Głowacka Izabella (tł.).
Źródło: - Warszawa, Państwowy Zakład Higieny 2002, 59 s., [1] k. tabl. złoż. : il., bibliogr. s. 57-58, 24 cm. - Tyt. oryg. Highlights on health in Poland
Sygnatura GBL: 745,344

Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna


  2/15

  Tytuł oryginału: Expression of intercellular adhesion molecule-1 on the surface of peripheral blood and decidual lymhocytes of women with pregnancy-induced hypertension.
  Autorzy: Wilczyński Jacek R., Banasik Małgorzata, Tchórzewski Henryk, Głowacka Ewa, Malinowski Andrzej, Szpakowski Marian, Lewkowicz Przemysław, Wieczorek Artur, Zeman Krzysztof, Wilczyński Jan
  Źródło: Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 2002: 102 (1) s.15-20, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 305,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Objective: If overexpression of intercelular adhesion molecule-1 (CD54) on lymphocytes exists it could have important implications for the pathophysiology of pregnancy-induced hypertension (PIH). Study design: CD54 "in vitro" expression (described as (p.c.) of CD54 + cells and CD54 mean fluorescence intensity, MFI) on the peripheral blood and decidual lymphocytes of pregnant with preeclampsia (PE) (n = 16), transient hypertension (TH) (n = 12), and controls (n = 9). Results: The percent (p.c.) of CD54 + peripheral blood lymphocytes, CD54 MFI on them and CD54 MFI on decidual lymphocytes were increased especially in PE. During PE the (p.c.) of CD54 decidual lymphocytes correlated negatively with platelet count. In TH the positive correlation between the blood pressure and the (p.c.) of CD54 peripheral blood lymphocytes as well as CD54 MFI on decidual lymphocytes were found. Conclusions: (1) PIH, especially PE, is accompanied by overexpression of intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) on peripheral blood and decidual lymphocytes studied "in vitro", (2) Some of the parameters studied seem to correlate with clinical markers of PIH intensity but this fact needs further investigations using larger subject groups.


  3/15

  Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka rozwoju retinopatii wcześniaków u pacjentów Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Tytuł angielski: Risk factors of retinopathy of prematurity in newborns treated in Neonatal Intensive Care Unit of University Children's Hospital Collegium Medicum Jagiellonian University.
  Autorzy: Głowacka Edyta, Kwinta Przemko, Mitkowska Zofia, Kobylarz Joanna, Kamińska-Mroczkowska Halina, Mazurek Małgorzata, Sadowska Maria, Pietrzyk Jacek J.
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.86-90, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: W związku z poprawą opieki perinatologicznej i wzrostem przeżywalności noworodków przedwcześnie urodzonych zwiększa się liczba dzieci wymagających badań okulistycznych z powodu retinopatii wcześniakóww (ROP). Cel: Określenie czynników ryzyka rozwoju ROP. Materiał i metody: Badaniem objęto 206 wcześniaków ze średnio urodzeniową masą ciała (mc) 1342,15g (480-3250g) i średnim wiekiem płodowym (wp) 30 tyg. (22-36 tyg.). Oceną objęto 3 grupy: bez cech ROP - 165 dzieci (80,1 proc.); 2) z cechami ROP nie wymagającymi leczenia - 13 dzieci (6,3 proc.); 3) z ROP ze zmianami w stadium przedprogowym lub progowym, kwalifikującym do krioterapii siatkówki - 28 dzieci (13,6 proc.) Wyniki: Nie obserwowano rozwoju stadium progowwego ROP u dzieci 32 tyg. wp i/lub mc 1500g. Krioaplikację wykonano pomiędzy 6 a 18 tygodniem życia (tż) (Mo: 12 tż). Skorygowany wieki dzieci, w którym wykonano zabieg mieścił się w przedziale 34-45 tyg (Mo: 38 tyg). Wykazano zalężność rozwoju ROP od czasu stosowania wentylacji mechanicznej (odpowiednio w grupach Me: 6; 22; 33 dni; p 0,01), tlenoterapii (Me: 27; 58; 70 dni; p 0,01), liczby wykonanych w 1. miesiącu życia (mż) przetoczeń koncentratu krwinek czerwonych (KKCz) (Me: 2; 4; 4; p 0,01), minimalnej wartości pO2 (średnia: 37,2; 30,2; 29,2 mmHg p 0,01), wahań pO2 (mierzonego SD) (Me: 10,25; 13,2; 15,4 mmHg p 0,016 i maksymalnej wartości pCO2 (średnia: 52,5; 56,8; 66,5 p 0,01) w 2-4 tż. Wnioski: Monitorowanie pO2 i PCO2u ...

  Streszczenie angielskie: Background: A persistent progress in perinatal care and a large increase in infants survival rate have been observed recently. As a result, the number of neonates requiring ophthalmologic examinations due to retinopathy of prematurity (ROP) increased as well. Method: A retrospective survery including 206 neonates with mean birth weight 13342 g and mean gestational age 30 weeks. Material: Three groups: 1) without ROP - 165 infants (80.1 p.c.); 2) ROP not requiring treatment - 13 infants (6.3 p.c.); 3) with prethreshold and threshold ROP requiring cryotherapy - 28 infants (13.6 p.c.) were analysed. Results: Threshold ROP was not observed in infants with gestational age . 32 weeks and/or birth weight 1500 g. Cryotherapy was applied between the 6th and 18th weeks of life (Mo: 12). The procedure was applied at postmenstrual age between the 34th and 45th weeks of life (Mo: 38). The correlation of ROP with the following factors was observed: lenght of mechanical ventilation (Me in the studied groups): 6; 22; 33 days respectively; p 0,01), length of oxygen therapy (Me: 27; 58; 70 days; p 0.01), number of blood transfusions in first months of life (Me: 2; 4; 4; p 0.01), minimum pO2 (average: 37.2; 30.2; 29.2 mmHg p 0.01), pO2 oscillation (measured as SD) Me: 10,25; 13.2; 15.4 mmHg p 0.016) and maximal pCO2 (average: 52.5; 56.8, 66.5 p 0.01) between the 2nd and 4th weekd of life. Conclusion: Monitoring of pO2 and pCO2 in infants in the 1st month of life reduce ...


  4/15

  Tytuł oryginału: Występowanie międzykomórkowej cząstki adhezyjnej-1 (ICAM-1) na powierzchni limfocytów krwi obwodowej ciężarnych z nadciśnieniem indukowanym ciążą.
  Tytuł angielski: Expression of intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) on the surface of peripheral blood lymphocytes of pregnant women with pregnancy-induced hypertension.
  Autorzy: Wilczyński Jacek Radosław, Banasik Małgorzata, Głowacka Ewa, Tchórzewski Henryk, Malinowski Andrzej, Szpakowski Marian, Wieczorek Artur, Nowak Marek, Szpakowski Artur, Zeman Krzysztof, Wilczyński Jan, Biesiada Lidia, Jaczewski Bogumił
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (6) s.495-500, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Autorzy opisują zmiany ekspresji cząstki adhezyjnej ICAM-1 na powierzchni limfocytów krwi obwodowej w wwarunkach "in vitro" oraz prawdopodobne znaczenie tych zmian dla patogenezy nadciśnienia indukowanego ciążą.

  Streszczenie angielskie: Objectives: intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1, CD54) is involved in process of leukocytes adhesion to endothelium as well as in their migration to surrounding tissues. There is much evidence that pregnancy-induced hypertension (PIH) presents a state of endothelial destruction mediated partially by increased ICAM-1 expression on endothelial cells and neutrofils. Design: the aim of this study was to evaluate the expression of ICAM-1 (CD54) molecule on the peripheral blood lymphocytes of pregnant women with PIH studied "in vitro". Materials and methods: preeclampsia (PE) and transient hypertension (TH) were defined according to USA National Health Institute criteria. The study group consisted of 16 woment with preeclampsia (PE), 12 women with transient hypertension (TH) and 9 women with physiological pregnancy. The group of 8 nonpregnant women served as controls. Exclusion criteria were: uterine contractions, infection and steroid therapy before blood sampling. Peripheral blood was obtained by venipuncture. Lymphocytes were isolated and cultured by using standard procedures. Mitogenic doses of phytohaemaglutynin (PHA) were added to each culture. Immunofluorescent marking techniques with anty-CD54 one-step monocolnal antibodies were performed. Analysis was made with FACSCalibur flow-cytometer with 488nm argon laser using CellQuest programme. The results were described as the percentage of CD54+ lymphocytes and MFI index corresponding density of CD54 molecules on the lymphocyte surface. Statistical analysis was performed using t-Student and U-Mann-Whitney tests...


  5/15

  Tytuł oryginału: Modyfikujący wpływ niektórych składowych oleju z wątroby rekina na odporność naturalną u ludzi.
  Tytuł angielski: Modification of innate immunity in humans by active components of shark liver oil.
  Autorzy: Tchórzewski Henryk, Banasik Małgorzata, Głowacka Ewa, Lewkowicz Przemysław
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.329-332, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Oleje z ryb morskich modyfikują wiele reakcji metabolicznych ustroju, w tym także niektóre relacje z zakresu odporności natruralnej. Odporność naturalna warunkuje przeżycie organizmu po pierwszym kontakcie z patogenem i stwarza warunki do powstawania odporności nabytej, dlatego jest niezwykle ważna dla zachowania zdrowia. Wykazano, że preparat zawierający alkiloglicerole, skwalen i kasy tluszczowe omega-3 w istotny sposób wpływa normalizująco na stężenie składowych układu dopełniacza, aktywność komorek NK oraz generowanie wytwarzania reaktywnych form tlenu przez neutrofile krwi obwodowej u chorych cierpiących na przewlekłą postać reumatrycznego zapalenia stawów (rzs). Perparat podawno łącznie z typowymi lekami stosowanymi w tej postaci rzs.


  6/15

  Tytuł oryginału: Ustalenie łańcucha epidemiologicznego dermatomikoz w wybranych Wyższych Seminariach Zakonnym i Duchownym Archidiecezji Łódzkiej.
  Tytuł angielski: Assignation of the epidemiological chain of dermatomycoses in selected Monastic and Ecclesiastic Theological Seminaries among the area of Lodz Archdiocese. P. 1: Selected life conditions of seminarists and species of fungi occurring in their habitats.
  Autorzy: Głowacka Anna
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (4) s.189-198, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. W dostępnym piśmiennictwie brak jest prac dotyczących łancucha epidemiologicznego dermatomikoz w tak specyficznych środowiskach zamkniętych, jakimi są seminaria zakonne i duchowne. Cel pracy: Ocena częstotliwości występowania grzybów w zmianach chorobowych skóry i jej przydatków u seminarzystów, na powierzchni krat wspólnych urządzeń sanitarnych, w glebie ogrodów otaczających seminaria oraz ustalenie źródeł zakażenia. Materiał: Badaniem objęto 224 seminarzystów w wieku od 19 do 32 lat (x = 22,9 ń 1,81 roku) w środowisku 1 (Wyższe Seminarium zakonne) - 114 mężczyzn a w środowisku 2 (Wyższe Seminarium Duchowne) - 110 mężczyzn. Ogółem do badań mikologicznych pobrano 367 prób, w tym ze środowiska 1 - 218 prób - a ze środowiska 2 - 149 prób. Najwięcej prób pobrano ze zmian chorobowych skóry przestrzeni międzypalcowych stóp w środowisku 1 - 108 prób (49,6 proc.), a w środowisku 2 - 95 prób (63,8 proc.). Metodyka: Badania mikologiczne przeprowadzono, opierając się na własnym systemie izolowania i różnicowania szczepów grzybów, wykorzystując cechy morfologiczne i właściwości biochemiczne. Wyniki: Obecność grzybów wykazano w glebie ogrodów otaczjących seminaria - wyizolowano łącznie 9 szczepów należących do 6 gatunków: Keratynomyces ajelloi, Scopulariopsis koningii, Fusarium chlamydosporum, Penicillium chrysogenum, Penicillium expansum, Trichophyton mentagrophytes. Ze skóry badanych seminarzystów i z powierzchni krat urządzeń wyizolowano: w środowisku 1 - 49 szczepów, a w środowisku 2 - 38 szczepów. Oznaczono 5 gatunków grzybów: Candida albicans, Epidermophyton floccosum, Trichophyton rubrum..., Trichophyton mentagrophytes, Scopulariopsis brevicaulis. W obu środowiskach najczęściej izolowano Candida albicans: w środowisku 1 -34 szczepy (69,4 proc.) a w ąśrodowisku 2 - 32 szczepy (84,2 proc.).


  7/15

  Tytuł oryginału: Ustalenie łańcucha epidemiologicznego dermatomikoz w wybranych Wyższych Seminariach Zakonnym i Duchownym Archidiecezji Łódzkiej.
  Tytuł angielski: Assignation of the epidemiological chain of dermatomycoses in selected Monastic and Ecclesiastic Theological Seminaries among the area of Lodz Archdiocese. P. 2: Application of numeric identification rule and genotyping in order to determine similarity between Candida albicans strains isolated from the surface of gratings from sanitation and skin lesions of interdigital spaces of feet and walls of toe nails in seminarists.
  Autorzy: Głowacka Anna
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (4) s.199-207, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Określenie gatunku oraz zidentyfikowanie różniących się między sobą szczepów grzybów tego samego gatunku przeprowadzono za pomocą testu API 20 C AUX, opierając się na zasadzie numerycznej identyfikacji i genotypowania. Cel pracy: Ustalenie podobieństwa fenotypowego (na podstawie kodów identyfikacyjnych) i genotypowego szczepów grzybów Candida albicans wyizolowanych ze zmian chorobowych skóry u seminarzystów oraz z powierzchni krat urządzeń sanitarnych w wybranych środowiskach zamkniętych. Materiał: Badaniem objęto 66 szczepów grzybów Candida albicans; w tym w środowisku 1 - (Wyższe Seminarium Zakonne) 32 szczepy, a w środowisku 2 - (Wyższe Seminarium Duchowne) 31 szczepów wyizolowanych ze skóry przestrzeni międzypalcowych i wałów okołopaznokciowych stóp, oraz w środowisku 1 - 2 szczepy, a w środowisku 2 - 1 szczep z powierzchni krat urządzeń sanitarnych. Metodyka: Wyznaczanie kodów identyfikacyjnych przeprowadzono na podstawie wyników testu API 20 C AUX oraz książki kodów Analytical Profile Index - bioM‚rieux, Lyon, 1990. Podobieństwo genotypowe wszystkich wyizolowanych szczepów Candida albicans określono za pomocą techniki PCR fingerprinting. W metodach statystycznych do oceny wyników wykorzystano test zgodności "chiý" między 2 zmiennymi, czyli "test dokładny Fishera". Wyniki: W obrębie szczepów Candida albicans wyizolowanych ze skóry przestrzeni międzypalcowych i wałów okołopaznokciowych stóp u seminarzystów stwierdzono w obu środowiskach 7 różnych kodów identyfikacyjnych: 2 576 174, 2 576 134, 2 576 154, 2 570 174, 2 576 074, 2 572 174 i 2 566 174...


  8/15

  Tytuł oryginału: Program szkolenia lekarzy rodzinnych z zakresu zdrowia publicznego i medycyny społecznej : opinie uczestników
  Autorzy: Putz Jacek, Głowacka Leokadia
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.319-322 - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Temat korporatywny:
 • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego


  9/15

  Tytuł oryginału: Rola alkilogliceroli, skwalenu i wielonienasyconych kwasów omega 3 w zwalczaniu infekcji bakteryjnych - modyfikacja naturalnych (wrodzonych) mechanizmów odporności.
  Tytuł angielski: The role of alkylglycerols, sqalene and N-3 polyunsaturated fatty acids in treatment of upper airway recurrent infection-mechanism of innate immunity regulation.
  Autorzy: Lewkowicz Przemysław, Lewkowicz Natalia, Głowacka Ewa, Banasik Małgorzata, Tchórzewski Henryk
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (4) s.163-169, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Związki zawarte w olejach z wątroby rekina bogate w wielonienasycone kwasy szeregu omega 3, skawalen i alkiloglicerole, posiadają właściwości immunomodulujące i są pomocne w leczeniu wielu chorób związanych zaburzeniami funkcjonowania układu immunologicznego. Korzystne właściwości tych preparatów zoatały potwierdzone nie tylko na podstawie obserwacji epidemiologicznych, ale także w badaniach klinicznych i laboratoryjnych. W naszych badaniach oceniamy skuteczność związków oleju otrzymanego z wątroby rekina w zwalczaniu nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Zaobserwowano poprawę kliniczną u chorych, a także wykazano wpływ przyjmowanego preparatu na wybrane parametry wrodzonej i nabytej odpowiedzi immunologicznej. Odnotowano obniżenie poziomu składowej C4 i aktywności hemolitycznej układu dopełniacza CH50, zwiększoną produkcję reaktywnych form tlenu przez neutrofile, a także powrót do wartości prawidłowych odsetka limfocytów B (CD19) i T CD8, który był obniżony przed podjęciem leczenia.

  Streszczenie angielskie: Shark liver ils are rich in n-3 family long-chain polyunsaturated fatty acids (eicosapentaenoic and docosahexaenoic), squalene and alkylglycerols which possess immunoregulatory and anti-inflammatory activities. These components are helpful in treatment of disease connected with immune system disregulayion. Epidemiological and immunological studies confirm benefits of liver oil consumption. In this paper we analyse effect of shark liver oil treatment in patients with upper airway recurrent infection. The clinical improvement was observed as well as effect of shark liver oil on innate and adaptive immune response. The decreased level of C4 component and hemolitic activity of complement system was detected. The production of reactive oxygen intermediates by neutrophils was elevated and B cell and T CD8 cell subsets increased after treatment.


  10/15

  Tytuł oryginału: Katakalcyna - białko z przyszłością?
  Tytuł angielski: Katacalcin - protein with perspective?
  Autorzy: Wyrobiec Grzegorz, Głowacka Maria, Skinderowicz Ewa
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (4) s.429-436, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • mikrobiologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Katakalcyna (PDN-21) jest 21-aminokwasowym C-końcowym pepetydem pochodzącym z prokalcytoniny. Głównym miejscem jej powstawania są komórki okołopęcherzykowe C tarczycy. Jest ona wydzielana do krwi w ilości ekwimolarnej z kalcytoniną. Katakalcyna znajduje praktyczne zastosowanie jako czuły i specyficzny marker raka rdzeniastego tarczycy - nowotworu wywodzącego się z komórek C tarczycy. Oznaczanie stężenia katakalcyny jest szczególnie przydatne w przypadku podejrzenia raka rdzeniastego przy wartościach kalcytoniny na granicy normy. Nowym aspektem wykorzystania katakalcyny jest posocznica.

  Streszczenie angielskie: Katacalcin (PDN-21) is a carboxyterminal cleavage product of procalcitonin, which consists of 21 amino acids. The main place of its creation are parafollicular C-cells of the thyroid gland. It is released into blood in equimolar quantities with the calcitonin. Katacalcin finds its applicaiton as a sensitive and specific marker of the medullary thyroid carcinoma - the neoplasm deriving from C - cells of thyroid gland. Measurement of the concentration of katacalcin is particulary useful in medullary thyroid carcinoma suspected cases with border - line calcitonin levels. The new aspect of using katacalcin is a sepsis.


  11/15

  Tytuł oryginału: Doskonalenie zawodowe pielęgniarek i położnych w województwie płockim na tle kraju w latach 1996-1998 : praca doktorska
  Autorzy: Głowacka Mariola, Dziedziczko Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, [1], 154 k. : il., tab., bibliogr. 50 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20715

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  12/15

  Tytuł oryginału: Akademickie kształcenie pielęgniarek w zakresie zarządzania - wyzwania wobec akredytacji i norm ISO 9001:2000.
  Tytuł angielski: University education of nurses in the field of management: challenges in the face of ISO 9001:2000 accreditation norms.
  Autorzy: Głowacka Maria Danuta, Sobkowski Maciej, Staszewski Rafał
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (1) s.7-11, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W dobie dynamicznych zmian w otoczeniu zakładów opieki zdrowotnej i wzrostu konkurencyjności placówek ochrony zdrowia coraz większą rolę odgrywa poziom jakości świadczonych usług medycznych. Owa jakość zdeterminowana jest wieloma czynnikami, wśród których można wymienić m.in. sprawne zarządzanie na każdym szczeblu struktury organizacyjnej. Kształtowanie zdolności personelu pielęgniarskiego do realizacji zadań operacyjnych wymaga uwzględnienia w toku kształcenia akademickiego problematyki związanej z zarządzaniem personelem. Nowym wyzwaniem są również zagadnienia jakości opieki zdrowotnej potwierdzonej przez zewnętrzne systemy certyfikacji. Zapewnienie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarskiej wymaga ciągłego doskonalenia umiejętności. Należy pamiętać, iż od postępowania personelu medycznego oraz jakości udzielonych przez niego świadczeń zależy ogólny wizerunek szpitala. Personel pielęgniarski pełniący różnorodne funkcje kierownicze musi wykazywać umiejętności niezbędne do zarządzania personelem. Z drugiej strony także personel pielęgniarski niższego szczebla powinien posiadać podstawową wiedzę na temat funkcjonujących mechanizmów polityki kadrowej. Powyższe wymagania warunkują, iż edukacja kadr pielęgniarskich powinna opierać się na komplikacji różnych dziedzin nauki. W niniejszej pracy scharakteryzowano wybrane zagadnienia dotyczące zarządzania zasobami, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów ludzkich w pracy pielęgniarskiej i ich powiązanie z zewnętrznymi ...

  Streszczenie angielskie: In the period of dymanic changes in health care institutions and in the face of the rising competition on the medical market the quality level of medical services plays an increasingly greater role. The quality is determined by a number of factors, for instance such as efficient management at every level of organizational structure. Developing the abilities of the nursing staff to conduct organizational tasks calls for incorporating the problems of human resources management into academic education. The issue of the health care quality acknowledged by external systems of certification poses a new challenge as well. In order to assure a highly qualified nursing staff an ongoing skills development process is required. It should be remembered that the general opinion about the hospital depends on the conduct of the medical staff and the quality of services provided. The nursing staff performing various managerial functions must exhibit skills crucial to human resoures management. On the other hand, the nursing staff of the lower level should also possess basic knowledge about the functioning of the personnel policy mechanisms. Thus, the education of the nursing staff should be based on combining various disciplines as is determined by the aforemenioned requirements. The present paper discussed selected problems linked with the human resources management, with particular reference to the nursing staff, and the issue regarding the external systems od quality assessment. ...


  13/15

  Tytuł oryginału: Rozwój zawodowy menedżerów ochrony zdrowia na przykładzie szkoleń realizowanych przez Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Poznaniu.
  Autorzy: Głowacka Maria Danuta, Olek Elżbieta, Staszewski Rafał
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (6) s.17-19, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu


  14/15

  Tytuł oryginału: Czas na zdrowie czy zdrowie na czasie - kilka uwag o roli pielęgniarek w działaniach na rzecz zdrowia.
  Tytuł angielski: Time for health or health as a timely issue - a few remarks on the role of nurses in health activities.
  Autorzy: Głowacka Maria Danuta
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.135-139, sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jedną z płaszczyzn działalności współczesnych pielęgniarek i położnych jest pielęgnowanie zdrowia pacjentów. Przemiany systemów opieki zdrowotnej w świecie pokazują, iż rola personelu pielęgniarskiego i położniczego w tej dziedzinie nabiera coraz większego znaczenia. Tendencja ta wpływa na przyjmowanie przez te grupy zawodowe specyficznych zadań zawodowych odnoszących się do promowania zdrowia i edukacji zdrowotnej. Celem pracy jest dokonanie przeglądu zadań wykraczających poza standardową opiekę w praktyce pielęgniarskiej w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

  Streszczenie angielskie: One of the areas of contemporary nursing and midwife activity is caring for the patients' health. Changes in the health care systems worldwide demonstrate that the role of the nursing and midwife personnel in this field is increasingly important. Consequently, there is a tendency in these professional groups to undertake professional tasks aimed at promoting health and health education. The aim of this work is to survey the tasks that go beyond the standard care in the nursing practice in the United States and Great Britain.


  15/15

  Tytuł oryginału: Model wielowymiarowej analizy profilu zdrowia oraz zdrowego stylu życia jako podstawy programów profilaktycznych.
  Tytuł angielski: A model of the multidimensional health profile and a healthy lifestyle analysis as the basis for health promotion programs.
  Autorzy: Mojs Ewa, Głowacka Maria D.
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.153-155, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Promocja zdrowia jest rozumiana jako proces wzmacniania i kształtowania zdrowia w ciągu całego życia w różnych obszarach aktywności - dom, szkoła, praca na poziomie indywidualnym, jak i społeczności. Pojęcie to także zawiera w sobie kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji, działań oraz odpowiedzialność za podejmowane działania. Kształtowanie umiejętności opracowywania całościowych programów z zakresu promocji zdrowia wpisuje się w zadania zawodowe pielęgniarki. Programy zdrowotne osadzone w realiach danej grupy, na którą nakierowany jest program odpowiadają jej potrzebom zdrowotnym. Potrzeby te analizowane są z perspektywy profesjonalnej, jak i subiektywnej. W całości wypływają jednak z profilu zdrowia danej społeczności. Charakterystyka ta ma kluczowe znaczenie, dla budowania profesjonalnego programu zdrowotnego. Prawidłowe zdefiniowanie profilu, zaplanowanie form realizacji celów programowych oraz form ewaluacji to zasadnicze czynniki warunkujące skuteczność opracowywania planów działań.

  Streszczenie angielskie: Health promotion is seen as a process of enabling people to maintain and promote their health throughout their lives in different daily life settings: home, schoold and work on the individual and community levels. The concept comprises such aspects as joint decision making, their implementation and the accountability ofor these decisions. The preparation of health promotion programs is included as part of professionals tasks in nursing as well. Health promotion programs assess real health needs of the community; they include people's everyday life settings and their ways of life. The health needs are defined on the professional and nonprofessional levels and are connected with the health profile of a community. This data is crucial to the professional program. Defining the profile, working out the best way to achieve the aims, the methods and the evaluation play the main role in preparing the schemes for effective actions.

  stosując format: