Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GŁADYSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Tytuł oryginału: Występowanie w Polsce i znaczenie kliniczne mutacji w genomie wirusa HIV warunkujących oporność na leki antyretrowirusowe : praca doktorska
Autorzy: Tomczak-Hałaburda Joanna, Gładysz Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna w Gdańsku
Źródło: 2002, 160 k. : il., tab., bibliogr. k. 123-160, maszyn.
Sygnatura GBL: 45/21562

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • genetyka
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/15

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa wielolekowej terapii antyretrowirusowej : obserwacje własne : (materiał Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych AM we Wrocławiu z okresu 1996-2000) : praca doktorska
  Autorzy: Gąsiorowski Jacek, Gładysz Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Kinika Chorób Zakaźnych we Wrocławiu
  Źródło: [2002], 190 k. : il., tab., bibliogr. 175 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19847

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne
 • aIDS
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/15

  Tytuł oryginału: A multi-center open study to determine the effect of lamivudine on HBV DNA clearance and to assess the safety of the regimen in patietns with chronic hepatitis B infection.
  Autorzy: Mazur Włodzimierz, Król Franciszek, Cianciara Janusz, Nazzal Khalil, Gładysz Andrzej, Juszczyk Jacek, Bolewska Beata, Adamek Jacek, Czajka Barbara, Świętek Katarzyna, Kryczka Wiesław, Gonciarz Zbigniew
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.CR257-CR262, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Patietns with on-going HBV viral replication often present with clinical features of active chronic hepatitis. Until the recent introduction of nucleoside analogues, interferon-alpha was the only approved drug for these patietns. One of the former drugs, lamivudine, has been shown in clinical trials in the US and Asia to effectively inhibit the viral polymerase of HBV. Our study was undertaken to assess the efficacy and safety of lamivudine therapy in Polish patietns with chronic hepatitis B. Material/Methods: Forty-five patients with chronic hepatitis B (HBeAg positive, anti-e negative, HBV-DNA positive by hybridization assay) were enrolled in the study. The patietns received 100 mg of lamivudine orally, once daily for 12 months. They returned for routine clinical and laboratory control every two weeks during the first months of treatment, and later at 3-month intervals whle receiving lamivudine. Results: At the end of treatment, serum HBeAg was not detected in 21 patients (48.8 p.c.), and anti-HBe appeared in the serum of 19 patients. 37.2 p.c. of the patietns in the study group showed sustained suppression of serum HBV DNA at the end of treatment. Lamivudine therapy was well tolerated, with the rate of occurrence of adverse events similar to that observed in other clincial studies. Conclusions: 12-month lamivudine therapy in this Polish population of patients with chronic hepatitis B induced a high rate of HBeAg seroconversion, accompaneid by reduction of HBV-DNA and the normalization of alanine aminotransferase activities.


  4/15

  Tytuł oryginału: Zarys chirurgii : podręcznik dla studentów stomatologii
  Autorzy: Agrawal Anil Kumar, Bąk Tomasz, Gładysz Andrzej, Grzebieniak Tomasz, Grzebieniak Zygmunt, Jakubaszko Witol, Karwacki Jerzy H., Katib Abdo, Kazanowski Jan, Kibler Jacek, Kielan Wojciech, Koźmiński Jan, Kuchtyn Krystyna, Łazarkiewicz Bogdan, Maag Irma, Machaj Anna, Medyński Jerzy, Milan Magdalena, Piekarz Paweł, Rudnicki Jerzy, Salih Amin, Skalski Adam, Stal Aleksander, Ściborski Romuald, Ściebura Marek, Tarnawa Robert, Winowski Jacek, Woytoń Marek
  Opracowanie edytorskie: Grzebieniak Zygmunt (red.).
  Źródło: - Wrocław, AM 2002, 323 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 734,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • stomatologia


  5/15

  Tytuł oryginału: Historia naturalna zakażenia HIV a zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym.
  Tytuł angielski: Natural history of the HIV infection and changes in the central nervous system.
  Autorzy: Gładysz Andrzej, Szymczak Aleksandra, Simon Krzysztof
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 1 s.6-16, tab., bibliogr. 22 poz., sum. - 4 Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. neuroinfekcji Białystok 07.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zakażenie ośrodkowego układu nerwowego (oun) następuje już w pierwszych dniach infekcji HIV. Oun uważa się za jeden z najważniejszych rezerwuarów wirusa w ustroju. Unikalne własności fizjologiczne oun sprawiają, że replikacja HIV w jego obrębie jest w pewnym stopniu niezależna i różna od jej mechanizmów ogólnoustrojowych. Autorzy przedstawiają historię naturalną zakażenia oun przez HIV oraz najczęstsze, związane z nim zaburzenia neurologiczne w odniesieniu do stadiów zakażenia oraz prawdopodobnych mechanizmów atakowania oun przez wirusa i wywoływania zmian neurodegeneracyjnych.


  6/15

  Tytuł oryginału: Clinical and epidemiological assessment of hepatitis C virus infection among voluntary blood donors.
  Autorzy: Łabędzka Hanna, Simon Krzysztof, Gładysz Andrzej
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (8) s.CR591-CR596, tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: This study analyzes the clinical and epidemiological characteristics of patients infected with hepatitis C virus (HCV), with emphasis on differences between voluntary multiple blood donors, first time blood donors, and non-donating patients with chronic or acute hepatitis C. Material/Methods: Our epidemiological and clinical assessment covered 119 voluntary blood donors, as well as 92 HCV patients and were seen in the same hosptal. Results: A variety of potential HCV transmission routes variety was demonstrated in both examined groups. The main infection routes were associated with diagnostic and therapeutic procedures performed in medical service units. Substantial time divergence was found between probable HCV infection and onset of first symptoms suggesting liver pathology or HCV antibody detection. No subjects from either groups showed specific symptoms pointing univocally at liver disease. Hepatomegaly was the most common symptom observed on physicial examination. No pathology of other organs which could possibly be associated with HCV infection was found in any patient. Increased aminotransferase activity was found in over 40 p.c of the donors, and over 90 p.c. of the non-donating patients on first examination. Liver biopsy histological assessment delivered the most reliable information concerning the degeree of liver pathology degree, which was slight in most cases. Conclusions: Multiple voluntary blood donation does not influence the clinical picture and sourse of HVC infection, not does it not increase the risk of HCV infection.


  7/15

  Tytuł oryginału: Możliwość przetrwałej replikacji HBV u chorych wykazujących serologiczne dowody eliminacji wirusa.
  Tytuł angielski: Possibility of peristent replication of HBV in patients with serological evidence of virus elimination.
  Autorzy: Simon Krzysztof, Piszko Paweł, Rotter Katarzyna, Zalewska Małgorzata, Gładysz Andrzej
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.506-508, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zakażenie HBV jest jednym z najistotniejszych problemów epidemiologicznych współczesnego świata ze względu na rozpowszechnienie (ok. 350 mln nowych przypadków zakażenia) i kliniczne konsekwencje, w tym przewlekłe zapalenie i marskość wątroby oraz pierwotny rak wątroby. Autorzy omawiają chorych z klinicznymi objawami przewlekłego WZW B. Mimo dowodów serologicznych, w ujęciu tradycyjnym wskazujących na całkowitą eliminację HBV, w jednym przypadku potwierdzono czynną replikację HBV, a w drugim taka replikacja była wysoce prawdopodobna. Obserwacje oparto na wynikach badań molekularnych, histopatologicznych, biochemicznych i reakcji na leczenie lamiwudyną.

  Streszczenie angielskie: Hepatitis B virus infection remains a major epidemiological health problem worldwide, due to the high prevalence (350 mln new cases per year) and clinical consequences of this infection including chronic hepatitis, liver cirrhosis and primary liver cancer. Two cases of patients with clinical symptoms of chronic hepatitis B without traditional serological markers, pointing to active hepatitis B viral replication, were presented The diagnosis has been confirmed by molecular methods, typical histopathology of liver biopsy specimens, and biochemical improvement after lamivudine treatment.


  8/15

  Tytuł oryginału: Leczenie ostrego i przewlekłego wzw typu C - propozycje standardów.
  Autorzy: Gładysz Andrzej, Inglot Małgorzata
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 5: VII Warsztaty Hepatologiczne s.10-15, tab., bibliogr. 14 poz., sum. - 7 Warsztaty Hepatologiczne Ustroń Śląski 15-17.05. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przegląd wyników aktualnych badań klinicznych oraz rekomendacje terapeutyczne dotyczące leczenia ostrego i przewlekłego wzw typu C. Uwzględniono zastosowanie kliniczne nowych form inferferonów alfa - interferonów pegylowanych i wyniki badań potwierdzajacych ich skuteczność terapeutyczną.

  Streszczenie angielskie: There is a overwiew of actual regimens proposed for treatment of acute and hronic hepatitis C. The new formulations of interferon alfa obtained by pegylation - PEG-IFN-s have resulted in improved efficacy as monotherapy and in combination with ribavirin. THe results of clinical trials and therapeutical reccomendations have been presented.


  9/15

  Tytuł oryginału: Rola i zastosowanie terapeutyczne interleukiny 2 w zakażeniu HIV.
  Tytuł angielski: The role and use of interleukin 2 in HIV infection.
  Autorzy: Knysz Brygida, Gąsiorowski Jacek, Inglot Małgorzata, Rymer Weronika, Szymczak Aleksandra, Gładysz Andrzej
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (4) s.587-593, bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • immunologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rolę interleukiny 2 (IL-2) w terapii zakażeń HIV. Omawiana cytokina jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego. Jej wysokie stężenia obserwuje się w bezobjawowej fazie zakażenia HIV, a spadek - podczas progresji do AIDS. U większości pacjentów zakażonych HIV podawanie IL-2 powoduje znaczny wzrost liczby limfocytów T CD4+, co tym samym wydłuża czas przeżycia tych osób i poprawia rokowanie.

  Streszczenie angielskie: Interleukin-2 (IL-2) is a cytokine produced by lymphocytes T CD4+, T CD8+ and NK cells. IL-2 increases the number of lymphocytes T and prolongs their survival and has extensive immunomodulatory effect. High levels of IL-2 are observed during asymptomatic phase of HIV infection (TH-1 dependent cytokine) and low levels are observed during progression of immunodeficiency. IL-2 inhibits apoptosis of CD4+ T cells, improves NK cells activity, has influence on production of soluble antiviral factor (CAF) which inhibits viral activity etc. That is why IL-2 has been introduced to the treatment of HIV infection along with highly active antiretroviral therapy (HAART). High T CD4+ cells count predicts long survival of HIV infected individual. Phase III clinical trials concerning IL-2 are now performed and the preliminary results are promising. Polish centers also take part in the ESPRIT study. Adverse events of various severity are seen in patients under treatment (anti- inflammatory drugs are required). The symptoms usually resolve within a few days after IL-2 therapy is stopped.


  10/15

  Tytuł oryginału: Wpływ terapii antyretrowirusowej na wiremię HCV u pacjentów zakażonych HIV/HCV w początkowym okresie leczenia.
  Tytuł angielski: Effect of antiretroviral treatment on HCV viremia levels in patients HIV/HCV co-infected during initial phase of therapy.
  Autorzy: Inglot Małgorzata, Gąsiorowski Jacek, Knysz Brygida, Zalewska Małgorzata, Gładysz Andrzej
  Źródło: Probl. HIV AIDS 2002: 8 (1/2) s.1-4, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,276

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • choroby zakaźne
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono ocenę wpływu HAART (highly active antiretroviral therapy) na poziom wiremii HCV u pacjentów z koinfekcją HIV/HCV. Badania przeprowadzono u osób leczonych przed rozpoczęciem terapii i po 12 tygodniach jej prowadzenia oraz dwukrotnie w odstępie 12 tygodni u osób nieleczonych. Stwierdzono statystycznie istotny wzrost wartości wiremii HCV u osób otrzymujących leki antyretrowirusowe, a u osób nieleczonych nieistotny statystycznie spadek wiremii HCV. Ponadto, w ciągu 12 tygodni HAART nie stwierdzono poważniejszej hepatotoksyczności leków antyretrowirusowych, dotyczyło to także chorych leczonych newirapiną. Ze względu na interesujące wyniki i wagę problemu badania będą kontynuowane.

  Streszczenie angielskie: The effect of HAART on HCV viremia levels in patients with HIV/HCV co-infections was evaluated. HCV viremia levels were detected before starting of treatment and on week 12 in treatment patients and two times during 12 weeks on untreated persons. The increase of viremia levels was confirmed (statistically significant) in patients treated with antiretrovirals and decrease of HCV viremia in untreated subjects. We did not observe hepatotoxicity of the antiretroviral drugs (including nevirapine). These are only a preliminary resuylts and need further observations.


  11/15

  Tytuł oryginału: Mutacje w genach odwrotnej transkryptazy u pacjentów zakażonych HIV-1 przed rozpoczęciem terapii antyretrowirusowej oraz w momencie jej niepowodzenia - obserwacje własne.
  Tytuł angielski: Mutations in the reverse transcriptase genes in HIV-1 infected patients before initiation of antiretroviral treatment and at the moment of treatment failure.
  Autorzy: Gąsiorowski Jacek, Knysz Brygida, Zalewska Małgorzata, Inglot Małgorzata, Gładysz Andrzej
  Źródło: Probl. HIV AIDS 2002: 8 (1/2) s.5-14, il., tab., bibliogr. 45 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,276

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • genetyka
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza częstości występowania w kohorcie wrocławskiej mutacji w genach odwrotnej transkryptazy HIV, warunkujących obniżoną wrażliwość na analogi nukleozydowe, zarówno przed rozpoczęciem HAART, jak i w momencie niepowodzenia leczenia. Badania wykrywające mutacje punktowe wykonano u 91 osób zakażonych HIV-1, u których liczba kopii HIV RNA była ň od 10000/mL. Stosowano test InnoLiPa. Obecność mutacji warunkujących obniżoną wrażliwość na analogi nukleozydowe wykryto u 80 pacjentów, w tym u 3 (5,3 proc.) osób z grupy nigdy uprzednio nieleczonych i u 10 (41,6 proc.) osób w momencie niepowodzenia terapii z grupy otrzymującej HAART. Najczęściej stwierdzaną mutacją była V184 odpowiedzialna za oporność na lamiwudynę. Niski odsetek mutacji w genach odwrotnej transkryptazy u pacjentów uprzednio nieleczonych i wysoki u osób z niepowodzeniem terapii uzasadnia wykonywanie badań lekooporności w tej ostatniej grupie pacjentów.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to estimate the frequency of mutations in reverse transcriptase genes that lead to decreased susceptibility to nucleoside analogues, both before initiation HAART and at the moment of treatment failure. The tests for mutations were done in 91 patients (pts). InnoLiPa test was used in pts with HIV RNA ň10000 copie/mL. Mutations leading to decreased susceptibility to nucleoside analogues were found in 80 pts. Among them were 3 (5.3 p.c.) pts not treated and 10 (41.6 p.c.) pts receiving HAART at the moment of treatment failure. Most frequently V184 mutation (decreased susceptibility to lamivudine) was found. Low frequency of the mutations in reverse transcriptase genes in not treated pts and high frequency in pts on HAART can suggest that tests for mutations should be done at the time of treatment failure.


  12/15

  Tytuł oryginału: Toksoplazmoza mózgu - wybrane przypadki w materiale Kliniki Chorób Zakaźnych we Wrocławiu.
  Tytuł angielski: Cerebral toxoplasmosis - chosen cases from the Department of Infectious Diseases in Wrocław.
  Autorzy: Knysz Brygida, Gąsiorowski Jacek, Sokolska Violetta, Inglot Małgorzata, Szymczak Aleksandra, Gładysz Andrzej
  Źródło: Probl. HIV AIDS 2002: 8 (1/2) s.23-28, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,276

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • choroby zakaźne
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili 4 przypadki toksoplazmozy mózgowej u pacjentów zakażonych HIV-1 hospitalizowanych w Klinice Chorób Zakaźnych we Wrocławiu w latach 1999-2002. Rozpoznanie toksoplazmozy ośrodkowego układu nerwowego (OUN) jest niezwykle trudne. U pacjentów w diagnostyce różnicowej brano pod uwagę przede wszystkim toksoplazmozę mózgu, ropień mózgu i pierwotnego chłoniaka mózgu. Ze względu na stwierdzenie przeciwciał przeciw Toxoplasma gondii w klasie IgG oraz obraz MR głowy, sugerujący przede wszystkim toksoplazmozę, wdrożono ex iuvantibus leczenie przeciwpierwotniakowe pirymetaminą i sulfadiazyną (lub klarytromycyną, lub klindamycyną). Poprawę uzyskano po 5-14 dniach terapii, co pozwoliło na ostateczne rozpoznanie toksoplazmozy. W pojedynczych przypadkach przejściowo przerwano lub zredukowano dawkę pirymetaminy z powodu pancytopenii. Po kilkunastu miesiącach obserwacji trzech pacjentów żyje w dobrym stanie ogólnym. U jednej osoby utrzymują się zmiany obrączkowate w mózgu, ale bez obrzęku i tendencji do progresji, u pozostałych dwóch ogniska w głowie ustąpiły całkowicie. U jednej osoby, u której liczba limfocytow T CD4+ przekroczyła wartość 200 komórek/ćL, zaprzestano stosowania terapii supresyjnej. Jeden pacjent, który stosował leki nieregularnie, zmarł w przebiegu zaostrzenia objawów neurotoksoplazmozy. Innym poważnym problemem jest dostęp do sulfadiazyny. Potrzeba akceptacji w Ministerstwie Zdrowia wydłuża czas oczekiwania na ten, ratujący życie lek. Wskazane ...

  Streszczenie angielskie: The authors presented 4 cases of the brain toxoplasmosis in HIV-1 infected patients, hospitalized at the Department of Infectious Diseases of the Wrocław University School of Medicine in the years 1999-2002. Diagnosis of central nervous system (CNS) toxoplasmosis is extremely dificult. In the patients toxoplasmic encephalitis, pyogenic brain abscess and primary lymphoma were taken into account. Because of positive results for IgG antibodies for Toxoplasma gondii and the neuroradiologic findings suggesting toxoplasmosis, the empiric therapy with pyrimethamine and sulfadiazine (or clarithromycine or clindamycine) was used. After 5-14 days improvement of the clinical status was observed and the presumptive diagnosis of toxoplasmic encephalitis was established. In two cases pyrimenthamine was temporary interrupted or the dose was limited because of pancytopenia. After several months of observation three patients are alive in good condition. In one patients hypodense lesions that enhance in a ring pattern are permanently seen, but stable. In two others the lesions disappeared. In one patient with the CD4 cell count above 200/ćL the supressive therapy of toxoplasmosis was finished. One pt died because of extracerbation. He did not use the drugs regularly. The access to sulfadiazine is another very important problem. It is not possible to get the drug without Health Ministry acceptation and it prolongs waiting for a drug that saves patient's life. This drug should be ...


  13/15

  Tytuł oryginału: Nabyta czystoczerwonokrwinkowa aplazja szpiku kostnego u pacjenta zakażonego HIV-1.
  Tytuł angielski: Acquired pure red cell aplasia of the bone marrow in HIV-1 infected patient.
  Autorzy: Knysz Brygida, Gąsiorowski Jacek, Dziemianko Ilona, Gładysz Andrzej
  Źródło: Probl. HIV AIDS 2002: 8 (1/2) s.29-32, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,276

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają przypadek nabytej czystoczerwonokrwinkowej aplazji szpiku u pacjenta z zaawansowanym zakażeniem HIV-1. W diagnostyce różnicowej wzięto pod uwagę niedokrwistość spowodowaną zakażeniem wirusami: HIV, parwowirusem B19, HCV, EBV, CMV oraz nacieki w szpiku, spowodowane innymi zakażeniami oportunistycznymi lub z powodu choroby rozrostowej. Na podstawie uzyskanych wyników badań ustalono, jako najbardziej prawdopodobną przyczynę aplazji, zakażenie HIV-1, ewentualnie z koinfekcją parwowirusem B19. Wdrożono leczenie antyretrowirusowe. Chory otrzymał stawudynę, didanozynę oraz lopinawir/ritonawir w ogólnie przyjętych dawkach. Przez około 8 miesięcy od rozpoczęcia tej terapii wymagał podawania masy erytrocytarnej. Po tym czasie uzyskano istotny wzrost liczby limfocytów, spadek wiremii do wartości nieoznaczalnych, co zbiegło się z radykalną poprawą w badaniu morfologicznym krwi. Taka poprawa reaktywności immunologicznej doprowadziła do całkowitego ustąpienia aplazji, bez tendencji do nawrotu. Przyjmując zakażenie HIV-1 jako najbardziej prawdopodobną przyczynę aplazji, należy jak najszybciej, poza leczeniem substytucyjnym, zastosować terapię antyretrowirusową, przede wszystkim w celu poprawy reaktywności immunologicznej, co może mieć zasadnicze znaczenie, decydujące o dalszym przebiegu choroby hematologicznej. Potwierdza to nasza obserwacja.

  Streszczenie angielskie: The authors present the case of acquired pure red cell bone marrow aplasia in a patient with advanced HIV-1 infection. In the differential diagnosis viral infections such as HIV, parvovirus B19, HCV, EBC and the infiltrations of the bone marrow by another opportunistic infections as well as neoplasmas were considerated. Based on the results obtained, it was established that the most probable reason of bone marrow aplasia was HIV-1 infection. Parvovirus B19 co-infection could not be excluded. Antiretroviral treatment has been introduced. The patient received standard doses of stavudine, didanosine and lopinavir/ritonavir. During the following 8 months patient recquired substitution of the erythrocytes products. Thereafter, CD4 T cell count increased significantly and viral load was undetectable. At the same time aplasia have not been observed and no recurrences were observed. Besides of subsitution therapy, it is necessary to start antiretroviral therapy, when HIV-1 infection is the highly probable reason of the aplasia. It can allow the immune reconstitution, that influences the course of the hematological disease. This was confirmed in our observation.


  14/15

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z VI Międzynarodowej Konferencji "Terapia zakażeń HIV", Glasgow, 17-21 listopada 2002.
  Tytuł angielski: Coverage of the Sixth International Congress on Drug Therapy in HIV Infection, 17-21, November 2002, Glasgow, UK.
  Autorzy: Gładysz Andrzej, Smoliński Patryk
  Źródło: Probl. HIV AIDS 2002: 8 (1/2) s.33-37, bibliogr. 24 poz. - 6 Międzynarodowa Konferencja pt. Terapia zakażeń HIV Glasgow 17-21.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,276

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/15

  Tytuł oryginału: Co nowego w badaniach nad zakażeniem HIV/AIDS. Wrażenia z XIV Międzynarodowej Konferencji na temat AIDS w Barcelonie.
  Autorzy: Gładysz Andrzej, Gąsiorowski Jacek, Knysz Brygida, Inglot Małgorzata, Rymer Weronika, Szymczak Aleksandra, Zalewska Małgorzata
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (9) s.65-70, bibliogr. 5 poz. - 14 Międzynarodowa Konferencja nt. AIDS Barcelona 07. 2002
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Streszczenie polskie: Kolejna już XIV Międzynarodowa Konferencja na temat AIDS, która odbyła się w lipcu br. w Barcelonie, nie przyniosła naukowych rewelacji, ale uświadomiła uczestnikom, a zapewne także i społeczeństwu świata, że AIDS przestał już być tylko problemem medycznym, ale stał się także politycznym, społecznym i ekonomicznym.

  stosując format: