Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GĄSOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Retrowirusowa onkogeneza.
Tytuł angielski: Retroviral oncogenesis.
Autorzy: Gąsowska Urszula, Kubiatowski Tomasz, Paduch Roman, Wojcierowski Jacek
Źródło: Nowotwory 2002: 52 (3) s.221-226, il., tab., bibliogr. 36 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,490

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • onkologia

  Streszczenie polskie: Niektóre ludzkie oraz zwierzęce nowotwory, takie jak białaczki, nowotwory skóry lub piersi wywoływane są m. in. przez retrowirusy. Mechanizm inicjacji onkogenezy jest jednak różny, w zależności od rodzaju wirusa, zakażającego komórki gospodarza. Ponadto w zależności od okresu, jaki mija między infekcją, a pojawieniem się pierwszych objawów choroby, wyróżniono retrowirusy szybko transforumujące (ang. acute retroviruses) oraz wolno transformujące (ang. non-acute retroviruses). Najczęściej spotykanym mechanizmem inicjującym nowotworzenie jest insercyjna mutageneza, w trakcie której materiał genetyczny retrowirusa integruje do genomu komórki jako prowirus, zaburzając głównie procesy transkrypcji DNA. Większość onkogennych retrowirusów zawiera w swoim genomie obok typowych ganów wirusowych (gag, pol, env) dodatkowe, pochodzące z zakażonej komórki, sekwencje kodujące, określane mianem wirusowych onkogenów (v-onc). nadają one retrowirusom zdolność do transformacji prawidłowych komórek in vitro oraz wzrostu nowotworów in vivo. Istnieją co najmniej trzy zasadnicze procesy związane z retrowirusową onkogenezą. Są to: transdukcja komórkowych onkogenów (v-onc) przenoszonych przez retrowirusy, aktywacja komórkowych protoonkogenów (c-onc) oraz insercyjna mutageneza lub aktywacja przez wirusowe czynniki transkrypcyjne genów komórkowych. Obecnie trwają intensywne badania nad molekularnym mechanizmem tych procesów, które w pewnym stopniu mogą przyczynić się do ograniczenia retrowirusowej onkogenezy.

  Streszczenie angielskie: Some human and animal malignancies, such as leukaemias, skin cancer and breast cancer, may be brought on by retroviruses. The mechanism of tumour induction varies and depends, in general, on the type of virus infecting the host cell. What is more, retroviruses may be classified basing on the time lapse between the infection and the first manifestations of the disease as acute and non-acute. The most common mechanism of tumour formation is insertional mutagenesis, in the cours of which the retrovirus integrates into the host genome and affects the process of DNA transcription. Some tumour-inducing retroviruses contain not only normal viral genes (gag, pol, env), but also additional sequences - proto-onkogenes, named viral oncogenes (v-onc). These sequences enable retroviruses to transform normal cells in vitro and to cause tumour induction in viro. There are at least three fundamental processes which may lead to viral oncogenesis. The first is retroviral cell-derived oncogene (c-onc) transduction, the second - cellular proto-oncogene (c-onc) activation and the third - insertional mutation and activation of cellular genes by virus-encoded transcription factors. Intense studies are being conducted to explore molecular mechanisms of this process in order to increase our knowledge and, consequently, limit retroviral oncogenesis.


  2/3

  Tytuł oryginału: Prevalence of human papillomavirus and Chlamydia trachomatis infections in cervical dysplasia and carcinoma.
  Tytuł polski: Częstość występowania infekcji HPV i Chlamydia trachomatis w dysplazji i raku szyjki macicy.
  Autorzy: Pochylski Tomasz, Gąsowska Urszula, Kwaśniewska Anna
  Źródło: Kolposkopia 2002: 2 (3) s.47-52, tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,653

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • mikrobiologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W rozwoju karcinogenezy szyjki macicy podkreśla się rolę koinfekcji wirusowej i bakteryjnej. Pogląd, że rak szyjki macicy jest chorobą przenoszoną drogą płciową (ang. sexually transmitted disease - STD) rozszerzył obszar poszukiwań innych czynników przenoszonych drogą płciową i coraz częściej przedmiotem badań staje się również bakteria Chlamydia trachomatis oraz wirusy Herpes simplex. Cel pracy. Ocena częstości występowania DNA wirusów brodawczaka ludzkiego HPV oraz Chlamydia trachomatis w nabłonku: raków płaskonabłonkowych szyjki macicy, dysplazji dużego stopnia szyjki macicy (CIN III) oraz prawidłowym szyjki macicy, pochodzącym od kobiet operowanych z powodu mięśniaków macicy. Materiał i metody. Grupę badania stanowiło 35 tkanek pooperacyjnych z rozpoznaniem dysplazja dużego stopnia oraz 29 tkanek pooperacyjnych z rozpoznaniem: rak płaskonabłonkowy szyjki macicy. Grupę kontrolną stanowiły tkanki prawidłowej szyjki macicy uzyskane od 33 pacjentek operowanych z powodu mięśniaków macicy. W celu identyfikacji wirusowego kwasu deoksyrybonukleinowego w DNA izolowanym z materiału pooperacyjnego kobiet grup badanych (CIN III oraz Carcinoma) i kontrolnej, przeprowadzono PCR z zastosowaniem starterów o sekwencjach komplementarnych do różnych typów wirusa HPV (primer uniwersalny, oceniający istnienie 33 typów HPV oraz typy: HPV 16 i HPV 18). PCR posłużyło również do identyfikacji infekcji Chlamydia trachomatis (stosowano PCR II). Wyniki. W grupie kontrolnej Chlamydia ...

  Streszczenie angielskie: Background. The role of viral and bacterial co-infection is stressed in cervival carcinoma. A view that cervical carcinoma is a sexually transmitted disease made the area of research larger and stimulated scientists to seek other sexually transmitted factors, among which Chlamydia trachomatis and Herpes simplex are frequently examined. Purpose. The aim of the study was evaluation of frequency of occurrence of HPV-DNA and frequency of co-infection with Chlamydia trachomatis in epithelium of squamous cell cervical carcinomas, high grade dysplasis and normal cervix. Material and methods. Study group consisted of 35 patients with high grade dysplasia and 29 with squamous cell cervical carcinoma. Control group consisted of 33 healthy patients after myomectomy. In order to identify viral DNA in DNA isolated from postoperative material, PCR analysis was performed using starters complementary to various types of HPV. Results. In control group, Chlamydia trachomatis was found in 3 cases (3/33), i.e. 9.1 p.c. In 5 cases (5/29), which constituted 16.7 p.c., Chlamydia trachomatis was identified in patients with squamous cell cervical carcinoma. However, difference with the control group was not statistically significant. It was shown that frequency of occurrence of Chlamydia trachomatis was statistically significantly higher in patients with high grade dysplasia (p 0.05 p.c.) compared to control group. In CIN III group, Chlamydia trachomatis infections were found in 12 cases, ...


  3/3

  Tytuł oryginału: Quantity examination of E6 and E7 proteins of HPV 18 in HeLa cell line incubated with retinoid acid.
  Autorzy: Dziubińska-Parol Izabela, Gąsowska Urszula, Rzymowska Jolanta, Wojcierowski Jacek, Kwaśniewska Anna
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.191-195, il., tab., bibliogr. 16 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to measure the E6 and E7 proteins content in cells of HeLa cell lines incubated with retinoid acid. Quantity was compared with control to find out if there is a significant increase or decrease. Retinoid acid was added to cell lines in concentrations of 1ćM and 1 nM and the cells were incubated for 24 hours. E6 and E7 antigens were detected using DAKO LSAB+ System and extinction of the cells was measured. The results have shown that retinoid acid influenced both HPV 18 transforming proteins only in the concentration of 1 ćM. Althrough there was the decrease of extinction of cells incubated with 1nM concentration, it did not appear to have been significant.

  stosując format: