Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GĄSIK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Ocena reakcji okołoruchowych w trakcie realizacji zadań lotniczych.
Tytuł angielski: An evaluation of ocular motility during a realization of aviation tasks.
Autorzy: Malawski Marek, Ober Jan, Maciejczyk Janina, Gąsik Marek
Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (4) s.405-413, il., bibliogr. 7 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,985

Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • medycyna pracy

    Wskaźnik treści:
  • ludzie

    Streszczenie polskie: Rosnące wymagania psychofizyczne, stawiane pilotom nowoczesnych samolotów bojowych NATO, stworzyły konieczność poszukiwań nowych oraz doskonalenie już stosowanych metod i narzędzi kwalifikacyjnych kandydatów i pilotów. Uwzględniając dodatkowe elementy charakterystyczne dla nowego typu samolotów wysokomanewrowych, autorzy przedstawiają zastosowanie pomiaru parametrów okoruchowych w analizie czynności zawodowych pilota, związanych z odbiorem informacji w układzie człowiek-maszyna, w warunkach zbliżonych do naturalnego środowiska jego pracy.

    Streszczenie angielskie: Increasing psychological demands from pilots of the modern NATO air forces led to seek new and improvement of the current methods and tools to qualify candidates and pilots to the service. Taking into consideration the additional elements characteristic for a new type of highly maneuvering planes, the authors assess the use of ocular motility measurements in the analysis of pilots' performance related to a receipt of information in the man-plane system under conditions simulating his natural occupational environment.

    stosując format: