Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GĄDEK
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Wyniki leczenia przedniego nawykowego zwichnięcia stawu ramiennego metodą Bankarta.
Tytuł angielski: Results of shoulder anterior instability treatment with Bankart procedure.
Autorzy: Gądek Artur, Walczak Jacek
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.499-501, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza wyników zabiegu Bankarta z użyciem kotwiczek Mitek GII. Zabieg wykonano metodą otwartą u 16 chorych poprzedzając go artroskopią diagnostyczną. Ocenę wyników leczenia przeprowadzono z użyciem skali Rowe'a i Constana. Średni wynik oceny z wykorzystaniem skali Constana wyniósł w obserwowanej przez nas grupie 93,82 pkt, a w skali Rowe'a 85,9 pkt. Nie było nawrotów zwichnięć po leczeniu. Stwierdzono, że otwarta metoda Bankarta u użyciem kotwic Mitek GII jest skuteczna w leczeniu nawykowego zwichniecia barku, a artroskopia barku jest cennym diagnostycznie i terapeutycznie zabiegiem poprzedzajacym korekcję nawykowwego zwichnięcia barku.

  Streszczenie angielskie: The goal of the study was to analyse the results of 16 open Bankart reconstructions performed with Mitek GII anchors in recurrent anterior shoulder instability. Assessment ton results was based on Constant and Rowe scales. Mean result in Constant scale was 93.82 and in Rowe scale 85.9 points. No stability was found after the operation in this group. Open Bankart procedure with Mitek CII anchors is effective in treatment of recurrent anterior shoulder instability while shoulder arthroscopy is very a useful preemptive diagnostic procedure.


  2/6

  Tytuł oryginału: Effect of adrenergic antagonists and cyclooxygenase inhibitors on the nicotine-induced hypothalamic-pituitary-adrenocortical activity.
  Autorzy: Gądek-Michalska A[nna], Bugajski J., Bugajski A.J., Głód R.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (2) s.275-287, il., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Nicotine is a potent stimulus for the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis. Systemic nicotine acts via central mechanisms to stimulate by multiple pathways the release of ACTH from the anterior pituitary corticotrops and corticosterone from the adrenal cortex. Nicotine may stimulate indirectly the hypothalamic paraventricular nucleus, the site of the corticotropin-releasing hormone (CRH) neurons which activates ACTH release. In the present studies an involvement of adrenergic systeman dprostaglandins synthesized by constitutive cyclooxygenase (COX-1) and inducible cyclooxygenase (COX-2) in the nicotine-induced HPA response in rats was investigated. Nicotine (2.5-5 mg/kg i.p.) significantly increased plasma ACTH and corticosterone levels measured 1 hr after administration. Adrenergic receptor antagonists or COX inhibitors were injected i.p. 15 min prior to nicotine and the rats were decapitated 1 hr after the last injection. Prazosin (0.01-0.1 mg/kg), an ŕ1-adrenergic antagonist, significantly decreased th enicotine-evoked ACTH and corticosterone secretion. Yohimbine (0.1 - 1.0 mg/kg), an ŕ2-adrenergic antagonist, moderately diminished ACTH response, and propranolol (0.1 - 10 mg/kg), a á-adrenergic antagonist, did not significantly after the nicotin-induced hormones secretion. Pretreatment with piroxicam (o.2-2.0 mg/kg), a non-selective COX inhibitor significantly diminished ACTH response. These results indicate that systemic nicotine stimulates the HPA axis indirectly, and both adrenergic system ...


  3/6

  Tytuł oryginału: Problemy w diagnostyce mięsaków kości wstępnie rozpoznawanych jako myositis ossificans.
  Tytuł angielski: Problems in diagnosis of osteosarcoma preemptive as myositis ossificans identyfied.
  Autorzy: Strzępek Janusz, Gądek Artur
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.1044-1047, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie problemów występujących w rozpoznawaniu mięsaków kości. Opisano przypadki potwierdzające możliwości pomyłek diagnostycznych, zwłaszcza w różnicowaniu z myositis ossificans, na przykładzie trojga pacjentów.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study is presentation of problems in osteosarcom adiagnosis. In 3 cases possibilities of mistakes especially in differentail diagnosis with myositis ossificans are presented.


  4/6

  Tytuł oryginału: Effect of constitutive- and inducible-cyclooxygenase in the carbachol-induced pituitary-adrenocortical response during social stress.
  Autorzy: Bugajski J., Gądek-Michalska A., Bugajski A. J.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (3) s.453-462, il., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Acetylcholine potently stimulates the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis. Cholinergic receptor agonist carbachol, given intraperitoneally (i.p.) or into the lateral cerebral ventricle (i.c.v.) to non-anesthetized racts via multiple pathways to stimulate the HPA axis. The present study sought to determine 1) the functional selectivity of carbachol for cholinergic muscarinic and/or nicotinic receptors involved in the stimulation of HPA axis; 2) the involvement to prostaglandins (PGs) generated by constitutive and inducible cyclooxygenase (COX-1 and COX-2) in the carbachol-induced ACTH and corticosterone secretion in non-stressed rats and animals exposed to social crowding stress for 7 days (24 per a cage for 6). Carbachol was given i.c.v. or i.p and cholinergic receptor antagonists or cyclooxygenase isoenzyme antagonists were given by the same routes 15 min earlier. One hour after the last injection trunk blood was taken for ACTH and corticosterone determinations. Atropine (0.1 ćg i.c.v.), a cholinergic receptor antagonist , totally abolished the carbachol (2 ćg i.c.v.) - induced ACTH and corticosterone secretion and mecamylamine (20 ćg i.c.v.), a selectiove nicotinic receptor antagonist, did not affect this secretion. This finding indicates that carbachol functions as a selective central cholinergic muscarinic receptor agonist for the HPA axis stimulation. Crowding stress significantly diminished the carbachol (0.2 mg/kg i.p.)-induced plasma ACTH and corticosterone levels measured 1 hr after administration. ...


  5/6

  Tytuł oryginału: Zastosowanie kliniczne ilościowej oceny regeneratu kostnego na zdjęciach rentgenowskich.
  Tytuł angielski: Clinical application of quantitative assessment of the bone regenerate on X-ray images.
  Autorzy: Wojnar Leszek, Tęsiorowski Maciej, Gądek Aneta, Zarzycka Maja, Jasiewicz Barbara, Kącki Wojciech
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.120-122, il., bibliogr. 15 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie polskie: Zaproponowano nową metodę ilościowej oceny regeneratu kostnego powstającego podczas wydłużania kończyn metodą Ilizarowa. Przedmiotem analizy jest wewnętrzna część strefy regeneratu, podczas gdy poprzednie metody skupiały się na ocenie ciągłości krawędzi nowo powstającej kości, istota metody polega na porównaniu symulowanego i obserwowanego rozkładu stopni szarości widocznego na radiogramie. Otrzymane wyniki potwierdzają przydatność tego nowego narzędzia diagnostycznego. Po opracowaniu standardów nowej metody przewiduje się prowadzenie jej jako dodatkowego narzędzia diagnostycznego.

  Streszczenie angielskie: A new method of quantitative analysis of the bone regenerate formed during limb lengthening using Ilizarov method is presented. Internalpart of the regenerate images is quantified insted of the edge continuity in the new bone, as proposed in elderly research. The method proposed is based on copmarison between the apparent and stimulated gary levels visible in the x-ray image ofthe regenerate zone. The result obtained demonstarte the usefulness of this diagnsotic tool. It will be used as a supplementary diasgnostic tool after standarization of the whole procedure.


  6/6

  Tytuł oryginału: Involvement of prostaglandins in the nicotine-induced pituitary-adrenocortical response during social stress.
  Autorzy: Bugajski J., Gądek-Michalska A., Bugajski A. J.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (4 p. 2) s.847-857, il., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The present study examined the functional selectivity of nicotine for nicotinic acetylcholine receptors in the stimulation of the hypothallamic-pituitary-adrenal (HPA) axis, the effect of social crowding stress on HPA response to nicotine and the involvement of prostaglandins synthesized by constitutive cyclooxygenase (COX-1) and inducible cyclooxygenase (COX-2) in the nicotine-induced HPA response in rats crowded (24 per a box instead 7) for 7 days. Nicotine (2.5-5.0 mg/kg i.p.) significantly increased plasma ACTH and corticosterone levels measured 1 h after administration. Mecamylamine (50 mg i.c.v.), a selective nicotinic receptor antagonist, atropine (0.1 mg/kg i.p.) a non-selective cholinergic receptor antagonist, or COX inhibitors were injected 15 min prior to nicotine and the rats were decapitated 1 h after the last injection. Mecamylamine abolished the nicotine-induced ACTH response and significantly deminished corticosterone response. Atropine did not alter ACTH response and modestly diminished corticosterone response to nicotine. Crowding stress significantly impaired the nicotine-evoked ACTH and corticosterone secretion. Pretreatment with piroxicam (0.2-2.0 mg/kg), a COX-1 inhibitor, considerably diminished the nicotine-induced ACTH and corticosterone secretion in control and crowded rats. Compound NS-398 (0.2-5.0 mg/kg), a selective COX-2 blocker, did not markedly alter the nicotine-induced hormones secretion in either control or stressed rats. Indomethacin (2 mg/kg), a non-selective COX inhibitor diminished significantly, but to a lesser extent than...

  stosując format: