Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FUTYMA
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Ganglioneurofibroma partim plexiforme pęcherza moczowego u ciężarnej.
Tytuł angielski: Ganglioneurofibroma partim plexiforme urinary bladder at pregnant woman - a case report.
Autorzy: Futyma Henryk, Biernat Jerzy
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (9) s.776-778, bibliogr. 8 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Opisany przypadek 29 letniej ciężarnej, u której w czasie cięcia cesarskiego wykryto guz pęcherza moczowego. Guz ten był przyczyną braku postępu porodu i zagrażał wewnątrzmaciczną zamartwicą płodu. Po otwarciu jamy brzusznej stwierdzono lity konglomerat guzów wychodzących z pęcherza moczowego. Podczas zabiegu usunięto guz oraz 2/3 pecherza. W literaturze opisane są pojedyńcze przypadki takich guzów.

  Streszczenie angielskie: This study describes the case of 29 year old pregnant woman. During the caesarean section the tumor of the bladder was detected. The reason for the caesarean section was the lack of delivery progress and impending asphyxia. After the opening of the abdominal a hard and solid conglomerate of tumors coming out of the bladder was certified. The tumor of the urinary bladder was the reason for the caesarean section and removing 2/3 of the urinary bladder. The histopatological examination showed that it was ganglineurofibroma partim plexiforme. The medical literature knows only very few cases concerning this type of cancer of the bladder.


  2/13

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych funkcji widzenia u osób pracujących z komputerami.
  Tytuł angielski: Evaluation of the visual function of the employees working with the computer screen monitor.
  Autorzy: Futyma Ewa, Prost Marek E.
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.257-259, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To evaluate the effects of long-term work with computer monitor on the accommodation, convergence, stereopsis, near and distant visual acuity. Material and methods: The studies of the accommodation, convergence, stereopsis, near and distant visual acuity have been performed in 50 employees working with the computer 6.5 hours daily, 5 - 6 days weekly and 5 to 12 years. The same studies have been performed in 50 white-collar workers, who had no contact with the computer in their work. Results: No changes in the accommodation, convergence, stereopsis, near and distant visual acuity have been found in the employees in boh studies groups. Concluson: Long-term work with the computer monitor does not cause changes in the visual function of the employees. Reported changes are probably cause by the visual fatigue associated with the near work, and out by the direct infleuce of the computer monitor.


  3/13

  Tytuł oryginału: Pacjent z rozrusznikiem serca w praktyce lekarza rodzinnego.
  Autorzy: Futyma Marian, Wańczura Piotr
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 25 s.7-15, bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia


  4/13

  Tytuł oryginału: Przetoka wieńcowa u pacjenta z chorobą trzech naczyń.
  Tytuł angielski: Coronary fistula in patient with three vessel disease.
  Autorzy: Futyma Marian, Młodziankowski Adam, Wańczura Piotr, Dudek Konrad
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 25 s.17-21, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska


  5/13

  Tytuł oryginału: Stymulacja dwuogniskowa prawej komory.
  Tytuł angielski: Bifocal stimulation of the right ventricle.
  Autorzy: Futyma Marian, Wańczura Piotr, Dudek Konrad, Młodziankowski Adam
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 25 s.23-31, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska


  6/13

  Tytuł oryginału: Profilakktyka choroby wieńcowej w świetle badań klinicznych.
  Autorzy: Futyma Marian, Młodziankowski Adam, Wańczura Piotr
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 23 s.15-30, bibliogr. 67 poz.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/13

  Tytuł oryginału: Ratunkowa angioplastyka w świeżym zawale serca.
  Tytuł angielski: Rescue angioplasty in acute myocardial infarction.
  Autorzy: Futyma Marian, Młodziankowski Adam, Słomba Marian
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 23 s.31-35, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  8/13

  Tytuł oryginału: Wpływ stymulacji przedsionkowej i dwujamowej na objętość wyrzutową serca w spoczynku.
  Tytuł angielski: The effect of atrial and dual chamber pacing mode on stroke volume at rest.
  Autorzy: Futyma Marian, Młodziankowski Adam
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 23 s.37-44, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/13

  Tytuł oryginału: Wpływ czynników konstytucjonalnych i środowiskowych na stopień nasilenia koksartrozy w obrazie radiologicznym
  Autorzy: Biliński P[iotr] J[acek], Futyma J., Śniegowski M., Puchała J.
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.32-36, tab., bibliogr. 33 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  10/13

  Tytuł oryginału: Czy stopień destrukcji stawu biodrowego w obrazie radiologicznym odpowiada zaawansowaniu dysfunkcji biodra?
  Autorzy: Biliński P[iotr] J[acek], Gumański R[yszard], Śniegowski M., Futyma J.
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.37-39, tab., bibliogr. 8 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  11/13

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych parametrów napływu mitralnego w zależności od rodzaju stymulacji AAI vs DDD.
  Autorzy: Futyma Marian, Młodziankowski Adam
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 24 s.73-80, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  12/13

  Tytuł oryginału: Epidemiologia chorób układu krążenia.
  Autorzy: Futyma Marian, Młodziankowski Adam, Słomba Marian
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 24 s.81-92, bibliogr. 49 poz.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/13

  Tytuł oryginału: Farmakologiczna i niefarmakologiczna redukcja czynników ryzyka miażdżycy.
  Autorzy: Futyma Marian, Dudek Konrad
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 24 s.93-98, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  stosując format: