Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FURMANIK
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Odległe wyniki leczenia skojarzonego z udziałem przedoperacyjnej chemioterapii i resekcji u chorych na miejscowo-zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca.
Tytuł angielski: Late results of the combined treatment with the use of preoperative chemiotherapy and surgery of locally advanced non-small cell lung cancer.
Autorzy: Furmanik Franciszek, Paprota Krzysztof, Kaczmarek-Borowska Bożena, Budny Bożena, Sawicki Marek, Korobowicz Elżbieta, Zdunek Małgorzata, Jabłonka Andrzej, Jabłonka Stanisław
Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.34-43, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,096

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study is the assessment of efficacy of combined treatment (preoperative chemotherapy and surgery of locally advanced non-small cell lung cancer. Material included sixty-two NSCLC patients treated in the Department of Thoracic Surgery of Medical School of Lublin between February 1993 and October 1997. Treatment was started with 2 or 3 courses of chemotherapy. In 51 cases chemotherapy was based on Cisplatin. Response (CR + PR) to chemotherapy was observed in 30 cases (48,8 p.c.). 21 - 25 days after last course of chemotherapy resections were carried out. In 1 case it was lobectomy, in 25 cases -pneumonectomy and in 36 - extended pneumonectomy. In 56 cases resection was radical, in 6 cases non-radical. No perioperative deaths or bronchial fistulas were observed. Median survival was 21,4 months and 5-years survival - 35,25 p.c. The results confirm the usefulness of preoperative chemotherapy in locally advanced NSCLC.


  2/9

  Tytuł oryginału: Ocena dynamiki wybranych parametrów krzepnięcia i fibrynolizy u chorych poddanych zabiegowi wszczepienia cementowej protezy stawu biodrowego.
  Tytuł angielski: Evaluation of selected parameters of blood coagulation and the fibrynolosis system in patients undergoing total hip replacement surgery.
  Autorzy: Sokołowska Bożena, Piecuch Wiesław, Walter-Croneck Adam, Dmoszyńska Anna, Furmanik Franciszek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.502-508, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Chorzy poddani operacjom ortopedycznym, a zwłaszcza wszczepieniu całkowitej protwezy cementowej stawu biodrowego należą do grupy chorych dużego ryzyka rozwoju powikłań zakrzepowo-zatorowych. Pooperacyjna zakrzepica żył głębokich może dotyczyć od 40 do 80 proc. tych chorych. U 4 - 19 proc. chorych rozwija się jawna klinicznie zatorowość płuc i z tej grupy ok. 7 proc stanowią przypadki śmiertelne. Dokładna ocena zaburzeń krzepniecia w okresie okołooperacyjnym mogłaby doprowadzić do wyłonienia czynników ryzyka rozwoju powikłań zakrzepowo-zatorowych i ułatwić skuteczniejsze postępowanie profilaktyczne. Celem pracy była ocena dynamiki wybranych parametrów krzepnięcia i fibrynolizy u chorych poddanych zabiegowi wszczepienia całkowitej cementowej protezy stawu biodrowego. Badaniem objęto 66 pacjentów poddanych zabiegowi wszczepienia całkowitej cementowej protezy stawu biodrowego. Wśród chorych było 51 kobiet i 15 mężczyzn w wieku od 47 do 78 lat, średnio 64 lata. U 32 (grupa A) chorych zabieg wykonano z zastosowaniem normowolemicznej hemodylucji, u 34 (grupa B) - zabieg wykonano bez zastosowania tej procedury. Wszyscy chorzy otrzymywali profilaktycznie heparynę drobnocząsteczkową, preparat Clexane w dawce 40 mg/dz. Badania układu krzepnięcia wykonywano trzykrotnie: w dniu zabiegu rano - badanie 1, w dniu zabiegu wieczorem - badanie 2 i w pierwszej dobie po zabiegu - badanie 3. Oceniano: stężenia: kompleksów trombina-antytrombina (TAT), fragamentów 1 + 2 protrombiny (F1 + ...

  Streszczenie angielskie: Patients underging orthopedic surgery, particularly total hip replacement procedure belong to a group of patients with a high risk of thromboembolic complications. Postoperative deep vein thrombosis may occur in 40 - 80 of these patients. 4 - 19 p.c. of patients develop clinically evident pulmonary embolism and approximately 7 p.c. of cases in this group result in death. A through evaluation of coagulation disorders in the perioperative period could lead to detecting risk factors of thromboembolic complications development and could facilitate more effective prophylaxis management. The aim of this study was to evaluate the dynamics of serlected blood coagulation and fibrynolosis parameters in patients undergoing total hip replacement surgery. The study included 66 patients undergoing total hip replacement surgery. The group consisted of 51 women and 15 men, within the age range of 47 - 78, the mean age was 64. In 32 (group A) patients surgery was performed with the use of normovolemic hemodilution, in 34 (gropup B) the hemodilution procedure was not applied. The patients received low molecular heparin as prophylaxis started 12 hours prior surgery and continued for 5 weks after. The examination of the coagulation system was performed: in the morning of the day of the operation - examination 1, on the day of the operation in the evening - examination 2, and on the first day after operation - examination 3. We determined the concentrations of thrombin-antithrombin ...


  3/9

  Tytuł oryginału: Analiza wpływu wybranych czynników klinicznych na wyniki leczenia chirurgicznego chorych na grzybniaka kropidlakowatego płuc : praca doktorska
  Autorzy: Sagan Dariusz, Furmanik Franciszek (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej w Lublinie
  Źródło: 2002, [4], 115 k. : il., tab., bibliogr. 233 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • chirurgia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/9

  Tytuł oryginału: Ocena jakości życia chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) leczonych chirurgicznie lub w sposób skojarzony z udziałem chirurgii : praca doktorska
  Autorzy: Wachowicz Małgorzata, Furmanik Franciszek (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinka Chirurgii Klatki Piersiowej w Lublinie
  Źródło: 2002, 130 k. : il., tab., bibliogr. 189 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20866

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/9

  Tytuł oryginału: Wpływ leczenia operacyjnego na wybrane parametry badań spirometrycznych i gazometrii krwi tętniczej u chorych z różnego stopnia zwężeniem tchawicy w przebiegu wola : praca doktorska
  Autorzy: Wilk Violetta, Furmanik Franciszek (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej w Lublinie, Wojewódzki Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oddział Wewnętrzny w Radomiu
  Źródło: 2002, 107, 14 k. : il., tab., bibliogr. 252 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20871

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/9

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu leczenia radiojodem lub operacyjnie wola toksycznego na wybrane parametry hemodynamiki mięśnia sercowego : praca doktorska
  Autorzy: Narożnik Sławomir, Furmanik Franciszek (promot.).; [Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej w Lublinie]
  Źródło: 2002, 122 k. : il., tab., bibliogr. 130 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/9

  Tytuł oryginału: Wybrane aspekty urazów klatki piersiowej.
  Tytuł angielski: Some aspects of thoracic cage's injuries.
  Autorzy: Furmanik Franciszek, Sawicki Marek, Rybojad Paweł
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.140-149, il., tab., bibliogr. 50 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono aktualne poglądy na temat urazów klatki piersiowej. Najczęściej spotykanymi zespołami pourazowymi, tak u dzieci jak i u dorosłych, są złamania żeber, powikłania opłucnowe, stłuczenie płuc i mięśnia sercowego. Najgroźniejszym następstwem tych urazów jest krwawienie. Jego żródłem są najczęściej duże naczynia środpiersia lub wnęki płuc. Innym stanem naglącym jest odma prężna. Drenaż jamy opłucnowej jest najczęściej wykonywanym zabiegiem po urazach klatki piersiowej. Spełnia on podwójną rolę: diagnostyczną i leczniczą. Po urazie klatki piersiowej często dochodzi do stłuczenia płuca, które powoduje upośledzenie jego funkcji na skutek narastającego obrzęku i krwawienia do miąższu. Jednym z najczęściej przeoczonych następstw tępego urazu klatki piersiowej jest stłuczenie mięśnia sercowego, które może doprowadzić do zgonu, dlatego chorzy po masywnym urazie klatki piersiowej wymagają hospitalizacji połączonej z monitorowaniem pracy serca.

  Streszczenie angielskie: The paper presents actual opinions on the subject of thoracic cage's injuries. Fractures of ribs, pleural complications, contusion of the lung and cardiac muscle are the most frequent post-traumatic syndromes in children and adults. Bleeding in the most dangerous result of these injuries. Great vessels of the mediastinum or the pulmonary hilus are most often the source of such bleeding. Tension pneumothorax is the other emergency. Drainage of the pleural cavity is the most frequent procedure in thoracic injuries. It has double role: diagnostic and therapeutic. Pulmonary contusion is frequent after trauma of the thorax and it deteriorates the function of the lung because of oncreasing edema and bleeding into parenchyma. Contusion of the cardiac muscle is one of the most often omitted results of closed thoracic injury. It can lead to decease, so patients after massive thoracic injury need hospitalization with monitoring of cardiac action.


  8/9

  Tytuł oryginału: Long-term survival after bronchial sleeve resections.
  Tytuł polski: Odległe wyniki resekcji mankietowych drzewa oskrzelowego.
  Autorzy: Furmanik Franciszek, Czajkowski Marek, Sawicki Marek
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.413-420, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W okresie od lutego 1990 r. do lutego 2000 r. wykonano w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej AM w Lublinie 53 resekcje anatomiczne tkanki płuca, połączone z resekcją mankietową drzewa oskrzelowego. Celem prezentowanego badania była analiza odległych wyników leczenia operacyjengo. Większość chorych (86,8 proc.) operowano z powodu niedrobnokmórkowego raka płuca (NDRP). Zanotowano 3 zgony okołooperacyjne (5,7 proc.). Mediana przeżycia dla wszystkich operowanych chorych wynosi 45,6 meisiąca, a dla 45 chorych operowanych z powodu NDRP 41,2 miesiąca. Skumulowany odsetek przeżyć 5-letnich w grupie chorych operowanych z powodu NDRP wyniósł 38,6 proc. Znamienny wpływ na czas ich przezycia miały: przedoperacyjny stan sprawności wg WHO oraz wystąpienie cechy N2 i nieradykalność resekcji. Wydaje się, że wobec zbliżonej skuteczności, ograniczonej liczby powikłań i zgonów okołooperacyjnych, a także korzyści czynnościowych resekcje mankietowe mogą być wykonywane zarówno ze wskazań czynnościowych, jak i anatomicznych w każdym kwalifikującym się do tego przypadku.

  Streszczenie angielskie: Between February 1990 and February 2000, 53 anatomical pulmonary tissue resections with sleeve bronchial resections have been performed in teh Department of Thoracic Surgery of Medical University of Lublin. The aim of the present study was the evaluation of long-term results of operative treatment. Most of the cases (86.8 p.c.) were patients with non-small cell lung cancer. Three perioperative deaths (5.7 p.c.) were recorded. The mean time of survival for all patietns was 45.6 months and for NSCLC patietns was 41.2 months. The cumulative 5 years' survival rate in cancer patients was 38.6 p.c. Preoperative performance status, presence of N2 and non-radical resection have been recognised as significant prognostic factors in cancer patients. In our opinion, in view of comparable efficacy, low morbidity, mortality and functional benefits pulmonary sleeve resections should be considered in every patient with favourable anatomical and functional conditions.


  9/9

  Tytuł oryginału: Impact of preoperative chemotherapy and/or antimicrobial prophylaxis on dynamics of nasopharyngeal microflora in patients with lung cancer during short-term hospitalization.
  Autorzy: Malm Anna, Głowniak-Korona Izabela, Kasprzycka Anna, Rybojad Paweł, Górniewski Grzegorz, Furmanik Franciszek
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.167-170, tab., bibliogr. 7 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Analysis of nasopharyngeal microflora in patients with lung cancer during short-term hospitalization, who routinely receive antimicrobial prophylaxis before pulmonary resection operations, suggests that preoperative chemotherapy can be regarded as an additional risk factor for colonization of upper respiratory tract with Gram-negative rods of the family Enteterobacteriaceae or with yeast-like fungi - Candida spp.

  stosując format: