Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FUDAL
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Zawał mięśnia sercowego u 93-letniego pacjenta. Leczenie interwencyjne.
Tytuł angielski: Primary angioplasty in a 93-year-old patient with acute myocardial infarction - a case report.
Autorzy: Kawecki Damian, Fudal Marcin, Glanowska Grażyna, Wilczewski Przemysław, Rybczyk Renata
Opracowanie edytorskie: Wrabec Krzysztof (koment.).
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (7) s.48-51, il., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Zaprezentowano przypadek 93-letniego pacjenta przyjętego ze świeżym zawałem ściany przedniej mięśnia sercowego. Wykonana w trybie pilnym koronarografia wykazała zamkniętą tętnicę przednią zstępującą. Wykonano skuteczne udrożnienie i angioplastykę naczynia z przywróceniem prawidłowego przepływu (TIMI 3). Pierwotna angioplastyka wykonana w szóstej godzinie od wystąpienia objawów zawału serca pozwoliła uniknąć rozległego uszkodzenia mięśnia sercowego. Prezentowany przypadek potwierdza skuteczność oraz bezpieczeństwo interwencyjnego leczenia zawału serca u pacjentów w starszym wieku.

  Streszczenie angielskie: A case of a 93-year-old male with acute anterior myocardial infarction (AMI) is presented. Coronary angiography showed total occlusion of the left anterior descending coronary artery. Primary angioplasty performed 6 hours from the onest of symptoms successfully restored patency of the infarct-related artery (TIMI 3 grade flow). The present report confirms the efficacy and safety of invasive treatment of AMI in the elderly.


  2/2

  Tytuł oryginału: Wartość metod opisowych i metrycznych kośćca postkranialnego w opiniowaniu sądowo-lekarskim : praca doktorska
  Autorzy: Fudalej Marcin, Dubrzyński Aleksander (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Medydcyny Sądowej w Warszawie
  Źródło: 2002, 140 k. : il., tab., bibliogr. 86 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19976

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: