Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FRYDECKA
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Farmakologia
Tytuł angielski: = Pharmacology
Autorzy: Jacob Leonard S.
Opracowanie edytorskie: Wilimowski Marian (red.), Bolanowski Marek (tł.), Frydecka Irena (tł.), Hein-Antonik Katarzyna (tł.), Jaźwińska-Tarnawska Ewa (tł.), Kasperski Adam (tł.), Kotschy Daniel (tł.), Milejski Piotr (tł.), Niewiński Przemysław (tł.), Orzechowska-Juzwenko Krystyna (tł.), Wiela-Hojeńska Anna (tł.), Witkowska Maria (tł.), Wojewódzki Wiesław (tł.).
Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban and Partner 2002 dodr, VII, [5], 452 s. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 737,704

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja


  2/10

  Tytuł oryginału: CD28 costimulatory molecule - expression, structure and function.
  Autorzy: Boćko Dorota, Kosmaczewska Agata, Ciszak Lidia, Teodorowska Renata, Frydecka Irena
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (3) s.169-177, il., bibliogr. 94 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: T cell activation is a key in triggering an antigen specific immune response of the organism. The process is induced primarily by the signal generated by direct interaction of a T cell receptor with an antigen bound to the major histocompatibile complex on an antigen-presenting cell (APC). Although the signal is critical in exciting immune response, an additional, costimulating signal is required. The major second signal is generated by interaction of the CD28 molecule expressed on most T lymphocytes with its natural ligands CD80 and CD86 located on APCs. The signal excited by CD28 triggering involves multiple second-messenger cascades, leading to the activation of transcription factors and finally results in cell proliferation, cytokine production, and the generation of effector functions. The importance of CD28-delivered costimulatory signals was proven in experiments with CD28-deficient mice. T cells from these mice exhibited an impaired pattern of cytokine secretion and defects in T cell-dependent antibody production. Certain forms of immunopathology might result from the aberrant regulation of CD28 expression.


  3/10

  Tytuł oryginału: Correlation of blood lymphocyte CTLA-4 (CD152) induction in Hodgkin's disease with proliferative activity, interleukin 2 and interferon-gamma production.
  Autorzy: Kosmaczewksa Agata, Frydecka Irena, Boćko Dorota, Ciszak Lidia, Teodorowska Renata
  Źródło: Br. J. Haematol. 2002: 118 (1) s.202-209, il., tab., bibliogr. s. 207-209
  Sygnatura GBL: 303,964

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Expression of the downregulatory CTLA-4 molecule was determined on unstimulated and anti-CD3+ recombinant interleukin 2 (rIL-2)-stimulated peripheral blood T cells in Hodgkin's disease (HD) and correlated with the T-cells' proliferative activity, IL-2 and interferon (IFN)-gamma production. There was a negligible percentage of CTLA-4+/CD3+ cells before culture. The mean percentage of CTLA-4+/CD3+ lymphocytes increased gradually, peaked after 72 h of stimulation and returned to basal values after 96 h of stimulation. The mean proportion of CTLA-4+/CD3+ cells from untreated patietns was significantly higer after 24, 48 and 72 h of stimulation comppared with controls. The mean percentage of CTLA-4+/CD3+ cells from patietns in clinical remission (CR) was lower than that of untreated patients, but remained significantly higher compared with controls. Lymphocytes from untreated HD patients showed impaired proliferative activity, IL-2 and IFN-gamma production compared with controls. The proliferative activity of the lymphocytes, IL-2 and IFN-gamma production remained significantly lower in CR compared with controls. The proportion of CTLA-4+/CD3+ cells negatively correlated with proliferative activity, IL-2 and IFN-gamma production in HD patients and controls. However, some untreated patients as well as patients in CR with normal mean fluorescence intensity values of CTLA-4 showed unimpaired T-cell function tests. Our study provides the first evidence of an increased expression of downregulatory CTLA-4 molecule on stimulated T-cells in HD, which could be one of the mechanisms of immune deficiency in this disease.


  4/10

  Tytuł oryginału: Molekularne mechanizmy aktywacji limfocytów T - dwusygnałowy model kaskady aktywacyjnej.
  Tytuł angielski: Molecular mechanisms of T cell activation - two-signal model of activation cascade.
  Autorzy: Włodarska-Polińska Iwona, Frydecka Irena
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.205-212, il., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Streszczenie polskie: Aktywacja limfocytu jest punktem zapoczątkowującym odpowiedź odpornościową. Aktywacja limfocytu wymaga dwóch różnych sygnałów. Pierwszy powstaje w wyniku interakcji receptora limfocytu T TCR (T cell receptor) ze swoistym antygenem w kompleksie z cząsteczką MHC na powierzchni komórki prezentującej antygen. Jeśli limfocyt dziewiczy, który rozpoznał antygen nie otrzyma drugiego sygnału pochodzącego z cząsteczek kostymulujących, nie tylko nie zostanie zaktywowany, ale wejdzie w stan anergii, czyli traci zdolność aktywacji, nawet jeśli otrzyma wystarczający dla limfocytu dziewiczego sygnał kostymulujący. Najsilniejszy sygnał kostymulujący w komórce T powstaje w wyniku interakcj antygenu CD28 na komórce T z jego ligandem B7 obecnym na komórce prezentującej antygen. W artykule omówiono molekularne mechanizmy kaskady szlaku sygnałowego kompleksu TCR/CD3 i CD28 limfocytów T.

  Streszczenie angielskie: T-cell activation is a key point initiating immune response. The lymphocyte activation requires two different signals. First one is delivered by interaction between T cell receptor (TCR) with MHC: Ag on antigen presenting cell (APC). If naive lymphocyte after antigen recognition does not receive second signal from costimulatory molecules, it is not activated, but comes into a state of anergy. It means that lymphocyte loses its activation capacity in the future, even if it receives appropriate costimulatory signal. The strongest costimulatory signal in T cell is induced by interaction of CD28 antigen on T cell with its ligand B7 on APC. In this review we describe molecular mechanisms of TCR/CD3 and CD28 signalling cascades in T cell.


  5/10

  Tytuł oryginału: Blood serum levels of soluble forms of adhesion molecules ICAM-1 (sICAM-1) and selectin E (s-selectin E) in patients with various phases of non-Hodgkin's lymphomas.
  Autorzy: Wołowiec Dariusz, Frydecka Irena, Kapelko-Słowik Katarzyna, Potoczek Stanisław, Urbaniak-Kujda Donata, Kuliczkowski Kazimierz
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.BR175-BR178, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Monitoring of disease activity and effectiveness of treatment plays an important role in curative management of patients with non-Hodgkin's lymphomas (n-HL). In the search for markers useful for biochemical monitoring of n-HL patients, a group of proteins called adhesion molecules attracted attention. Particular attention has been devoted to sICAM-1 (intercellular adhesion molecule-1). A correlation between sICAM-1 levels and histological malignancy grades and clinical staging of n-HL, activity of the disease and tumor mass has been observed. The aim of the study was to assess the utility of determining serum levels of selected adhesion molecules in n-HL monitoring. The study was carried out in 60 patients with intermediate and high malignancy grade n-HL according to Working Formulation (anaplastic, lymphoblastic, immunoblastic, centroblastic and centroblastic-centrocytic). Soluble ICAM-1 adhesion molecule (sICAM-1) and selectin E levels were determined in the sera of 31 newly diagnosed patients, 18 with complete remission, and 11 with relapse of the disease. The control group consisted of 15 healthy subjects. The results were expressed in ng/ml. sICAM1 levels were similar in healthy controls and patients in the remission phase and significantly lower in patients with diagnosed active disease and relapses. Relapses were associated with slightly lower levels (on borderline of statistical significance) than of diagnosis Serum selectin E levels, however, demonstrated no differences among patient grups or as compared with controls. The presented results indicate the utility of serum sICAM-1 level determination in assessmetn of acaitivty of intermediate and high malignancy grade non-Hodgkin's lymphomas.


  6/10

  Tytuł oryginału: Dożylne preparaty immunoglobulin w terapii chorób nowotworowych układu limforetikularnego u osób dorosłych.
  Tytuł angielski: Intravenous immunoglobulins in the treatment of lymphoreticular malignancies in adults.
  Autorzy: Frydecka Irena
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 supl. s.53-58, bibliogr. [29] poz., sum. - 3 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Rola IVIG we współczesnej medycynie Wrocław 04. 2001
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: This revive describes the clinical use of intravenous immunoglobulins in the prophylaxis and treatment of infectious complications during the course of B-cell chronic lymphocytic leukemia and multiple myeloma.


  7/10

  Tytuł oryginału: Wpływ stymulacji przeciwciałem monoklonalnym anty-CD3 i interleukiną-2 na ekspresję łańcucha zeta kompleksu TCR/CD3 limfocytów T i komórek NK we krwi obwodowej u chorych na ziarnicę złośliwą : praca doktorska
  Autorzy: Boćko Dorota, Frydecka Irena (promot.).; PAN, Instytut Immunopatologii i Terapii Doświadczalnej Laboratorium Immunopatologii we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [8], 73 k. : il., tab., bibliogr. 127 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20475

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  8/10

  Tytuł oryginału: Ekspresja antygenu CTLA-4 (CD152) oraz zdolność do wytwarzania cytokin i proliferacji przez pobudzone limfocyty T u chorych na ziarnicę złośliwą : praca doktorska
  Autorzy: Kosmaczewska Agata, Frydecka Irena (promot.).; PAN, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Laboratorium Immunopatologii we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [1], 91 k. : il., tab., bibliogr. 215 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20474

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/10

  Tytuł oryginału: Serum levels of sTNFR-1 and sFas in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis.
  Autorzy: Bilińska Małgorzata, Frydecka Irena, Podemski Ryszard, Gruszka Ewa
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (10) s.CR720-CR723, tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: During the relapse of multiple sclerosis (MS), activated T cells, T cells autoreactive against myelin antigens as well as antigen-nonspecific lymphocytes and monocytes produce a number of proinflammatory cytokines such as TNF (Tumor Necrosis Factor). For a proinflammaoty effect to take place TNF must bind together with appropriate receptors. The aim of the study was to assess value of serum sTNFR-1 adn sFas levels with reference to clinical activation of disease. Material/Methods: Thirty-three patients with clinically documented diagnosis of relapsing-remitting MS and 22 healthy subjects were included in the study. In 15 patients the measurements of sTNFR-1 and sFas levels were performed at the beginning of MS relapse and in 18 subjects - they were taken in MS remission. The levels of both soluble molecules were determined with the use of enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Results: Mean serum sTNFR-1 levels in patients with MS relapse did not differe significantly from mean sTNFR-1 level in patients with MS remission and a control group. Mean serum sFas level in patients with MS relapse was significantly higher comparing with the results obtained in patients with MS remission and in control group. Conslusions: The absence of changes in serum sTNFR-1 levels relative to clinical activation of the disease makes this measurement ineffective in the assessment of MS status. On the other hand, the measurement of serum sFas levels may be a valuable parameter for the monitoring of both MS clinical couse and immune response to treatment when the symptoms of neurological aggravate.


  10/10

  Tytuł oryginału: Ekspresja białek szlaków sygnałowych CD3zeta i CD28 limfocytów T krwi obwodowej u chorych na raka szyjki macicy : praca doktorska
  Autorzy: Włodarska-Polińska Iwona, Frydecka Irena (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Onkologii i Klinika Ginekologii Onkologicznej we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 52 k. : il., tab., bibliogr. 106 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20422

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  stosując format: