Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FRIEDMAN
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Postępy w leczeniu choroby Parkinsona].
Autorzy: Friedman Andrzej
Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (3) s.230-232 - Tł. artyk. z czas. Hospital Practice 2001; 36(6)
Sygnatura GBL: 312,978

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/5

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Leczenie początkowe choroby Parkinsona. Wytyczne American Academy of Neurology].
  Autorzy: Friedman Andrzej
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (3) s.134-135, bibliogr. 1 poz. - Tł. artyk. z czas. Neurology 2002; 58 : 11-17
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/5

  Tytuł oryginału: Zaburzenia połykania w chorobie Parkinsona.
  Tytuł angielski: Swallowing disorders in Parkinson's disease.
  Autorzy: Potulska Anna, Friedman Andrzej, Królicki Leszek, Jędrzejowski Maciej, Spychała Andrzej
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.449-456, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Trudności w połykaniu są często stwierdzanym objawem w zaawansowanych stadiach choroby Parkinsona; znaczne nasilenie tych zaburzeń prowadzi do zachłystowego zapalenia płuc, trudności przy spożywaniu posiłków i wyniszczenia. Celem pracy była ocena zaburzeń odruchu połykania i poszczególnych faz aktu połykania. Przebadano przy pomocy elektromiografii mięśni szyi i scyntygrafii przełyku jedenastu chorych na chorobę Parkinsona i dziewięciu zdrowych ochotników w porównywalnym wieku. W pracy wykazano wydłużenie latencji odruchu połykania do 543 ń 84 ms wśród chorych vs. 230 ń 66 ms u zdrowych (p 0.05) oraz wydłużenie czasu ruchu krtani do 1880 ń 140 ms vs. 1349 ń 154 ms (p 0.05). Ponadto zauważono wydłużenie fazy przełykowej aktu połykania ze szczególną tendencją do zalegania pokarmów w dolnej 1/3 przełyku 12.45 ń 2.45 s vs. 6.45 ń 1.18 s (p 0.001). Ustalono także próg dysfagii u chorych z chorobą Parkinsona. Wielkość ta określa największą objętość płynu, który może być jednorazowo połknięta przez badanego (u zdrowych wynosi ona minimum 20 ml wody). U chorych była ona znacznie niższa i wynosiła 4.5 ń 0.86 ml. Otrzymane wyniki pozwalają jednoznacznie i obiektywnie stwierdzić zaburzenia połykania w chorobie Parkinsona. W pracy stwierdzono obecność dysfagii u wszystkich badanych chorych, choć tylko ośmiu z nich zgłaszało zaburzenia połykania. U pozostałych trzech zaburzenia miały charakter subkliniczny i dotyczyły przede wszystkim wydłużenia fazy przełykowej.

  Streszczenie angielskie: Impairment of swallowing is a common symptom in advanced stage of Parkinson's disease and severe defect of this function may cause aspiration pneumonia, problems with food intake and cachexy. The aim of this study was to assess the reflex and oral, pharyngeal, oesophageal phase of swallowing. Eleven patients with Parkinson's disease and 9 healthy subjects were investigated by electromiography (EMG) and oesophageal scintigraphy. The study demonstrates delayed triggering of swallowing reflex (543 ń 84 ms in patients with PD vs. 230 ń 66 ms in controls, p 0.05) and prolongation of laryngeal movement (1880 ń 140 ms vs. 1349 ń 154 ms, p 0.05). The prolongation of the oesophageal phase of swallowing with predilection to retention of water in lower one/third part of esophagus (12.45 ń 2.45 s vs. 6.45 ń 1.18 s, p 0.001) was observed. The dysphagia limit, that is the maximum amount of water swallowed at once, was also evaluated (all normal subjects are able to swallow 20 ml water or more at once). In the studied patients with Parkinson's disease it was 4.5 ń 0.86 ml. These results evidently and objectively indicate the presence of swallowing disorders in Parkinson's disease. Dysphagia was observed in all studied patients, although only 8 of them complained about it. In other 3 cases the impairment of swallowing was subclinical and it was connected with prolongation of oesophageal phase.


  4/5

  Tytuł oryginału: The impact of conflict of interest on trust in science.
  Autorzy: Friedmann Paul J.
  Źródło: Sci. Eng. Ethics 2002: 8 (3) : Conflict of interest and its significance in science and medicine s.413-420, bibliogr. 15 poz. - Międzynarodowa konferencja pt. Konflikt interesów i jego znaczenie w nauce i medycynie Warszawa 05-06.04. 2002
  Sygnatura GBL: 735,647

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca przeglądowa


  5/5

  Tytuł oryginału: Algorytm postępowania w chorobie Parkinsona (2001)
  Autorzy: Olanow C. Warren, Watts Ray L., Koller William C.
  Opracowanie edytorskie: Prusiński Antoni (red.), Friedman Andrzej (przedm.), Buraczyńska Kinga (tł.), Wojczal Joanna (tł.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. Czelej Sp. z o.o. 2002, 160 s. : il., tab., bibliogr. 584 poz., 24 cm. - Tyt. również w jęz. angKsiążka jest tłumaczeniem artyk. z czas. Neurology, 2001; 56 suppl. 5
  Sygnatura GBL: 736,221

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: