Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FRIEBE
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Macica podwójna z krwiakiem w szczątkowym rogu u 16-letniej dziewczynki - opis przypadku.
Tytuł angielski: Uterus duplex with hematome in rudimentary horn in 16-years old girl - the case report.
Autorzy: Grotowski W., Friebe Z., Warenik-Szymankiewicz A.
Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.29-30, il., bibliogr. 7 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
Sygnatura GBL: 313,312

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek wady wrodzonej macicy u 16-letniej dziewczynki o charakterze macicy podwójnej z krwiakiem w szczątkowym rogu ze szczególnym uwzględnieniem zakresu badań diagnostycznych oraz leczeniem operacyjnym.

  Streszczenie angielskie: We present the case of uterus duplex with hematome in rudimentary horn in 16-years old girl who underwent surgical treatment.


  2/5

  Tytuł oryginału: N-acetyltransferase (NAT2) gene polymorphism in women with ovarian carcinoma.
  Autorzy: Skorupska E[lżbieta], Friebe Z., Korzeniowska K.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 4 (4) s.213-217, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: The aim of the study was a molecular analysis of N-acetyltransferase (NAT2) gene in the aspect of a risk group of ovarian carcinoma morbidity. Patients and methods: Fifty women with ovarian carcinoma (the study group) and fifty healthy women (the control group) were analysed. Analysis of a N-acetyltransferase gene was undertaken by PCR (polymerase chain reaction) - RFLP (restriction fragment length polymorphism). Results: This study shows that there is a statistically significant difference in the NAT2 alleles frequency distribution in the groups of ovarian carcinoma and healthy women. There is no statistically significant difference in the frequency distribution of NAT2 genotypes in those groups. Conclusions: Women with double mutant NAT2 alleles are genetically predisposed to the development of ovarian carcinoma. There is no association between particular NAT2 genotypes and morbidity of ovarian carcinoma.


  3/5

  Tytuł oryginału: Rehabilitacja mięśni dna miednicy metodą biofeedback w leczeniu mieszanych postaci nietrzymania moczu u kobiet.
  Autorzy: Paczkowska Anna, Friebe Zbigniew, Koszla Michał
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (5) s.76-78, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pojęcie "rehabilitacja dna miednicy" jest abstrakcją nie tylko dla pacjentek, lecz także dla większości ją polecających. Praca stanowi przyczynek do dyskusji nad możliwościami leczenia zachowawaczego nietrzymania moczu.


  4/5

  Tytuł oryginału: Skojarzone leczenie mieszanych postaci nietrzymania moczu elektrostymulacją i biofeedback.
  Autorzy: Paczkowska Anna, Friebe Zbigniew, Koszla Michał
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.57-59, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia dwie metody leczenia zachowawczego, które zastosowane prawidłowo, mogą u części pacjentek znacznie zmniejszyć nasilenie dolegliwości związanych z nietrzynaniem moczu, zaś u pozostałych służyć jako przygotowanie do operacji uroginekologicznej, polepszając jej efekt.


  5/5

  Tytuł oryginału: Ciąża młodocianych a depresja okołoporodowa.
  Tytuł angielski: Postpartum depression.
  Autorzy: Jarząbek Grażyna, Wybrańczyk Katarzyna, Szafińska Agnieszka, Rzeczycki Jacek, Friebe Zbigniew
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (4/5) s.277-282, bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Smutek poporodowy, depresja poporodowa oraz psychoza poporodowa są to najczęściej występujące zaburzenia emocjonalne u kobiet w połogu, w każdym wieku. Oprócz opieki medycznej, ważna jest opieka pedagogiczno-psychologiczna nad młodocianą ciężarną, także w aspekcie profilaktyki depresji okołoporodowej.

  Streszczenie angielskie: The subject of this study is postpartum depression in women of all ages. This is a very important problem in psychiatry, gynecology and adolescent gynecology.

  stosując format: