Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FRANUS
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Zakażenie Helicobacter pylori u dzieci a idiopatyczne schorzenia o lokalizacji poza przewodem pokarmowym.
Tytuł angielski: Helicobacter pylori infection in children and idiopathic diseases localized beyond the gastrointestinal tract.
Autorzy: Maciorkowska Elżbieta, Kaczmarski Maciej, Kondej-Muszyńska Katarzyna, Franus Józef
Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.117-122, bibliogr. 51 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,561

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W oparciu o dostępne piśmiennictwo i własne doświadczenia kliniczne autorzy wskazują na możliwość związku zakażenia Helicobacter pylori (H. pylori) u dzieci z objawami klinicznymi, które znajdują lokalizację poza przewodem pokarmowym. Zwraca się uwagę na prawdopodobną etiopatogenetyczną rolę tej bakterii w rozwoju chorób o podłożu autoimmunologiczny, takich jak: choroba Sch”nleina-Henocha, autoimmunologiczna trombocytopenia, zespół Sj”grena, nietkóre choroby skóry (pokrzywka, trądzik różowaty), bóle głowy, omdlenia, niedokrwistość syderopeniczna oraz zapalenie błony naczyniowej oka. Mechanizmy odpowiedzialne za powyższą manifestację zakażenia H. pylori poza przewodem pokarmowym nie zostały dokładnie poznane, aczkolwiek wiele istotnych zmian morfologicznych w tych schorzeniach dotyczy drobnych naczyń krwionośnych. Wzrasta liczba publikacji opisujących schorzenia o lokalizacji poza przewodem pokarmowym w których potwierdzono infekcję Helicobacter pylori i u których uzyskano poprawę po eradykacji tej bakterii. Spostrzeżenia te należy wykorzystać szczególnie w rozpatrywaniu patogenezy schorzeń uważanych za idiopatyczne.

  Streszczenie angielskie: Basing on the literature and own clincal experiments, the authors indicated a possible correlation between Helicobacter pylori infection and clinical symptoms localized beyond tha gastrointestinal tract in children. Helicobacter pylori may play an etiopathogenic role in the devolopment of autoimmune diseasesw such as, Sj”gren syndrome, Sch”nlein-Henoch disease, autoimmune thrombocytopenia, some skin diseases (urticaria, rosacea), migrain, syncopes, sideropenic refractory anemia and uveoscleritis. The mechanisms responsiblefor the manifestation of Helicobacter pylori infection beyond the gastrointestinal tract have not been explained so far, however many essential morphological changes affect fine blood vessels in these illnesses. There are numerous publications describing diseases localized beyond the gastrointestinal tract in which Helicobacter pylori infection was confirmed and improvement was noticed after its eradication. These findings should be used especially in the pathogenesis of idiopathic diseases.


  2/2

  Tytuł oryginału: Niedokrwistość z niedoboru żelaza w przebiegu zakażenia bakterią Helicobacter pylori u dzieci.
  Tytuł angielski: Anemia caused by iron deficiency in Helicobacter pylori infection in children.
  Autorzy: Maciorkowska Elżbieta, Kaczmarski Maciej, Kondej-Muszyńska Katarzyna, Franus Józef
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (1) s.123-130, bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Autorzy w oparciu o przegląd piśmiennictwa i własne doświadczenia kliniczne wskazują na możliwość związku zakażenia Helicobacter pylori z niedokrwistością syderopeniczną u dzieci. Na szczególną uwagę zasługują opisy przypadków niedokrwistości z niedoboru żelaza towarzyszącej infekcji Helocobacyter pylori (H. pylori), w przebiegu której nie obserwowano objawów ze strony przewodu pokarmowego, a niedokrwistość była jedynym objawem klinicznym zakażenia tym drobnoustrojem.

  Streszczenie angielskie: Basing on the literature review and own clinical examination the authors indicated to a possible correlation between Helicobacter pylori infection and sideropenic anemia in children. A particular attention should be paid to the cases of anemia caused by iron deficiency present in Helicobacter pylori infection, whereas the symptoms from the gastrointestinal tract were not observed and iron deficiency anemia was the only clinical symptom of this infection.

  stosując format: