Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FRANK
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Successful surgical treatment of a critical tricuspid valve stenosis in a patient with combined mitral valve disease - a case report.
Tytuł polski: Krytyczne zwężenie zastawki trójdzielnej u chorego ze złożoną wadą mitralną skutecznie leczone operacyjnie.
Autorzy: Tomaszuk-Kazberuk Anna, Czech Bronisław, Frank Marek, Musiał Włodzimierz J.
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.217-222, il., tab., bibliogr. 10 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  2/12

  Tytuł oryginału: Further studies on the anti-oxidative effect of putrescine in sodium nitrite-treated rats.
  Tytuł polski: Dalsze badania nad antyoksydacyjnym wpływem putrescyny u szczurów zatruwanych azotynem sodowym.
  Autorzy: Grudziński Ireneusz P., Frankiewicz-Jóźko Anna
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (1) s.11-17, il., bibliogr. 30 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Badano antyoksydacyjne właściwości putrescyny (10 mg/kg m.c./dzień) u szczurów zatruwanych per os azotynem sodowym (10 mg NaNO2/kg m.c./dzień) przez okres 14 dni. Putrescynę podawano per os w 3-4 godz. po podaniu azotynu i/lub 0,9 p.c. NaCl (kontrola) przez okres 7 dni (dzień 7-14). Azotyn sodowy zwiększył poziom substancji reagujących z kwasem tiobarbiturowym (TBARS) w błonie śluzowej jelita cienkiego i wątrobie, nie wpływając na zmiany tego parametru we krwi szczurów. Nie wykazano, aby u zwierząt zatruwanych azotynem dochodziło do zmian zarówno stanu antyoksydacyjnego surowicy (TAS) oraz aktywności dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) we krwi, wątrobie czy błonie śluzowej jelita cienkiego. Podawanie szczurom putrescyny zmniejszyło poziom TBARS w badanych tkankach przy zwiększonym poziomie TAS w surowicy. Putrescyna znacząco obniżyła aktywność SOD w wątrobie i krwi i nie zmnieniając aktywności tego enzymu w jelicie cienkim. Rezultaty badań sugerują, że podawanie putrescyny per os szczurom może prowadzić do obniżenia peroksydacji lipidowej indukowanej azotynem sodowym.

  Streszczenie angielskie: Studies were carried out to elucidate the anti-oxidative effect(s) of putrescine (10 mg/kg b.w./day) in rats treated per os with either sodium nitrite (10 mg/kg b.w./day) or normal saline (control) for 14 days. The putrescine was given to rats for 7 days only (days 7-14) and it was introduced 3-4 hrs after nitrite or saline dosage. Sodium nitrite increased thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) in rat small intestinal mucosa and liver, and the agent did not have any effect on the total anti-oxidant status (TAS) and lipid peroxidation of rat blood. Nitrite did not also change the activity of superoxide dismutase (SOD) in the small intestinal mucosa, liver and blood, as well. Pretreatment of nitrite-treated rats with putrescine decreased TBARS and increased TAS in animals. Putrescine decreased SOD activity in the blood and liver of nitrite- and/or saline-treated rats, however, the agent did not affect the SOD enzyme in the small intestinal mucosa. Results suggest that putrescine dosed to nitrite-treated rats possesses some anti-oxidative properties.


  3/12

  Tytuł oryginału: Noradrenergic and peptidergic innervation of the mammary gland in the immature pig.
  Autorzy: Franke-Radowiecka Amelia, Kaleczyc Jerzy, Klimczuk Magdalena, Łakomy Mirosław
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (1) s.17-25, il., tab., bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The presence and pattern of coexistence of some biologically active substances in nerve fibres supplying the mammary gland in the immature pig were studied using immunohistochemical methods. The substances studied included: protein gene product 9.5 (PGP), tyrosine hydroxylase (TH), somatostatin (SOM), neuropeptide Y (NPY), galanin (GAL), calcitonin gene-related peptide (CGRP) and substance P (SP). The mammary gland was found to be richly supplied by PGP-immunoreactive (PGP-IR) nerve fibres that surrounded blood vessels, bundles of smooth muscle cells and lactiferous ducts. The vast majority of these nerves also displayed immunoreactivity to TH. Immunoreactivity to SOM was observed in a moderate number of nerve fibres which were associated with smooth muscles of the nipple and blood vessels. Immunoreactivity to NPY occurred in many nerve fibres associated with blood vessela and in single nerves supplying smooth muscle cells. Solitary GAL-IR axons supplied mostly blood vessels. Many CGRP-IR nerve fibres were associated with both blood vessels and smooth muscles. SP-IR nerve fibres richly supplied blood vessels only. The colocalization study revealed that SOM, NPY and GAL partly colocalized with TH in nerve fibres supplying the porcine mammary gland.


  4/12

  Tytuł oryginału: Immunohistochemical assay of p53, cyclin D1, c-erbB2, EGFr and Ki-67 proteins in HPV-positive and HPV-negative cervical cancers.
  Autorzy: Kędzia Witold, Schmidt Marcin, Frankowski Andrzej, Spaczyński Marek
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (1) s.37-41, il., tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The purpose of the present study was to analyse clinical correlation between HPV type 16 and 18 infection, expression of p53, cyclin D1, Ki-67, c-erbB2 and EGFr gene products in cervical cancer cells as well as their nuclear ploidy. The morphological parameters evaluated, such as differentiation of carcinomas, vascular invasion, ploidy and expression of oncogenic proteins, indicate the increased biological malignancy of HPV 16/18-positive carcinomas. The majority of them were poorly differentiated revealed significantly higher frequence of vascular invasion (p 0.05), were more frequently aneuploid and showd overexpression of cyclin D1. The comparison of the data obtained with the mortality rate of the patients suggests that the overexpression of EGFr and moderate expression of Ki-67 seem to be unfavorable prognostic factors, regardless of the presence of HPV 16/18.


  5/12

  Tytuł oryginału: Lekcja zdrowia.
  Autorzy: Franków Anna, Kubicka Joanna
  Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (3) s.14-16 - Konspekt podsumowujący cykl lekcji poświęconych prawidlowemu odżywianiu
  Sygnatura GBL: 303,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/12

  Tytuł oryginału: Wyniki stosowania płynu do dializy otrzewnowej o odczynie obojętnym.
  Tytuł angielski: Results of administration of neutral pH peritoneal dialysis solution.
  Autorzy: Frankiewicz Dorota, Grzegorzewska Alicja E.
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (2) s.88-90, bibliogr. 31 poz., sum. - 6 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Postępy w leczeniu dializą otrzewnową Licheń Stary 27-29.04. 2001
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Opisano niekorzystne skutki metabolicznej, towarzyszącej schyłkowej niewydolności nerek i możliwości przeciwdziałania im poprzez stosowanie płynu dializacyjnego, zawierającego środki buforujące. Przedstawiono korzyści stosowania wodorowęglanów lub mleczanów z wodorowęglanami zamiast octanów lub mleczanów jako środków buforujących w płynach do dializy otrzewnowej.

  Streszczenie angielskie: Harmful consequences of metabolic acidosis in end-stage renal disease and possibilities of diminishing their severity by the use of dialysis solution containing buffering substances are described. Advantages of bicarbonate or lactate/bicarbonate administration instead of acetate or lactate as buffering substances in peritoneal dialysis solutions are also presented.


  7/12

  Tytuł oryginału: Zaburzenia oddychania podczas snu w praktyce alergologicznej.
  Tytuł angielski: Sleep related breathing disorders in allergology practice.
  Autorzy: Frank-Piskorska Anna
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.457-461, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: 1/3 cywilizowanych społeczeństw cierpi z powodu zaburzeń snu. Zaburzenia oddychania podczas snu znamiennie nasilają chorobowość i umieralność tej populacji. Najczęściej rozpoznaje się obturacyjny charakter tych zaburzeń. Obturacyjne zaburzenia oddychania podczas snu (OZOPS) mogą występować w sposób izolowany albo nakładać sie na chorobę dróg oddechowych lub innych układów i narządów o różnej etiologii. Między innymi OZOPS może towarzyszyć schorzeniom alergicznym: nieżytowi nosa, astmie oskrzelowej i atopowemu zapaleniu skóry. Treścią pracy jest 5 podstawowych problemów, które z punktu widzenia alergologa powinny zostać rozpatrzone z chwilą, gdy chory na chorobę alergiczną (lub jego rodzina) skarżą się na zaburzenia oddychania występujące nocą. Problemami tymi sa 1. wstępne rozpoznanie charakteru zaburzeń oddychania (pierwotne czy wtórne); 2. Obiektywne potwierdzenie rozpoznania i analiza stopnia ich nasilenia; 3. przyczynowa diagnostyka różnicowa; 4. edukacja chorego; 5. wybór inywidualnie dopasowanej opcji terapeutycznej.

  Streszczenie angielskie: 1/3 patients contemporary population suffers from slep disorders. Sleep related breathing disorders are very importane from the clinical point of view, because they markedly contribute to high morbidity and mortality of this population. Pharyngeal and upper airway obstruction is the main cause of these disorders. Obstructive sleep apnoea (OSA) may be isolated or coexist with different disorders of the respiratory or other systems. Prevalence of OSA is also reported in allergic diseases: allergic rhinitis, asthma and atopic dermatitis. The author presents and discusses 5 basis problems practically important from the point of view of the allergist, from the moment when his allergic patients complains of sleep disorders: 1. rough diagnosis of character of sleep and respiratory disorders; 2. their objective confirmation and severity classification; 3. etiology and differential analysis of causes; 4. patient education; 5. choice of individual therapeutic option.


  8/12

  Tytuł oryginału: Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego - wpływ na układ oddechowy człowieka.
  Tytuł angielski: Air pollution - impact on the human respiratory system.
  Autorzy: Frank-Piskorska Anna, Piskorski Krzysztof
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.462-467, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ochrona środowiska
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają problem skażenia powietrza atmosferycznego w Europie Centralnej na przełomie wieków i analizują jego wpływ na oddychanie omawiając kolejno: Źródła zanieczyszczeń atmosfery naturalne i antropogeniczne; Główne rodzaje zanieczyszczeń powietrza (zwłaszcza SO2, O3); Zalecenia WHO odnośnie jakości powietrza atmosferycznego; Skażenia powietrza w otoczeniu poza i wewnątrzdomowym; Przewlekły i epizodyczny wpływ przekroczeń przyjętych standardów jakości powietrza; Mechanizmy i efekty kliniczne oddziaływania zanieczyszczenia powietrza na układ oddechowy (czynność, zdolności obronne i strukturę).

  Streszczenie angielskie: Authors present the problems of airpollution in Central Europe at the turn of centuries. The main sources (natural & antropogenic), main types of pollutants (particularly SO2 and O3), WHO atmospheric air quality Guidelines, outdoor & indoor air pollution, episodic and chronic consequences and mechanisms with clinical effects of air pollution on the respiratory system (function, self-defence) were shortly performed).


  9/12

  Tytuł oryginału: RET proto-oncogene germline mutation in pheochromocytoma patients - incidence and clinical consequences.
  Tytuł polski: Częstość występowania i znaczenie kliniczne mutacji protoonkogenu RET u chorych z guzem chromochłonnym.
  Autorzy: Pęczkowska Mariola, Januszewicz Andrzej, Franke Gerlind, Hoegerle Stefan, Szmigielski Cezary, Łoń Izabella, Cieśla Magdalena, Janas Jadwiga, Januszewicz Magdalena, Cybulska Idalia, Wocial Bożenna, Łapiński Mariusz, Cieśla Witold, Szostek Mieczysław, Januszewicz Włodzimierz, Neumann Hartmut P. H.
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (4) s.279-284, tab., bibliogr. 22 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Dotychczasowe badania wskazują, że częstość zespołu mnogiej gruczolakowatości (MEN 2), w skład którego wchodzi guz chromochłonny, jest większa niż dotychczas sądzono. Zespół ten dziedziczony jest w sposób autosomalny dominujący i wywołuje go mutacja protoonkogenu RET. Celem pracy jest ocena częstości występowania oraz kliniczne znaczenie mutacji protoonkogenu RET u chorych z guzem chromochłonnym. Materiał i metody: Badania genetyczne w kierunku mutacji protoonkogenu RET przeprowadzono u 106 chorcyh (średni wiek: 49 ń 14,1 roku 26M, 80K) z rozpoznanym i potwierdzonym histopatologicznie guzem chromochłonnym. Pacjenci ci byli uprzednio hospitalizowani i leczeni w Klinice Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego Akademii Med. w Warszawie w latach 1957 - 1998 oraz w Klinice Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie od roku 1980 do 2001. Oceniano również stężenie kalcytoniny (CT), zarówno w warunkach podstawowych, jak i po stymulacji pentagastryną, oraz stężenie parathormonu. Wyniki: Obecność mutacji protoonkogenu RET wykazano u 8 chorych (7,4 proc.) - w eksonie 11, w kodonie 634,TGC na CGC u 5 chorych, u pozostałych 3 odpowiednio - w eksonie 11, kodonie 634, TGC na GGC, w eksonie 11, kodonie 634, TGC na TGG oraz w eksonie 13, kodonie 791, TAT na CGC. Nadczynność komórek C potwierdzona testem pentagastrynowym stwierdzono u 5 nosicieli, u 2 chorych wynik testu był wątpliwy, jedynie u 1 chorego stężenie kalcytoniny było prawidłowe. Prawidłowe stężenie CT obserwowano u chorego z mutacją w eksonie ...


  10/12

  Tytuł oryginału: Plamistość kości - osteopoikiloza - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Osteopoikilosis - case report.
  Autorzy: Frankowska Małgorzata, Frankowski Stanisław, Sosnowski Stanisław, Kasprzak Heliodor Adam
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (1) s.68-70, il., bibliogr. 15 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek występowania u 23-letniego pacjenta osteopoikilozy. Badania przeprowadzone u członków rodziny ujawniły schorzenia u matki i u jednego z braci. Genetyczne tło choroby potwierdza dominujący charakter dziedziczenia choroby.


  11/12

  Tytuł oryginału: Further studies on the role of nitric oxide (NO) in endurance exercised rats.
  Tytuł polski: Dalsze badania nad rolą tlenku azotu u szczurów poddanych wysiłkowi fizycznemu do wyczerpania.
  Autorzy: Frankiewicz-Jóźko Anna, Grudziński Ireneusz P.
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (11) s.462-465, tab., bibliogr. 17 poz., streszcz. - 25 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Warszawa 12-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,155

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Znany jest fakt, że peroksydacja lipidów może być zwiększona w mięśniach szkieletowych oraz mięśniu sercowym szczurów po intensywnym wysiłku fizycznym oraz, że ten niekorzystny efekt może być związany z produkcją reaktywnych form tlenu i azotu (RONS). Chociaż tlenek azotu (NO) posiada właściwości antyoksydacyjne, związek rownież wykazywał prooksydacyjne działanie w następstwie tworzenia peroksyazotynu (ONOO) w reakcji z rodnikiem ponadtlenkowym (O2). W większości przypadków, niskie stężenia NO wystarczają dla utrzymania jego podstawowych funkcji fizjologicznych takich jak kontrola ciśnienia krwi, transmisja sygnałów neuronalnych czy skurcze mięśni. Duże stężenia NO były natomiast wykazywane w stanach prozapalnych, sugerując między innymi, że NO i/lub jego pochodne red-ox mogą być czynnikiem ryzyka peroksydacji lipidów. Ostatnie badania prowadzone w naszym laboratorium pokazały, że inhibitory syntazy tlenku azotu (NOS), tj. ester metylowy Nw-nitro-L-argininy (L-NAME; 10 mg/kg m.c.) nie wpływał na poziom peroksydacji lipidów u szczurów po wysiłku fizycznym. Dlatego w obecnych badaniach postanowiliśmy zwiększyć dawkę L-NAME w celu oceny potencjalnego wpływu endogennego tlenku azotu (NO) na indukowaną wysiłkiem peroksydację lipidów w wątrobie oraz mięśniach nietrenowanych szczurów. Materiał i metody. Badania wykonano na nietrenowanych szczurach, samcach szczepu Wistar (200 ń 10 g). Podczas doświadczeń, zwierzęta były przetrzymywane w warunkach standardowych oraz karmione dietą (Murigran) i wodą ad libitum...

  Streszczenie angielskie: Effects of endogenous nitric oxide (NO) from L-arginine on thiobarbituric acid reactive substances (TBARS), a marker of lipid peroxidation, were studied in untrained rats subjected to endurance treadmil running following a single oral dosage of nitric oxide synthase (NOS) inhibitor, Nw-nitro-L-arginine methyl ester (L-NAME; 30 mg/kg b.w.). Results showed that L-NAME mitigated exercise-induced TBARS in the heart, liver soleus as well as red part of gastrocnemius muscle, however it was also found to reduce animal capacities to perform exercise running. Present studies suggest that the endurance exercise of untrained rats is enabled to induce lipid peroxidation and/or pro-oxidant shift(s) in NOS-linked processes.


  12/12

  Tytuł oryginału: Ostra normowolemiczna hemodylucja w połączeniu z podawaniem aprotyniny jako schemat oszczędzania krwi w kardiochirurgii.
  Tytuł angielski: Acute normovolemic hemodilution together with aprotynin applied as a scheme of blood saving in cardiac surgery.
  Autorzy: Pawlak Sebastian, Czech Bronisław, Kucewicz Ewa, Szapiel Grzegorz, Juszczyk Grzegorz, Frank Marek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.796-799, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Duże ryzyko utraty krwi w trakcie zabiegów kardiochirurgicznych związane jest z wysokim odsetkiem wykonywanych transfuzji krwi homologicznej. Świadomość licznych możliwych powikłań związanych z transfuzją oraz rosnące ceny preparatów krwi są przyczyną znacznego zainteresowania metodami oszczędzania krwi. Celem pracy była ocena skuteczności ostrej normowolemicznej hemodylucji i podawania aprotyniny w ograniczaniu zużycia krwi homologicznej. Badaniem objęto 265 pacjentów zoperowanych w okresie 12 miesięcy. Pacjentów zoperowanych w trakcie pierwszych sześciu miesięcy potraktowano jako grupę kontrolną. W drugim półroczu zastosowano schemat zakładający zastosowanie u pacjentów ostrej normowolemicznej hemodylucji, połączone z podawaniem aprotyniny. Zaobserwowano istotną statystycznie redukcję odsetka pacjentów wymagających przetoczenia krwi (77,2 proc./53 proc.). Zastosowany schemat pozwolił na obniżenie kosztów zabiegu związanych z zakupem preparatów krwi. Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają na stwierdzenie, iż połączenie ostrej normowolemicznej hemodylucji z podanie leków antyfibrynolitycznych jest nie tylko skuteczną, ale i korzystną z ekonomicznego punktu widzenia strategią oszczędzania krwi.

  Streszczenie angielskie: The risk of blood loss in open heart surgery procedures is related to a high level of homological blood transfusion. Due to numerous possible complications connected with transfusion, as well as the increase in prices of blood preparations, methods of blood saving are of great interest. The aim of the study was to assessed acute normovolemic hemo-dilution (ANH) efficacy and aprotinin administration in homological blood usage limitations. The study was conducted in the group of 265 patients operated on during the period of 12 months. The control group consisted of patients operated on during the period 6 months. The scheme of ANH with the administration of aprotinin was applied in the second half-year period. A statistically significant reduction in the percentage of patients who required blood transfusions was observed (77.2 p.c./53 p.c.). The scheme applied enebled to reduce procedure costs in regard to blood preparation purchase. The results have shown that ANH together with antifibrinolytic drug administration is not only an eficient but also profitable strategy of blood saving.

  stosując format: