Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FRANCZUK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Rozpuszczalny receptor interleukiny 2 (IL-2sR) w surowicy chorych na bielactwo nabyte : praca doktorska
Autorzy: Franczuk Anna, Szepietowski Jacek (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii we Wrocławiu
Źródło: 2002, 104 k. : il., tab., bibliogr. 176 poz., streszcz., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/20175

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/4

  Tytuł oryginału: Przydatność elektrokardiografii wysokiej rozdzielczości w ocenie ryzyka napadowego migotania przedsionków : praca doktorska
  Autorzy: Franczuk Paweł Krzysztof, Grodzicki Tomasz (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii w Krakowie
  Źródło: 2002, [3], 82 k. : il., tab., bibliogr. 84 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/4

  Tytuł oryginału: Strategia GOLD, wczesne wykrywanie POChP, a potrzeba "złotego" standardu spirometrii.
  Tytuł angielski: GOLD strategy, early detection of COPD and need for "GOLD" standard of spirometry.
  Autorzy: Wesołowski Stefan, Boros Piotr, Franczuk Monika
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (9/10) s.439-443, bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia


  4/4

  Tytuł oryginału: Bielactwo nabyte.
  Tytuł angielski: Vitiligo. P. 1: Clinical features and classification.
  Autorzy: Franczuk Anna, Szepietowski Jacek
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (4) s.361-366, il., bibliogr. 43 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Bielactwo nabyte (vitiligo) jest chorobą z kręgu zaburzeń barwnikowych, charakteryzującą się powstawaniem na skórze zazwyczaj licznych, odbarwionych plam o różnej - w zależności od typu klinicznego schorzenia - lokalizacji, posiadających zwykle mocno wysyconą barwnikiem obwódkę. Choroba dotyczy 1-2 proc. ogólnej populacji; częściej spotykana jest u osób z ciemną skórą. Klasyfikacje kliniczne bielactwa nabytego opierają się na różnicach w rozległości i lokalizacji zmian bielaczych, a także funkcji nerwów autonomicznych w obrębie zmian. W części przypadków spotyka się współwystępowanie bielactwa nabytego ze schorzeniami o podłożu immunologicznym, takimi jak wole Hashimoto, choroba Graves-Basedowa, choroba Addisona, cukrzyca insulinozależna, anemia złośliwa i innymi.

  Streszczenie angielskie: Vitiligo is one of the disorders of melanin pigmentation, which is characterized by the multiple, depigmented patches of different localization, depending on the clinical type of the disease. The peripheral areas of the lesions are usually hyperpigemented. The disease affects - 1-2 p.c. of general population; it more frequently occurs in patients with dark skin. Clinical classification of vitiligo are based on the differences in the extensiveness and localization of vitiliginous lesions and also on the differences in the function of autonomic nerves in depigmented areas. Various immune diseases, such as Hashimoto's thyroiditis, Graves's disease, Addison's disease, insulin-depdendent diabetes mellitus, pernicious anemia, and others coexists with vitiligio in a part of cases.

  stosując format: